Inicjatywy dla Życia i Rodziny Narodowy Dzień Życia

Śląskie oblicze kampanii ?Rodzina ma głos!?

W Katowicach odbyło się piętnaste regionalne spotkanie kampanii ?Rodzina ma głos!?. Podczas uroczystej gali wręczono kolejne Certyfikaty Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Tym razem wyróżnienie otrzymało ponad 50 osób startujących w listopadowych wyborach samorządowych, którzy zdeklarowali się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

3 listopada br. w Katowicach odbyło się kolejne regionalne spotkanie kampanii ?Rodzina ma głos!?. Podczas niego przedstawiona została geneza, idea i założenia kampanii oraz przyznano kolejnym prorodzinnym kandydatom na samorządowców ze Śląska i kilku powiatów małopolskich Certyfikaty Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Do wyróżnionych osób należą między innymi:

  • Przemysław Drabek ? kandydat na prezydenta Bielska-Białej (KW PiS),
  • Aleksander Zioło ? kandydat na prezydenta Żor (KW Wolne Miasto Żory),
  • Katarzyna Maciejewska ? kandydatka na prezydenta Będzina (KW PiS),
  • Mirosław Wasztyl ? kandydat na prezydenta Oświęcimia (KWW Mirosław Wasztyl).

Lista certyfikowanych kandydatów dostępna jest na stronie www.rodzinamaglos.pl.

Jacek Sapa z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny przedstawił założenia akcji: Głównym celem kampanii ?Rodzina ma głos!? jest zachęcenie Polaków do pójścia 16 listopada na wybory i oddania świadomie głosu na prorodzinnych kandydatów. Pomogą w tym Certyfikaty, które zobowiązują kandydatów do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Po wyborach będziemy wspierali certyfikowanych samorządowców i monitorowali czy swoimi działaniami, decyzjami spełniają zapisy Dekalogu. To właśnie od samorządu zależą w dużej mierze kwestie, dotyczące edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury, pomocy społecznej, oraz wpływające na dobrobyt rodzin.

Głos w imieniu certyfikowanych kandydatów zabrał Aleksander Zioło, kandydat na prezydenta Żor: – Rodzina to nie tylko dzisiaj. Rodzina to także przeszłość i przyszłość nas samych. To zakorzenienie w danym miejscu i walka z tym, aby nigdy nie emigrować. To nie jest wybór na najbliższe cztery lata, tylko na dekady. Stawianie na ludzi, którzy stawiają na rodziny, to wybór tych, którzy poważnie podchodzą do służby publicznej. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu certyfikowanych kandydatów, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności jaka się z tym wiąże.

Jaki jest cel kampanii?

Kampania ?Rodzina ma głos!?, ma zachęcić Polaków do świadomego oddania głosu, podczas listopadowych wyborów samorządowych, na kandydatów, którzy z pełnym zaangażowaniem będą pracować na rzecz rodzin, przestrzegając zasad spisanych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Funkcją tego dokumentu jest wskazanie przyszłym samorządowcom kierunku sprawowania władzy, pomoc wyborcom we właściwym wyborze kandydatów oraz informacja dla nich, czego w przyszłości mogą i powinni oczekiwać od swoich reprezentantów.

Jak to wygląda w praktyce?

Kandydaci wybierani są przez pełnomocników i środowiska lokalne, które już wcześniej angażowały się w Marsze dla Życia i Rodziny organizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w ponad 120 miastach. Działania kandydatów wybranych na samorządowców będą monitorowane po wyborach. Akcja jest kampanią społeczną, angażującą zwykłych obywateli, czyniąc ich stróżami poczynań w ich własnych wspólnotach lokalnych.

Dlaczego rodzina?

Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem wychowywania dzieci, ponieważ w niej dziecko nabywa pierwsze umiejętności i uczy się postaw życiowych opartych na wartościach. Rodzina jest oparciem dla jej członków i tym samym gwarancją ładu społecznego. Dlatego tak ważne jest, by miała odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne, zapewniające jej normalną egzystencję oraz służące jej rozwojowi.

?Rodzina ma głos!?

Lista certyfikowanych kandydatów jest dostępna na stronie www.rodzinamaglos.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy