Ciekawostki

zmarł Abp J. Życiński

zmarł Abp J. Życiński
Abp J. Życiński – nie żyje Rzym/Warszawa, 10.02.2011 Dziś (10.02) w Rzymie zmarł nagle abp Józef Życiński. Prawdopodobną przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu.

Abp J. Życiński – nie żyje

Rzym/Warszawa, 10.02.2011

Dziś (10.02) w Rzymie zmarł nagle abp Józef Życiński.

Prawdopodobną przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu. Informacja została potwierdzona przez pracownika Casa del Clero, w którym zatrzymał się arcybiskup metropolita lubelski.

In Spiritu et Veritate

11.02.2011

W Duchu i Prawdzie – takie było zawołanie biskupie metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego. Biskup zmarł wczoraj (10.02) w Rzymie, gdzie uczestniczył w obradach Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Abp Józef Życiński urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy ?Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej?.

W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Jest inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tucson, oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy współpracy Obserwatorium Watykańskim. Od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem tarnowskim.

14 czerwca 1997 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Urząd ten uroczyście objął 29 czerwca 1997 r. w archikatedrze lubelskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Był 11 ordynariuszem tej diecezji i drugim metropolitą.

Arcybiskup Józef Życiński pełnił urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadził wykłady m. in. w Berkeley, Oxfordzie, Catholic University of America w Waszyngtonie, Catholic University of Australia w Sydney.W licznych czasopismach krajowych i zagranicznych publikował artykuły poświęcone problematyce filozofii oraz dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną. Wydał wiele książek, m.in. ?Teizm i filozofia analityczna?, ?Język i metoda?, ?Wszechświat i filozofia?, ?Filozofować w kontekście nauki?, ?Bóg Abrahama i Whiteheada?, ?Sprawa Galileusza?, ?Granice racjonalności?, ?Sacrum i kultura?.

A to już wiesz?  Obchody Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach

Był członkiem Kongregacji Edukacji Katolickiej i Papieskiej Rady Kultury. W Episkopacie Polski był członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, przewodniczącym Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Abp Życiński przewodniczył też Radzie Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Był ponadto członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu i Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

Fot. Ks. J. Kloch

(archidiec. lubelska/md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

(jk ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy