Biblioteczka

Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej.

Informacja prasowa z dnia 10.04.2017 r. Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej, pod red. ks. Marka Starowieyskiego, liczba stron: 632, cena: 44,90 zł, ISBN:

Informacja prasowa z dnia 10.04.2017 r.

Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej, pod red. ks. Marka Starowieyskiego, liczba stron: 632, cena: 44,90 zł, ISBN: 978-83-8065-125-8

Literacki przewodnik po Biblii

Każde słowo Biblii kryje tajemnicę – mawiał dziadek Romana Brandstaettera, rabin. Z takiego założenia wychodzi również ks. prof. Marek Starowieyski opracowując niezwykłą antologię noweli biblijnych zatytułowaną – Z drugiej strony Biblii, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
Biblia jest dziełem podstawowym dla każdego chrześcijanina – pisze we Wstępie
ks. prof. M. Starowieyski. Podkreśla, jak wielkim jest arcydziełem literatury, a mnogość tekstów pisanych na kanwie opowieści biblijnych pokazuje, jak na przestrzeni wieków inspirowała ona pisarzy.

Utwory zebrane w niniejszym tomie stanowią dużą dawkę refleksji nie tylko nad tekstem biblijnym, lecz także nad losem ludzkim – tym samym pokazują uniwersalizm tematyki biblijnej. Celem tej antologii było przybliżenie czytelnikom tekstu Biblii poprzez pokazanie, jak odczytywali go pisarze. Wszystkie teksty prezentują wysoki poziom literacki; dość wspomnieć tu sylwetki takich twórców, jak: Henryk Sienkiewicz, Jakub de Voragine czy Selma Lagerlöf. Autor żywi nadzieję, że antologia pomoże czytelnikom odkryć lub przynajmniej nieco odsłonić Oblicze Pana.

Antologia została pomyślana jako pomoc dydaktyczna i podręcznik dla studentów kierunków filologicznych i teologii oraz dla kleryków przygotowujących się do kapłaństwa. Może stać się niezwykłą przygoda dla wszystkich bibliofilów intersujących się światem Biblii i poszukujących prawd w niej zawartych.

O autorze:
Ks. prof. Marek Starowieyski – patrolog, biblista, historyk tradycji biblijnych. Wybitny specjalista z dziedziny literatury wczesnochrześcijańskiej i w zakresie historii pierwszych wieków po Chrystusie. Autor m.in. wielotomowego dzieła Apokryfy Starego i Nowego Testamentu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy