Archiwum

Archiwum

20142010

2014
 • niedziela, 24 sierpnia Walka z mocami ciemności (Duch i dusza, Przegląd Powszechny) (Czasami, czy, czyli, decyduje, demon, dla, ich, jak, jako, jedno, jego, jej, jest, Józefa, którymi, musi, nad, nam, nami, Nasze, naszego, Nie, niego, nim, numeru, o., od, oraz, pojawia, pomoc, potem, Powszechny, przede, przez, sam, sobie, sposób, stanie, strony, Sumienie, swoich, swoje, tak, tego, walka, wielu, wizyta, wobec, Wszystko, wtedy, zaczyna, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 23 sierpnia Modlitwa solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi (Episkopat, Modlitwa i wiara) (2010, aby, apel, benedykt xvi, biskupi, biskupów, Caritas, diecezjalnych, dla, ds., duchu, EPISKOPATU, formacji, godzinie, granice, jego, jest, Józef, KEP, Komisji, kraj, którzy, miejsce, miłość, misyjnej, modlitwa, modlitwy, nad, nasza, Natomiast, niech, oraz, pierwszych, Polski, pomoc, rzeczy, sobie, sposób, Stanisław, stycznia, Tym, uczyni, wiele, wobec, woli, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 23 sierpnia Terra incognita (Przegląd Powszechny) (aby, badania, Brak, Czas, czy, czym, dalej, dla, Dzieci, dziennikarzy, gdy, gdzie, handel, ich, informacje, informacji, jak, jakie, jako, jego, jej, jerzy, jest, Jeszcze, kiedy, krajach, krzysztof, której, który, których, którym, którzy, latach, lepiej, Mamy, media, mediach, miejsca, musi, nam, Natomiast, nauk, nawet, Nie, niego, od, odbiorców, ono, oraz, Pierwsze, pod, Polityka, Polsce, Powszechny, Poza, pracy, prawa, prawo, prezydenta, Problemy, przede, przekazu, przemoc, przez, Przy, rodzaju, rozwoju, rzeczy, sam, sama, samym, serwis, skali, sobie, spraw, stanie, stanowisko, strony, swoje, swojej, tak, takich, takim, tego, tej, telewizyjnych, teraz, Trzeba, tylko, Tym, Ukazuje, uniwersytetu, w Polsce, Warszawa, we, wiele, wielu, wobec, wojny, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, wtedy, WYDARZENIA, wymaga, zgodne) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 22 sierpnia Rodzinę mam w domu (Przewodnik Katolicki nr 29/2010) (aby, braku, Bronisław Komorowski, chorego, czasu, czy, dla, dni, domu, ds., eksperci, Ewangelizacja, Finansów, ich, in, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, karolina, kiedy, komitetu, Komorowski, kte, którzy, Mamy, mogli, mówi, Musimy, nam, Nasze, naszego, nawet, Nie, nim, Nowego, nych, od, ojciec, ona, oznacza, partii, platforma, polityce, Polityka, polityków, Polsce, Polska, Polski, polskiej, Poza, praw, prawa, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, projekt, przez, Przy, rady, rodzin, rodzina, rodziny, równie, rzecznik, sejm, Sejmu, spotkania, Stanisław, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, stwierdza, swojej, szego, tak, takiej, tego, tegorocznego, tej, telewizyjnych, tematu, Tematy, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, unii europejskiej, ustawa, widz, wiele, wielu, wobec, Wówczas, wraz, Wszystkie, ych, zania, zapisany, zwi, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 22 sierpnia Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej (Episkopat) (biskup, boga, Bogu, bp, dla, ds., duchowni, Episkopat, EPISKOPATU, gdzie, jak, jest, Katolickiego, Katyń, KEP, który, lat, miejsce, modlitwy, mówi, Mszy, nad, Obchody, od, oraz, panu, Polowego, Polski, polskiego, Poza, prawosławni, prezydenta, przez, rady, rodzin, sercu, spotkanie, tak, tych, we, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 21 sierpnia Powstrzymać klęskę głodu (Zdrowie) (Brak, Brazylii, coraz, czasu, czyli, dla, dodaje, ekspert, fundacja, gdy, handlu, ich, informacji, jak, Jan, Jan Paweł, jego, jej, jest, kiedy, krajach, kraju, której, który, których, którym, którzy, lat, liczba, liczby, media, metody, mln, nad, nawet, Nie, od, ojciec, ona, oraz, Paweł, polak, ponad, potrzeba, pracy, prezydenta, przede, przez, rodzaju, roku, rozwoju, serca, sobie, sposób, spraw, Stowarzyszenia, swoje, tak, takim, tego, tej, Trzeba, warto, wielu, wraz, Wszystkie, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 21 sierpnia Imperium kłamstw publicznych (Przewodnik Katolicki nr 29/2010) (coraz, cym, Czas, czasie, czy, czym, Dlaczego, dzi, Dzieci, ecze, europejskich, gdy, gdzie, ich, Imperium, informacji, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Józef, kraju, kte, której, którzy, lat, latach, lepiej, miejsce, nad, Natomiast, nauce, naukę, nawet, Nie, nych, od, ona, oraz, partii, pod, Poza, pracy, prawa, prawdy, przez, Przy, rodzice, rodziców, roku, Rosji, rozwoju, sam, samym, spo, swym, takiej, tego, tych, tylko, Tym, we, wiele, wielu, Wszystkie, wtedy, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 20 sierpnia Zakony ? nadzieją dla Europy (Episkopat) (abp, abp Stanisław Nowak, biskupi, biskupów, bp, delegaci, dla, europejskich, Europie, forum, gdzie, Górze, hiszpański, jako, jest, jolanta, Józef, KEP, Komisji, krajach, matka, miejsce, mieli, Mszy, nad, Nuncjusz Apostolski, od, ojciec, oraz, Pielgrzymka, Pierwsze, plenarne, pod, Polsce, Polski, Poza, rady, raz, rzecznik, Rzymie, sanktuarium, seminarium, spotkania, spotkanie, Stanisław, strony, uczestników, unii europejskiej, w Polsce, zakonnych, zakony, zebrania, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 20 sierpnia Przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki (Przegląd Powszechny 06/2010) (2010, apel, boga, braku, cej, ciele, coraz, Czas, czasie, czci, czone, dla, Dlaczego, duszpasterstwo, duszpasterz, dwudziestu, ego, gdy, gdzie, ich, jak, jego, Jerzego, jerzy, Jerzy Popiełuszko, jest, Jeszcze, Jezusa, konkretnych, który, których, którzy, lat, latach, modlitwy, Mszy, nad, nam, Nasz, naszego, nauczania, nawet, Nie, nim, Nowego, od, ogos, ona, pomoc, ponad, popie, potrzeba, Powszechny, pracy, przede, przez, Religia, sam, sobie, sposób, sprawiedliwość, sprawy, stanis, swoich, swoj, swoje, swojej, szego, tak, takiej, takim, tego, teraz, tych, tylko, Tym, uszki, we, wiele, wobec, woli, wolność, wszystkich, Wszystko, wtedy, ycie, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 19 sierpnia Obchody upamiętniające tragiczną śmierć białoruskich pilotów (Episkopat) (jest, jl, KEP, którzy, liturgii, Obchody, polskiego, przez, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 19 sierpnia Nieodpowiedzialność może być zabójcza (10 kwietnia, apel, badania, Bronisław Komorowski, Czas, czy, dla, Dlaczego, dni, Dzieci, gdy, jak, jest, Komisji, Komorowski, kraju, Krakowskim, który, kwiaty, lotniska, nam, Nasze, naszym, Nie, pod, Polski, potem, praw, prawo, prezydenta, Przy, swoich, tak, takiej, tego, teraz, wobec, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 18 sierpnia Abp Pezzi: Pragnę zapewnić o duchowej łączności i solidarności (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, abp, biskupa, bpa, dla, jego, Katolickiego, KEP, której, naszego, oraz, pod, Polowego, polskiego, polskiej, prezydenta, rodzin, tak, wiele, wielu, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 18 sierpnia Abp Zimoń po wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie ?Gościa Niedzielnego? (Episkopat) (abp, ARCHIDIECEZJA, czyli, Europie, hiszpański, jego, jej, jest, jl, Kazania, KEP, którym, matka, nad, nam, Nie, nowych, od, ona, Polsce, prawo, przez, sprawie, swoje, Teresy, tych, tygodnika, tylko, w Polsce, we) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 17 sierpnia Zamiast wstępu – dni, które wstrząsnęły Polską (Przegląd Powszechny) (10 kwietnia, biskupi, Brak, coraz, Czas, Czasami, czasu, czy, czyli, dla, dla niego, Dzisiaj, gdy, gdzie, handlu, ich, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, Józefa, Katyń, kiedy, Kobieta, kobiety, kraju, krzysztof, której, który, których, którzy, lat, latach, lepiej, Mamy, matka, media, mediach, Miast, miejsce, Musimy, nagle, nam, nami, napis, nasza, Nasze, naszego, Natomiast, nawet, Nie, niech, niego, niesie, nim, Nowego, oby, Ochrony, od, ona, ono, oraz, pary, Paweł, pewno, polityków, Polska, polskiego, potrzeba, potrzebuje, Poza, prawo, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, przede, przez, Przy, rady, rodzaju, rodzin, sami, serc, sercu, sobie, sposób, stanie, strony, Święta, swoich, tak, takim, tego, tylko, Tym, warto, we, wiele, Wielkiej, wielu, wobec, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, Wszystko, wymaga) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 17 sierpnia Misjonarze pionierami jedności chrześcijan (Episkopat) (2010, benedykt xvi, czy, ds., EPISKOPATU, gdy, historie, informacje, jest, Jeszcze, Jezusa, KEP, którzy, misje, Misjonarze, misyjnej, nad, naszym, Nie, od, ona, oraz, Papież Benedykt XVI, Piotra, polskiego, polskiej, przez, rady, raz, serc, spotkania, tak, tego, tylko, Tym, uczestników, uczniów, wszystkich, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 16 sierpnia Głośniej od bomb (Miłość i Rodzina) (aby, ataki, bp, cel, coraz, czy, dla, Dzieła, gazety, gdzie, ich, jak, jako, jego, jej, jerzy, jest, kobiety, który, którym, którymi, którzy, ku, lat, mediach, metody, mówi, nad, nade, nam, Nasz, nasza, Nasze, naszego, Natomiast, nawet, Nie, nim, od, ona, oraz, Pierwszym, pod, Polsce, potem, Poza, prawa, prawdy, przede, przekazu, przez, rodzaju, rodziców, roku, sam, strony, tak, tego, tej, tych, tylko, Tym, w Polsce, Wielkiej, wobec, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, zwolennicy) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 16 sierpnia Walka i zwycięstwo (Ciekawostki, ESPE, Inspiracja) (aby, boga, Bogiem, braku, budowy, czasu, czym, Ewangelizacja, historia, jak, jako, Jan, jana, jego, jej, jest, kiedy, kobiety, której, którzy, latach, miejsce, nawet, Nie, niski, od, ona, Pierwsze, pod, powołanie, raz, samotność, sposób, spotkania, Starszego, swojej, szatan, tak, tego, tej, tych, tylko, Tym, walka, warto, wielu, wolność, wraz, Wszystkie, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 15 sierpnia I Kongres Sodalicji Mariańskich (Episkopat) (2010, Bogu, Częstochowie, dla, dodaje, Górze, grudnia, II, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jej, jest, KEP, kongres, krajach, który, którym, lat, mówi, o., od, ojciec, oraz, panu, Paweł, pod, Polsce, Polski, potem, prac, przez, roku, rozwoju, samym, spotkania, stefana, Towarzystwa, Tym, w Polsce, wraz, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 15 sierpnia Single nie przegrywają (Przewodnik Katolicki nr 25/2010) (aby, boga, czasie, czy, dla, Europie, ich, II, jak, jako, jest, Jeszcze, kiedy, której, który, których, którzy, ku, liczba, małżeństwo, Mamy, miejsce, musi, nam, naszego, nawet, Nie, nim, od, ona, ono, oznacza, pary, ponad, potem, potrafi, pracy, Problemy, przez, rodzaju, rodziców, równie, rzeczy, sami, samotność, sobie, spo, staj, stwo, swoich, swojej, takiej, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, wida, Wielkiej, wobec, Wola, Wolno, wolność, Współczesna, Wszystkie, wszystkiego, Wszystko, wymaga, ycia, ycie, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 14 sierpnia Caritas – wierność Ewangelii miłosierdzia (Episkopat) (abp, biskupi, Caritas, Caritas Polska, dla, dla dzieci, Dzieci, Dzieła, Episkopat, EPISKOPATU, ich, II, jak, jej, Józef, Katolickiego, KEP, który, których, lat, nad, nauczania, nim, Obchody, od, odpowiedzi, oraz, Polsce, polscy, Polska, Polski, pomoc, Poza, prezydent, przez, rodzin, sam, spotkania, tak, terapii, Ubogich, w Polsce, wiele, wobec, Wówczas, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 14 sierpnia Demi Moore, ale nie we własnym ciele, Dyktatura ciała (Ciekawostki) (alkohol, cel, coraz, czy, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, ich, jak, jako, jednego, jest, Jeszcze, kobiety, Komisji, który, których, którym, Mamy, media, musi, nam, nawet, Nie, od, ona, oraz, pierwszych, pod, Polska, pracy, prawo, projekt, przede, przemoc, przez, roku, sama, sposób, swoje, tak, takich, tego, tej, tylko, Tym, we, wielu, Współczesna, zło, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 13 sierpnia Śmierć w burkini (abp, aby, bp, coraz, czy, dla, dni, ds., EPISKOPATU, europejskich, Francja, Francji, ich, jak, jakie, jego, jej, jest, kiedy, kobiety, Komisji, kraju, której, który, którzy, lat, Mężczyzna, mówi, nad, Natomiast, nawet, Nie, nosi, od, oraz, partii, pojawia, polityków, prawa, prezydent, projekt, przez, Przy, rady, raz, religijnych, rodziny, roku, rozwoju, sam, skali, sobie, spraw, sprawie, strony, swojej, tak, tego, tej, tylko, Tym, we, wiele, Wielkiej, winna, wobec, Wolno, wolność, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 13 sierpnia Dzieci w niesakramentalnym związku (Miłość i Rodzina) (Automatycznie, boga, Bogiem, chroni, czy, czyli, decyduje, domu, Dzieci, dziecko, gdy, ich, inny, jak, jego, jest, Jeszcze, Jezus, Jezusa, Kobieta, kobiety, który, którzy, małżeństwa, małżeństwo, Mężczyzna, mieli, miłość, momentem, nami, nauce, nawet, Nie, nim, od, ojciec, ona, oraz, otwarcie, Pierwszym, pomoc, potrafi, Powód, Poza, prawa, prawo, przez, Przy, rodzice, rodziców, rzeczy, sobie, sposób, strony, sumieniu, swoich, swoje, Syna, tak, takiej, takim, tej, tylko, Tym, wobec, Wszystko, wtedy, wymaga, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 12 sierpnia Mój syn chce być księdzem! (Andrzej, braku, coraz, Czasami, czy, decyduje, dla, dni, do seminarium, dodaje, domu, Dzieci, dziecko, Dzisiaj, Góra, Grzegorz, ich, inny, jak, jedno, jego, jej, jest, jestem, kiedy, konkretnych, których, którzy, lat, latach, Maryi, matka, mieli, misyjny, mówi, nasza, Nasze, naszego, nawet, Nie, nim, od, ojciec, oraz, Pierwsze, pojawia, Powód, powołanie, prawa, przez, razu, rodzice, rodziców, rodzin, rodzina, rodziny, równie, sam, sama, sami, seminarium, serca, sobie, sposób, sprawy, studiów, swoich, swoje, swojej, Syna, szkoły, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, Tym, wiara, wielu, wobec, Wówczas, wspomina, Wszystkie, wtedy, zakony, znajomi) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 12 sierpnia Armia zawodowa, ale czy profesjonalna? (Przewodnik Katolicki nr 33/2010) (2010, bogdan, Brak, coraz, Czas, czasie, czasu, czy, dla, ds., dwh, ekspert, forum, gdy, ich, II, iraku, jak, jaka, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kraju, której, który, którzy, ku, lat, latach, Mamy, mediach, mogli, mówi, Nasz, nasza, naszego, nawet, Nie, Nowego, Ochrony, od, oraz, owie, pod, pojawia, polscy, Polska, polskiej, Problemy, przez, Przy, roku, równie, sobie, sposób, strony, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestników, uko, warto, wiele, wielu, winni, wojny, Wojska, wojsko, zada) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 11 sierpnia Matka Najświętsza z Ostrej Bramy (Ewangelizacja) (aby, anny, chroni, ciu, czy, dla, dni, Dzisiaj, gdzie, historia, jak, Jan, Jan Paweł, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, Józefa, kiedy, który, którymi, którzy, kultury, lat, latach, lipca, Maryi, matka, miasta, miejsca, modlitewne, nad, Nie, od, okresie, oraz, Paweł, pocz, pod, powstania, przede, przez, Przy, raz, religijnym, rne, rodziców, sanktuarium, stefana, strony, swoich, szewczyk, szkoły, tak, takich, takim, tego, Trzeba, tylko, Tym, uniwersytetu, warto, wiara, widok, wiele, wielu, winni, wojny, wspomina, wszystkich, zakonnych, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 11 sierpnia Uroczystości pogrzebowe duchownych ? ofiar katastrofy (Episkopat) (abp, Andrzej, biskup, biskupa, biskupi, bp, czuwanie, duszpasterze, gdzie, godzinie, Jan, jana, jego, Jerzego, jest, Jezus, Józef, kazimierz, KEP, kraju, której, którzy, Kurii, lat, liturgii, Msza, nmp, o., od, pod, pogrzeb, Polowego, Polski, polskiego, prezydenta, przez, Przy, rodzin, rodziny, sanktuarium, Stanisław, stefana, Stowarzyszenia, tej, Tym, uniwersytetu, we, wiele, Wielkiej, Wojska, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 10 sierpnia Tysiące ofiar trzęsienia ziemi na Haiti – UNICEF Polska apeluje o pomoc dla dzieci (Inspiracja) (braku, dla, Dzieci, Edukacja, informacji, jak, jakie, jego, jest, kraju, który, którzy, lat, musi, od, ONZ, otwarcie, pierwszych, pod, Polska, pomoc, praw, przez, stycznia, takich, Tym, we, wiele, wielu) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 10 sierpnia Liturgiczne obchody 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II – 10 kwietnia (Episkopat) (dla, EPISKOPATU, II, Jan, Jan Paweł, jana, jest, Jezusa, KEP, kiedy, który, miasta, Msza, msze, nauczania, Nie, Obchody, odprawiana, Paweł, przypada, rocznica, roku, tego, Tradycyjnie, Tym, wielu, Wigilia) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 9 sierpnia o radości kapłaństwa (aby, boga, Bogiem, Brak, coraz, czy, dla, Dlaczego, gdy, ich, jak, jakim, jako, jedno, jego, jest, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kapłan, kapłani, kapłaństwo, kim, który, którzy, mediach, musi, najlepiej, nam, nawet, Nie, niego, Nowy, oby, od, ono, pojawia, potrafi, potrzeba, Poza, prawo, Problemy, przede, przez, rady, razu, roku, sami, saska, sobie, sposób, stanie, strony, swoich, swoje, swojej, tak, takich, tej, terapii, tylko, Tym, we, widok, Wielkiej, wielu, wszystkich, wymiar, zakonnych, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 9 sierpnia Metropolita Santiago o kulturze europejskiej i jej korzeniach (Episkopat) (abp, Arcybiskup, Biskupem, biskupów, boga, bp, dla, EPISKOPATU, gdzie, Górze, grudnia, ich, II, III, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, KEP, Komisji, który, kultury, Kurii, miejsce, Mszy, musi, nam, Nasze, Nie, nosi, nowych, od, ona, oraz, Paweł, Pierwszym, Polsce, prawdy, przez, Przy, roku, Rzymie, sanktuarium, santiago de compostela, seminarium, sposób, spotka, Starszego, studiów, stycznia, tego, tej, tych, tylko, Tym, w Polsce, wiara, Współczesna, wymaga, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 8 sierpnia Benedykt XVI przekazał pieniądze na rzecz powodzian (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, benedykt xvi, biskupów, Caritas, Caritas Polska, diecezjalnych, dla, dyrektor, Dzisiaj, EPISKOPATU, euro, jak, jego, Józef, Józefa, KEP, którzy, michalik, mln, modlitwy, mówi, nad, od, oraz, Papieska, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Polsce, Polska, Polski, pomoc, ponad, powodzian, przez, Rada, rady, raz, religijnych, stanie, tego, tej, Tym, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 8 sierpnia Wypełnili swoją misję do końca (10 kwietnia, 2010, aby, agresja, Andrzej, cmentarz, Czas, czasie, dla, duchu, gdzie, ich, II, III, jak, jako, jego, jej, Jerzego, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, kapłan, kiedy, Kłamstwo, komitetu, kraju, której, który, którzy, lat, latach, lipca, Mamy, Maria, miejsca, musi, Musimy, Muzeum, nad, Nasze, naszym, nawet, Nie, niech, Obchody, Ochrony, od, oraz, Pierwsze, Pierwszym, pod, Polsce, polscy, Polski, polskiej, pomnika, pomoc, ponad, prac, praw, prawa, prawdy, prawo, prezydent, prezydenta, przede, przez, Przy, rady, rodzin, rodzina, rodziny, roku, samym, Sejmu, sobie, spraw, sprawy, stanie, Stanisław, Stowarzyszenia, swoich, swoje, tak, takich, tego, tej, teraz, tych, tylko, Tym, w Polsce, we, wiele, wielu, winni, wojny, Wojska, woli, wraz, wszystkich, Wszystkie, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 7 sierpnia Biskupi zakończyli obrady w Olsztynie. Dzisiaj (20 VI) udadzą się do Fromborka (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, alno, Bazylice, biskupi, biskupów, bitwy, bp, Caritas, Caritas Polska, cych, czasie, czym, dla, ds., dyrektor, Dzisiaj, Episkopat, EPISKOPATU, epitafium, Fromborku, Henryk, henryka, in, in vitro, jak, jaka, jego, jest, Józef, Józefa, KEP, kiedy, krajach, który, którzy, kty, kwestii, lat, lecie, mediach, michalik, modlitwy, mówi, Msza, Mszy, Nie, obrady, od, Olsztynie, oraz, Plenarnego, plenarnym, Polska, poszkodowanym, przez, raz, religijnych, rodziny, roku, seminarium, sposób, Stanisław, stwa, tego, Tym, vitro, we, zako, zbawienia, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 7 sierpnia Najstarszy biskup, Jubileusz najstarszego biskupa w Polsce (Episkopat) (1, biskup, biskupa, Biskupem, bp, dla, dodaje, ds., duszpasterski, duszpasterstwo, dziwisz, EPISKOPATU, fundacja, gdzie, jak, jakim, jako, jego, jest, kard. Stanisław Dziwisz, KEP, Komisji, komitetu, Krakowie, który, kultury, Kurii, lat, Metropolitalnej, miasta, Mszy, Najstarszy, Nie, od, okresie, oraz, pierwszych, Pierwszym, Polsce, przede, przez, Przy, Rada, rano, roku, śluby, sprawy, Stanisław, stycznia, tego, Tym, w Polsce, wiele, wielu) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 6 sierpnia Święty Andrzej Bobola od Cudu nad Wisłą (Episkopat) (abp, aby, Andrzej, Arcybiskup, biskup, biskupi, bp, czci, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, Europie, Ewangelizacji, gdzie, jak, jego, jej, jest, Jezusa, Józef, katolicka, KEP, kiedy, który, którym, ku, lat, liturgia, Maria, miejsca, miejsce, Msza, Mszy, nad, naszego, Nowenna, nowenny, od, okresie, oraz, patrona, Polsce, Polska, Polski, przez, Przy, roku, sanktuarium, sobie, Stanisław, tego, teraz, Tradycyjnie, w Polsce, wielu, wojny, wolność, Wszystkie, wtedy, WYDARZENIA, wymaga) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 6 sierpnia Ostatnie ciała duchownych wróciły do kraju (Episkopat) (KEP, kraju, oraz, rodziny, Stowarzyszenia, Wielkiej) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 5 sierpnia Dzień Kobiet u najpiękniejszej z Niewiast (Episkopat) (bp, Częstochowie, dla, ds., EPISKOPATU, Góra, Jan, Jasna, KEP, Mszy, Polski, stowarzyszenie, trzech) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 5 sierpnia Misje to sprawa Miłości (Episkopat) (2010, bp, czy, dla, ds., duszpasterskiego, dyrektor, Dzieci, Dzieła, EPISKOPATU, ich, II, III, informacji, jego, jest, Józefa, KEP, Komisji, krajach, kraju, który, których, którzy, misje, Misyjna, mówi, msze, Nie, od, ono, oraz, Polsce, Polski, pomoc, ponad, pracuje, przede, przez, Przy, raz, roku, rozwoju, tego, tegorocznego, tej, tylko, Tym, w Polsce, wielki post, wiktor, wszystkich, wymaga) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 4 sierpnia Abp Michalik: Wiara owocuje świadectwem dokonań i czynów (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, aby, boga, Bogu, cija, dla, Dzisiaj, Episkopat, EPISKOPATU, jak, jego, jej, jest, Jezus, Józef, kanonik, KEP, Krzy, której, lat, ludu, michalik, miłość, modlitwy, Mszy, musi, Nasze, naukę, nawet, Nie, niesie, nowe, od, panu, powinien, praw, prawa, prawdy, przez, przypada, raz, smole, stanie, swojej, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, urodzenia, we, wiara, wiata, wiele, wszystkich, Wszystkie, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 4 sierpnia Uroczystości pogrzebowe duchownych ? ofiar katastrofy (aktualizacja) (Episkopat) (abp, Andrzej, biskup, biskupa, biskupi, bp, czuwanie, duszpasterze, gdzie, godzinie, Jan, jana, jego, Jerzego, jest, Jezus, Józef, kazimierz, KEP, kraju, której, którzy, Kurii, lat, liturgii, Msza, nmp, o., od, pod, pogrzeb, Polowego, Polski, polskiego, prezydenta, przez, Przy, rodzin, rodziny, sanktuarium, Stanisław, stefana, Stowarzyszenia, tej, Tym, uniwersytetu, we, wiele, Wielkiej, Wojska, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 3 sierpnia Jubileusze biskupie w maju (Episkopat) (abp, adama, benedykt xvi, Biskupem, bp, ds., Henryk, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jest, Józefa, KEP, lat, maju, Metropolity, miłość, Mszy, Natomiast, nauk, obchodzi, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, Polski, przez, przypada, rady, roku, seminarium, spotka, tego, Tym, wiara, wiele, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 3 sierpnia Budować, a nie burzyć (Episkopat) (abp, czy, dla, Dzieci, dziecko, EPISKOPATU, jak, jakie, jako, jednego, jest, Józef, KEP, kultury, liczba, michalik, miejsce, mówi, naszego, Nie, niego, od, plenarnym, Polski, potrzebuje, praw, przemoc, Przy, rodzina, rodziny, Trzeba, Tym, winna, wobec, wspólnoty, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 2 sierpnia odnaleźć się w historii (Czas Serca lipiec sierpień 2010) (1, 11 listopada, badania, coraz, czy, dla, dla niego, dzi, grudnia, historia, ich, II, jak, jej, jerzy, jest, kim, kraju, który, którzy, liczby, mediach, nad, najlepszej, nale, naszym, nawet, Nie, niego, Obchody, od, okresie, ona, owie, oznacza, pewno, Pierwsze, pod, pojawia, polak, Polsce, Polska, Polski, powstania, prl, przede, przeprowadzone, przez, roku, sobie, spos, sposób, Starszego, tak, tego, tej, tych, tylko, w Polsce, warszawskiego, wiedza, wielu, witold, wojny, Wszystko, wydawnictwa) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 2 sierpnia Partnerski nokaut, czyli jak kochać prawdziwie a nie aż do bólu? (Miłość i Rodzina) (aby, boga, czasie, czy, czyli, czym, dla, domu, Dzieci, dziecko, gdy, historia, ich, ilu, jak, jakie, jakim, Jan, jednego, jedno, jego, jej, jest, kiedy, Kobieta, koniec, który, którym, małżeństwo, Mamy, Mężczyzna, miejsce, miłość, mówi, musi, Musimy, nad, najlepiej, nam, nami, naszego, nawet, Nie, niech, niego, Nowy, od, ojciec, oraz, pod, pracy, przemoc, przez, Przy, robi, rodzice, rodziców, sama, sobie, swoich, swojej, tak, tak samo, takiej, tego, tej, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, walczy, warto, Wszystkie, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 1 sierpnia Tanie państwo podatkowe (Przewodnik Katolicki nr 32/2010) (bp, coraz, cym, czasie, czy, czym, dego, dla, Ewangelizacja, Finansów, gospodarki, ich, in, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kres, kte, który, lat, laty, metody, musi, nam, nawet, Nie, oby, od, okresie, oraz, owo, Pierwszym, platforma, pocz, pod, Polska, polskiego, polskiej, ponad, pracuje, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, Problemy, przede, przez, Przy, rodzin, roku, sam, stwo, stycznia, tak, tego, teraz, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, wiele, wielu, wrze, wszystkich, Wybory, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 1 sierpnia Światowy Dzień Młodzieży w polskich diecezjach (Episkopat) (abp, aby, ARCHIDIECEZJA, benedykt xvi, biskupów, diecezjalnych, dla, dni, ds., Dzieci, gdzie, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, Józef, KEP, kiedy, którzy, lat, latach, liturgii, michalik, mieli, msze, Nie, nim, Nowy, Obchody, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, oraz, Papieskiej, Paweł, pierwszych, Piotra, pod, przypada, rady, roku, spotka, spotkania, spotkanie, swojej, tego, tych, tylko, Tym, widok, wiele, wielu, Wówczas, wraz, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 31 lipca Kościelna etykieta (Przewodnik Katolicki nr 23/2010) (Brak, braku, ciele, cych, czy, dla, dzi, Europie, gdzie, ich, jak, jego, jest, Jeszcze, kobiety, konkretnych, kontek, krajach, których, którym, kultury, liczba, liturgii, matka, miejsce, mogli, mówi, Mszy, nawet, Nie, nim, od, okresie, Pierwszym, Polsce, Poza, prawo, przede, przez, raz, robi, rodzice, roku, sakrament, sfery, sobie, spo, spos, sposób, takim, tego, tej, trwa, Trzeba, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wiele, wielu, wobec, wraz, zachowanie, zaw) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 31 lipca Prymas Polski Abp Józef Kowalczyk (Ewangelizacja) (abp, abp Józef Kowalczyk, apostolska, Apostolskiego, Archiwum, Arcybiskup, arcybiskupa, Bazylice, benedykt xvi, biskupa, biskupów, budowy, czasie, dla, dla dzieci, doktora, ds., duchu, Dzieci, EPISKOPATU, gdzie, grudnia, Henryk, henryka, ich, II, jak, jako, jana, jego, jest, jestem, Jeszcze, Józef, Józef Kowalczyk, Józefa, Katolickiego, KEP, Komisji, komunikat, kowalczyk, Krakowie, który, którzy, lat, lipca, listopada, Listy, lubelskim, Metropolity, Mszy, nosi, Nowego, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, Olsztynie, oraz, otwarcie, Papieski, Papieskiego, parafiach, pierwszych, Piotra, pod, Polowego, Polsce, Polski, polskiego, polskiej, Poznań, prawa, prawo, Prymas Polski, przewodniczy, przez, Przy, przywrócenia, rady, roku, Rzymie, samym, seminarium, serca, spraw, sprawie, stefana, stycznia, swojej, tak, tego, tej, Towarzystwa, Tym, uniwersytetu, voluntas, w Polsce, Warszawa, we, wiele, wobec, Wojska, Wówczas, wszystkich, Wydziale) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 30 lipca Światowy Dzień Chorego w Polsce (Episkopat, Zdrowie) (aby, badania, Bazylice, biskupów, bp, Caritas, chorego, diecezjalnych, dla, domu, ds., duszpasterstwo, Dzieci, Górze, ich, jak, jest, Jeszcze, Józefa, KEP, którzy, Maryi, mówi, Msza, msze, Mszy, Obchody, od, odwiedzi, oraz, pod, Polsce, polskiego, przez, Przy, raz, roku, sposób, spotka, spotkania, stefana, szkolnych, tych, Tym, w Polsce, Wola) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 30 lipca Komunikat z Konferencji Rady ds. Rodziny KEP, Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego (Episkopat) (2010, Andrzej, bp, czasie, czy, diecezjalnych, dla, domu, ds., duszpasterze, Dzieci, EPISKOPATU, in, inny, jak, jej, jest, Katolickiego, kazimierz, KEP, komunikat, którzy, Maria, nad, nade, Natomiast, naukowo, Nie, nim, nowych, o., obrady, od, oraz, Piotr, Polsce, polskiej, pomoc, potrzeba, prawa, prawo, projekt, przede, przekazu, przemoc, Przy, rady, raz, rodziców, rodzin, rodzina, rodziny, roku, spotkanie, spraw, stanie, Stowarzyszenia, strony, swoich, swoje, swojej, takim, tej, tylko, w Polsce, wobec, wolność, Współczesna, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 29 lipca Międzynarodowa Akcja Katolicka w Krakowie (Episkopat) (abp, biskup, biskupa, biskupów, bp, czci, Częstochowie, dodaje, ds., EPISKOPATU, forum, Górze, III, jak, jako, jego, jej, jest, Józef, katolicka, KEP, kiedy, krajach, kraju, Krakowie, której, który, którzy, ku, lat, mówi, Msza, Mszy, nad, Natomiast, Nie, nim, od, oraz, Papieska, Papieskiej, patrona, Pierwsze, Piotr, pod, Polska, Polski, powstania, prezydent, prezydenta, Problemy, przez, Rada, rady, raz, roku, Rzymie, sanktuarium, sejm, spotkania, spotkanie, sprawy, Stanisław, Stowarzyszenia, swym, tego, tylko, Tym, uczestników, warto, we, wolność, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 29 lipca Wielkoczwartkowy list biskupów do kapłanów (Episkopat) (1, biskupi, biskupów, boga, Brak, czasie, ich, II, jak, jana, jej, jest, kapłani, kapłaństwo, KEP, której, których, którzy, kultury, modlitwy, Msza, Mszy, Nasze, naszego, Nie, nim, nowe, odprawiana, oraz, patrona, Polski, przewodniczy, przez, roku, sami, sposób, stanie, strony, triduum, Trzeba, tylko, Tym, we, wojny, Wówczas, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 lipca Uwaga, anioły! (Biblioteczka) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 lipca 30 krzyży misyjnych na uroczystościach świętowojciechowych (Episkopat) (abp, abp Józef Kowalczyk, Bazylice, biskupów, czasie, czci, czuwanie, dla, EPISKOPATU, formacji, Henryk, henryka, jego, jej, jest, Józef, Józef Kowalczyk, katedry, kazimierz, KEP, kowalczyk, ku, lat, Misyjne, misyjnej, misyjnych, Msza, Mszy, nowe, nowych, Nuncjusz Apostolski, odprawiana, oraz, otrzyma, patrona, Polsce, Polski, pracy, Prymas Polski, Przy, rodziny, Towarzystwa, Tym, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 lipca Świątynia w niebezpieczeństwie (Biblioteczka, Do czytania) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 lipca Irytująca wiara (Modlitwa i wiara, Posłaniec) (Andrzej, ateiści, benedykt xvi, boga, chrześcijaństwo, coraz, czasie, czy, czyli, dla, Dzieci, Dzieła, Dzisiaj, Europie, gdy, gdzie, ginie, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, krajach, który, których, którym, którzy, kultury, lat, liczby, Mamy, metody, modlitwa, nad, nam, nauce, naukę, nawet, Nie, niezliczone, Nowy, od, oraz, Papież Benedykt XVI, pierwszych, Pierwszym, pod, Polsce, ponad, prawa, projekt, przez, punktem, Religia, religijnych, rola, rozwoju, sam, sami, samym, sfery, stycznia, swoich, swoje, tak, takich, tego, tej, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wiara, wielu, wobec, Wolno, wolność, Wszystkie, Wszystko, zło, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 27 lipca Liczenie (na) wiernych (1, aby, ARCHIDIECEZJA, badania, budowy, coraz, cych, Czas, czasie, czy, Diecezja, dla, Dlaczego, dyrektor, Dzieci, EPISKOPATU, fenomen, gdy, ich, jak, jakim, jako, jego, jest, Jeszcze, Józef, kamila, Katolickiego, Katolicy, kiedy, koniec, konkretnych, kraju, krzysztof, kta, której, który, których, którym, którzy, laj, lat, latach, liczba, liczby, liturgia, liturgii, mediach, mówi, Mszy, naszym, Natomiast, Nie, nych, od, ogólnej, okre, ona, ono, oraz, oznacza, Parafia, parafiach, Pierwszym, Polacy, Polsce, Polski, polskiego, polskiej, ponad, przez, raz, reformy, religijnych, roku, rzecznik, sam, skali, stanie, stwierdza, swojej, szkoły, tak, takich, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, warszawskiego, we, wiata, witold, wszystkich, zwi, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 27 lipca Para Prezydencka pochowana na Wawelu (Episkopat) (abp, Arcybiskup, Bazylice, budowania, dla, dziwisz, gdzie, Henryk, jego, jest, Józef, kard. Stanisław Dziwisz, kazimierz, KEP, Krakowie, modlitwy, Mszy, nad, Nie, niego, Nuncjusz Apostolski, oraz, Papieski, pary, pod, pogrzeb, pojednanie, Polsce, Polski, polskiego, prezydenckiej, prezydenta, Prezydentowi, przez, serc, sposób, stanie, Stanisław, Tym, w Polsce, wiele, wraz, wszystkich, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 26 lipca Znajdować Boga we wszystkim, (Modlitwa i wiara) (boga, Bogiem, coraz, Czas, czasu, czy, dla, domu, Dzisiaj, gdy, Grzegorz, ich, Ignacy, jak, jego, jej, jest, który, którzy, lepiej, miejsca, miejsce, modlitwy, musi, nad, nawet, Nie, niech, nim, od, okresie, pewno, pod, potrzeba, potrzebuje, Problemy, przez, roku, rzeczy, sam, sami, samym, serca, sobie, sposób, spotkanie, spraw, stanie, swoje, swojej, tak, takich, takiej, tego, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, we, wiele, wielu, wszystkich, Wszystko, wymaga, zebrania, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 26 lipca Kardynał Sodano pociesza Naród polski (Episkopat) (abp, benedykt xvi, boga, dla, domu, EPISKOPATU, gdy, godzinie, ich, II, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Jezus, Józef, KEP, której, który, którzy, lat, miłość, Mszy, nade, nam, Nasze, Nie, niech, niego, niesie, Nowego, Nuncjusz Apostolski, od, ona, Papieski, Paweł, pod, ponad, przez, roku, spotkanie, stracie, swojej, tak, tego, tej, tych, wami, we, wiara, wobec, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 25 lipca Episkopat dziękuje za Kapitułę i kanoników warmińskich (Episkopat) (abp, aby, Arcybiskup, badania, Bazylice, biskup, biskupa, biskupi, biskupów, boga, Bogu, bp, czasie, czyli, dla, Dlaczego, Dzieła, Episkopat, EPISKOPATU, epitafium, Fromborku, jak, jako, Jan, jego, jest, Józef, Józefa, kanonik, KEP, kowalczyk, Kowalczyka, który, którym, kty, ktym, lat, lecia, liturgii, modlitwy, mówi, Msza, Mszy, nad, Nasz, Nuncjusz Apostolski, oraz, panu, pocz, pod, Polsce, Polski, ponad, potem, pracy, prawdy, przez, Przy, punktem, reformy, spos, sposób, swoj, swoje, Syna, tej, troska, Tym, Uroczysto, w Polsce, we, wielu, zachowanie, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 25 lipca Jałmużna Wielkopostna (Episkopat) (1, 2010, aby, badania, benedykt xvi, boga, Brak, budowania, Caritas, czasu, czy, dla, ich, jak, jakim, jego, jej, jest, KEP, który, których, którzy, lat, nad, Nie, od, oznacza, polak, Powszechny, pracy, przede, przez, raz, roku, sobie, sprawiedliwość, tej, Trzeba, tylko, Tym, Ubogich, unii europejskiej, wielki post, wraz, wspólnoty, wymiar, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 24 lipca Troska Kościoła o uchodźców (Episkopat) (aby, benedykt xvi, bogactwo, ció, coraz, cych, czasie, czasu, czy, czyli, czym, dalej, dego, dla, dni, ds., duchu, duszpasterskiego, Dzieci, e ko, Ewangelizacji, gdy, handel, ich, II, Jan, Jan Paweł, jana, jedno, jego, jest, Jeszcze, KEP, kiedy, krajach, kraju, który, których, którzy, kty, latach, liczba, Mamy, Miast, mln, musia, Nie, niech, nowych, od, ojciec, opu, oraz, owieka, Paweł, pomoc, ponad, Poza, praw, przede, przez, Przy, rodzin, roku, rozwoju, sam, serce, sobie, sposób, swoich, swoje, swojej, tak, takich, tego, tegorocznego, tej, troska, Trzeba, Tym, wiara, wielu, wojny, wszystkich, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 24 lipca Ani słowa o polityce (Przewodnik Katolicki nr 23/2010) (aby, Automatycznie, cej, czasie, czy, czyli, dla, domu, historie, ich, informacje, informacji, jak, jakim, jednego, jest, jestem, kiedy, kraj, kraju, który, których, którym, kwestii, lat, lenie, Mamy, metody, miasta, musi, nam, Nasz, nasza, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, nim, od, odb, odpowiedzi, okre, ona, oraz, pewno, Pierwsze, pod, polityce, polityczne, Polsce, Polski, ponad, Powszechny, Powszechnym, Poza, pracy, prawo, prezydenta, przede, przez, punktem, rodzaju, rodziców, rodzin, roku, rzecznik, samym, skali, spraw, stanie, tak, takich, tego, tej, tych, tylko, urz, w Polsce, warto, we, wej, wiedza, wiele, wielu, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, ych, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 23 lipca Nowe po staremu (Przewodnik Katolicki nr 31/2010) (2010, adze, cel, cych, Czas, czasu, czy, czyli, dla, dziennikarzy, FESTIWAL, gdy, ich, in, jak, jakie, jako, jej, jest, Krakowskim, kta, Któ, której, którzy, lat, mediach, mówi, Mszy, nam, nawet, Nie, nowe, od, ona, ono, oznacza, partii, pewno, Pierwsze, platforma, pod, polityków, Polska, Polski, polskiego, polskiej, ponad, prawa, prezydent, przez, Przy, Radia, rady, raz, roku, rzeczy, sejm, strony, swoich, swoje, tak, tego, tej, tych, tylko, Tym, Wówczas, wraz, Wszystkie, Wszystko, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 23 lipca O beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki (Episkopat) (abp, biskupi, czasu, Dzisiaj, Jerzego, jerzy, Józef, KEP, którzy, mediach, nad, nawet, Nie, nim, nowych, Nuncjusz Apostolski, od, ona, oraz, Pierwszym, plenarne, Plenarnego, potrzebie, pracy, rodziny, spotkania, tych, winna, zebrania, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 22 lipca Józef Chełmoński, malarz kopii Jasnogórskiego Obrazu (Modlitwa i wiara) (boga, Bogu, cudownym, Czas, czasu, dalej, dla, dni, Ewangelizacja, gdy, gdzie, Górze, jak, jakie, jego, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, Krakowie, której, który, którym, miejsca, msze, nam, naszego, Nie, o., obrazy, od, owa, pomoc, Powód, pracy, przez, Przy, raz, rocznica, roku, sam, sama, serca, strony, tak, tego, tylko, we, wiele, wszystkich, Wszystko, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 22 lipca Biskup z Pakistanu o prześladowaniach chrześcijan w tym kraju (Episkopat) (2010, biskup, biskupa, cijan, EPISKOPATU, Ewangelizacja, in, jest, kard, karnego, KEP, kodeksu, której, kty, odb, odwiedzi, ono, owi, Polsce, pomoc, potrzebie, potrzebuje, prasowa, przede, skiego, Tym, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 21 lipca Skazani, ale nie potępieni ? II Dzień Modlitw za Więźniów (Episkopat) (biskupi, boga, czy, dla, dni, duszpasterstwo, gdzie, Górze, ich, II, jak, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, karnego, kazimierz, KEP, który, lat, miejsce, modlitwy, mówi, Msza, musi, nawet, Nie, o., Obchody, od, oraz, Paweł, Plenarnego, pod, Polsce, polscy, potrzeba, potrzebuje, powstania, pracy, przede, przez, Przy, przypada, roku, spotkania, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, swoje, swym, tak, tej, Tym, w Polsce, we, wolność, wraz, zachowanie, żal, zebrania, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 21 lipca “W drodze do Madrytu” – Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży (Episkopat) (Akademia, Biskupem, czy, delegaci, diecezjalnych, dni, domu, duszpasterze, forum, Górny, Grzegorz, hiszpański, II, jana, jest, KEP, kraju, którym, lat, młodzież, mówi, nim, od, ono, Paweł, Polski, pracy, przez, Przy, raz, roku, spotkania, stycznia, tego, tych, warto, we, wraz, wszystkich, zakonnych, zgodne, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 20 lipca Katolik na lokalnych szpaltach i w eterze (Ciekawostki) (adama, Andrzej, badania, Bazylice, biskupa, bogactwo, czy, Diecezja, dla, dni, dodaje, domu, dyrektor, Europie, Ewangelizacja, gdzie, ich, II, informacje, informacji, jak, jako, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, katolicka, katolik, kiedy, kraju, której, który, których, którym, którzy, lat, laty, Mamy, media, mediach, modlitewne, modlitwa, mogli, mówi, musi, nad, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, niego, nowych, Obchody, od, ono, oraz, Paweł, pielgrzymki, pod, Polski, ponad, prawdy, programowej, Prymas Polski, przez, Przy, Radia, redakcji, religijnych, rodzaju, rodzin, rodzina, rodziny, roku, sanktuarium, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, sprawy, stefana, strony, swoich, swoje, takich, tego, tej, Tematy, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, w Polsce, warszawskiego, we, wiara, wielu, Wówczas, wraz, wspólnoty, wspomina, Wszystko, wtedy, żal, zgoda, zło, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 20 lipca Czas Serca marzec-kwiecień 2010 (2010, Czas, Ewangelizacja, II, informacji, jana, jego, jest, krzysztof, nim, numeru, oraz, serca, serce, tego, wiele, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 19 lipca Nuncjusz apostolski będzie przewodniczył Mszy św. w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej (Episkopat) (bp, czasu, dla, EPISKOPATU, informacji, jana, jest, Józef, Katyń, KEP, listopada, msze, Mszy, Nuncjusz Apostolski, oraz, pod, Polski, polskiej, przez, Przy, roku, Rosji, sejm, Sejmu, Stanisław, Wojska, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 19 lipca Kto z kim przestaje, takim się staje (Głos Karmelu Nr 4 (34) Lipiec - Sierpień 2010) (aby, awie, boga, Bogiem, coraz, czy, czyli, dla, dwh, ich, jak, jego, jej, jest, Józef, Józefa, kiedy, kim, kta, kte, który, których, którzy, kwestii, miłość, nad, nale, nam, Nie, niech, niego, nim, od, owych, pracy, prawa, przede, raz, rzeczy, serca, serce, sercu, spos, sposób, sposobem, Święta, swojej, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, Teresy, tych, Tym, wam, warto, wiele, Wielkiej, wielu, wobec, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, wtedy, wymaga, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 lipca (Prze) kazania (aby, acz, anny, boga, czasu, czy, czyli, czym, dla, dla dzieci, domu, Dzieci, Ewangelizacja, forum, gdy, gdzie, ich, jak, jego, jej, jest, Józefa, Kazania, konkretnych, Krakowskim, który, których, którzy, lat, media, miejsce, mówi, Mszy, musi, nasza, nawet, Nie, Niedziela, nim, Nowego, od, oraz, Pierwsze, Piotr, Piotra, Polityka, polscy, powinien, Poza, prawdy, przez, rady, raz, sam, sama, samym, sobie, sposób, spotyka, swoich, tak, takich, tego, tej, Trzeba, trzech, tylko, Tym, uczestników, warto, we, wiele, wraz, Wszystko, wtedy, zaczyna, żal) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 lipca Tajemnica Całunu Turyńskiego (Głos Ojca Pio) (10 kwietnia, aby, badania, czasie, czy, czyli, czym, dla, Dzisiaj, historia, ich, jak, jaka, jakie, jako, jana, jednego, jego, jest, Jezusa, kiedy, Komisji, której, który, których, którym, którzy, lat, medycyna, miejsce, mogli, nad, nawet, Nie, niego, nim, nowe, od, odpowiedzi, oraz, owo, oznacza, pewno, pielgrzymi, Pierwsze, pierwszych, Polski, powinien, powstania, Poza, projekt, przede, przeprowadzone, przez, Przy, rodzaju, roku, samym, sobie, sposób, sposobem, spotkania, swoich, swoje, tak, takich, takim, tego, tej, tych, tylko, Tym, uczestników, uczyni, uniwersytetu, warto, wiele, wielu, Wówczas, Wszystkie, wtedy, zgodne, Zjednoczonych, znane, zwolennicy) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 17 lipca Ciało abp. Mariana Przykuckiego spocznie w krypcie arcybiskupów (Episkopat) (1, abp, Bazylice, Biskupem, biskupi, biskupów, czasie, dla, dni, formacji, Henryk, henryka, II, jana, jego, jej, jest, katedry, KEP, listopada, liturgia, Metropolity, Mszy, nmp, od, Papieskiego, Paweł, Pierwszym, Piotra, pod, Polski, polu, potem, Prymas Polski, przeniesiony, przez, Przy, seminarium, stanie, Stanisław, stanowisko, stycznia, swoich, Tym, we) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 17 lipca 25-lecie sakry biskupiej Prymasa Polski (Episkopat) (abp, aby, Bazylice, biskup, biskupa, Biskupem, biskupi, biskupów, boga, bp, czasie, czci, dla, EPISKOPATU, gdzie, grudnia, Henryk, henryka, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Jezusa, Józef, KEP, kraju, której, który, ku, lat, ludu, Metropolity, Mszy, nauk, Nie, Nowego, Nowy, Obchody, od, ono, patrona, Paweł, Polski, pracy, Prymas Polski, przez, Przy, roku, seminarium, Stanisław, studiów, swoje, tak, Tym, we, woli) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 16 lipca Kobieta – dar i tajemnica, Lednica, XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych nad Lednicą (Episkopat) (aby, gdzie, Góra, II, III, jak, jako, Jan, jana, jego, jej, Jerzego, jest, karolina, KEP, Kobieta, kobiety, której, który, których, ku, kwiaty, lepiej, matka, miejsce, młodzież, modlitwy, nad, Natomiast, Nie, niego, o., od, oraz, otrzyma, pierwszych, pod, przede, przez, Przy, roku, sanktuarium, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, tak, tegorocznego, tej, tematu, Tym, wideo, wraz, XIV) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 16 lipca Nasze DROGIE dzieci (Miłość i Rodzina) (coraz, czasu, czy, decyduje, dla, dodaje, Dzieci, dzieckiem, dziecko, euro, Europie, gdy, ich, III, jak, jako, jednego, jej, jest, Jeszcze, jolanta, Kobieta, kobiety, której, który, których, którzy, lat, latach, matka, media, mediach, Mężczyzna, miejsce, milion, mówi, nad, nam, Nasze, nawet, Nie, od, oraz, Pierwsze, Pierwszym, Polityka, Polsce, Polska, pomoc, potrzebuje, prac, pracy, prawa, prl, Problemy, przez, Przy, robi, rodzice, rodziców, rodzin, rodzina, rodziny, roku, sfery, sobie, sprawy, swoich, tak, takich, takiej, tego, tej, tych, tylko, Tym, w Polsce, wiele, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 15 lipca Wstępniak – czerwiec 2010 (Posłaniec czerwiec 2010) (2010, abp, Andrzej, anny, boga, bogdan, Bogu, chorego, Czas, czy, dego, dla, ds., Dzieci, gdy, granice, jak, Jan, jednego, jego, jerzy, jest, Jezusa, kowalczyk, który, którzy, kty, latach, medytacja, michalski, nad, nale, nam, nawet, Nie, numeru, Ochrony, od, ono, owieka, Papieskiej, pocz, potrafi, powołanie, Problemy, przede, przez, Przy, rady, redakcji, równie, scj, serca, stanis, Stanisław, swoje, swym, tak, takiej, tego, tej, tematu, tku, tych, tylko, Tym, ycia, ycie, zaczyna, zło, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 15 lipca Doświadczyłem wszystkiego oprócz śmierci (Przewodnik Katolicki nr 30/2010) (ateiści, chrześcijaństwo, czasu, czy, czyli, dla, Dlaczego, domu, Dzieci, Dzieła, enia, euro, gdy, gdzie, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kapłan, kiedy, kobiety, kte, który, których, którzy, kty, liczba, lider, mieli, Misjonarze, mogli, mówi, nam, Nie, niech, niego, niesie, od, ona, pomoc, potem, prawa, przez, Przy, robi, rodzice, rodzina, równie, sam, sprawie, stanie, stwo, swoje, tak, takich, takiej, tego, tej, tylko, Tym, wiele, Wielkiej, wielu, Wówczas, wraz, wspomina, wszystkiego, Wszystko, wtedy, ywa) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 14 lipca Spór o człowieka (Posłaniec czerwiec 2010) (ataki, biskupów, bitwy, boga, Bogu, Brak, cija, coraz, Częstochowie, czu, czy, dla, dziennikarzy, Dzisiaj, ego, encykliki, enia, formacji, gdy, gdzie, Góra, Górze, II, informacji, istot, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, katedry, Katolickiego, kiedy, Krakowie, której, który, których, którym, którzy, kultury, lat, liturgii, małżeństwa, Mamy, miejsce, miłość, musi, nad, naszego, naukę, nawet, Nie, niesie, od, odpowiedzi, Odwaga, ojciec, oraz, owieka, pami, Paweł, Pierwszym, pocz, pod, polityków, Polsce, polskiej, ponad, prawa, prawo, programowej, przekazu, przez, rodzaju, rodziny, rzeczy, sercu, sobie, spo, sposób, spotkania, sprawy, strony, swoich, swoje, tak, takiej, tego, tej, Teresy, trwa, Trzeba, tylko, Tym, Ukazuje, uniwersytetu, w Polsce, walka, warto, wiele, wielu, winni, wobec, woli, Wolno, wszystkich, Wszystkie, wymiar, ycia, ycie, zagro, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 14 lipca Zwycięstwo Grunwaldu (Episkopat) (2010, biskup, biskupa, biskupi, bitwy, bp, ciem, czyli, dni, Ewangelizacja, Henryk, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, Jeszcze, Józefa, KEP, który, kty, lat, lipca, Maryi, Mszy, nad, nade, najwa, Natomiast, nawet, Nie, nim, nosi, od, ojciec, Olsztynie, oraz, oski, Paweł, pod, Polowego, polscy, Polska, Polski, polskiego, przede, przez, rocznica, roku, rycerze, smole, stwa, stwo, tak, trzech, tych, tylko, udzia, Wielkiej, wojny, Wojska, wojsko, wszystkich, Wszystko, zapisany, zebrania, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 13 lipca Zebranie plenarne Episkopatu na Warmii (Episkopat) (abp, Andrzej, apel, biskupi, biskupów, bitwy, Bogu, bp, Caritas, Caritas Polska, dyrektor, Episkopat, EPISKOPATU, epitafium, Fromborku, Henryk, henryka, jaka, jego, jej, jest, Józef, kard, Katolickiego, kazimierz, KEP, krzysztof, kte, której, który, kty, ku, lecia, maju, modlitwa, Msza, Mszy, Natomiast, Nie, nim, nmp, od, odb, Olsztynie, oraz, panu, Pierwszym, plenarne, Plenarnego, pod, Polsce, Polska, Polski, pomoc, Prymas Polski, Rok Kapłański, seminarium, spotkania, spotkanie, sprawie, sprawy, stanis, Stanisław, swoj, szego, Tematy, tych, Tym, w Polsce, we, Wielkiej, wiktor, Wówczas, Wszystkie, zebrania, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 13 lipca chcę pojednania, ale (Miłość i Rodzina) (aby, Brak, czy, czyli, dla, duchu, etap, jak, jakie, jego, jej, jest, której, który, których, którym, którzy, mówi, musi, nad, nade, najlepiej, nam, nasza, naszego, nawet, Nie, od, pewno, pojednanie, pracy, prawo, przebaczenie, raz, razu, rodziców, sobie, sposób, spotkanie, spotyka, strony, swojej, tak, takiej, tego, tej, teraz, Trzeba, ty, tylko, Tym, widok, wiele, wobec, wraz, wszystkich, wyda, zaczyna, żal, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 12 lipca Biskupi na polach pod Grunwaldem (Episkopat) (2010, abp, biskup, biskupa, biskupi, bitwy, bp, czci, czyli, dla, dni, Dzisiaj, gdzie, Henryk, II, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, Jeszcze, Józefa, KEP, kim, Krzy, który, kty, lat, lipca, Maryi, miłość, Mszy, nad, nade, Natomiast, nawet, Nie, nim, nosi, od, ojciec, Olsztynie, oraz, oski, Paweł, pod, Polowego, polscy, Polska, Polski, polskiego, potrzebuje, powołanie, przede, przez, rocznica, roku, rycerze, seminarium, serca, smole, stwa, tego, tej, trzech, tych, tylko, Tym, Wielkiej, wojny, Wojska, wojsko, wszystkich, wszystkiego, Wszystko, ych, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 12 lipca Zmarł bp Josef Homeyer – przyjaciel Polski i Polaków (Episkopat) (1, 2010, abp, biskup, biskupów, bp, czasu, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, forum, II, jako, jana, jl, KEP, Komisji, latach, listopada, mówi, nad, niemieckiego, od, oraz, Polski, przez, Stanisław, swoje, tak, tego, wspólnoty) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 11 lipca Światło dla przyszłości (abp, aby, boga, Czas, czasie, czy, dalej, dla, dodaje, domu, duszpasterstwo, duszpasterz, Dzisiaj, europejskich, Ewangelizacja, gdy, gdzie, grudnia, Henryk, ich, jak, jako, jednego, jest, Jezusa, Józef, kiedy, klimat, koniec, kraju, której, który, którym, którymi, którzy, ku, kultury, lat, miasta, miejsca, miejsce, miłość, modlitwy, mogli, mówi, nad, nami, Nasz, nasza, naszego, Natomiast, Nie, nim, od, ona, ono, oraz, parafiach, pielgrzymi, pod, Polski, pomoc, ponad, potrzebuje, Poznań, prawdy, przez, roku, serca, sobie, spotkania, spotkaniach, spotkanie, stanie, Stanisław, stwierdza, swoje, swojej, Taizé, tak, takich, takiej, takim, Targów, tego, tegorocznego, tej, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestników, w Polsce, we, wiara, wiele, Wielkiej, wielu, wraz, wspólnoty, wszystkich, wtedy, WYDARZENIA, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 11 lipca Przychodzi bank do emeryta (Przewodnik Katolicki nr 23/2010) (aby, Brak, czy, czym, dla, dodaje, domu, eksperci, ekspert, Finansów, gdy, ich, jak, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, krajach, kta, który, których, którym, którzy, ktym, lat, Mamy, Miast, mówi, nad, naszego, nawet, Nie, Nowy, od, odpowiedzi, okresie, oraz, pewno, Piotr, Polsce, polskiego, ponad, Poza, prac, prawa, prawo, projekt, przez, Przy, razu, robi, roku, rzecznik, samym, sobie, stanie, stwo, swoje, tak, tak samo, tego, tej, tku, trwa, tych, tylko, Tym, uko, unii europejskiej, ustawa, w Polsce, warto, wielu, wobec, wraz, Wszystko, ycia, zaczyna, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 10 lipca Spór o człowieka (Ewangelizacja) (ataki, biskupów, bitwy, boga, Bogu, Brak, coraz, Częstochowie, czu, czy, dla, dzi, dziennikarzy, Dzisiaj, encykliki, enia, formacji, gdy, gdzie, Góra, Górze, II, informacji, istot, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, katedry, Katolickiego, kiedy, Krakowie, której, który, których, którym, którzy, kultury, lat, liturgii, małżeństwa, Mamy, miejsce, miłość, musi, nad, nale, naszego, naukę, nawet, Nie, niesie, od, odpowiedzi, Odwaga, ojciec, oraz, Paweł, Pierwszym, Pobierz, pod, polityków, Polsce, polskiej, ponad, prawa, prawo, programowej, przekazu, przez, rodzaju, rodziny, rzeczy, sercu, sobie, sposób, spotkania, sprawy, strony, swoich, swoje, tak, takiej, tego, tej, Teresy, trwa, Trzeba, tylko, Tym, Ukazuje, uniwersytetu, w Polsce, walka, warto, wiele, wielu, winni, wobec, woli, Wolno, wszystkich, Wszystkie, wymiar, zagro, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 10 lipca Oświadczenie Rady ds. Rodziny (Episkopat) (1, 2010, aby, bp, czy, ds., Dzieci, EPISKOPATU, Górny, ich, informacje, jak, jest, kazimierz, KEP, Komisji, nad, nawet, Nie, ona, oraz, Polski, polskiej, prac, prawo, Rada, rady, rodziców, rodziny, strony, takich, Tym, wiele, wielu, woli, wolność, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 lipca XIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (Episkopat) (benedykt xvi, biskupów, boga, bp, chrześcijaństwo, coraz, czasie, domu, ds., Dzisiaj, EPISKOPATU, Ewangelizacja, gdzie, granice, jak, jakie, jako, jednego, jedno, jego, jest, Jeszcze, Katolicy, KEP, komitetu, który, których, mówi, nam, Nie, oraz, Polsce, Polski, przez, Przy, rady, raz, rodzaju, skali, sobie, spotkania, stycznia, swojej, tego, tegorocznego, uczestników, w Polsce, WYDARZENIA, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 lipca Po wyroku w sprawie Alicja Tysiąc kontra ?Gość Niedzielny? (Episkopat) (abp, ARCHIDIECEZJA, czasie, dla, EPISKOPATU, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Józef, KEP, kiedy, który, których, którym, Mamy, media, mówi, nam, nasza, Nie, nowych, Ochrony, od, ona, oraz, oznacza, pierwszych, Polsce, prawa, przez, Przy, raz, redakcji, rzecznik, sposób, sprawie, swoich, swym, tej, tylko, Tym, w Polsce, wolność, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 8 lipca Caritas pomoc dla powodzian (Episkopat) (1, abpa, benedykt xvi, Caritas, Caritas Polska, diecezjalnych, dla, dzi, dziennikarzy, ecze, EPISKOPATU, fundacja, ich, jest, Józefa, KEP, której, milion, Nie, od, odb, oraz, Papież Benedykt XVI, Polsce, Polska, pomoc, ponad, powodzian, przez, spo, stwa, swoje, tak, uczestniczy, w Polsce, we, wiele, wszystkich, Wszystkie, wymaga, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 8 lipca Duchowni będą prowadzić modlitwy podczas czuwania przy zmarłych (Episkopat) (cmentarz, czuwania, dla, duchowni, KEP, lotniska, modlitwy, pod, Przy) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 7 lipca Życie z gwarancją wieczystą (ESPE, Inspiracja) (Andrzej, boga, czy, czym, dla, do seminarium, gdy, gdzie, ich, ilu, inny, jak, jako, jego, jest, Jeszcze, kapłaństwo, kiedy, kim, koniec, których, którym, którzy, lubi, Mamy, miejsca, mieli, miłość, mogli, mówi, musi, najlepszej, naszego, Natomiast, nawet, Nie, niesie, nim, od, ono, pewno, pod, pracy, przez, robi, rodzice, rzeczy, sam, seminarium, sobie, strony, swoich, swoje, tak, takich, tego, tej, trwa, Trzeba, tylko, Tym, warto, we, wiara, wielu, wobec, woli, Wszystko, wtedy, wymaga, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 7 lipca Zbiórka do puszek na rzecz powodzian (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, biskupów, bp, Caritas, diecezjalnych, EPISKOPATU, ich, Józef, KEP, michalik, modlitwy, nad, Niedziela, oraz, pod, Polski, pomoc, poszkodowanym, powodzian, przez) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 6 lipca Odpust ku czci św. Wojciecha i jubileusz Prymasa Polski (Episkopat) (abp, arcybiskupa, biskup, biskupów, boga, czci, EPISKOPATU, Henryk, henryka, jako, jej, jest, Józef, kazimierz, KEP, której, który, ku, lat, Msza, Mszy, Nie, Nuncjusz Apostolski, ono, patrona, Polski, Prymas Polski, przez, Przy, roku, Tradycyjnie, Tym, we, woli) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 6 lipca Po nas będą nasze dzieci (Ewangelizacja) (aby, coraz, Czas, czasu, czy, czyli, czym, decyduje, dla, dodaje, domu, Dzieci, dzieckiem, eksperci, europejskich, Europie, Francji, ich, jak, jaka, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kobiety, Komisji, kraj, krajach, kraju, który, których, kwestii, lat, latach, liczby, miejsce, mówi, Musimy, nad, nam, nasza, Nasze, naszego, naszym, Nie, nim, Nowy, od, odpowiedzi, okresie, ona, onk, oraz, Paweł, Pobierz, pod, polityce, Polityka, Polsce, Polska, polskiej, pomoc, powinien, pracuje, pracy, prawo, Problemy, przede, przez, rodzice, rodziców, rodzin, rodzina, rodziny, roku, sfery, sobie, stanie, stanis, Stanisław, stwa, stwierdza, stwo, swoich, szkoły, tak, takich, takim, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, unii europejskiej, w Polsce, warto, we, wiele, wielu, wobec, woli, wspólnoty, wszystkich, Wszystkie, wysi, ych, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 lipca Wojna w epoce Twittera (Przewodnik Katolicki nr 24/2010) (2010, czy, dla, gdy, informacji, iraku, jak, jej, jest, Jeszcze, Któ, który, którym, kty, ktym, kultury, lat, miejsca, nad, Nie, obrazy, od, odpowiedzi, opu, polityków, pomoc, potrafi, powinien, przez, Przy, rodzaju, równie, sobie, sposób, stanie, swoich, tej, tylko, Tym, uczestników, wiele, wojny) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 lipca Prezenter z emocjami (alkohol, coraz, Czasami, czy, czym, dla, Dlaczego, Dzisiaj, Ewangelizacja, historia, ich, jak, jakie, jakim, jest, jestem, kiedy, krzysztof, który, których, lepiej, media, mediach, mówi, nawet, Nie, od, panu, pewno, pod, Polska, ponad, powinien, pracy, prawo, Problemy, przez, Przy, redakcji, religijnym, rodzina, roku, sama, serca, sobie, sposób, spotka, sprawy, strony, swoich, swojej, tacy, tak, takim, tego, tej, tych, tylko, Tym, walka, wiara, wiele, wielki post, wielu, wraz, wszystkich, Wszystko, wtedy, wymaga, zaczyna, zgodne, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 4 lipca Marsz dla Jezusa przejdzie ulicami Gdańska 2014 (Aktualności) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 4 lipca Żywe inkubatory (Miłość i Rodzina) (aby, adama, czasie, czy, czym, dla, Dlaczego, dodaje, Dzieci, dzieckiem, dziecko, Ewangelizacja, gdy, handel, handlu, historia, in, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Kazania, kiedy, Kobieta, kobiety, kodeksu, konkretnych, kraju, której, który, lekarz, małżeństwo, Mamy, matka, media, metody, miłość, mówi, musi, naszym, Natomiast, Nie, nim, oceny, Ochrony, od, okresie, ona, oraz, pod, pojawia, Polsce, polskiego, ponad, praw, prawa, prawo, przez, Przy, rady, rodziców, sami, sobie, sposób, spraw, strony, swoich, swojej, takich, takiej, tej, Trzeba, tylko, Tym, uniwersytetu, urodzenia, w Polsce, walka, wiele, wielu, wszystkich, wtedy, wymiar, zaczyna, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 4 lipca Rodzina nadzieją Europy (Episkopat) (abp, aby, biskup, biskupa, czasie, ds., duchowni, Dzieci, gdy, Henryk, ich, II, III, jak, jaka, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, KEP, kiedy, kobiety, który, ku, Kurii, małżeństwa, Metropolitalnej, miar, miasta, modlitwa, Natomiast, Nie, od, ona, oraz, Papieskiej, patrona, Paweł, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, ponad, prawdy, prezydent, Prymas Polski, przez, Przy, rady, rodzaju, rodzin, rodzina, rodziny, roku, rola, sobie, spotka, spotkania, spotkanie, swoich, tego, tematu, Tradycyjnie, trzech, tylko, Tym, w Polsce, wiele, wobec, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 3 lipca Bp Stanisław Budzik: Cała Polska pogrążona jest dzisiaj w bólu (Episkopat) (aby, biskup, bp, bp Stanisław Budzik, budzik, czasu, dla, dni, domu, ds., duchowni, Dzisiaj, EPISKOPATU, II, jakie, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jej, jest, Józef, Józefa, KEP, kiedy, kraju, którzy, modlitwy, msze, Nie, od, oraz, Paweł, Polsce, Polska, Polski, polskiego, polskiej, Poza, prezydent, prezydenta, rocznica, rzecznik, serce, sposób, Stanisław, swoich, tej, tych, tylko, Tym, w Polsce, wobec, Wojska, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 3 lipca Szkoła? Z przyjemnością! (Inspiracja) (aby, coraz, czy, dla, dla dzieci, dla niego, dyrektor, Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, ich, informacje, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, koniec, Krakowie, której, który, których, którzy, lat, lepiej, mieli, musi, nad, najlepiej, nam, Nasze, naszego, naszym, nauce, nauczania, naukę, nawet, Nie, niego, od, pod, Problemy, przedszkola, przez, rodzaju, rodzice, rodziców, rozwoju, rzeczy, sobie, spotka, Sumienie, swojej, Szkoła, szkoły, tak, takiej, tego, tej, teraz, trwa, Trzeba, tylko, uczniów, warto, wiele, wielu, Wszystko, wtedy, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 2 lipca Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, biskup, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, ich, jej, jest, Jeszcze, KEP, kraju, którzy, liturgii, Musimy, niech, Obchody, oraz, Polsce, Polski, polskiej, Poza, prezydent, prezydenta, przez, serca, serce, tej, Tym, w Polsce, we, wobec, Wojska, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 2 lipca Pozostały mi tylko łzy i modlitwa (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 1 lipca Posłaniec Miesięcznik Katolicki luty 2010 (Posłaniec) (Andrzej, boga, bogdan, Czas, czasu, czy, czym, dla, dni, duszpasterz, Dzieci, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, gdzie, Grzegorz, inny, jak, jakie, jana, jego, jerzy, jest, Jeszcze, Jezusa, kowalczyk, kraju, którym, lat, liturgia, medytacja, michalski, miłość, Misyjna, momentem, mówi, nam, naszego, nawet, Nie, niesie, Nowego, numeru, od, Polsce, prawa, prawdy, prawo, przez, punktem, raz, redakcji, Religia, roku, sama, serca, serce, sermak, sobie, Stanisław, Tematy, Tomasza, tylko, Tym, w Polsce, walczy, warto, wiara, wiele, żal, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 1 lipca Mane nobiscum, Domine! (Episkopat) (2010, EPISKOPATU, jest, KEP, który, Mamy, mieli, Mszy, naszym, Nie, niego, od, polskiego, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 30 czerwca Życzenia bp. Wojciecha Polaka dla Polonii (Episkopat) (2010, biskup, bp, dla, ds., emigrant, EPISKOPATU, Europie, gdzie, jak, jako, jana, jest, KEP, kraju, której, który, których, listopada, nam, nami, naszego, niech, Nowego, Polacy, polak, Polski, polskiej, Poza, przede, swojej, tak, tego, tej, we, wraz, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 30 czerwca W sobotę rozpoczął się trójmiejski Tydzień Jezusa (Aktualności) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 30 czerwca Razem na świeżym powietrzu (aby, Brak, cel, coraz, Czas, czasie, czasu, czy, czym, dla, dni, drzewo, Dzieci, dzieckiem, dziecko, gdzie, jak, jakie, Jan, jednego, jego, jest, Jeszcze, jeszcze raz, który, których, którym, którzy, lat, lepiej, liczba, liczby, miejsca, młodzież, nad, najlepiej, nam, nasza, naszego, nawet, Nie, niego, niesie, nowych, numeru, od, okresie, pewno, pierwszych, polskiego, potrzeba, powinien, pracy, prosty, przez, Przy, raz, rodzaju, rodzice, rodziców, rodziny, roku, rola, równie, rozwoju, rzeczy, sami, sobie, sposób, sposobem, swoich, swojej, tak, tego, tej, tematu, tych, tygodnika, tylko, Tym, uczestników, warto, we, wiele, wielu, wobec, wszystkich, wymaga, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 29 czerwca Co z tym Wszechświatem, dokąd zmierza? (Ciekawostki, Inspiracja, Posłaniec) (aby, boga, coraz, czasu, czy, dla, Dlaczego, gdy, gdzie, Grzegorz, jak, jako, jednego, jedno, jego, jest, Jeszcze, kiedy, których, którym, którymi, lat, latach, Mamy, miejsce, musi, Musimy, naszego, naszym, Natomiast, nauce, Nie, nim, od, ona, oraz, pewno, Pierwsze, pod, praw, prawa, przede, przez, Przy, raz, sama, seminarium, sfery, sobie, sposób, stanie, stefana, sto lat, tak, takiej, takim, Trzeba, tylko, Tym, uniwersytetu, we, wiedza, Współczesna, Wszystkie, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 29 czerwca Msze św. żałobne w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, abp, Abp Józef Michalik, Bazylice, bp, dla, Dzisiaj, godzinie, Grzegorz, Henryk, ich, jana, jl, Józef, Józefa, KEP, kraju, której, który, którzy, Metropolity, michalik, modlitwy, Msza, msze, Mszy, nim, Nuncjusza, ona, oraz, pod, Polski, polskiej, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, przez, rodzin, rodziny, sanktuarium, swoich, tej, wiele, wraz, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 28 czerwca Komunikat z zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Episkopat) (abp, biskupa, biskupi, cnót, EPISKOPATU, grudnia, jak, jana, jej, Jerzego, jest, Józef, KEP, komunikat, kraju, który, Nie, niech, oraz, patrona, Polsce, Polski, polskiej, Prymas Polski, Rada, rady, sam, serca, w Polsce, zebrania, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 28 czerwca Abp Celestino Migliore – nowym nuncjuszem w Polsce (Episkopat) (abp, apostolska, Bazylice, benedykt xvi, Celestino, celestino migliore, cenia, czy, dni, ds., ego, grudnia, II, III, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, Józef, Józef Kowalczyk, Józefa, katedry, KEP, kiedy, kowalczyk, Kowalczyka, który, którymi, lat, Listy, nawi, nosi, Nowego, Nowy, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, ojciec, oraz, oski, otrzyma, papie, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, pcy, Pierwsze, pierwszych, Pierwszym, Piotra, Polsce, Polska, Polski, polskiej, Prezydentowi, prl, przez, Przy, studiów, stycznia, voluntas, w Polsce, we, wojny, Wola, Wówczas, ycie, Zjednoczonych, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 27 czerwca Jubileusze biskupie w lipcu (Episkopat) (1, abp, abp Stanisław Nowak, Apostolskiego, arcybiskupa, Bazylice, benedykt xvi, biskup, biskupa, Biskupem, Bogu, bp, ds., edwarda, funkcj, grudnia, II, jako, jana, jego, jej, kard, kard. Stanisław Nagy, katedry, KEP, Krakowie, Krakowskim, krzysztof, lat, latach, lipca, listopada, Maria, Metropolity, obchodzi, od, Papieskiego, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Piotra, pod, pracy, prawa, przez, przypada, rocznica, roku, seminarium, serca, skie, stanis, Stanisław, stolic, stwa, Tym, uniwersytetu, Wydziale, ywa, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 27 czerwca Tydzień dla Jezusa, jedna z największych chrześcijańskich imprez tego lata (Aktulności) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 27 czerwca Trzeci miesiąc przygotowań do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II (Episkopat) (dego, ego, EPISKOPATU, fundacja, ich, II, informacje, jak, Jan Paweł II, jana, jego, jest, jestem, KEP, który, którym, kty, lipca, mediach, miejsce, naszym, nauczania, Niedziela, nim, Nowego, o ko, od, ona, oraz, pami, papie, Papieskiego, parafiach, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, pracy, roku, rozwa, serwis, spo, spotkaniach, tego, tej, Tym, ugi, w Polsce, wami, wiele, wielu, wobec, www, zale) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 26 czerwca Warto być przyzwoitym (10 kwietnia, abp, czy, dla, Europie, gdzie, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Krakowskim, której, który, których, kwiaty, media, nad, nagle, Nie, nim, od, ogólnej, pewno, pod, polityków, Polski, polskiego, potem, prezydent, prezydenta, przez, rano, rodzaju, Rosji, samym, swojej, takich, Trzeba, tych, tylko, Tym, warto, we, wielu, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 26 czerwca Sprawiedliwi wśród Narodów Świata (Inspiracja) (czasie, czy, dla, gdy, ich, II, jak, jakie, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, której, który, którzy, lat, miejsca, mówi, Muzeum, napis, nawet, Nie, od, polscy, pomoc, ponad, przez, rodziców, rodzina, rodziny, roku, Sprawiedliwego, swoich, swoje, swojej, tak, trzech, tych, tylko, uczestników, wiele, wielu, wojny, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 25 czerwca O skutecznej ewangelizacji (Episkopat, Ewangelizacja) (2010, boga, Bogu, Caritas, dla, domu, duchu, duszpasterski, etap, Ewangelizacji, III, in, jak, Jan, Jerzego, jest, Jeszcze, KEP, który, kultury, lat, latach, mówi, Musimy, Nie, od, oraz, panu, pracy, przez, Rada, rady, rozwoju, sobie, spotkania, Stowarzyszenia, tylko, Tym, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 25 czerwca Abp Józef Michalik: Ta tragiczna śmierć ukazała nowe oblicze naszego Narodu (Episkopat) (abp, aby, Arcybiskup, dni, EPISKOPATU, ich, jak, jakie, jego, jest, Józef, KEP, której, który, których, którzy, lat, michalik, miejsce, Mszy, musi, najlepszej, naszego, naszym, nawet, Nie, nowe, ona, pod, Polsce, Polski, prezydenta, przez, serce, sercu, swojej, Trzeba, tych, Tym, w Polsce, woli, WYDARZENIA) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 24 czerwca Dzień Świętości Życia okazją do uratowania Świętego (Episkopat, Miłość i Rodzina) (2010, abp, aby, Andrzej, biskup, bp, cel, czasie, dla, dni, ds., Dzieci, encykliki, EPISKOPATU, FESTIWAL, Górze, henryka, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, jana, jego, Jerzego, jest, katedry, kazimierz, KEP, kiedy, kraju, który, którzy, Maryi, Metropolity, modlitwa, modlitwy, Mszy, nad, Nie, nowenny, nowych, obrazy, oraz, otwarcie, Papieskiej, Paweł, Pielgrzymka, pielgrzymki, Pierwszym, pod, Polsce, Polski, polskiego, polskiej, przez, Przy, rady, raz, rodzin, rodziny, roku, rozwoju, rzeczy, sejm, Sejmu, Stanisław, Stowarzyszenia, tak, Trzeba, Tym, W czasie Mszy, w Polsce, wielu, wolność, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 24 czerwca Trzech Króli a sprawa polska (Ewangelizacja) (1, 2010, Bogiem, Czas, czyli, decyduje, dla, dni, EPISKOPATU, Ewangelizacja, gdy, gospodarki, handlu, ich, jak, jako, jednego, jedno, jego, jej, Jerzego, jest, Jeszcze, Józef, kodeksu, kraju, której, który, którym, którzy, kwestii, liczba, Mamy, miasta, mówi, naszego, naszym, Nie, niego, nmp, nowych, od, okresie, ono, oraz, pierwszych, Piotr, platforma, pod, polityków, Polsce, Polska, Polski, ponad, Powszechnym, pracy, prezydenta, Prezydentowi, projekt, przez, przywrócenia, roku, rzecznik, sam, sejm, sposób, stycznia, św. Augustyn, swoich, tak, takich, tego, trzech, tylko, Tym, w Polsce, we, wielu, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, wtedy, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 23 czerwca o sztuce komunikowania (Czas Serca lipiec sierpień 2010) (coraz, czu, czy, czym, dla, dym, Ewangelizacja, gdy, jak, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Józef, kim, Kobieta, Ksi, której, który, których, którymi, którzy, małżeństwa, małżeństwo, Mężczyzna, miłość, nad, nam, nami, Nasz, nasza, Nasze, naszego, nawet, Nie, niego, nim, nowych, od, Odwaga, ona, oraz, polityków, potrafi, potrzeba, potrzebie, powinien, pracy, Problemy, przede, przez, sama, samym, sobie, spos, sposób, sposobem, spotkania, stanie, strony, tacy, tak, takiej, takim, tej, Trzeba, tylko, Tym, wiele, wielu, wobec, woli, wtedy, wymaga, żal, zale, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 23 czerwca Drogi do Wolności (Ewangelizacja) (adz, Brak, celi, Czas, czasu, czyli, dla, dni, enie, FESTIWAL, gdzie, grudnia, historia, jego, Jerzego, jest, Komisji, koniec, krajach, który, których, którym, którzy, lat, latach, lipca, nad, obrady, od, ona, oraz, Pierwsze, Polsce, polskiego, powstania, prezentacja, prl, przez, Przy, raz, rocznica, roku, rzecznika, Sejmu, spos, sposób, stwa, stwo, tego, tej, tylko, Ukazuje, w Polsce, wtedy, Wybory, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 22 czerwca Rzym świętych Piotra i Pawła (Przewodnik Katolicki nr 26/2010) (2010, badania, biskup, boga, Bogu, Czas, Czasami, czasie, czci, czyli, czym, dla, domu, dzi, Dzisiaj, forum, gdy, gdzie, Góra, henryka, historia, ich, Imperium, in, jak, jako, jana, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, koniec, Krzy, której, który, których, którym, którymi, którzy, ku, lat, latach, lud, Mamy, Maria, miejsca, miejsce, milion, modlitwy, mówi, murach, Musimy, nad, nam, nami, nawet, Nie, niego, nim, nosi, obrazy, od, owie, Paweł, pewno, pielgrzymi, Piotr, Piotra, plac, pod, ponad, potem, prawdy, przede, przez, Przy, punktem, raz, rodziny, roku, Rzymie, sam, sklepów, sobie, sposób, sposobem, stolic, swoich, swojej, tak, takich, tego, tej, tematu, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, warto, we, wiele, wielu, wraz, wspólnoty, wspomina, Wszystkie, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 22 czerwca Hipokryci i gladiatorzy (aby, badania, coraz, Czas, czasie, czy, czym, dla, Dzieci, Francji, gdzie, ich, jak, jakie, jego, jerzy, jest, kiedy, Komisji, komitetu, który, których, którzy, lat, lepiej, Mamy, miejsca, miejsce, mówi, nad, nam, nawet, Nie, nowych, od, Piotr, Polska, polskiego, Poza, projekt, przez, Przy, razu, roku, sama, sobie, stanie, tacy, tak, takiej, tego, tej, teraz, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, we, wiele, wobec, Wszystkie, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 21 czerwca Biskupi zatroskani o stan języka polskiego (Episkopat) (aby, apel, biskupi, dla, Dzieci, EPISKOPATU, historia, ich, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, KEP, kraju, który, którym, którzy, kultury, latach, narodowych, naszego, Nie, nim, od, oraz, Paweł, polityków, Polska, polskiej, ponad, przez, Przy, sposób, tylko, wraz, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 21 czerwca Spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych (Episkopat) (1, biskupi, bogdan, bp, czasie, dla, ds., dyrektor, Dzieci, Dzieła, EPISKOPATU, Europie, formacji, jakie, jako, Jan, jest, KEP, Komisji, kongres, który, którym, ludu, Misjonarze, Misyjne, misyjnej, misyjny, misyjnych, modlitwy, naszym, nowe, nowych, Papieskich, polak, Polsce, polscy, Polski, polu, pomoc, pracuje, pracy, rady, roku, spotkanie, sprawy, tego, w Polsce, Warszawa, we, wiktor, wobec, wszystkich, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 20 czerwca Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Kamińskiego (Episkopat) (1, abp, Andrzej, Arcybiskup, arcybiskupa, benedykt xvi, biskup, biskupa, biskupów, Czas, czasie, czasu, dla, doktora, duszpasterskiego, Dzisiaj, EPISKOPATU, gdzie, godzinie, grudnia, II, jako, jana, jego, Józef, Józefa, Kamiński, KEP, Komisji, który, latach, listopada, Metropolity, modlitewne, modlitwa, Msza, Mszy, nmp, nowych, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, oraz, pod, Polski, prac, prawa, przeniesiony, Przy, rady, roku, rozwoju, strony, Święta, tak, uniwersytetu, we, wspomina, zakonnych, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 20 czerwca Wielki Post, Nawrócenie jest powrotem do miłości Ojca (Episkopat) (aby, boga, Bogu, bp, Caritas, cel, Czas, czasie, czym, dla, Dlaczego, ds., Dzieła, encykliki, EPISKOPATU, Ewangelizacja, ich, jak, jako, jego, jest, Jezus, KEP, Komisji, krajach, kraju, Krakowskim, który, których, miłość, misyjnej, modlitewne, modlitwy, mówi, Mszy, nam, Nawrócenie, Nie, Niedziela, niego, nowe, nowych, od, odpowiedzi, okresie, ona, oraz, parafiach, pomoc, pracuje, Problemy, przez, Przy, roku, sakrament, sam, seminarium, spotkania, swojej, Syna, tego, trwa, Tym, wielki post, wiktor, wszystkich, zbawienia, zło, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 19 czerwca Abp Kazimierz Nycz: Dziś cała Ojczyzna potrzebuje pocieszenia (Episkopat) (abp, abp Kazimierz Nycz, Józef, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, który, Mszy, Nie, Nuncjusz Apostolski, pary, pod, Polsce, potrzebuje, prezydenckiej, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 19 czerwca Zakony – od wszystkiego (Episkopat) (aby, Andrzej, Apostolskiego, Bazylice, biskup, biskupi, boga, Bogu, bp, Czas, czasie, czy, dla, dodaje, ds., Dzisiaj, EPISKOPATU, formacji, gdy, Henryk, ich, Indywidualne, jak, jakim, jako, Jan, jana, jego, jest, jestem, Jezusa, jolanta, kazimierz, KEP, kiedy, kleryk, Komisji, koniec, krajach, której, który, których, którym, którzy, lat, Mamy, Maria, matka, media, Misjonarze, misyjnych, modlitwy, mogli, mówi, msze, Mszy, Musimy, nam, Natomiast, nawet, Nie, o., od, oraz, panu, Pierwsze, Pierwszym, Polski, polskiego, ponad, potem, powołanie, Poza, pracuje, prasowa, przedszkola, przez, przypada, sam, serca, śluby, sposób, Stowarzyszenia, stycznia, swoich, swoje, szkoły, takim, tego, tej, Trzeba, tych, Tym, we, wiele, woli, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, wydawnictwa, zakonnych, zakony, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 18 czerwca Opuszczenie ? grzech ojców wobec synów (Miłość i Rodzina) (alkohol, Czas, Czasami, czy, czyli, czym, dla, dla niego, dziecko, gdy, ich, jak, jego, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, kim, który, którym, którzy, lat, lepiej, miejsca, mogli, musi, nagle, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, od, ojciec, ono, oraz, Pierwsze, potem, potrafi, potrzeba, potrzebuje, powinien, przez, rodzice, rodziców, rozwoju, rzeczy, sami, sobie, sposób, strony, swoich, swoje, swojej, Syna, takich, tego, Trzeba, tylko, Tym, we, wiele, wobec, Wówczas, Wszystkie, Wszystko, wtedy, wymaga, zachowanie, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 18 czerwca Karmieni mediami (Przewodnik Katolicki nr 26/2010) (1, aby, Czas, czasu, czy, dla, dla niego, dodaje, dziecko, Dzisiaj, Filmy, godzinie, Grzegorz, ich, jak, jakim, jako, jej, jest, Jeszcze, katedry, kraju, kszo, kte, której, który, których, którym, kty, ktym, kultury, liczby, Maria, media, miejsce, mówi, Musimy, nam, naszym, Natomiast, Nie, niego, nim, obrazy, od, odbiorców, ojciec, ona, Pierwszym, pod, polak, Polsce, polskiej, przekazu, przemoc, przez, psycholog, rodzice, rodzin, rodzina, rodziny, sami, seks, sobie, spos, sposób, stwierdza, swoich, tak, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, Ukazuje, w Polsce, warto, wiata, widok, wobec, Wszystkie, zada) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 17 czerwca Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, biskup, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, ich, jej, jest, Jeszcze, Katyń, KEP, kraju, którzy, liturgii, Musimy, niech, Obchody, oraz, Polsce, Polski, polskiej, Poza, prezydent, prezydenta, przez, serca, serce, tej, Tym, w Polsce, we, wobec, Wojska, wszystkich, Wszystkie, żal) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 17 czerwca Opowieść o życiu spełnionym ? napisana przez niepełnosprawnego mężczyznę, który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. (Biblioteczka, Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 17 czerwca TVP tańczy na lodzie (2010, aby, Andrzej, Brak, cel, coraz, czasu, czy, czyli, dla, Dlaczego, Dzisiaj, Edukacja, Finansów, gdzie, ich, inny, jak, jaka, jakie, jako, Jan, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, krzysztof, której, który, których, którym, którzy, kultury, kwestii, latach, lepiej, liczba, Mamy, media, mediach, miejsce, Misyjne, misyjnej, mówi, musi, Musimy, najlepiej, nam, naszym, Natomiast, nauczania, nawet, Nie, niech, Nowy, od, odbiorców, oraz, oznacza, Piotra, pod, Polacy, polityczne, polityków, Polsce, Polska, polskiego, polskiej, ponad, powinien, Powszechnym, prawa, projekt, przede, przedszkola, przez, Przy, punktem, Rada, Radia, rady, rodzaju, roku, Rzymie, sami, sfery, sobie, sposób, sposobem, stanie, stanowisko, Stowarzyszenia, swoich, swoje, szkoły, tak, takiej, tego, tej, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, ustawa, w Polsce, we, widz, wiele, witold, wszystkich, Wszystko, wtedy, wymaga) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 16 czerwca KOMUNIKAT Z 352. ZEBRANIA PLENARNEGO EPISKOPATU POLSKI (Episkopat) (biskupi, czasie, dzi, Episkopat, EPISKOPATU, jaka, jl, KEP, komunikat, krajach, kuj, modlitwy, Plenarnego, Polski, poszkodowanym, prac, solidarno, tak, zako, zap, zbawienia, zebrania, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 16 czerwca Abp Henryk Muszyński: Śmierć staje się bramą (Episkopat) (abp, dla, gdzie, Henryk, ich, jak, jakie, jako, jana, jego, Jezus, kazimierz, KEP, kobiety, którzy, Mszy, pary, pojednanie, Polski, prezydenckiej, prezydenta, Prymas Polski, strony, Ukazuje, wraz, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 15 czerwca Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia (Duch i dusza, Episkopat) (2010, abpa, apel, bp, dla, gdzie, ipn, jana, jednego, jest, Józefa, Katyń, KEP, koncerty, który, lubelskim, Metropolity, miejsce, modlitwy, Msza, Natomiast, nmp, od, otwarcie, pod, polskiego, polskiej, Poza, przez, Przy, przypada, raz, rodzin, rodziny, roku, Rosji, sejm, spotkania, spotkanie, swoich, tych, Tym, wielu, Wojska, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 15 czerwca KIEDY TWÓJ RODZIC STAJE SIĘ TWOIM DZIECKIEM (Ewangelizacja) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 15 czerwca Premiera 9 odcinka Na Poddaszu odbyła się 13 czerwca w Internecie (Na Poddaszu) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 15 czerwca Episkopat wspólnie zakończy obchody Roku Kapłańskiego (Episkopat) (2010, abp, Arcybiskup, Bazylice, biskup, biskupi, Bogu, bp, czy, ds., dziwisz, enia, Episkopat, EPISKOPATU, gdzie, godz, henryka, jako, jego, jest, Jezusa, Józef, kard, KEP, Komisji, który, kty, lat, Metropolity, modlitwy, Msza, Mszy, nam, Obchody, obrady, od, Odnowienie, Olsztynie, oraz, Pierwsze, Plenarnego, Polski, przypada, rocznica, Rok Kapłański, roku, seminarium, serca, sercu, skiego, stanis, Stanisław, tak, ugi, urz, zako, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 14 czerwca Krzyż nie jest zagrożeniem dla nikogo – stanowisko Episkopatu w sprawie symboli religijnych (Episkopat) (2010, abp, ania, biskupi, boga, cego, dla, duchu, Dzieci, EPISKOPATU, gdzie, Henryk, jest, Katolickiego, KEP, kim, kontek, Krzy, Mamy, mówi, nad, nam, nawet, Nie, niech, nim, od, odb, Olsztynie, ona, owieka, Polski, praw, prawa, przez, religijnych, sprawie, stanowisko, tak, tego, tylko, Tym, wielu, winna, wolność, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 14 czerwca Arcybiskup Michalik wprowadził w tematykę obrad (Ewangelizacja) (abp, Apostolskiego, Arcybiskup, arcybiskupa, biskupi, Caritas, dzi, EPISKOPATU, gnie, gronie, jak, jakie, jako, jej, jest, Józefa, KEP, kta, kte, laj, lat, Listy, michalik, miejsca, nawi, Nowego, Nuncjusza, obrady, od, okre, okresie, Plenarnego, Polsce, Polski, polskiej, religijnych, spos, sposób, spotkanie, sprawy, tak, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, wobec, Wybory, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 13 czerwca Prymas Polski (Ewangelizacja) (abp, apostolska, Apostolskiego, Archiwum, Arcybiskup, arcybiskupa, Bazylice, benedykt xvi, biskupa, biskupi, biskupów, budowy, czasie, dla, dla dzieci, doktora, ds., duchu, Dzieci, EPISKOPATU, gdzie, grudnia, Henryk, henryka, ich, II, jak, jako, jana, jego, jest, jestem, Jeszcze, Józef, Józef Kowalczyk, Józefa, Katolickiego, Komisji, komunikat, kowalczyk, Krakowie, który, którzy, lat, lipca, listopada, Listy, lubelskim, Metropolity, Mszy, nosi, Nowego, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, Olsztynie, oraz, otwarcie, Papieski, Papieskiego, parafiach, Pielgrzymka, pierwszych, Piotra, pod, Polowego, Polsce, Polski, polskiego, polskiej, Poznań, prawa, prawo, Prymas Polski, przewodniczy, przez, Przy, przywrócenia, rady, roku, Rzymie, samym, seminarium, serca, spraw, sprawie, stefana, stycznia, swojej, tak, tego, tej, Towarzystwa, Tym, uniwersytetu, voluntas, w Polsce, Warszawa, we, wiele, wobec, Wojska, Wówczas, wszystkich, Wydziale, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 13 czerwca W kagańcu cenzury (10 kwietnia, 2010, Czas, czy, czym, dla, Dlaczego, dziennikarzy, gdy, granice, ich, II, informacje, informacji, jak, jednego, jedno, jego, jej, jest, koniec, którym, lat, Mamy, media, mediach, nad, nam, naszego, nawet, Nie, nim, od, okresie, pewno, pierwszych, pod, Polityka, Polsce, polskiej, powołanie, pracy, praw, prawa, prawo, przez, Przy, rocznica, roku, rola, rzecznik, rzeczy, sejm, sobie, spada, sposób, strony, tak, tylko, Tym, w Polsce, wobec, wojny, wolność, Wszystkie, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 12 czerwca Teresa od Dzieciątka Jezus (Do czytania) (boga, Bogu, cym, czym, dla, Dzieła, jak, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, jego, jej, kta, ku, lat, maj, Maria, od, Paweł, pomi, przede, serca, Święta, swoje, tej, wielu, wydawnictwa, ycie, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 12 czerwca Radio IN, nowy projekt Caritas Polska (Episkopat) (Caritas, Caritas Polska, diecezjalnych, dla, ds., dyrektor, EPISKOPATU, in, informacji, jak, Jan, jego, Jerzego, Józef, KEP, kraju, krzysztof, której, lat, Maria, nad, Nowy, od, pod, Polska, prezydenta, programowej, projekt, przez, Radia, rady, rzecznik, sam, stanie, strony, szkoły, Tematy, wielu, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 czerwca Listy o powołaniu (ESPE) (Bogiem, czeka, czy, dla, Dlaczego, dni, Ewangelizacja, formacji, gdy, granice, ich, jak, jako, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, kiedy, kim, której, który, Listy, nad, nade, nam, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, nim, od, odpowiedzi, ona, panu, pewno, pojawia, powołanie, przede, przez, Przy, raz, roku, sam, serce, sercu, sobie, sposób, swoje, swojej, tak, tego, Trzeba, tych, Tym, wszystkich, Wszystko, wtedy, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 czerwca beatyfikacja ks. Jerzego Popieuszki zło dobrem zwyciężał (2010, abp, Bogu, coraz, czy, dla, dla niego, do seminarium, ds., gdzie, ich, jak, jego, jej, Jerzego, jerzy, Jerzy Popiełuszko, jest, Jezus, kazimierz, który, których, którym, lat, lepiej, maju, matka, miejsce, mln, msze, Mszy, Muzeum, nasza, Nie, niego, od, parafiach, pod, ponad, potem, pracy, prawdy, przede, przez, Przy, roku, seminarium, serca, stefana, swoje, tego, Trzeba, tylko, Tym, Warszawa, we, wiele, wielu, Wojska, woli, Wszystko, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 10 czerwca Podsumowanie posługi nuncjusza Kowalczyka (Episkopat) (2010, abp, aby, adama, apostolska, Apostolskiego, Arcybiskup, Bazylice, benedykt xvi, biskupi, biskupów, czasie, czci, czy, dla, EPISKOPATU, grudnia, II, III, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Józef, Józef Kowalczyk, Józefa, katedry, KEP, kiedy, kowalczyk, Kowalczyka, który, których, którymi, ku, lipca, Listy, Mszy, Nie, niego, nim, nosi, Nowego, Nowy, nowych, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, okre, oraz, papie, Papieskiego, Papież Benedykt XVI, Paweł, Pierwsze, pierwszych, Piotra, Polsce, polscy, Polska, Polski, ponad, pracy, prawa, Prezydentowi, prl, przez, roku, sam, stycznia, tak, takich, tych, ugi, voluntas, w Polsce, Warszawa, wielu, wobec, wojny, Wojska, Wola, Wówczas, Wszystkie, ywa, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 10 czerwca Benedykt XVI modli się za powodzian (Episkopat) (2010, abpa, aby, Arcybiskup, arcybiskupa, benedykt xvi, czci, dla, dza, EPISKOPATU, jakie, jako, jej, jest, Józef, Józefa, kard, KEP, Ksi, którym, którzy, lud, miasta, miejsce, mog, nad, naszego, nawet, Nie, niech, ogos, Polski, polskiego, polskiej, powodzian, prosi, przez, rodzin, serca, solidarno, tak, Tym, wci, wiele, wielu, wobec, wspólnoty, wszystkich, WYDARZENIA, ych, ycia) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 9 czerwca Lepsza winda niż schody (Głos Karmelu, Inspiracja) (aby, biskup, biskupa, biskupami, Biskupem, boga, Bogu, budowy, czasie, czy, czyli, czym, dla, Dlaczego, doktora, europejskich, gdy, gdzie, ich, Ignacy, inny, jak, jaka, jako, Jan, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, katedry, kiedy, krzysztof, której, który, których, którzy, lat, latach, misje, mln, modlitwa, Mszy, musi, nad, nam, nawet, Nie, nim, Nowego, od, odpowiedzi, ona, panu, Parafia, Pierwsze, pierwszych, Pierwszym, Piotr, Piotra, pod, pojawia, Polsce, Polski, pomoc, potem, Poza, pracy, prawdy, projekt, przez, Przy, raz, razu, roku, Rosji, seminarium, serca, sercu, sobie, spada, sposób, sposobem, spotkanie, stanie, Starszego, strony, swoich, tak, takich, takiej, tego, tej, teraz, Teresy, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, w Polsce, wam, wiele, Wówczas, Wszystko, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 9 czerwca Ogólnopolski Marsz dla Jezusa, Warszawa 15.06.2014 (Ekumenizm, Ewangelizacja) (2014, Ferdinanda Focha, Górnośląska, Jana Moliera, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Łazienkowska, Marsz dla Jezusa, Marsz dla Jezusa 2014, Myśliwiecka, Nowy Świat, Plac Piłsudskiego, Plac Trzech Krzyży, Plac Zamkowy, Senatorska, Warszawa, Wiejska) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 9 czerwca Obraz Matki Bożej Katyńskiej (Modlitwa i wiara) (adama, bitwy, Brytanii, celi, Cudowne, Czas, dalej, dla, Dlaczego, emigrant, fundacja, henryka, historia, ich, II, informacje, inny, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jest, Katyń, kiedy, który, którzy, lat, laty, Maryi, matka, media, mediach, modlitwa, mogli, mówi, msze, Mszy, nam, nawet, Nie, niech, niego, obrazy, od, oraz, Paweł, Pielgrzymka, pod, polscy, Polski, polskiego, polu, przez, raz, rodzin, roku, Rosji, sposób, stanie, swoich, swym, tak, tej, teraz, tylko, Tym, w Polsce, warszawskiego, we, wiele, Wielkiej, witold, wojny, wraz, wszystkich, Wszystkie, wtedy, WYDARZENIA, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 8 czerwca Katyński Marsz Cieni (Episkopat) (2010, gdzie, III, jest, KEP, Krakowskim, kultury, Listy, Muzeum, nim, oraz, pod, polskiego, przez, Przy, trzech, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 8 czerwca Kapłani z tupolewa (abp, aby, Andrzej, Automatycznie, biskup, biskupa, Biskupem, bogdan, Brak, cmentarz, coraz, Czas, czasu, czyli, dla, Dlaczego, duchowni, duszpasterze, dyrektor, emigrant, gdy, gdzie, ich, II, jak, jakie, jako, Jan, jana, jednego, jedno, jego, jej, Jerzego, jerzy, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, kapłani, kiedy, kleryk, Komisji, który, których, którym, którzy, Kurii, lat, latach, miejsca, mieli, Mszy, Muzeum, najlepiej, nam, naszym, nawet, Nie, niego, nim, Nocy, o., od, ojciec, oraz, otwarcie, parafiach, pielgrzymki, pierwszych, pod, Polsce, pomoc, potem, potrafi, powołanie, prawdy, prezydenta, projekt, przez, Przy, rodzaju, rodzin, rodziny, roku, równie, seminarium, sobie, spotkania, spotkaniach, sprawiedliwość, stefana, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, strony, studentów, swoich, swoje, swojej, tak, tego, tej, teraz, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, warszawskiego, we, wiele, Wielkiej, wielu, wobec, Wojska, Wówczas, wspomina, Wszystko, wtedy, wyniesienie) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 7 czerwca Benedykt XVI: Wszystkie ofiary polecam łaskawości miłosiernego Boga (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, adama, arcybiskupa, biskupa, Czas, dla, ich, jego, KEP, którzy, niech, oraz, Polowego, polskiego, prezydenta, rodzin, Sejmu, swojej, tego, Wojska, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 7 czerwca Spotkanie z Bożym miłosierdziem (Duch i dusza, Posłaniec) (aby, Andrzej, Bogiem, Czas, Czasami, czy, czyli, dla, duszpasterz, gdy, ich, informacje, jak, jest, Jeszcze, Katolickiego, kiedy, który, lepiej, Mamy, miejsce, Mszy, Musimy, nam, Nasz, naszym, nawet, Nie, niego, nim, od, okresie, Poza, pracy, przede, razu, rzeczy, sakrament, sami, sobie, spotkania, spotkanie, Spowiedź, strony, swoich, swoje, tak, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, warto, wiele, Wszystkie, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 6 czerwca Religia zamiast z automatu (Inspiracja) (Andrzej, apostolska, artur, ateiści, Brak, coraz, Czasami, czy, czyli, dla, Europie, forum, gdy, ich, inny, jak, jakie, jakim, jako, jednego, jej, jest, kamila, kiedy, koniec, krzysztof, której, który, którzy, kultury, kwestii, liczby, Mamy, media, mówi, Nasze, naszym, nawet, Nie, nim, od, ona, pod, Polsce, prawdy, produkty, projekt, przede, przez, punktem, Religia, roku, sposób, stanie, strony, swoich, swojej, tak, tej, tematu, Tomasza, tych, tylko, Tym, w Polsce, we) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 6 czerwca o istocie świąt Bożego Narodzenia i miłości (Episkopat) (aby, biskupi, budowania, Czas, dla, duszpasterskiego, dziecko, encykliki, Episkopat, EPISKOPATU, etap, Filmy, gdy, ich, in, jak, jej, jest, Jeszcze, KEP, kraju, który, którzy, małżeństwo, miłość, nam, nawet, Nie, Nowego, od, oraz, polityce, polscy, prawa, przede, przez, Przy, roku, rozwoju, samym, sobie, sposób, swoje, Syna, takich, tego, tej, Trzeba, tylko, Wszystko, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 5 czerwca Komunikat w sprawie zarządzania diecezją polową (Episkopat) (abp, biskupa, jak, jako, jego, Józef, KEP, kodeksu, komunikat, Nuncjusz Apostolski, Polowego, Polsce, polskiego, prawa, sprawie, tej, w Polsce, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 5 czerwca Trwa przygotowanie do uroczystości św. Stanisława (Episkopat) (abp, Andrzej, biskupa, Biskupem, biskupi, bp, Czas, czci, czyli, dla, EPISKOPATU, gdzie, godzinie, Henryk, ich, II, jak, Jan, jana, jest, Jezusa, Józefa, kapłan, KEP, kiedy, Krakowie, Krakowskim, ku, latach, miejsca, modlitwy, Msza, nowenny, odprawiana, oraz, patrona, pod, Polski, Prymas Polski, przez, Przy, punktem, roku, sanktuarium, Stanisław, tak, trwa, trzech, we, wiktor, wraz, wyniesienie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 4 czerwca Wnioski z czarnych skrzynek (Przewodnik Katolicki nr 24/2010) (aby, Bronisław Komorowski, czasie, czy, czyli, czym, dalej, dla, gdy, ich, informacje, informacji, jak, jaka, jakie, jako, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, jeszcze raz, Komorowski, kszo, który, którzy, lotniska, media, miejsce, najlepiej, Natomiast, nawet, Nie, od, pod, polityczne, Polska, Polski, polskiego, potrafi, powa, prezydent, prezydenta, przede, przez, Radia, raz, Rosji, skiego, smole, spos, spraw, sprawie, stanie, swoich, swoje, tak, takim, tego, tej, teraz, tylko, wiele, wizyta, Wszystko, Wybory) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 4 czerwca Misja Portugalia (1, 2010, apostolska, benedykt xvi, biskupami, biskupi, biskupów, bp, coraz, Czas, czasie, czasu, czy, dla, dni, domu, EPISKOPATU, etap, II, jak, jakim, jako, jana, jedno, jego, jest, Jeszcze, kraj, kraju, który, których, kultury, lat, liczba, małżeństwa, miejsce, Msza, musi, nad, Natomiast, nawet, Nie, nowe, Obchody, od, ojciec, ona, oraz, Papieskiej, partii, pary, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, prawo, prezydent, prezydenta, Problemy, przez, Przy, punktem, roku, różaniec, rzecznika, rzeczy, sanktuarium, sobie, sposobem, spotkanie, stanie, strony, tak, takim, tego, tej, teraz, Tradycyjnie, tylko, Tym, Wielkiej, wizyta, zaczyna, zgodne) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 3 czerwca Nocne czuwanie w intencji powołań i powołanych (Episkopat) (aby, ania, apel, Biskupem, boga, Bogu, ciele, coraz, czuwania, czuwanie, formacji, II, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jest, KEP, Misyjne, misyjnych, modlitewne, modlitwa, modlitwy, nam, nasza, niego, Nocy, nowe, od, odb, ono, oraz, owa, panu, Paweł, pielgrzymi, powo, przez, rado, raz, religijnych, rodzin, roku, sanktuarium, spotkania, stwa, swoje, tak, tegorocznego, tej, tych, uczestników, warto, wiele, wielu, ycia, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 3 czerwca Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – kończy posługę (Episkopat) (1, biskup, biskupa, czasie, czy, dla, duszpasterstwo, dyrektor, EPISKOPATU, Ewangelizacja, II, jak, jako, jana, jego, Jerzego, jest, Jeszcze, katolicka, KEP, koniec, którzy, kultury, lat, miejsca, nad, Nie, nowe, Obchody, od, ona, plenarnym, pod, Polska, Polski, polskiego, polskiej, ponad, prawa, przez, roku, Rzymie, sam, seminarium, spotkanie, tych, Tym, unii europejskiej, wojny, Wówczas, Wyspach, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 2 czerwca Lednica 2010 XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych (Episkopat) (2010, aby, biskupa, cija, czy, edwarda, gdzie, gnie, Góra, II, III, jak, jako, Jan, jana, jego, jej, Jerzego, jest, karolina, kobiety, której, który, których, ku, kwiaty, lepiej, Maryi, matka, miejsce, młodzież, modlitwa, modlitwy, nad, naszego, Natomiast, Nie, niego, o., od, onk, oraz, otrzyma, otwarcie, oty, pierwszych, pod, Polska, polskiej, przede, przez, Przy, roku, sanktuarium, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, stefana, stwa, Szkoła, tak, tegorocznego, tej, tematu, Tym, wideo, widok, wraz, XIV) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 2 czerwca Kondolencje abp. Michalika po tragicznej śmierci przewodniczącego Episkopatu Turcji (Episkopat) (abp, Apostolskiego, cego, domu, EPISKOPATU, Józef, KEP, którzy, michalik, niech, Polski, przede, uczyni, we, zosta, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 1 czerwca Oświadczenie redakcji ?Gościa Niedzielnego? po wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Ewangelizacja) (czasie, dla, ich, jak, jako, KEP, który, których, Mamy, media, nam, nasza, Nie, Ochrony, oraz, oznacza, prawa, przez, Przy, raz, redakcji, sposób, sprawie, swoich, swym, tej, tylko, Tym, wolność, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 1 czerwca Ośrodek Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników Wschodu (Episkopat) (Arcybiskup, biskup, biskupi, boga, bp, czasie, czeka, czyli, EPISKOPATU, grudnia, ich, II, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Józef, kapłani, kapłaństwo, Katolicy, KEP, kiedy, komunikat, konkretnych, którym, którzy, lat, latach, listopada, nad, nam, Nasz, Nie, od, ojciec, ona, oraz, Paweł, pierwszych, Plenarnego, polscy, Polski, Powszechnym, prac, prawa, przez, sam, sposób, sprawie, swoje, wielu, wojny, Wydziale, zebrania, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 31 maja W obronie człowieka i wartości (Przegląd Powszechny 06/2010) (aby, boga, budowania, ciele, Czasami, czasie, czy, czyli, dego, dla, ds., Dzisiaj, gdy, ich, jak, jakie, jako, jana, jego, jej, Jerzego, jerzy, jest, Józef, Kazania, kodeksu, krajach, który, których, którym, którzy, kty, latach, lepiej, miejsce, miłość, modlitwy, naukę, nawet, Nie, nim, nosi, Nowy, od, ona, ono, oraz, owieka, owo, Papieska, Polacy, Polsce, Polska, ponad, potrzebie, powrotu, Powszechny, prawa, przez, Rada, raz, religijnych, roku, serc, skali, spotkania, sprawiedliwość, stefana, stycznia, Sumienie, swoich, swojej, tak, takim, tego, tej, Tradycyjnie, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wiata, wielu, wobec, Wolno, wolność, wszystkiego, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 31 maja Tylko miłość i prosta ufność (Modlitwa i wiara, Życie duchowe) (boga, Bogiem, Bogu, coraz, Czas, Czasami, czasie, czasu, czy, dla, Dzieci, Ewangelizacja, gdy, gdzie, Grzegorz, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Kazania, kiedy, konkretnych, Krakowskim, który, których, którym, którymi, ku, kwestii, lat, latach, Mamy, miłość, modlitwa, modlitwy, Mszy, nad, nam, nasza, Nasze, naszym, nawet, Nie, Nowy, obrazy, od, odpowiedzi, okresie, ona, oraz, owo, pewno, Pierwsze, pod, Powszechnym, Poza, przede, przez, Przy, roku, sanktuarium, sercu, sposobem, sprawy, takich, takiej, tej, Tematy, triduum, tych, tylko, Tym, uczestniczy, uczestników, wiara, wiele, wielu, Wówczas, wtedy, wymaga, zło, znajomi) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 30 maja Obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski (Episkopat) (2010, abp, bp, ds., EPISKOPATU, KEP, Komisji, krzysztof, nad, oraz, Polski, prac, spotkania, strony, WYDARZENIA, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 30 maja jubileusz kardynała Gulbinowicza (Episkopat) (Arcybiskup, Biskupem, dyrektor, Henryk, II, jana, jej, jest, Józef, KEP, Kurii, lat, Metropolitalnej, miasta, Msza, nim, Olsztynie, oraz, Papieskiego, Plenarnego, pod, Polski, Prymas Polski, punktem, roku, seminarium, sposób, Stanisław, stefana, stycznia, Tym, we, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 29 maja Taizé: Serdeczne podziękowania Wspólnoty z Taizé za gościnę w Poznaniu (Episkopat, Inspiracja) (2010, jak, KEP, miasta, miejsce, nmp, od, oraz, pomoc, przez, Przy, roku, spotkania, stycznia, swoich, Taizé, wraz, wspólnoty, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 29 maja Kierowcy biskupów przetestują symulatory dachowania (Episkopat) (2010, Akademia, apel, biskupów, Brazylii, czy, dla, ds., dyrektor, EPISKOPATU, euro, Izraelu, jerzy, jest, KEP, Komisji, miejsce, mieli, Misyjne, misyjnych, nowe, Obchody, obchodzi, od, oraz, pierwszych, plenarnym, Polska, Polski, pomoc, przez, Przy, raz, roku, tegorocznego, Tradycyjnie, Warszawa, wielu, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 28 maja Mieli nawet wspólną choinkę (aby, coraz, Czas, czy, dla, domu, Dzieci, gdzie, historia, ich, istot, jak, jakie, jako, jednego, jego, jej, jerzy, jest, jestem, Jeszcze, Kobieta, której, który, którym, którymi, którzy, latach, liczba, media, miejsce, mieli, musi, nawet, Nie, niego, Nocy, Nowego, obrady, od, ojciec, oraz, Piotra, pod, polskiej, potem, potrafi, praw, przede, przez, Przy, psycholog, robi, rodziców, rodzina, rodziny, rzecznika, samym, Sejmu, sobie, sposób, sprawie, sprawy, stanie, stowarzyszenie, strony, swoich, swoje, tak, takich, takim, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, walka, wiedza, Wielkiej, wielu, wobec, Wówczas, wszystkich, wtedy, żal, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 28 maja Dobrze, ale nie beznadziejnie (Miłość i Rodzina) (aby, artur, boga, czy, dla, Dzieci, forum, inny, jak, jakie, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Katolickiego, koniec, który, których, którzy, lat, latach, liczba, małżeństwa, małżeństwo, młodzież, nad, Nasze, naszego, Nie, niego, od, odpowiedzi, ojciec, pod, Polska, potem, przede, przez, rodziców, rodziny, roku, ślubów, sobie, strony, swoje, takich, tego, tej, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, wiele, wobec) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 27 maja Bierzmowanie, pożegnanie z Kościołem? (boga, Bogiem, Czas, czy, dla, Dzieci, formacji, gdy, gdzie, ich, jak, jako, jej, jest, Jeszcze, kiedy, konkretnych, który, którzy, lat, latach, Mamy, młodzież, mówi, Mszy, musi, nawet, Nie, nim, nowych, odpowiedzi, ojciec, ono, parafiach, Pierwsze, Piotr, Polsce, potem, potrafi, potrzeba, religijnym, rodzice, rodziców, sam, sami, sobie, spotkanie, stanie, strony, Sumienie, swoich, swoje, swojej, swym, szkoły, tak, takich, takim, tego, teraz, Trzeba, tylko, Tym, uczniów, w Polsce, wiele, wobec, Wolno, Wówczas, wspólnoty, wszystkich, wymaga, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 27 maja Ogólnopolska Konferencja Kościoła Ulicznego i Marszu dla Jezusa (Aktualności) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 27 maja Uroczystości pogrzebowe Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (Episkopat) (Arcybiskup, arcybiskupa, biskupami, czci, czuwanie, dla, edwarda, gdzie, II, jana, jego, Józefa, kazimierz, KEP, Krakowskim, której, ku, Metropolity, Miast, miejsce, modlitewne, Msza, Mszy, oraz, pod, Polski, polskiej, Poza, prezydenta, Prezydentowi, przez, Przy, swojej, urodzenia, warszawskiego, wraz, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 26 maja Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne (Wiadomości) (biskup, Dzieci, Edukacja, informacje, jego, nowych, ona, oraz, Pierwszym, Piotr, Problemy, raz, spotkania, tej, we, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 26 maja Msza trydencka ? najlepsza forma liturgii? (Modlitwa i wiara, Przegląd Powszechny) (abp, aby, Apostolskiego, biskupa, Bogu, coraz, Czas, czasie, czasu, czci, czy, czyli, czym, dalej, dla, Dlaczego, do seminarium, duchu, gdy, ich, II, in, jak, jaka, jakie, jakim, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, kapłani, kapłaństwo, katedry, katolik, Komisji, komitetu, Komunia, konfliktu, koniec, której, który, których, którym, którzy, ku, kultury, lat, latach, lipca, liturgia, liturgii, lud, ludu, Mamy, miejsca, mieli, modlitwa, modlitwy, mówi, Msza, Mszy, musi, nagle, naszego, naszym, Natomiast, nauk, nawet, Nie, niego, nim, nowe, Nowego, Nowy, o., od, Odnowienie, odpowiedzi, ojciec, ona, oraz, owa, owi, Papieska, Paweł, pewno, Pierwsze, pierwszych, Piotra, pod, pojawia, Polityka, polskiego, powstania, Powszechny, Poza, Poznań, pracy, prawdy, przez, Przy, razu, reformy, równie, sami, seminarium, sobie, sposób, spotkania, stanie, stefana, strony, Święta, swojej, Taizé, tak, takich, tego, tej, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestników, uczniów, Ukazuje, uniwersytetu, Warszawa, warto, we, wiele, wielu, winni, wobec, woli, wspólnoty, Wszystkie, wtedy, Wydziale, znaków, znane, zwolennicy) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 25 maja Jeśli przegramy rodziny, przegramy chrześcijaństwo (Miłość i Rodzina) (badania, biskup, boga, bp, chrześcijaństwo, coraz, cudownym, Czas, czeka, czy, czyli, dla, ds., duchu, Dzieci, EPISKOPATU, Europie, gdy, gdzie, historia, ich, in, jak, jakie, jako, jednego, jedno, jego, jej, jerzy, jest, Jeszcze, Jezusa, kapłani, KEP, kim, Komisji, komitetu, koniec, której, który, których, którym, którzy, ku, kultury, kwestii, lat, liczba, Mamy, media, miejsce, mieli, młodzież, modlitwy, mówi, musi, Musimy, nad, nam, nami, Nasz, nasza, Nasze, naszego, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niech, nowe, nowych, obrady, od, odpowiedzi, otwarcie, pewno, Pierwszym, porozumienia, potrzebuje, powinien, Poza, pracy, prawo, Problemy, przewodniczy, przez, Przy, punktem, rady, rodzina, roku, sama, sami, samym, serca, sobie, sposób, spotkania, spotkaniach, spotkanie, spotyka, sprawie, swoich, swojej, tak, tak samo, takich, takiej, tego, tej, telewizyjnych, Trzeba, tych, tylko, Tym, walka, warto, we, wiara, wiele, wielu, wobec, Wola, Współczesna, Wszystko, zgoda) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 25 maja Zwymyślany Ojciec Pio (Duch i dusza, Głos Ojca Pio) (aby, biskup, biskupa, Biskupem, biskupi, biskupów, Bogu, cel, celi, chorego, ciele, cnót, coraz, czasie, czy, czyli, czym, demon, dla, dni, domu, dwudziestu, dziecko, Ewangelizacja, gdy, gdzie, handlu, ich, informacje, inny, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kanonik, Kazania, Kłamstwo, kobiety, konflikt, koniec, kraju, której, który, którzy, Kurii, lat, latach, lepiej, Listy, maju, miejsce, mieli, miłość, mówi, nad, Natomiast, nawet, Nie, nim, od, ojciec, ono, oraz, Papieski, pewno, Pierwsze, pod, ponad, Poza, prawdy, przebaczenie, przeprowadzone, przez, Przy, raz, razu, rodzice, roku, Rzymie, sam, samym, sercu, sobie, sposób, spotkania, spotkaniach, strony, swoich, szkoły, tak, takich, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, warto, we, wiele, wielu, wobec, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, WYDARZENIA, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 24 maja HYDRAULIK NA POKOJOWEJ WOJNIE (biskupów, czy, czyli, czym, demon, dla, Dzisiaj, Ewangelizacja, formacji, gdzie, granice, ich, II, inny, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jerzy, jest, jestem, Jeszcze, jeszcze raz, katolicka, Katolicy, kiedy, konflikt, konfliktu, której, który, którzy, lat, lepiej, Mamy, miejsca, miejsce, mówi, musi, Musimy, nad, nam, Natomiast, Nie, nim, Ochrony, od, panu, partii, Paweł, Pierwszym, pod, Polacy, polityce, Polityka, polityków, Polsce, polskiej, polu, powinien, przede, przez, raz, rodzaju, równie, rzeczy, sama, Sejmu, sobie, sposób, strony, swoje, swojej, tacy, tak, takiej, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, walka, warto, we, wiara, wiele, winni, wobec, wszystkich, Wszystko, wymiar, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 24 maja Triduum Sacrum (Ciekawostki, Episkopat) (boga, dla, duszpasterski, jak, jako, jego, jest, Jezus, Jezusa, KEP, kiedy, liturgia, miłość, Nie, Nowy, odpowiedzi, ona, Powód, roku, Syna, tak, triduum, wam) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 maja kapłan w oczach świeckich (braku, Czas, Czasami, czasie, czasu, czym, dla, Dzieci, gdy, ich, inny, jak, jakim, jako, jedno, jego, jest, Jeszcze, Jezus, kapłan, kiedy, konkretnych, który, którym, którymi, latach, mówi, Mszy, musi, nam, Nasze, nawet, Nie, niego, niesie, od, odpowiedzi, pielgrzymi, potrafi, powinien, pracuje, pracy, przede, przez, Przy, religijnym, rodziny, rzeczy, sakrament, sam, stanie, strony, swoje, tak, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, Tym, wiele, wielu, Wolno, wspomina, wszystkich, wszystkiego, wtedy, wymaga, żal, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 maja Praktyki niedzielne Polaków. 30 lat badań dominicantes i communicantes (Episkopat) (2010, abp, aby, Andrzej, badania, bogdan, czy, Dlaczego, dyrektor, Henryk, ilu, jakie, Katolickiego, kazimierz, KEP, krzysztof, lat, o., od, oraz, Polski, prezentacja, przeprowadzone, raz, roku, tego, tej, tylko, witold, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 22 maja Jak świętować w rodzinie? (Miłość i Rodzina) (aby, boga, Czas, czasie, czasu, czym, dla, Dlaczego, dni, domu, Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, Henryk, II, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Jezus, Jezusa, Komunia, której, który, których, którzy, lat, latach, lepiej, Listy, liturgii, lubi, małżeństwa, Mamy, modlitwy, mówi, musi, Musimy, nam, nasza, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, nim, od, okresie, Paweł, pojawia, potem, pracy, przede, przez, Przy, rodzice, rodziny, roku, rzeczy, sam, sobie, sposób, stanie, Święta, tak, tego, teraz, Teresy, trzech, tylko, Tym, uczestniczy, warto, we, wiele, wielki post, wielu, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 22 maja Pielgrzymka kapłanów w jedności z Ojcem Świętym (Episkopat) (abp, aby, benedykt xvi, biskupami, Bogu, bp, dla, ds., EPISKOPATU, Górze, ich, jako, Jasna, jego, Józef, Józefa, kapłani, KEP, których, którzy, lud, modlitwy, Mszy, niech, nim, Nuncjusz Apostolski, ojciec, Papież Benedykt XVI, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, roku, sobie, Stanisław, trzech, w Polsce, wielu) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 21 maja Zmarł Ksiądz Arcybiskup Senior Zygmunt Kamiński (Episkopat) (1, Arcybiskup, arcybiskupa, benedykt xvi, biskup, biskupa, Biskupem, doktora, ds., duszpasterskiego, EPISKOPATU, gdzie, grudnia, II, jako, jana, jego, jest, Kamiński, KEP, Komisji, Kurii, latach, listopada, lubelskim, Metropolity, nauczania, od, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, oraz, Paweł, Piotra, Polski, prawa, przeniesiony, przez, rady, seminarium, serca, Stowarzyszenia, strony, stycznia, Teresy, uniwersytetu, we, Wydziale, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 21 maja Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (Episkopat) (1, abp, biskupi, bp, Cudowne, cudownym, czasie, czy, czyli, delegaci, diecezjalnych, dla, dni, Dzieła, Episkopat, EPISKOPATU, ich, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Jezusa, Józefa, kazimierz, KEP, kiedy, której, którym, którzy, ku, latach, Mszy, nad, naszego, naszym, nosi, od, okresie, ona, oraz, Paweł, Pielgrzymka, pielgrzymki, Polski, polskiego, pracy, Prymas Polski, przez, przypada, roku, sanktuarium, studiów, tej, tylko, Tym, wobec, wojny, Wówczas, wszystkich, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 20 maja W marcowym numerze “Posłańca” skupiamy uwagę Czytelnika na temacie: globalnie czy sprawiedliwie? (Posłaniec) (adama, Andrzej, czy, Ewangelizacja, Komisji, krzysztof, który, numeru, odpowiedzi, Piotr, Problemy, sposób, spotkania, Tematy, wspólnoty) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 20 maja W służbie Bożego Miłosierdzia (Głos Karmelu, Inspiracja) (boga, Bogiem, Bogu, Czas, Czasami, czasie, czy, czym, decyduje, dla, dla niego, Dlaczego, gdy, ich, jak, jakie, jakim, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Józef, kapłan, kiedy, kowa, który, których, którymi, którzy, lat, latach, miłość, modlitwy, nade, nam, Nasz, naszego, nawet, Nie, niego, nim, Nowego, o., od, ona, oraz, polskiej, pomoc, potrzebuje, prosi, przede, przez, rady, sam, samym, serc, serca, sobie, sposób, Spowiedź, stanie, strony, swoich, swoje, tak, tego, tej, teraz, tylko, Tym, we, widok, wielu, wobec, wszystkich, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 19 maja Z muszlą na szlaku (Episkopat) (1, 2010, abp, anny, arcybiskupa, benedykt xvi, biskup, boga, Bogiem, coraz, czym, dla, gdzie, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jest, KEP, kraju, Krakowie, której, który, których, którym, którzy, kultury, lat, laty, lipca, Metropolity, miejsca, Muzeum, naszym, nawet, Nie, od, oraz, otwarcie, Papież Benedykt XVI, Paweł, pielgrzymi, pielgrzymki, Pierwsze, pierwszych, Pierwszym, pod, Polsce, Polski, ponad, przez, Przy, przypada, Rada, rady, raz, rodzaju, roku, sam, samym, sanktuarium, santiago de compostela, spotkania, Stanisław, Starszego, stycznia, tak, tej, trzech, tych, tylko, Tym, w Polsce, we, wszystkich, WYDARZENIA, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 19 maja Indeksy i stypendium dla młodych dziennikarzy (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, bp, bpa, dalej, dla, dni, EPISKOPATU, Ewangelizacja, fundacja, ich, informacje, jak, jako, Jan, jana, jego, jerzy, jest, Józef, KEP, kiedy, który, których, którymi, michalik, miejsce, musi, naszego, naszym, nauk, Nie, niego, nowe, Nowego, od, oraz, polityce, Polski, pomoc, Porozumienie, prawdy, przez, rodziny, roku, sobie, sprawie, Stanisław, swoje, Trzeba, tych, tylko, Tym, wspomina, Wydziale, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 18 maja Katolickie portale internetowe wspólnie w obronie rodziny (Miłość i Rodzina) (aby, apel, dziecko, Ewangelizacja, ilu, informacje, informacji, jak, jej, jest, jolanta, krzysztof, metody, mogli, mówi, Nie, oraz, platforma, pod, polskiego, pracy, praw, prawo, Przy, rady, rodziców, rodzin, roku, rzecznik, Sejmu, sprawiedliwość, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, swoich, tak, tej, Tym, wiara, wobec, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 18 maja Dziś uroczystości pogrzebowe Biskupa Polowego WP i Sekretarza Biskupa (Episkopat) (abp, biskupa, jana, Józef, katedry, KEP, Kurii, liturgii, Nuncjusz Apostolski, oraz, plac, Polowego, polskiego, powstania, Przy, Wojska) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 17 maja Ciała śpią, dusze czuwają (adama, Bazylice, biskupa, czasie, czy, dalej, dla, epitafium, gdzie, ich, II, III, jak, jako, Jan, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, katedry, kazimierz, kraju, który, których, którym, którymi, kultury, latach, Maria, Maryi, miejsca, murach, Natomiast, Nie, niego, nim, Nowego, Ochrony, od, okresie, oraz, Piotra, pod, Polska, Polski, polskiego, pomnika, powołanie, Poza, projekt, przede, przeniesiony, przez, Przy, religijnym, roku, samym, sposób, stefana, swym, Syna, takich, tego, trzech, Tym, wiele, wizyta, XIV) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 17 maja Na wolności można budować (2010, biskupów, coraz, czym, dla, duchu, Ewangelizacja, ich, jak, jakie, jako, jest, Jeszcze, Katolicy, koniec, której, Mamy, miejsce, młodzież, nam, nasza, Nasze, Nie, Nowego, od, ono, parafiach, pod, Polsce, ponad, powołanie, przez, roku, spotkania, spotkanie, strony, Taizé, tak, tych, Tym, w Polsce, wiele, wielu, wspólnoty, wszystkich, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 16 maja Gazeta spod znaku Krzyża (abp, aby, Arcybiskup, arcybiskupa, Czas, czasie, czasu, dla, duchu, dwudziestu, Dzieci, etyki, gazety, gdy, informacje, jak, jako, jana, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Józef, który, którzy, lat, latach, miasta, Misyjne, Musimy, Nasz, nauczania, nawet, Nie, nowe, numeru, od, oraz, pierwszych, Pierwszym, pod, Polska, Polski, polskiego, ponad, potrzeba, powstania, Poza, przez, raz, rocznica, roku, rzeczy, Rzymie, sam, samym, sobie, spotkania, sprawy, studiów, stycznia, swoich, swoje, tak, tego, Tematy, tygodnika, Tym, we, wiara, wiele, wielu, wojny, Wówczas, Wszystkie, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 16 maja Litania Miast (Episkopat) (1, Arcybiskup, bogactwo, dziwisz, Gda, gdy, ich, II, jana, jego, jest, kiedy, kta, której, którzy, lat, listopada, Maryi, Miast, miasta, modlitwy, mogli, najwa, nam, niech, od, oraz, Paweł, pod, prezydent, przez, Przy, roku, sanktuarium, spos, sposób, spotka, spotkania, Stanisław, swoich, takich, tej, Tym, we, wojny, wszystkich, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 15 maja Utracone dzieciństwo (Ewangelizacja) (2010, aby, Automatycznie, Brak, braku, Czas, czasu, czy, czyli, dego, dla, domu, Dzieci, dziecko, gdzie, handlu, historia, ich, inny, jak, jako, jedno, jest, Jeszcze, kszo, kte, której, których, którzy, lat, milion, mln, mówi, najm, naszym, nawet, Nie, Ochrony, od, ono, oraz, Pierwszym, pomoc, ponad, Poza, pracuje, pracy, praw, przez, Przy, rodzice, rodziny, roku, rozwoju, sami, samym, seminarium, spos, sposób, spotyka, stanie, swoich, szkoły, tak, tego, teraz, tych, tylko, Tym, ugi, wiat, wiele, wielu, Wszystkie, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 15 maja Rok inny, niż myślałem (Przewodnik Katolicki nr 52/2010) (cych, kte, ktym, najwa, pocz, roku, smole, stwo, tak) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 maja Boże Narodzenie czas ze Świętą Rodziną (Przewodnik Katolicki nr 52/2010) (Anio, atwo, Automatycznie, cej, ció, dla, ego, jest, Jezusa, liwe, Maryi, od, Trzeba, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 maja Więcej niż spełnienie (Przewodnik Katolicki nr 52/2010) (Automatycznie, cej, cia, doros, jak, kte, ktym, od, owie, owo, pami, pocz, ych, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 13 maja OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO: PRZYJMIJMY SŁOWO (Episkopat) (Dzieci, jan pawe ii, jest, KEP, kte, ku, Ojcowie Ko, owo, przez, spos, sposób, staj, tylko, udzia) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 13 maja WIGILIA 24.12.2010 (Episkopat) (2010, abp, gnie, Gniezno, godz, przewodniczy, Wigilia) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 12 maja Walczcie o czas w, aby być razem (Episkopat) (aby, biskupi, ego, jest, laj, nawi, Niedziela, onk, rodzin, serce, tej, wewn, ycia, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 12 maja Ingres biskupa polowego Józefa Guzdka (Wydarzenia) (2010, benedykt xvi, biskupa, ciem, cym, funkcj, jest, Józef, Józefa, oraz, oski, papie, Polsce, przez, roku, smole, stanis, Uroczysto) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 11 maja Zbliża się Oczekiwany (Przewodnik Katolicki nr 51/2010) (atwo, ego, jak, jej, jest, jeste, kiedy, kte, kty, nam, Nasze, owieka, owo, spos, stwa, wiat, wiata) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 11 maja Co z tym Kościołem? (Przewodnik Katolicki nr 51/2010) (alno, czy, Europie, jest, kty, ktym, papie, Polacy, Polsce, stwa, tak, tylko) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 10 maja W gorączce zakupów (Przewodnik Katolicki nr 51/2010) (cej, ciem, czy, jest, kte, ktym, spo, spos, tylko, wci) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 10 maja Abp Michalik odebrał Betlejemskie Światło Pokoju (Wydarzenia) (abp, Abp Michalik, jest, kte, kty, michalik, najm, pawe, roku, szko, tylko, wiat, ycia) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 9 maja Abp Michalik odpowiedział na list o. Wiśniewskiego (Episkopat) (Abp Michalik, adaj, Automatycznie, cego, celestino migliore, ciele, cym, jef, KEP, ktym, Ludwik Wi, michalik, Nuncjusza, Polsce, Polski, Przewodnicz, rzecznika, uwag, wrze, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 9 maja Jak zgoda buduje (Przewodnik Katolicki nr 50/2010) (adz, czy, jak, mog, owie, prezydent, prl, stwa, tak, zgoda) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 8 maja Wolne miejsce dla nieznajomego (Przegląd Powszechny 12/2010) (Automatycznie, cym, dla, gaj, jest, ktym, liwe, miejsce, najwa, oraz, sobie, tak, tej, ycia, ywa, zale, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 8 maja Idą Polak, Rusek i Niemiec ? czyli o stosunku Polaków do imigrantów (Przegląd Powszechny 12/2010) (2010, Automatycznie, badania, Brak, braku, ciem, coraz, cych, Czas, Czasami, czy, czyli, czym, decyduje, dla, dorota, Dzieci, europejskich, fenomen, gdy, gospodarki, ich, II, informacji, jak, jakie, jako, jedno, jej, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, kobiety, kraj, kraju, który, których, którym, którzy, ku, kultury, kwestii, lat, lepiej, lubi, małżeństwa, małżeństwo, Mamy, Miast, miejsca, miejsce, musi, nad, naszym, Natomiast, nauk, nawet, Nie, niego, oceny, Ochrony, od, odpowiedzi, ona, oraz, otwarcie, owo, oznacza, Pobierz, pod, Polacy, Polsce, Polska, Polski, polskiej, pomoc, ponad, powinien, Poza, pracuje, pracy, prawo, Problemy, przede, przeprowadzone, przez, Przy, razu, rodzaju, rodziny, równie, sami, sobie, sposób, stowarzyszenie, strony, stwierdza, stycznia, tak, tak samo, takich, takiej, takim, tego, tej, Tematy, Trzeba, tych, tylko, Tym, ustawa, w Polsce, warto, we, wiele, wielu, wobec, wojny, wraz, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, zapisany, Zjednoczonych, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 7 maja Mały Przewodnik Katolicki – numer majowy (Prasa dla dzieci) (Mały Przewodnik Katolicki) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • środa, 7 maja Odkryj w sobie gen dobroci (Przewodnik Katolicki nr 49/2010) (Akademia, alno, Automatycznie, Bogu, Caritas, cych, cym, czasu, czy, czyli, dla, dobroci, dodaje, domu, dorota, dyrektor, Dzieła, etap, Gda, gdy, grudnia, hospicjum, ich, ilu, Indywidualne, jak, jako, jego, jej, jest, Jezusa, kte, który, których, którym, którzy, ktym, liczba, miłość, mówi, nad, najwa, nam, Nasze, naszym, nauce, Nie, niego, nmp, nowych, od, okresie, ona, oraz, pierwszych, pocz, pod, Polsce, pomoc, projekt, przede, przez, Przy, rodzaju, roku, rozwoju, sobie, Stowarzyszenia, strony, swoich, swojej, szkolnych, tak, takich, takim, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, w Polsce, warto, wci, we, wiele, wobec, Wszystko, wymaga, zapisany, znajomi, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 7 maja Filozofia błękitnego dymka (Przewodnik Katolicki nr 49/2010) (Automatycznie, budowy, coraz, cych, czy, czyli, decyduje, dla, dym, gdy, gdzie, gospodarki, ich, jak, jakie, jego, jej, jest, Jeszcze, kraju, który, których, którzy, kty, liczba, Mamy, media, mln, mogli, musi, naszym, Natomiast, nawet, Nie, nim, nowe, nowych, od, ona, oraz, owie, Polsce, pracy, prawo, przede, przez, Przy, stanie, swoje, swym, tak, takim, tego, tylko, Tym, tzw, ustawa, w Polsce, widok, wiele, wielu, ycie, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 6 maja A SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO SŁOWO J 1,1 (Episkopat) (1, adwent, boga, bogactwo, Bogiem, Czas, czeka, czyli, dla, jako, jana, jego, jest, Jeszcze, KEP, kte, który, którym, którzy, kty, ktym, lud, mówi, niech, nim, Nowy, od, owie, owo, oznacza, pocz, przede, przez, stary testament, strony, Syna, tak, takim, tego, wami, winna) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 6 maja Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas (Przewodnik Katolicki nr 48/2010) (adwent, boga, Bogu, cej, coraz, Czas, czy, dla, dla niego, Dlaczego, Dzisiaj, gdy, ich, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Józef, kiedy, kim, który, którym, którzy, ku, lat, lepiej, lubi, Mamy, mówi, nad, nam, nami, Nasze, naszego, naszym, Natomiast, Nie, niego, nim, nowe, obchodzi, oceny, od, odpowiedzi, oge, ona, pewno, pod, prawdy, prosty, przez, Przy, sam, sobie, spos, sposób, spotyka, spoza, stwa, swoje, szewczyk, tak, Targów, tej, Teresy, Trade, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, wam, warto, we, wiele, wielu, wobec, woli, wolność, wraz, wszystkich, Wszystko, WYDARZENIA, ywa, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 5 maja Tak naprawdę jesteśmy z Pogodna (Przewodnik Katolicki nr 48/2010) (aby, atwo, budowy, Czas, Czasami, czasie, czasu, czy, czyli, dla, dla dzieci, dni, dodaje, domu, Dzieci, dzieckiem, eby, gdy, gdzie, ich, jak, jako, jednego, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, kazimierz, kiedy, kte, który, których, którym, którzy, lat, lubi, małżeństwo, Mamy, miejsca, miejsce, mieli, miłość, modlitwa, mówi, musi, musia, nad, nam, nasza, naszego, Natomiast, nawet, Nie, nim, o., od, ojciec, okolicach, ona, plac, pod, potem, Poza, pracuje, przez, Przy, raz, rodzice, rodzina, rodziny, roku, sama, serca, sobie, sposobem, stwierdza, szkoły, tak, tak samo, takich, takiej, tego, teraz, tych, tylko, Tym, we, wiele, wspomina, Wszystkie, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 5 maja Problemy z książką o Tygodniku Powszechnym (Przewodnik Katolicki nr 48/2010) (Archiwum, Brytanii, Czas, czy, dla, dla niego, dzi, Dzisiaj, Henryk, ich, ipn, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, Krakowskim, Ksi, kte, których, którym, którzy, ktym, latach, Mamy, mln, mówi, nad, najlepiej, nawet, Nie, niego, nim, ona, ono, oraz, pierwszych, Piotra, pod, Polsce, powinien, pracuje, pracy, prezydenta, prl, Problemy, przez, redakcji, rodziny, roku, rzeczy, sam, sobie, swojej, tak, tego, tej, tygodnika, Tygodniku Powszechnym, tylko, Tym, tytu, w Polsce, wiele, Wielkiej, wobec, wydawnictwa) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 4 maja Barbara Fedyszak-Radziejowska laureatką Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego (Wydarzenia) (2010, aby, Andrzej, badania, bp, budowania, cych, dla, ds., EPISKOPATU, jak, jako, jana, jej, jest, Józef, kard, kard. Józef Glemp, KEP, latach, Maria, Miast, miejsce, nad, nauk, nowych, od, oraz, pod, Polityka, Polski, polskiego, polskiej, prezydenta, Problemy, przede, Przewodnicz, przez, Przy, rady, roku, rola, Romana Andrzejewskiego, rozwoju, spo, swoich, trzech, uniwersytetu, wielu, Wydziale, ych, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 4 maja Caritas Internationalis i Caritas Polska apelują o pomoc dla Haitańczyków (Wydarzenia) (abp, adze, biskupi, braku, Caritas, Caritas Polska, dla, gdy, Haiti, jak, jego, jest, Jeszcze, KEP, których, którzy, liczby, mln, mówi, Natomiast, Nie, Nuncjusz Apostolski, od, okolicach, ONZ, owie, Polska, pomoc, prze, przez, spos, sposób, stanie, stwa, tak, tylko, wiele) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 3 maja Biret kardynalski dla Metropolity Warszawskiego (Wydarzenia) (1, abp, abp Kazimierz Nycz, Andrzej, benedykt xvi, Biskupem, cenia, dla, dziwisz, EPISKOPATU, Franciszek, franciszek macharski, grudnia, Henryk, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Józef, kard, kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Stanisław Nagy, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, Komisji, Krakowie, którzy, Kurii, lat, listopada, ludu, Maria, Metropolitalnej, Metropolity, Metropolity Warszawskiego, nale, Nie, niego, Nowego, od, oraz, otrzyma, papie, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, prawo, przez, rady, roku, seminarium, skie, sobot, Stanisław, Tym, Wydziale, zenon, zenon grocholewski) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 3 maja Abp Migliore na budowie Centrum Jana Pawła II (Wydarzenia) (abp, Abp Migliore, aby, Celestino, celestino migliore, Centrum Jana Paw, czci, dla, duszpasterski, ego, II, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, kard, KEP, kontek, Krakowie, kte, której, listopada, Metropolity, Natomiast, Nie, Nuncjusz Apostolski, od, oraz, Paweł, rozwoju, sanktuarium, sercu, sposobem, stanis, strony, tego, trwa, Tym, widok, Wszystko, wymiar, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 2 maja Czuwanie dla życia nienarodzonego 27 listopada, Ojciec Święty (Wydarzenia) (abp, aby, Andrzej, Bazylice, boga, bp, coraz, cych, Czas, czone, czuwanie, Diecezja, dla, dni, ds., duszpasterstwo, duszpasterze, Dzieci, ego, encykliki, Episkopat, EPISKOPATU, Francja, Francji, Góra, Górny, Grzegorz, Henryk, ich, Ignacy, II, in, jak, jakie, Jan, jan pawe ii, jana, Jasna, jego, jej, jest, Jezusa, Kamiński, kazimierz, KEP, Komunia, który, którym, którzy, ku, listopada, liturgii, małżeństwa, małżeństwo, Maria, miłość, modlitwa, modlitwy, mogli, Nasz, Nasze, Nawrócenie, Nie, niezliczone, nim, Nowego, Nowy, nowych, o., od, Odnowienie, ojciec, oraz, otwarcie, Papieskiej, Paweł, Pielgrzymka, Piotra, pocz, Polsce, polskiego, prawdy, przez, Rada, rady, raz, rodzin, rodzina, rodziny, roku, rozwoju, sakrament, sejm, serc, ślubów, śluby, sobot, sprawy, stanie, Stanisław, stwo, Święta, swoje, Syna, tej, triduum, trzech, Tym, ustawa, vitro, w Polsce, we, wideo, wielu, wraz, wszystkich, ycia) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 2 maja Gratulacje dla nowego przewodniczącego Episkopatu USA (Episkopat) (2010, abp, Abp Józef Michalik, aby, ameryka, arcybiskupa, biskupa, biskupów, cego, cenia, cym, dla, EPISKOPATU, funkcj, grudnia, jak, jakim, jego, Józef, kard, Katolickich Stan, KEP, który, listopada, michalik, niech, niesie, Nowego, od, oraz, Polski, Przewodnicz, przez, stanie, Zjednoczonych, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 1 maja Abp Gołębiewski: Musimy nauczyć się rozmawiać (Wydarzenia) (abp, dla, ds., eby, EPISKOPATU, etyki, gospodarki, Henryk, jak, jakie, jakim, jako, jest, KEP, kontek, kte, których, którym, ktym, listopada, Musimy, Nie, oraz, polityczne, Polsce, Polski, prawa, Problemy, rady, spo, spotkania, spotkanie, spraw, trwa, Trzeba, w Polsce, we, wewn, wiele, zagro) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 1 maja Kolegium w purpurze (Przewodnik Katolicki nr 47/2010) (abp, aby, arcybiskupa, benedykt xvi, biskup, biskupi, biskupów, bp, cej, coraz, czasie, czy, czyli, dla, ds., duchowni, dzi, Ewangelizacji, ich, II, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, komitetu, krajach, który, których, którzy, kultury, Kurii, lat, liczba, listopada, Metropolity, misyjnych, Mszy, musi, nad, nauk, nawet, Nie, niego, nim, Nowego, nowych, od, oraz, owie, papie, Papieskich, Papieskiego, Papieskiej, Paweł, Piotra, pod, ponad, Powszechnym, pracuje, prawo, przede, przez, Przy, reformy, roku, sam, spoza, stanowisko, stwa, takich, tego, tegorocznego, tej, teraz, trzech, tylko, Tym, uczestników, warto, we, wiele, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 30 kwietnia W czasie Mszy dzieci się nudzą? (Przewodnik Katolicki nr 47/2010) (acz, biskup, Bogu, ciele, coraz, czasie, czasu, czy, czym, dla, dla dzieci, Dlaczego, domu, Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, ich, jak, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezusa, Ksi, kta, której, których, którzy, lat, lepiej, modlitwa, Msza, Mszy, musi, nad, naszego, Natomiast, nawet, Nie, nim, od, ojciec, ona, oraz, panu, pod, pojawia, potem, pracuje, przede, przez, Przy, psycholog, religijnych, rodzice, rodziców, roku, sama, samym, sobie, sopy, sposób, stanie, stwierdza, swojej, tak, tak samo, takiej, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, uwag, W czasie Mszy, warto, we, wielu, wobec, Wolno, Wszystko, wtedy, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 30 kwietnia Rekolekcje dla biskupów (Wydarzenia) (abp, abp Józef Kowalczyk, Andrzej, biskup, biskupa, biskupi, biskupów, bp, dla, duchowni, duchu, EPISKOPATU, Górze, jej, Józef, kazimierz, KEP, kiedy, Krzy, latach, michalik, modlitwy, Mszy, nauk, od, onk, Polski, Prymas Polski, przez, rano, Stanisław, stwo, swoje, Tradycyjnie, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 29 kwietnia Chrześcijanie? Najprostszy cel! (Przewodnik Katolicki nr 47/2010) (abp, acz, agresja, ania, anie, Arcybiskup, arcybiskupa, cijan, ciu, Czas, Częstochowę, czy, czyli, dalej, dla, Dlaczego, ds., dyrektor, enie, gdy, gdzie, ich, II, inny, Irak, iraku, jak, jako, jednego, jego, jej, jest, jestem, Jezus, katedry, kraju, który, których, którym, którzy, lat, liczba, liczby, Listy, Louis, Łowicz, Mamy, miejsca, milion, mln, Nasze, naszego, naszym, Nie, od, oraz, oznacza, Papieskiej, pewno, pod, Polityka, polskiej, pomi, pomoc, ponad, Porozumienie, Poza, Poznań, prawa, prawo, przede, przemoc, roku, sako, samym, sobie, stowarzyszenie, strony, swoich, swoje, swojej, szkoły, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, wobec, wraz, wszystkich, Wszystkie, wtedy, wysi, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 29 kwietnia Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki z IPN (Wydarzenia) (aby, cym, EPISKOPATU, Franciszek, informacje, ipn, jako, jego, Jerzego, Jerzego Popie, KEP, której, Kurii, listopada, Metropolitalnej, o., ogos, pami, popie, prac, sprawy, stanis, teraz, Tym, Wówczas, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 kwietnia Solidarność z chrześcijanami w Iraku (Wydarzenia) (1, 11 listopada, abp, aby, ameryka, Arcybiskup, benedykt xvi, boga, ciele, cijan, ció, Częstochowie, dla, dyrektor, Dzisiaj, gdzie, ich, II, informacji, Irak, iraku, jego, Jerzego, jest, kiedy, koniec, którzy, lat, listopada, Louis, Łowicz, mln, modlitwy, Mszy, Nasze, Nie, Nowy, Ochrony, od, odwiedzi, oraz, owi, oznacza, pami, Papież Benedykt XVI, pod, Polsce, Polski, polskiej, pomoc, ponad, popie, potrzebie, prze, przez, przypada, raz, roku, sako, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, studentów, Tym, ustawa, w Polsce, we, wobec, wojny, Wszystkie, Zjednoczonych, zosta, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 kwietnia Niewidoczne dla oczu. Przejmujące świadectwo o miłości ukrytej. Sophie Lutz (Biblioteczka, Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 28 kwietnia 7 miesiąc przygotowań do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II (Wydarzenia) (alno, cija, Czas, Częstochowę, ego, EPISKOPATU, fundacja, gnie, Gniezno, II, in, informacje, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jezusa, kongres, KRAKÓW, którym, listopada, media, mediach, miejsce, naszego, naszym, nauczania, nawi, Nie, Niedziela, nim, Nowego, Obchody, od, ono, oraz, papie, Papieskiego, parafiach, Paweł, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, Poznań, przede, przez, Przy, roku, rozwa, samym, serwis, sobie, spo, sposób, spotkaniach, spotkanie, stwo, tak, tarze, tego, tylko, Tym, ugi, uniwersytetu, w Polsce, wielu, wobec, woli, wspólnoty, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 27 kwietnia Ważny w kwestii prześladowań byłby głos naszego parlamentu (Episkopat) (2010, abp, aby, apel, bp, budowania, dla, ds., duchowni, duchu, EPISKOPATU, ich, II, iraku, jak, jako, jednego, jego, Jerzego, jest, Jeszcze, KEP, Komisji, krajach, kraju, który, których, którzy, kwestii, listopada, liturgii, Louis, mieli, modlitwy, Mszy, Nasze, naszego, naszym, Nie, niech, niego, od, pami, pojednanie, Polsce, Polski, pomoc, ponad, praw, prawa, prezydenta, prze, raz, roku, sako, solidarno, spraw, sprawie, sprawy, stowarzyszenie, swojej, takich, tego, tej, tylko, Tym, w Polsce, we, wiele, Wielkiej, wiktor, wspólnoty, wszystkich, zło, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 27 kwietnia Biret kardynalski dla Metropolity Warszawskiego (Episkopat) (1, abp, Andrzej, benedykt xvi, Biskupem, cenia, dla, dziwisz, EPISKOPATU, Franciszek, franciszek macharski, grudnia, Henryk, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Józef, kard, kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Stanisław Nagy, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, Komisji, Krakowie, którzy, Kurii, lat, listopada, ludu, Maria, Metropolitalnej, Metropolity, nale, Nie, niego, Nowego, od, oraz, otrzyma, papie, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, prawo, przez, rady, roku, seminarium, skie, sobot, stanis, Stanisław, Tym, warszawskiego, Wydziale, zenon, zenon grocholewski, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 26 kwietnia Dopięcie trzech guzików (Przewodnik Katolicki nr 46/2010) (Bogiem, chorego, cija, cym, Czas, czasie, czy, dla, duszpasterze, dziecko, enia, gdy, godzinie, hospicjum, ich, jak, jako, jego, jej, jest, jeste, Jeszcze, kapłan, Katolicy, kiedy, Kobieta, których, którym, którzy, kultury, Mamy, mówi, musi, Musimy, nad, nagle, nam, nasza, Nasze, naszego, Natomiast, nawet, Nie, niski, od, ona, ono, owa, oznacza, potem, powinien, pracuje, przez, Przy, razu, rne, robi, rodzina, roku, sam, samym, serca, sobie, sposób, strony, swoje, sztuka, tak, takich, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, trzech, ty, tych, tylko, Tym, wiele, wobec, Wszystkie, Wszystko, zaczyna, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 26 kwietnia A wszystko przez te szachy (Przewodnik Katolicki nr 46/2010) (cymi, Czas, dla, dni, domu, dorota, Dzieci, Dzisiaj, gdy, gdzie, ich, II, inny, jak, jaka, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Józefa, kiedy, koniec, której, którym, którzy, ktym, lat, maju, Mamy, Maria, mieli, miłość, mówi, Mszy, musi, nad, nam, Nasz, naszym, naukę, Nie, niego, od, ona, Pierwsze, Pierwszym, potem, pracy, przez, Przy, razu, rodzice, rodziców, rodziny, roku, równie, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, spotyka, stwa, stwierdza, stwo, swojej, tak, takich, tego, tej, teraz, tych, tylko, Tym, we, widz, wiele, wielu, wojny, Wówczas, wspomina, wszystkich, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 25 kwietnia Nowe media, stare problemy (Przewodnik Katolicki nr 46/2010) (1, aby, anie, cej, czy, czyli, dla, dza, dzi, Dzisiaj, gdzie, ich, informacji, jak, jakim, jako, jednego, jej, jest, Jeszcze, jolanta, kraju, który, kty, lepiej, lipca, Mamy, Miast, miejsce, mln, mogli, MPEG, musi, Nasze, naszym, nawet, Nie, nowe, Nowego, Nowy, nowych, od, odbiorców, ona, oraz, pewno, Polsce, ponad, powinien, prac, Problemy, przede, Przy, rodzaju, roku, samym, spos, sposób, spraw, swoich, tak, takich, takiej, tego, tej, telewizyjnych, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, tzw, unii europejskiej, w Polsce, we, wiele, wielu, wszystkich, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 25 kwietnia zawsze czcić rodziców? (Czas Serca listopad grudzień 2010) (1, boga, Brak, coraz, czci, czy, czym, dla, doros, Dzieci, dziecko, gdy, ich, II, istot, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, kiedy, który, których, którym, lat, lekarz, Louis, Maria, miłość, musi, nam, Nasze, nawet, Nie, nim, od, owo, Paweł, pewno, pojawia, Poza, przebaczenie, przez, raz, razu, rodzice, rzeczy, sam, samym, sobie, spos, sposób, stanie, stracie, swoich, swoje, tak, takich, takiej, tego, tej, Teresy, Trzeba, Tym, tzw, wam, wiele, wtedy, wymaga, zada, znane, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 24 kwietnia masz talent (Czas Serca listopad grudzień 2010) (aby, anie, boga, bogactwo, Brak, chroni, ciele, Czas, czy, czyli, czym, dla, duchu, Dzieci, ich, inny, jak, jaka, jakie, jako, jego, jest, jeste, jestem, kiedy, kta, której, który, których, którzy, kty, Mamy, mówi, musi, nam, Nasze, naszym, nawet, Nie, o., od, ona, oraz, oznacza, pami, powołanie, przez, Przy, robi, rodziców, równie, rozwoju, samym, sobie, swoich, swoje, tak, tego, tej, Tematy, Trzeba, tylko, Tym, wej, wida, wiedza, wiele, wielu, Wola, Zdj, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 24 kwietnia przygotujcie drogę Panu! (Czas Serca listopad grudzień 2010) (adwent, atwo, biskup, Bogiem, Czasami, czasie, dalej, dla, dla niego, Dlaczego, eby, Franciszek, gdy, gdzie, historia, ich, jak, jana, jego, jej, jest, krzysztof, której, który, kty, nale, nam, Nasze, Natomiast, nawet, Nie, niech, niego, ojciec, oraz, pami, przede, przez, raz, samym, sposobem, Spowiedź, stanie, św. Augustyn, swoje, tak, tej, trwa, Trzeba, tylko, Tym, walczy, Wola, woli) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 23 kwietnia Czas Serca listopad-grudzień 2010 (Czas Serca listopad grudzień 2010) (cych, cym, Czas, Czas Serca, dorota, jest, krzysztof, Krzysztof Zimo, listopada, nawi, numeru, oraz, panu, saska, scj, serca, swoich, tego, tematu, warto, wiod) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 23 kwietnia Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA (Wydarzenia) (2010, adama, Andrzej, Arcybiskup, czyli, dla, enia, Henryk, jak, jest, jl, Józef, karolina, KEP, kte, listopada, o., Ochrony, oraz, Parafia, pawe, Paweł, Problemy, produkty, przez, Przy, SAKRALIA, sanktuarium, spotkania, spotkanie, Stanisław, strony, Targów, wej, www) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 22 kwietnia Podróż Benedykta XVI do Hiszpanii (Pielgrzymki) (apostolska, arcybiskupa, awie, benedykt xvi, biskupami, ciem, czasie, dla, dla dzieci, Dzieci, EPISKOPATU, KEP, komitetu, listopada, lotniska, modlitwa, Msza, Muzeum, odwiedzi, ogos, oraz, pielgrzymki, przez, roku, Sagrada Familia, sanktuarium, santiago de compostela, skiego, spotkania, spotkanie, stwa, tego, Tym, wizyta) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 22 kwietnia Gorzki smak kebabu (Przewodnik Katolicki nr 45/2010) (aby, badania, cej, coraz, czasie, czy, czym, dla, Dlaczego, dodaje, ds., dza, Dzieci, dziennikarzy, europejskich, fundacja, ich, jak, jednego, jego, jest, Jeszcze, kiedy, koniec, konkretnych, kraju, który, którym, lat, liczba, lider, nad, Natomiast, nawet, Nie, niemieckiego, niski, od, oraz, partii, pod, polityczne, polityków, ponad, potem, pracuje, praw, prezydent, Problemy, przede, przeprowadzone, przez, Przy, religijnych, równie, rzecznik, sama, sami, samym, sposób, sprawie, stwa, swojej, tak, tego, tej, tych, tylko, Tym, wida, wszystkich, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 21 kwietnia Dziękuję za telefon (Przewodnik Katolicki nr 45/2010) (aby, chorego, Czas, czasie, czy, dla, dla niego, Dlaczego, dni, domu, duchowni, duchu, dza, Dzieci, Dzisiaj, gdy, gdzie, godzinie, ich, inny, jak, jakim, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, Katolicy, kiedy, kim, Ksi, który, których, którym, kuj, lat, Mamy, Mężczyzna, mieli, minie, modlitwy, mówi, Mszy, musi, nad, nagle, nam, Nasz, nawet, Nie, niech, niego, nim, od, ona, oraz, Pierwsze, pod, Polacy, polskiej, potem, potrafi, potrzebuje, Poza, przez, Przy, robi, rodzina, roku, sam, sobie, spotkania, swoich, swoje, tacy, tak, takich, takim, tego, tej, teraz, trwa, Trzeba, trzech, tylko, Tym, wam, wej, wielu, wobec, wszystkich, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 21 kwietnia Kochane społeczności (Przewodnik Katolicki nr 45/2010) (Andrzej, Automatycznie, badania, coraz, czasie, czy, czyli, czym, dalej, dla, Dlaczego, dni, ds., dyrektor, Dzisiaj, gazety, gdy, gdzie, gronie, ich, informacje, informacji, jak, jakie, jako, jednego, jedno, jej, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, koniec, konkretnych, której, który, których, którym, którzy, lat, liczby, liwe, maju, media, mln, mówi, naszego, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, nowych, numeru, od, odpowiedzi, oraz, oznacza, pewno, Pierwszym, pisarz, pod, pojawia, Polsce, Polska, Polski, potem, Poza, pracy, przede, przez, rodziców, roku, rozwoju, sam, serwis, sobie, sopy, spo, spos, sposób, spotkanie, sprawie, stanie, strony, swoich, swojej, szkoły, tak, tak samo, takiej, tego, tej, telewizyjnych, teraz, Trzeba, tych, tygodnika, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, widz, wiele, wobec, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wtedy, zaczyna, zapisany, Zdj, znajomi) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 20 kwietnia 7 miesiąc przygotowań do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II (Episkopat) (alno, cija, Czas, Częstochowę, ego, EPISKOPATU, fundacja, gnie, Gniezno, II, informacje, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, jana, jego, jej, jest, Jezusa, kongres, KRAKÓW, którym, listopada, media, mediach, miejsce, naszego, naszym, nauczania, nawi, Nie, Niedziela, nim, Nowego, Obchody, od, ono, oraz, papie, Papieskiego, parafiach, Paweł, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, Poznań, przede, przez, Przy, roku, rozwa, samym, serwis, skiego, sobie, spo, sposób, spotkaniach, spotkanie, stwo, tak, tarze, tego, tylko, Tym, ugi, uniwersytetu, w Polsce, wida, wielu, wobec, woli, wspólnoty, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 20 kwietnia Modlitwa za zmarłych biskupów ordynariuszy diecezji częstochowskiej (Episkopat) (abp, abp Stanisław Nowak, adze, alno, apostolska, biskup, Biskupem, biskupów, bp, czasie, dla, Górze, jego, jej, jl, KEP, Krakowie, Krzy, który, kty, latach, lipca, listopada, Maryi, miejsca, modlitwa, musia, nawet, Nie, Niedziela, od, oraz, Pierwszym, pod, prl, przez, rano, rodziny, skiego, stanis, Stanisław, stefana, tygodnika, we, wiele, wszystkich, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 19 kwietnia 92. rocznica odzyskania niepodległości, 11.11.2010 (Episkopat) (11 listopada, 2010, abp, adz, ARCHIDIECEZJA, Bazylice, bogdan, bp, czci, Gda, gnie, Gniezno, godz, Henryk, jl, Józef, KEP, kowalczyk, Krzy, ku, Łowicz, Msza, Mszy, nmp, Polski, Prymas Polski, rocznica, Święta, udzia) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 19 kwietnia Uroczystość Wszystkich Świętych (Episkopat) (abp, Bazylice, biskup, biskupów, bogdan, bp, cmentarz, Dzień Zaduszny, gnie, Gniezno, godz, Henryk, jef, jest, jl, Józef, KEP, Miast, Msza, ona, Parafia, Piotra, pod, Polski, Prymas Polski, tego, Uroczysto, wszystkich, WYDARZENIA, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 kwietnia W ostatnim roku zmarli trzej polscy biskupi (Episkopat) (1, 10 kwietnia, 2010, Arcybiskup, benedykt xvi, biskup, biskupa, Biskupem, boga, Bogu, bp, cenia, cony, doktora, duszpasterskiego, Gda, gdzie, II, jana, jest, jl, Kamiński, kard, katolicka, KEP, który, Kurii, listopada, Metropolity, od, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, oski, papie, pawe, Paweł, pod, Polowego, polscy, polskiego, ponad, prawa, przeniesiony, przez, roku, seminarium, skiego, smole, stycznia, trzech, Tym, uniwersytetu, we, wielu, Wojska, zosta, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 kwietnia Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa (Wielki Tydzień, Wigilia Paschalna) (Wielkanoc, wielkanoc 2014) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 kwietnia Litania Miast 2010 (Ciekawostki) (1, 2010, aby, Arcybiskup, bogactwo, czuwanie, czuwanie modlitewne, Gda, gdy, ich, II, jego, jest, kiedy, KRAKÓW, której, którym, którzy, lat, listopada, Łowicz, Miast, miasta, młodzież, modlitewne, mogli, od, okre, ono, oraz, Paweł, pod, Poznań, prezydent, Przy, raz, roku, sobie, spos, sposób, spotka, spotkania, spotkanie, spotyka, spraw, swoich, takich, tej, Tym, uczestniczy, we, wiele, wobec, wojny, wszystkich, wszystkich świętych, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 17 kwietnia Najstarszy na świecie istniejący festiwal jazzowy startuje już w najbliższą sobotę (Kultura) (Andrzej, Bazylice, cony, czeka, Dzień Zaduszny, FESTIWAL, godz, Górny, ich, jak, jako, Jan, jana, Jerzego, koncerty, KRAKÓW, Krakowie, kta, którym, ktym, lat, mogli, Msza, Najstarszy, Nie, od, oraz, pami, Pierwsze, pod, Przy, raz, roku, sobot, spotka, spotkania, spotkanie, swojej, szkoły, tak, tego, Tradycyjnie, wraz, wydawnictwa, zespo) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 17 kwietnia W trosce o właściwy klimat drogi (Głos Karmelu nr 6 2010) (aby, boga, Bogiem, Bogu, Brak, coraz, czy, czyli, czym, dla, Dzieła, enie, formacji, gdy, gdzie, ich, jak, jako, jana, jego, jej, jerzy, jest, Jeszcze, Jezus, klimat, koniec, kontek, Któ, której, który, których, którym, ktym, ku, lepiej, miejsca, miłość, modlitwa, modlitwy, mówi, musia, najlepiej, nasza, nawet, Nie, o., oceny, od, ojciec, okre, ona, ono, otwarcie, Pierwszym, pod, pojawia, pomy, potrafi, powinien, Poza, pracy, prawa, przede, przez, rzeczy, sam, samym, serca, serce, sercu, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, spraw, sprawy, stanie, strony, swoje, tak, takim, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, we, wiedza, wiele, Wielkiej, Wola, Wówczas, wszystkiego, Wszystko, wymaga, ycia, ycie, zaczyna, zgodne) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 16 kwietnia HolyWins – pochód wszystkich świętych (Episkopat) (ciem, ciu, czyli, duchu, gdzie, godzinie, jednego, jest, jl, katedry, KEP, Krakowskim, który, którzy, kty, Msza, Nie, od, pami, plac, pomnika, potem, rodzin, sobie, sposób, tak, udzia, wspólnoty, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 16 kwietnia Apel biskupów o modlitwę (Episkopat) (2010, abp, aby, apel, biskup, biskupów, boga, bp, budzik, ciem, czasie, dego, dla, duchu, EPISKOPATU, in, in vitro, jest, Józef, KEP, kiedy, komunikat, kte, michalik, modlitwa, modlitwy, Mszy, nad, nauczania, niech, oraz, Polsce, Polski, prac, Sejmu, spos, sposób, sprawie, Stanisław, vitro, W czasie Mszy, w Polsce, we, wiat, wszystkich, wyda, zgodne, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 15 kwietnia Nieobce zmarłych obcowanie (Przewodnik Katolicki nr 44/2010) (1, Anio, anioł, ateiści, boga, Brak, cmentarz, Czas, czy, dla, Dlaczego, dni, dodaje, Dzień Zaduszny, gdy, ich, jak, jakie, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Katolicy, kraju, Krzy, kte, który, których, którym, którzy, kty, Mamy, miejsce, modlitwa, mówi, Msza, musi, nad, nade, Nasze, naszym, Natomiast, nawet, Nie, nmp, nosi, od, ona, ono, oraz, pami, papie, ponad, potem, Poza, prawdy, prawosławni, przez, Przy, rodziny, roku, rzeczy, sam, serce, sobie, spotkanie, tak, teraz, tylko, Tym, we, wiara, wiele, Wówczas, wspomina, wszystkich, wszystkich świętych, Wszystkie, wtedy, wymiar, ych, ycie, żal, Zdj) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 15 kwietnia o in vitro (Przewodnik Katolicki nr 44/2010) (2010, abp, aby, badania, biskupi, Brak, braku, coraz, cych, czasu, czy, czyli, dla, dla dzieci, Dlaczego, dodaje, ds., Dzieci, dziecko, EPISKOPATU, etyki, Franciszek, gdy, Henryk, ich, II, in, in vitro, jak, jakie, jako, jana, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kach, katedry, katolik, KEP, kiedy, kodeksu, kraju, której, który, których, którym, którzy, kwestii, leczenie, lekarz, liczba, Mamy, metody, mieli, mówi, nad, nale, naszego, naszym, Natomiast, Nie, niesie, nowych, Ochrony, od, ono, oraz, oznacza, Pierwsze, Pierwszym, Piotr, pocz, Polsce, Polska, Polski, polskiej, polu, potrzeba, prac, pracuje, prawa, prawo, prezydenta, projekt, przez, Przy, punktem, rady, rodzin, rodziny, rozwoju, sejm, Sejmu, spada, sposób, sprawy, stwierdza, sumieniu, swoich, tak, takich, tego, tej, tematu, Teresy, Trzeba, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, urodzenia, vitro, w Polsce, wiara, wiat, wielu, Wówczas, Wszystkie, Wszystko, Wydziale, ycie, zaczyna, zale, znane, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 14 kwietnia Szpilek nigdzie nie wbijam (Przewodnik Katolicki nr 44/2010) (aby, Czas, czasie, czy, czym, dla, Dzisiaj, ekspert, europejskich, fenomen, FESTIWAL, gdy, gdzie, gospodarki, ich, jak, jako, jednego, jedno, jego, jest, Jeszcze, kiedy, komitetu, kraju, której, który, którym, którymi, którzy, kty, lat, lenia, lider, Mamy, Metropolitalnej, miasta, miejsce, mówi, Musimy, nad, narz, Nasze, naszego, Natomiast, Nie, nim, nowe, Ochrony, od, ogólnej, ona, oraz, organizm, owo, partii, pewno, pod, pojawia, polityczne, Polski, ponad, potem, potrzeba, pracy, przede, przez, Przy, rodzina, rozwoju, rzeczy, samym, skali, skie, sobie, sposób, sprawy, strony, swoich, swoje, szkoły, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, tzw, warto, wiele, Wielkiej, wielu, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wtedy, ycia, zania) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 14 kwietnia Okultysta Marcin Boczek opisuje swoje doświadczenia Na Poddaszu (Okultyzm, Wywiady) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 14 kwietnia Odkryć wspólnotę Kościoła powszechnego (Episkopat) (benedykt xvi, cym, Czas, czy, dla, dni, Dzieła, e ko, jak, jedno, jego, jest, jestem, KEP, konkretnych, kraju, kte, który, którym, którymi, kty, misje, Misjonarze, Misyjne, misyjny, misyjnych, mówi, Mszy, nauk, Nie, Niedziela, o., ona, oraz, Papieskich, Papież Benedykt XVI, pod, Polsce, pomoc, ponad, przez, Przy, solidarno, sposób, tak, takich, tylko, Tym, w Polsce, wiele, wspólnoty, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 13 kwietnia III FESTIWAL FILMÓW O RODZINIE FOR 2010 Łódź, 21-23 października 2010 (Ewangelizacja) (2010, Automatycznie, FESTIWAL, III, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 13 kwietnia Tu nie ma dziecka? (Przewodnik Katolicki nr 43/2010) (aby, badania, ciąża, cymi, Czas, czasie, czasu, czu, czy, dla, Dlaczego, dni, domu, Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, ich, jak, jakim, jego, jej, jest, Jeszcze, kach, kiedy, kobiety, kta, kte, który, kty, lekarz, lepiej, Mamy, matka, medycyna, miejsce, mieli, mogli, musi, nad, narz, Nasz, Nie, od, ono, oraz, otrzyma, pod, pogrzeb, polskiej, ponad, poród, pracy, prawo, przede, Przy, razu, rodziców, rodziny, roku, samym, spraw, Stowarzyszenia, strony, swoje, swojej, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, Tym, urodzenia, we, wraz, wszystkich, Wszystko, wtedy, żal) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 12 kwietnia Czy wiesz, co kupujesz? (Przewodnik Katolicki nr 43/2010) (Brytanii, coraz, czy, Dzieci, euro, fundacja, gdy, handel, handlu, ich, jest, Jeszcze, kiedy, koniec, kraju, której, który, których, którym, którzy, lat, mieli, mln, mówi, nam, Nasz, naszego, naszym, Natomiast, naukę, nawet, Nie, niesie, o., od, ona, oraz, owieka, pod, Polsce, polskiego, pomoc, pomy, ponad, potrafi, potrzeba, powrotu, praw, prawa, produkty, przez, Przy, rodziny, roku, rozwoju, sklepów, spo, sposób, Sprawiedliwego, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, stwierdza, swoje, swojej, Trade, Trzeba, trzech, tych, w Polsce, walczy, walka, warto, wiat, wiele, Wielkiej, wielu, Wówczas, wspomina, ycia) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 12 kwietnia Anglio, na pomoc (Przewodnik Katolicki nr 43/2010) (Automatycznie, cej, czy, czyli, dalej, dla, dziennikarzy, enie, eniem, gazety, gdy, jak, jakie, jej, jest, Jeszcze, którzy, Natomiast, Nie, oraz, Polska, polskiej, pomoc, potem, przez, Radia, roku, rzecznik, skarb, smole, sobie, sprawy, strony, stwa, tak, Tym, tytu, wtedy, wydawnictwa, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 11 kwietnia Arcybiskup Kazimierz Nycz – kardynałem (Episkopat) (1, abp, Andrzej, Arcybiskup, benedykt xvi, Biskupem, cenia, dla, dziwisz, EPISKOPATU, Franciszek, franciszek macharski, funkcj, grudnia, Henryk, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Józef, kard, kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Stanisław Nagy, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, Komisji, Krakowie, którzy, Kurii, lat, listopada, ludu, Maria, Metropolitalnej, Metropolity, Nie, niego, Nowego, nowych, od, odb, oraz, otrzyma, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, prawo, przez, rady, roku, seminarium, skie, stanis, Stanisław, Tym, Wydziale, zenon, zenon grocholewski, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 11 kwietnia List biskupów o in vitro (Ewangelizacja) (2010, Automatycznie, badania, biskupów, braku, cej, coraz, cych, cymi, czyli, dla, dla dzieci, ds., Dzieci, dziecko, etyki, Henryk, ich, II, in, in vitro, jak, jakie, jako, jana, jednego, jej, jest, Jeszcze, Józef, kazimierz, KEP, Komisji, kta, której, których, którym, którzy, leczenie, Mamy, metody, Natomiast, Nie, niesie, nych, od, oraz, oznacza, pocz, polskiej, powa, prawo, Przewodnicz, przez, Przy, rady, rodziny, sejm, spo, sprawy, tak, tej, tku, Tym, urodzenia, vitro, wiara, wielu, wywo, zapisany, znane, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 10 kwietnia List biskupów o in vitro (Episkopat) (2010, badania, biskupów, braku, cej, coraz, cymi, czyli, dla, dla dzieci, ds., Dzieci, dziecko, etyki, Henryk, ich, II, in, in vitro, jak, jakie, jako, jana, jednego, jej, jest, Jeszcze, Józef, kazimierz, KEP, Komisji, kta, której, których, którym, którzy, leczenie, Mamy, metody, Natomiast, Nie, niesie, nych, od, oraz, oznacza, pocz, polskiej, powa, prawo, przez, Przy, rady, rodziny, sejm, sprawy, tak, tej, tku, Tym, urodzenia, vitro, wiara, wielu, wywo, znane, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 10 kwietnia Ludzie zawsze będą potrzebowali Boga, Benedykt XVI do seminarzystów (Episkopat) (aby, benedykt xvi, boga, Bogiem, ciele, Czas, czujność, czy, dalej, dla, do seminarium, dzi, Dzieci, formacji, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, kapłan, kapłaństwo, KEP, kleryk, której, który, którym, którzy, ku, lat, liturgii, musi, najwa, nale, naszego, Nie, niego, nim, nowych, od, owi, ponad, potrzeba, powinien, prawa, przede, przez, Przy, równie, rzeczy, sami, seminarium, sobie, sposób, spotkanie, stwa, Szkoła, tacy, tak, tylko, Tym, wiara, wielu, wobec, wspólnoty, wspomina, Wszystko, wymiar, zaw, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 kwietnia 32 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, Arcybiskup, Bazylice, benedykt xvi, biskupa, biskupami, biskupi, cymi, ds., EPISKOPATU, II, jak, jana, jego, jej, jest, Józef, kard, KEP, Ksi, której, którzy, michalik, Msza, Mszy, od, ona, pcy, pielgrzymki, Piotra, Polsce, polscy, Polski, polskiego, prezydent, przez, przypada, rano, rocznica, roku, seminarium, stanis, Stanisław, szego, tak, takiej, Tym, udzia, w Polsce, wojny, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 kwietnia II Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Episkopat) (abp, Arcybiskup, Biskupem, cijan, dla, ds., II, Indywidualne, Irak, iraku, jednego, jego, jest, KEP, kraju, latach, liczba, listopada, Louis, milion, musia, nale, opu, owi, Papieskiej, Polsce, pomoc, Porozumienie, potrzebie, rady, roku, sako, stowarzyszenie, swoje, Tym, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 8 kwietnia Niedziela Misyjna – głębszy rozmach misyjny (Episkopat) (2010, aby, benedykt xvi, bogdan, coraz, czasie, czy, czyli, dalej, dla, dodaje, dyrektor, dzi, Dzieci, Dzieła, Francji, ich, jak, jakie, jako, Jan, jest, jestem, KEP, kte, którym, którzy, lat, liczba, lud, michalski, misje, Misyjna, Misyjne, misyjnej, misyjny, misyjnych, mln, mówi, Mszy, Natomiast, Nie, niech, Niedziela, Obchody, od, ojciec, ona, oraz, Papieska, Papieskich, Papieskiego, Piotra, pod, Polsce, pomoc, ponad, pracuje, przez, rodzaju, roku, różaniec, sam, samym, spos, sposób, stycznia, tego, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wielu, winni, wspólnoty, wszystkich, znaków, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 8 kwietnia Rzeczpospolita Czternastu Narodów (Przewodnik Katolicki nr 42/2010) (coraz, cych, Czas, czasie, dla, III, ilu, informacje, jak, jego, jest, Jeszcze, kiedy, kraju, kta, który, których, którzy, kultury, lat, lenie, liczba, narodowych, naszego, naszym, Natomiast, Nie, nim, nowe, nowych, Ochrony, od, oraz, polak, Polsce, polskiej, ponad, Powszechny, praw, prawa, przede, przez, Przy, roku, rozwoju, sejm, sposób, spraw, sprawie, stwa, swoich, tak, takich, tej, trzech, tych, tylko, ustawa, w Polsce, we, wewn, wolność) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 7 kwietnia O pieniądzach po Bożemu (Przewodnik Katolicki nr 42/2010) (aby, artur, boga, bogactwo, Bogu, cym, czy, czyli, czym, dalej, dego, dla, dodaje, Dzieła, Finansów, gdy, ich, II, III, jak, jaka, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, konkretnych, krajach, kraju, której, który, których, którym, lenie, lepiej, maj, Mamy, mogli, mówi, musi, nad, najlepiej, nam, Nasz, Nasze, naszego, naszym, nauk, Nie, niech, niego, Nowy, od, ojciec, ono, oraz, owa, owie, panu, Paweł, pierwszych, Polsce, ponad, powinien, Poza, pracuje, pracy, przez, Przy, raz, rzeczy, sam, sami, serce, skarb, sobie, sposób, sprawy, stanie, stary testament, swoje, swojej, tak, tak samo, takich, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, wiele, wielu, wobec, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, Wszystko, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 7 kwietnia Tryptyk Rzymski na Dniu Papieskim (Episkopat) (czasie, Dzień Papieski, grudnia, II, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jerzy, jest, jl, KEP, krajach, który, którym, kty, ktym, lat, najwa, od, oraz, Papieskiego, Paweł, przez, punktem, wiele, wielu) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 6 kwietnia Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji (Episkopat) (Akademia, cia, cych, cym, Ewangelizacji, Filmy, formacji, istot, jest, KEP, lider, listopada, oraz, owych, projekt, tak, we, www, zespo) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 6 kwietnia Edukacja katolicka (Posłaniec październik 2010) (boga, cony, Czas, dla, dziwisz, Edukacja, gdzie, ich, II, jak, jakim, jana, jej, Jerzego, jest, kard, Katolickiego, Katolicy, kowalczyk, Kowalczyka, latach, liwe, magdalena, Maryi, medytacja, michalski, miejsce, Misyjna, mówi, nad, naszego, naszym, Nie, numeru, od, oraz, pami, pierwszych, Piotr, Polska, porannej, przez, redakcji, różaniec, rozwoju, serca, serce, sermak, Stanisław, szkolnych, Szkoła, szkoły, tego, tej, Tradycyjnie, tylko, Tym, wiele, wielu, zenon, zenon grocholewski) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 kwietnia Studenckie ulgi czy lifting? (Przewodnik Katolicki nr 41/2010) (1, adama, Czas, czasie, czy, dla, domu, europejskich, gdy, gdzie, ich, inny, jak, jednego, jest, kiedy, której, który, których, którym, którymi, którzy, ktym, lat, Mamy, Miast, miejsca, mieli, mln, mogli, mówi, musi, Nasze, Natomiast, nauczania, nawet, Nie, niech, nowe, Nowego, nowych, od, oraz, Pierwsze, ponad, powinien, Poza, Problemy, przez, Przy, rady, raz, rodzin, rodziny, roku, sami, skali, sobie, studentów, studiów, stwa, stycznia, swoich, swoje, szego, tak, takiej, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, uko, wiele, Wszystko, wtedy, wymaga, ycie, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 kwietnia JPII sprofesjonalizowany (Przewodnik Katolicki nr 41/2010) (1, aby, alno, badania, biskup, biskupi, bogdan, Czas, czasie, czeka, czy, czyli, Diecezja, dla, dodaje, ds., dyrektor, Dzieci, Edukacja, Filmy, forum, Francji, gdy, ich, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, kapłan, kapłani, Krakowskim, Ksi, której, który, których, którym, którzy, ktym, kultury, lat, latach, liturgia, lubi, magdalena, miasta, mln, młodzież, mówi, msze, najm, nasza, naszego, Natomiast, nauce, nauczania, naukowo, nawet, Nie, niego, nim, Nowego, Nowy, od, oraz, Papieska, Papieskich, Papieskiego, Parafia, Paweł, Piotr, pod, pojawia, Polsce, Polski, pomoc, ponad, porannej, Poza, pracuje, pracy, projekt, przez, Przy, punktem, Rada, Radia, Religia, rodzina, roku, rola, rzeczy, serwis, skali, sposób, spotkania, stowarzyszenie, strony, studentów, stwa, swoje, Szkoła, tacy, tak, takim, tego, tej, Trzeba, ty, tylko, Tym, uczniów, uniwersytetu, w Polsce, we, wiele, wolność, wspomina, wszystkich, Wszystkie, wtedy, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 4 kwietnia To nie opera mydlana? (Przewodnik Katolicki nr 41/2010) (1, adz, atwo, Bronisław Komorowski, cych, Czas, czasie, czy, czyli, czym, dni, gdy, Grzegorz, ich, in, inny, jak, jakim, jako, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, Komisji, Komorowski, kres, który, których, którym, kty, lat, latach, lotniska, maju, nad, nagle, nawet, Nie, Nowego, Nowy, od, okresie, pierwszych, pod, politycznego, Polityka, Polska, pomi, powinien, Poza, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, Prezydentowi, przez, rady, roku, Sejmu, sposób, sprawie, stanie, stwa, swym, tak, takim, tej, Trzeba, trzech, tylko, Tym, urz, wielu, wizyta, wobec, Wojska, Wówczas, wszystkich, Wybory) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 4 kwietnia Obrzęd błogosławieństwa zwierząt (Episkopat) (awie, boga, dla, Franciszek, ich, II, jak, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jest, jl, KEP, kowa, kte, który, kty, nabo, nawet, Nie, nim, ogos, owieka, Paweł, przez, Przy, raz, roku, rzecznik, stwa, stwo, swoich, tylko, Tym, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 3 kwietnia Inauguracja stałej nowenny do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia (Episkopat) (adama, boga, bpa, cudownym, godz, jl, KEP, Ksi, ku, Nowenna, nowenny, odprawiana, pod, przez, sanktuarium, Uroczysto) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 3 kwietnia Rewolucja epistolarna (Przegląd Powszechny) (Automatycznie, cel, coraz, Czas, Czasami, czasie, czy, czym, dla, dwudziestu, ecze, Edukacja, Ewangelizacja, gdy, gospodarki, ich, II, in, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, Komisji, krajach, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, latach, liczba, liczby, Listy, liwe, lud, miar, miejsca, miejsce, mogli, musi, nad, narodowych, naszym, Natomiast, nawet, Nie, nim, nowe, Nowego, Nowy, nowych, o ko, oceny, od, okresie, ono, oraz, otwarcie, oznacza, pewno, Pierwsze, pod, polityce, Polsce, Polska, polskiego, polskiej, potem, Powód, powrotu, Poza, pracy, prawa, przede, przez, rodzaju, rodziców, rozwoju, rzeczy, samym, sobie, spo, sposób, stanie, strony, studentów, studiów, szego, szkoły, tak, tego, teraz, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, ustawa, w Polsce, we, wiedza, wiele, wielu, wobec, wojny, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, WYDARZENIA, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 2 kwietnia Przyszłość uniwersytetu (Przegląd Powszechny) (2010, aby, cenia, coraz, czasie, dla, Dzisiaj, Ewangelizacja, formacji, gdy, ich, in, jak, jego, jej, jest, Jeszcze, konkretnych, który, których, którym, ktym, lat, lepiej, liczba, liczby, Mamy, mogli, musi, Nasze, naszym, nauczania, nauk, naukę, naukowo, Nie, oceny, odpowiedzi, ojciec, oraz, otwarcie, owa, owi, pod, Polsce, ponad, potrzeba, przez, równie, samym, serce, skali, sposobem, studentów, studiów, swoich, szkoły, takiej, takim, tego, Trzeba, tylko, Tym, unii europejskiej, uniwersytetu, warto, Wielkiej, wielu, wraz, wszystkich, Wszystko, zachowanie, zale, zapisany, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 2 kwietnia Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji ? dołącz do odważnych! (Ewangelizacja) (2010, aby, Akademia, cej, cym, Czas, dni, ds., Ewangelizacji, Filmy, formacji, informacje, jako, jego, jest, KEP, krzysztof, kte, który, kty, lat, listopada, mogli, narz, nowych, nych, od, oraz, pod, pracy, projekt, przekazu, przez, rady, roku, spotkania, ugi, we, wielu, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 1 kwietnia Sędzia Lyncz w majestacie prawa (Przewodnik Katolicki nr 40/2010) (ameryka, Arcybiskup, biskupi, biskupów, bp, Brak, cel, celi, chroni, Czas, czasie, czy, czyli, dla, dni, duszpasterze, Episkopat, Francji, gronie, ich, II, jak, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kodeksu, kraju, Krakowskim, który, którym, kty, lat, latach, mówi, nad, Natomiast, nawet, Nie, niego, Nowego, od, oraz, owo, oznacza, Pierwsze, Polsce, ponad, potrafi, potrzebie, pracuje, praw, prawa, prawo, przede, przez, rady, raz, roku, sami, sposób, sprawiedliwość, strony, stwa, stwo, szego, tak, takich, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, we, wiele, wielu, wobec, wojny, Wówczas, wraz, wrze, wymiar, wywo, ycia, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 1 kwietnia Odszkodowania zamiast Komisji? (Przewodnik Katolicki nr 40/2010) (aby, biskup, czy, czym, dla, duchowni, Dzisiaj, Edukacja, Episkopat, EPISKOPATU, Europie, Finansów, gdzie, ich, inny, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Katolickiego, katolik, Komisji, konfliktu, krajach, kte, której, który, którym, którzy, kwestii, lat, latach, laty, Mamy, mediach, mówi, musi, nad, Natomiast, nawet, Nie, niego, od, polityce, polityków, Polsce, Polska, polskiej, ponad, pracy, prawo, prl, przez, rady, rzecznika, sam, skali, sobie, spraw, stanowisko, strony, stwo, swoich, swym, tak, takich, tego, tej, trwa, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wiedza, wiele, wielu, wiktor, wobec, wolność, wspólnoty, wszystkich, wymaga, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 31 marca Depcząc po piętach aniołom (Przewodnik Katolicki nr 40/2010) (aby, Anio, anioł, chorego, czasie, czy, dla, dla niego, gdy, gdzie, ich, istot, jak, jakie, jana, jego, jest, Jezusa, kapłan, który, których, kty, lat, liczba, Mężczyzna, modlitwy, mówi, musia, nam, Nasz, Nasze, naszego, nawet, Nie, niech, niego, nim, od, oge, oko, oraz, pod, pomy, potem, potrafi, przede, przez, religijnych, rodzina, sklepów, spotkania, sprawiedliwość, swoje, szewczyk, tak, tego, tej, telewizyjnych, trwa, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, walczy, we, wiele, wraz, wrze, wszystkich, Wszystko, wtedy, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 31 marca Powitanie Nuncjusza podczas Eucharystii z udziałem Episkopatu i Prezydenta RP (Episkopat) (2010, abp, Abp Józef Michalik, abp Kazimierz Nycz, benedykt xvi, biskupi, Bronisław Komorowski, Celestino, celestino migliore, czyli, dla, duchu, dzi, EPISKOPATU, gdzie, II, jako, jana, jef, jego, jej, jest, Józef, Józefa, kard, katedry, kazimierz, KEP, Komorowski, kowa, który, Mamy, michalik, Mszy, nad, nam, naukę, nim, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, onk, Papież Benedykt XVI, patrona, pod, Polski, Poza, prezydent, prezydenta, stefana, tak, tej, udzia, Ukazuje, we, wraz, wszystkich, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 30 marca Przewodniczący Episkopatu powitał w imieniu całej Konferencji nowego nuncjusza (Ewangelizacja) (abp, Abp Józef Michalik, aby, Apostolskiego, Arcybiskup, biskupi, biskupów, Celestino, celestino migliore, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, gdzie, jana, jej, jest, Jeszcze, Józef, KEP, kte, który, lepiej, media, michalik, miejsca, miejsce, modlitewne, Mszy, nad, nam, Nowego, Nowy, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, oraz, owi, plenarnym, pocz, pod, Polsce, polscy, Polski, Przewodnicz, przez, raz, spos, sposób, spotkania, spotkanie, swym, takim, tku, uczestniczy, ugi, w Polsce, wielu, wobec, Wówczas) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 30 marca Światowy Dzień Turystyki (Episkopat) (benedykt xvi, boga, bogactwo, budowania, cija, ció, dla, ds., Ewangelizacja, fenomen, formacji, forum, in, jak, jako, jego, jest, jl, KEP, których, kultury, lenia, miejsca, nad, nawi, Nie, nim, od, ONZ, oraz, owieka, Papieska, ponad, powinien, przede, przez, Rada, samym, spos, sposób, spotkanie, tak, tej, Trzeba, tylko, Tym, we, wrze, ycia, zapisany, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 29 marca Pierwsze zebranie plenarne Episkopatu z udziałem nowego Nuncjusza Apostolskiego (Episkopat) (abp, biskup, biskupi, biskupów, Caritas, Caritas Polska, Celestino, celestino migliore, cym, czasie, EPISKOPATU, godz, jana, KEP, lecie, Msza, Mszy, nad, nim, Nowego, Nowy, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, obrady, odb, oraz, Pierwsze, plenarne, Plenarnego, pod, Polsce, Polska, Polski, przez, raz, rzecznika, spo, Tematy, triduum, udzia, w Polsce, we, wrze, zebrania, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 29 marca Polska odnawia śluby małżeńskie (Episkopat, Pielgrzymki) (Andrzej, biskupa, cej, coraz, czone, czyli, ds., Dzieci, EPISKOPATU, Górze, henryka, ich, jak, jako, jest, KEP, Krzy, który, którym, kty, ktym, małżeństwa, miłość, Msza, Mszy, nam, Nie, o., Odnowienie, pielgrzymi, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, Polsce, Polska, Polski, przede, Przy, punktem, Rada, rady, rodzin, rodziny, roku, sanktuarium, skie, ślubów, śluby, sobot, spos, sposób, spotkania, stwo, swoje, tak, tego, trzech, Tym, w Polsce, Wolno, wrze, Wszystkie, zgodne, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 28 marca Kościół w Polsce cieszy się z dnia wolnego w Trzech Króli (Episkopat) (1, abp, adaj, biskupów, cego, ció, dni, EPISKOPATU, Ewangelizacja, grudnia, Jerzego, Józef, KEP, kiedy, Komisji, kta, latach, liczba, listopada, miejsce, milion, mówi, Nie, nowe, od, pod, Polsce, Polski, ponad, powinien, pracy, przywrócenia, rzecznik, sejm, Sejmu, sobot, strony, stycznia, tak, takiej, tej, teraz, trzech, w Polsce, wielu, Wówczas, wrze, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 28 marca Przesłanie na Światowy Dzień Turystyki (27 IX) (Episkopat) (anie, apel, boga, bogactwo, budowania, Caritas, cej, cym, dla, ds., dyrektor, e ko, encykliki, forum, in, jak, jakie, jako, jego, jest, KEP, kte, lat, liczba, mieli, Muzeum, Nie, Obchody, od, ONZ, organizm, Papieska, Papieskiej, ponad, powinien, przede, przez, Rada, rady, roku, spotkanie, studiów, tej, Trzeba, tylko, Tym, wiele, wrze, zale, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 27 marca Uroczystość dziękczynna za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki (Episkopat) (2010, ARCHIDIECEZJA, artur, biskupów, dzi, etap, Ewangelizacja, informacje, jako, jana, Jerzego, jerzy, Jerzy Popiełuszko, KEP, którzy, Kurii, latach, okresie, popie, seminarium, studiów, swoich, tej, Uroczysto, uszki, wszystkich, zapisany, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 27 marca Brytyjski sukces Benedykta (Przewodnik Katolicki nr 39/2010) (aby, anie, benedykt xvi, boga, braku, Brytanii, ció, cnót, cych, czy, czym, dla, e ko, edwarda, gdy, gdzie, ich, II, jak, jaka, jakie, jako, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, Katolickiego, Katolicy, kiedy, który, których, kty, Maryi, media, miejsce, mieli, modlitwa, Msza, Mszy, nad, nawet, Nie, Nowego, od, odwiedzi, oge, ogos, ojciec, ona, oraz, Papieskiej, partii, pcy, ponad, potrzebuje, pracuje, przemoc, przez, Przy, punktem, raz, Religia, robi, serca, sercu, spotka, spotkania, spotkanie, sprawiedliwość, stwa, tak, tego, tej, Tradycyjnie, Tym, uczniów, uniwersytetu, uwag, wiele, Wielkiej, wizyta, wobec, wraz, Współczesna, Wszystko, wyda, Wyspach, żal) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 26 marca 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy (Episkopat) (biskup, bp, cej, duszpasterz, dwudziestu, dzi, godz, ich, jako, Jerzego, jerzy, jest, kazimierz, KEP, kowa, Krzy, który, lat, Mszy, Nasze, od, ogos, Pielgrzymka, pielgrzymki, Pierwszym, Polski, popie, porozumienia, powstania, pracy, przewodniczy, roku, sobot, Tym, wrze) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 26 marca Caritas Polska – Pakistan nadal potrzebuje pomocy (Episkopat) (aby, bp, Caritas, Caritas Polska, dla, dyrektor, EPISKOPATU, euro, gdzie, ich, jak, jest, kard, KEP, kobiety, Musimy, nad, od, oraz, pod, Polska, pomoc, ponad, potrzebuje, Powód, powodzian, pracy, roku, szkoły, tylko, wci, woli, wszystkich, ycie, zagro) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 25 marca Z wdzięczności dla Maryi (Przewodnik Katolicki nr 38/2010) (aby, arcybiskupa, boga, czy, czym, decyduje, dla, dyrektor, Dzieci, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, Górny, ich, jak, jako, Jan, Jan Paweł, jana, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, której, który, którym, którzy, kty, Mamy, Maryi, matka, metody, modlitwa, Mszy, Musimy, nagle, nam, Nie, nim, od, ojciec, otwarcie, oznacza, panu, Paweł, pewno, ponad, potrafi, Poza, prawa, przez, Przy, rady, rodziców, roku, sam, sobie, spotkanie, stanis, swoich, swoje, swojej, szkolnych, szkoły, tak, tak samo, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, we, wiara, wraz, wspólnoty, wspomina, wszystkich, Wszystko, wtedy, ycie, zapisany, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 25 marca Dyplomata dyplomowany (Przewodnik Katolicki nr 38/2010) (abp, aby, alno, Apostolskiego, Arcybiskup, biskupami, biskupów, braku, cej, Celestino, celestino migliore, cych, czasie, czasu, czy, czyli, dla, ds., enia, enie, forum, gdy, ich, II, III, ilu, informacje, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jednego, jego, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, Katolickiego, kiedy, kim, Komisji, konflikt, konfliktu, Kowalczyka, krajach, kraju, który, których, którym, którzy, kwestii, lat, latach, Metropolity, nad, nade, naszym, nawet, Nie, Nowy, Nuncjusz Apostolski, Nuncjusza, od, ONZ, oraz, owieka, Papieskiej, Paweł, Pierwsze, Pierwszym, pod, Polsce, Polska, polskiego, ponad, Poza, pracuje, pracy, praw, prawa, prawo, Problemy, projekt, przez, Przy, raz, rodziny, roku, równie, rozwoju, rzeczy, Rzymie, sobie, sposób, spoza, spraw, sprawie, sprawy, stanowisko, stolic, stwa, swojej, tak, tego, teraz, tku, tych, w Polsce, wielu, wobec, woli, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 24 marca Serce mówi do serca (Przewodnik Katolicki nr 38/2010) (aby, benedykt xvi, biskupów, boga, Brytanii, cel, Czasami, diecezjalnych, dla, Dlaczego, duchu, Dzieci, Dzieła, Ewangelizacja, gdzie, historia, ich, jak, jakim, jako, Jan, Jan Paweł, jego, jej, jest, Katolickiego, kiedy, kleryk, kraj, który, których, którym, którzy, kty, ktym, ku, lat, latach, liturgia, liturgii, młodzież, mówi, msze, Mszy, nad, Najstarszy, nauczania, naukę, nawet, Nie, Nowy, o., od, ojciec, oraz, Papieskiej, Paweł, Pielgrzymka, pielgrzymki, Pierwszym, pod, przede, przez, Przy, reformy, rodziny, Rzymie, sam, sami, samym, seminarium, serca, serce, sobie, spotkanie, strony, studentów, studiów, swoich, tak, tego, Tym, uczestniczy, uniwersytetu, we, widok, wiele, Wielkiej, wielu, wizyta, wraz, wtedy, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 24 marca numer wrzesień-październik ?Czasu Serca? (Czas Serca wrzesień pażdziernik 2010) (cych, cym, cymi, czy, Ewangelizacja, jej, jest, krzysztof, Maryi, nawi, numeru, scj, serca, sercu, tego, warto, wiod, wobec, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 23 marca W kraju ateistycznych autobusów (Przewodnik Katolicki nr 37/2010) (abp, benedykt xvi, biskupami, boga, Bogu, Brytanii, chrześcijaństwo, cija, coraz, czasie, dla, dni, duchu, dzi, Dzieci, Francja, historia, ich, jak, jakie, jako, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Katolickiego, kobiety, kraju, której, który, którym, którzy, ktym, kwestii, lat, liczby, miejsce, modlitwy, mówi, nad, Nasze, Natomiast, nawet, Nie, nowe, od, oraz, owa, Papieskiej, pielgrzymki, Piotra, pod, polityków, ponad, potem, potrafi, pracy, praw, przede, Przy, punktem, raz, religijnym, roku, sami, sobie, spotkania, spotyka, sprawie, staj, stanie, Stowarzyszenia, strony, stwa, swojej, tak, takiej, tego, tej, teraz, trzech, tych, Tym, urz, Wielkiej, wobec, wolność, wszystkich, Wszystko, Wyspach, zachowanie, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 23 marca Nie ma krzyża bez Chrystusa (Posłaniec wrzesień 2010) (aby, alno, biskupi, biskupów, budowania, czasie, czasu, czy, czyli, czym, diecezjalnych, dla, eniem, Ewangelizacja, formacji, gdy, Górze, jak, jakim, jako, jego, jej, jest, jestem, Jezusa, kiedy, Krakowskim, kte, której, który, których, którym, którzy, kty, lenie, Mamy, miejsca, miejsce, mieli, mogli, musi, Musimy, nad, nam, narz, nasza, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, niego, od, oraz, pawe, Paweł, potem, prawa, prawo, przede, przez, Przy, rzeczy, sam, sobie, sposób, spotka, stanowisko, swoich, swoje, Taizé, tak, takich, takiej, takim, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, wami, warto, wiara, wielu, wobec, Wolno, wspólnoty, wszystkich, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 22 marca Nasze dziecko jest już z nami (Przewodnik Katolicki nr 37/2010) (aby, ciąża, cych, Czas, czasie, czy, dla, dni, domu, Dzieci, dzieckiem, dziecko, Ewangelizacja, gazety, gdy, ich, jak, jego, jej, jest, Jeszcze, kamila, kiedy, Kobieta, kobiety, kszo, kta, który, których, którym, którzy, magdalena, Mamy, Mężczyzna, mogli, momentem, mówi, musi, nad, nami, Nasze, naszego, naszym, Nie, nim, Nocy, Nowego, od, ojciec, ona, oraz, organizm, oznacza, Pierwsze, pierwszych, pocz, pod, pojawia, pomoc, poród, potem, przede, przez, Przy, przypada, psycholog, rady, raz, rne, rodzice, rodziców, rodzina, rodziny, rzeczy, sama, samym, sobie, spada, sprawy, stanie, stwierdza, swoich, swoje, swojej, szkoły, tak, takich, takim, tego, teraz, troska, Trzeba, tylko, Tym, warto, we, wiele, wielu, Wówczas, wraz, wspomina, wszystkiego, Wszystko, wtedy, ycia, zaczyna, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 22 marca Posłaniec wrzesień 2010 (Posłaniec wrzesień 2010) (ameryka, czy, Ewangelizacja, Franciszek, gdy, gdzie, ich, jak, jego, jest, jeste, Jeszcze, konfliktu, kte, których, którym, którymi, ktym, lat, małżeństwa, miejsca, musi, Musimy, nam, nasza, Nie, nim, nych, od, odpowiedzi, ona, pewno, Piotr, potem, przez, sobie, spos, sposób, tak, tego, tych, Tym, wiele, wspólnoty, Wszystkie, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 marca Jeszcze Polska nie zginęła (Posłaniec wrzesień 2010) (cel, czasie, czy, dla, duchu, dwudziestu, Ewangelizacja, Franciszek, gdy, godzinie, ich, II, III, jakie, Jan, jego, jej, jest, Jeszcze, kazimierz, kraj, kraju, której, który, którzy, lat, latach, miejsce, mieli, musi, musia, Musimy, nauk, Nie, Ochrony, od, ona, oraz, pod, Polacy, Polsce, Polska, Polski, polskiego, polskiej, potem, Poza, prawo, przez, roku, sobie, spada, stanie, stwa, stwo, swoich, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, we, wiat, wielu, wojny, Wojska, wraz, wymaga, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 marca Spotkanie polskich egzorcystów z Janem Pawłem II (MiesicznikEgzorcysta) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 marca Gender ? filozofia czy ideologia? (MiesicznikaEgzorcysta) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 marca Zgoda za wszelką cenę? (Posłaniec wrzesień 2010) (aby, boga, Bogiem, Bogu, coraz, czy, czyli, czym, dla, duchu, Dzieci, Ewangelizacja, gdy, historia, ich, jak, jaka, jakie, jako, jedno, jego, Jerzego, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, konflikt, konfliktu, kowalczyk, który, których, którzy, ku, kwestii, liwe, lud, Mamy, miejsca, mieli, modlitwa, mówi, nad, nam, Nasze, naszym, nawet, Nie, niech, od, ona, opu, owieka, owo, Paweł, popie, porozumienia, potrafi, potrzeba, przebaczenie, przez, Przy, raz, rodzaju, roku, rzeczy, sam, samym, sercu, sobie, sposób, sprawie, stanie, strony, swoich, tak, takiej, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestniczy, uczniów, wam, wiele, winni, wobec, wspólnoty, wszystkich, wtedy, ywa, zaczyna, zapisany, zgoda) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 20 marca Episkopat nie był poinformowany o porannej akcji (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, anie, apel, Episkopat, EPISKOPATU, Ewangelizacja, jef, Józef, KEP, komitetu, Kurii, Metropolitalnej, miasta, michalik, miejsca, Nie, oraz, Polski, porannej, powołanie, prezydent, prezydenta, rano, rodzin, Sejmu, smole, sprawie, tej, wszystkich, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 20 marca Posłaniec wrzesień 2010 (Posłaniec wrzesień 2010) (anny, czy, drzewo, Ewangelizacja, gdy, jedno, jest, Komorowski, konflikt, konfliktu, kowalczyk, których, medytacja, Misyjna, musia, Nie, nim, oraz, Polska, polskiego, prawdy, redakcji, serca, serce, sermak, stanis, strony, swoje, tych, wam, wobec, zapisany, zgoda) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 19 marca Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii (Episkopat) (2010, arcybiskupa, benedykt xvi, Brytanii, czuwanie, czuwanie modlitewne, gdzie, in, jej, jest, Jeszcze, jl, kard, KEP, kultury, Mapa, modlitewne, najwa, odb, odwiedzi, ojciec, ona, oraz, papie, Papieska, Papieskiej, Pielgrzymka, Przy, punktem, rodzin, spotka, spotkania, tego, tej, we, wiata, Wielkiej, wrze, WYDARZENIA, Wyspach) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 19 marca Rok Kapłański i co dalej? (Episkopat) (adama, Andrzej, Arcybiskup, biskup, biskupi, biskupów, bp, cego, cej, cym, dalej, delegaci, dla, ds., EPISKOPATU, formacji, Franciszek, grudnia, II, Jan, jana, jest, kard, katedry, KEP, Komisji, kontek, której, nauk, Nie, obrady, od, Papieskiego, pod, przez, Przy, rady, Rok Kapłański, roku, seminarium, skiego, spotkania, spotkanie, spraw, Stanisław, stwa, Trzeba, uniwersytetu, we, wrze, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 18 marca Jesteśmy arcydziełem Boga (Głos Karmelu) (boga, Bogiem, Brak, Czas, czasie, czasu, czy, czyli, czym, decyduje, dla, Dlaczego, enie, gdy, ginie, ich, informacji, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Kłamstwo, której, który, którym, którzy, Mamy, modlitwy, mówi, nad, nale, nami, naszym, nawet, Nie, niego, nim, od, ona, ono, oraz, owieka, pewno, Pierwsze, pocz, potrafi, potrzebuje, powrotu, prawdy, prawo, przez, Przy, rodzaju, serca, serce, skarb, Sprawiedliwego, stanie, Sumienie, swoich, swoje, Syna, szatan, tak, takich, takim, tego, tej, Tematy, Trzeba, tylko, Tym, wiele, wielu, wiod, wobec, woli, Wolno, wolność, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, wymaga, zaczyna, zada, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 18 marca Syria ? egzotyczna i fascynująca (Przewodnik Katolicki nr 34/2010) (aby, biskupi, chrześcijaństwo, coraz, czasie, czasu, czy, czyli, domu, eby, ecze, enie, gaj, gdy, gdzie, ich, II, III, Imperium, inny, jak, jana, jedno, jego, jest, Jeszcze, Kazania, kobiety, kraju, której, który, których, którym, kultury, lat, latach, lepiej, miasta, miejsca, mówi, najlepiej, nam, Nasz, Natomiast, nawet, Nie, ona, ono, oraz, owa, pcy, pod, przez, rodzina, rozwoju, sobie, spo, sposób, staj, stwo, swoje, tego, tej, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, warto, we, wej, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 17 marca Dlaczego trzeba się lękać (Przewodnik Katolicki nr 27/2010) (adze, Andrzej, cej, cym, czci, czym, dla, Dlaczego, dwh, Dzieci, gdy, ich, II, jak, jako, jego, jest, Krakowie, ku, lat, lipca, Mężczyzna, miasta, Muzeum, Nie, nim, od, Papieskiego, pary, Pierwszym, polscy, Polski, polskiej, praw, prawo, przez, równie, rzecznik, sam, sobie, stanowisko, swoje, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, udzia, walka, Wolno, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 17 marca Sondaż? a może manipulacja? (Ciekawostki) (aby, Automatycznie, badania, biskupa, coraz, czeka, czy, dalej, demon, dla, dni, Ewangelizacja, gazety, ich, II, jak, jakie, jego, jest, Jeszcze, kiedy, których, którym, którzy, lat, lepiej, Mamy, media, mediach, metody, miejsce, mieli, mln, mówi, nad, naszego, nawet, Nie, niesie, niski, od, odpowiedzi, ona, Pierwszym, pod, Polacy, politycznego, Polityka, polityków, Polsce, polskiej, ponad, Poza, prezydenta, przez, Przy, rodzin, roku, sam, sami, sposób, strony, tak, tego, tej, telewizyjnych, Trzeba, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, we, wiele, wielu, Wówczas, Wszystko, Wybory, Zjednoczonych, zło, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 16 marca Jesteś kochany, wiesz? (Miłość i Rodzina, Modlitwa i wiara) (aby, anioł, boga, bp, budowania, coraz, Czas, czy, czym, dla, dla niego, dodaje, domu, Dzieci, dzieckiem, dziecko, Ewangelizacja, gdy, historia, ich, jak, jakie, jako, jedno, jego, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, kim, klimat, Komunia, której, których, którym, kwestii, lat, lubi, Maria, matka, mówi, msze, Mszy, musi, Musimy, nad, najlepiej, Nasz, nasza, Nasze, naszego, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, od, ono, oraz, Polsce, pomoc, potem, przede, przekazu, przez, Przy, punktem, rodzice, rodziców, rodziny, rozwoju, sami, sobie, sposób, spotkania, Spowiedź, sprawy, stanie, sto lat, Syna, tak, tego, tej, Tematy, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wielu, wobec, Wówczas, wraz, wspomina, wszystkich, wtedy, WYDARZENIA, zaczyna, żal, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 16 marca Jestem nieciekawym katolikiem (alkohol, boga, celi, Czas, Czasami, czasu, czy, czyli, dla, dla niego, dni, domu, duchu, gdy, gdzie, ich, inny, jak, jaka, jako, jego, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, krzysztof, który, których, którym, którzy, Mamy, media, mediach, mówi, musi, Musimy, Nawrócenie, Nie, niech, niego, od, ojciec, otwarcie, panu, pewno, ponad, potem, potrzeba, powrotu, Powszechnym, Poza, pracuje, przez, rodzina, rodziny, roku, rzeczy, sobie, sposób, spotkania, spoza, sprawy, strony, Sumienie, swoje, swojej, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, tematu, Trzeba, tych, tylko, Tym, we, wiara, wiele, wielki post, Wielkiej, wielu, wobec, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, zło, znajomi) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 15 marca Uzależniona piękna płeć, problemy z piciem alkoholu (Miłość i Rodzina) (alkohol, badania, Brak, coraz, Czas, czasie, czy, czyli, czym, dla, Dzieci, Europie, gdy, gdzie, ich, informacji, jak, jakie, jakim, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Kobieta, kobiety, koniec, kraju, który, których, którzy, kultury, kwestii, lat, latach, liczba, Mamy, Miast, młodzież, nad, najlepiej, Nasz, Nasze, naszego, naszym, Natomiast, Nie, nowe, od, okresie, oraz, pewno, pod, Polsce, polu, ponad, potem, Problemy, przez, Przy, przypada, raz, razu, religijnych, roku, sam, sklepów, sposób, stycznia, tak, takich, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, Tym, uczniów, Ukazuje, w Polsce, Współczesna, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 15 marca Duchowa przejrzystość (Głos Karmelu Nr 4 (34) Lipiec - Sierpień 2010) (boga, Bogu, coraz, Czas, czeka, czy, czyli, czym, dla, duchu, gdy, ich, II, jak, jakie, Jan, jednego, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, Kłamstwo, krzysztof, kte, której, który, których, którym, którzy, ku, kultury, lat, lubi, małżeństwa, Mamy, miłość, mówi, Msza, Natomiast, nawet, Nie, niech, niego, nim, o., od, oko, ono, oraz, owieka, oznacza, pawe, Paweł, Pierwszym, pod, pojawia, potrafi, praw, prawdy, przede, przez, rodzaju, rozwoju, samym, serca, serce, sfery, sobie, sposób, spotkania, strony, Sumienie, swym, tak, takich, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, wewn, wiele, wielu, wobec, woli, Wolno, Współczesna, wszystkich, Wszystko, wymaga, wymiar, ycie, zachowanie, zania, zaw, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 14 marca Centrum Jana Pawła II: Zapalmy Światełko Nadziei (Episkopat) (2010, dla, dni, domu, godzinie, II, jak, jana, jego, Krakowie, której, który, nad, nam, Nie, od, ona, otrzyma, pod, potem, pracy, przez, przypada, roku, tak, Tym, wielu, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 14 marca Od 14 kwietnia na Torwarze czuwanie przy trumnach ofiar katastrofy (Episkopat) (apel, czuwanie, czuwanie modlitewne, duchowni, duszpasterski, KEP, który, Kurii, modlitewne, Mszy, od, pod, Polowego, polskiego, Przy, rodzin, rzecznik, Wojska, zakonnych, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 13 marca Co zrobić by utrzymać wyż? (Miłość i Rodzina, Zdrowie) (aby, Brak, ciąża, coraz, czasie, czy, dla, dla dzieci, dodaje, dwudziestu, Dzieci, dzieckiem, dziecko, ekspert, gdy, gdzie, ich, jak, jakim, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kobiety, kraju, której, który, których, którzy, lat, latach, lekarz, liczba, liczby, Mamy, mln, mówi, musi, nam, Nasz, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, Niedziela, niego, nowe, od, oraz, Pierwszym, pod, Polacy, Polityka, polskiej, ponad, poród, potem, Powód, projekt, przede, przedszkola, przez, Przy, raz, rodziców, rodzin, rodziny, roku, sama, stanie, strony, stycznia, swoich, tak, tego, tej, teraz, tych, tylko, Tym, ustawa, wielu, wraz, wspólnoty, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 13 marca Dajcie im szansę, O parytetach raz jeszcze (Inspiracja, Przegląd Powszechny) (2010, badania, Brak, czy, czyli, czym, dalej, dla, Dlaczego, fenomen, Francji, gdy, gdzie, ich, jak, jakie, jako, jego, jest, kiedy, kim, Kobieta, kobiety, krajach, której, który, których, którym, którzy, kultury, kwestii, lepiej, liczby, Listy, nad, narodowych, Natomiast, nauk, nawet, Nie, Nowy, od, okresie, ona, oraz, oznacza, partii, pierwszych, polityce, polityczne, Polityka, Polsce, Poza, pracy, praw, prawa, prawo, Problemy, przede, przez, rady, raz, rodzin, sam, samym, skali, sobie, sprawie, sprawy, stanie, stycznia, swoich, swoje, swojej, tak, tak samo, tego, tej, tych, tylko, Tym, unii europejskiej, ustawa, w Polsce, warto, we, wielu, wobec, wolność, wszystkich, Wszystkie, Wybory, wymaga, zapisany, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 12 marca Głosić ewangelię solidarności (Episkopat) (2010, benedykt xvi, bp, Caritas, dalej, dla, ds., dyrektor, Dzieci, emigrant, EPISKOPATU, gdy, gdzie, ich, jak, jakie, jako, jest, Jezusa, Józef, KEP, krajach, który, którzy, lat, listopada, miejsce, Mszy, Nie, niesie, Nowy, ojciec, oraz, Papieskiej, Polsce, Polski, praw, Problemy, Przy, przypada, rady, strony, swoich, tego, tegorocznego, tej, uczestników, w Polsce, wobec, Wówczas, wraz, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 12 marca To nie Pan Bóg jest sprawcą bezpłodności (Miłość i Rodzina, Zdrowie) (aby, Automatycznie, Bogiem, Bogu, Brak, braku, ciąża, coraz, czy, dla, Dlaczego, Dzieci, dziecko, formacji, gdzie, ich, inny, jak, jakim, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kobiety, której, który, których, którym, którzy, małżeństwa, małżeństwo, mieli, miłość, mówi, musi, nad, nam, nasza, naszego, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, od, oraz, oznacza, panu, pary, pod, Polsce, powołanie, przede, przez, Przy, rodzice, rodziców, rzeczy, sercu, sobie, sposób, spotkaniach, stary testament, Stowarzyszenia, swoich, swoje, swojej, tak, takiej, takim, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, Wielkiej, Wówczas, Wszystkie, Wszystko, zgodne) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 marca Drugi krok Kościoła w Internecie (Episkopat, Ewangelizacja) (badania, benedykt xvi, coraz, dla, duchowni, Ewangelizacji, gdzie, ich, informacje, jak, jest, KEP, kim, kobiety, lat, liczba, Miast, mln, Natomiast, Nowy, nowych, oraz, pod, Polsce, ponad, potrzebie, prze, przez, raz, religijnych, roku, skali, strony, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tygodnika, Tym, w Polsce, wiara, wiele, wszystkich, www, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 marca Kard. Hummes: świętość pozostaje głównym celem proponowanym kapłanom (Episkopat) (1, abp, Abp Józef Michalik, aby, badania, benedykt xvi, Biskupem, biskupów, coraz, czasie, Częstochowie, diecezjalnych, dla, ds., Dzisiaj, Górze, grudnia, II, in, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jest, Jezus, Józef, kapłani, kapłaństwo, KEP, kraju, który, którzy, latach, lepiej, maju, Maryi, michalik, miejsca, Nie, niesie, Nowego, o., ojciec, ona, oraz, Paweł, pielgrzymi, pielgrzymki, pod, Polsce, Polski, polskiego, potrzeba, potrzebie, Poza, przede, przez, Przy, punktem, rady, rodziny, Rok Kapłański, roku, seminarium, serca, sposób, spotkania, swoje, tak, tej, Trzeba, Tym, w Polsce, wojny, wspólnoty, Wszystkie, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 10 marca Biblia i samochód ? potrzebne do ewangelizacji (Episkopat) (1, aby, alno, apel, bpa, Brazylii, cych, czasie, czyli, dla, ds., duchu, duszpasterz, dyrektor, EPISKOPATU, Ewangelizacja, Ewangelizacji, ich, jako, jerzy, jest, jl, KEP, kiedy, Komisji, krajach, krzysztof, kta, której, który, lat, latach, lipca, miejsce, Misyjne, misyjnych, modlitwy, Msza, Mszy, Nie, niesie, Obchody, od, oraz, patrona, pod, Polsce, Polska, Polski, pomoc, przede, Przy, roku, sanktuarium, sobie, sobot, sprawy, stowarzyszenie, swoje, tych, Tym, w Polsce, wobec, wszystkich, ych, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 10 marca Bogactwo ubóstwa, Siostra Emmanuelle i Philippe Asso (Inspiracja) (bogactwo, dla, jakim, jej, jest, Jezusa, kiedy, który, którzy, lat, nad, nam, Nie, oznacza, ponad, pracy, przez, roku, tak, tego, tej, Tym, Ubogich, Ukazuje, wiara, wydawnictwa) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 9 marca II edycja akcji Paczka na Wschód (Episkopat) (2010, abp, Caritas, Caritas Polska, czy, dla, Dzieci, Dzieła, II, inny, jej, jest, kraj, których, lat, liczba, media, Misjonarze, Nie, od, okresie, pod, Polacy, polscy, Polska, pomoc, ponad, Poza, przez, punktem, rodzin, roku, Rosji, sprawy, Stowarzyszenia, stycznia, swoich, tylko, w Polsce, wielu, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 9 marca Gdzie jest modlitwa, tam są powołania (Ewangelizacja) (1, 2010, aby, benedykt xvi, biskup, Bogu, bp, Czas, czasie, czasu, Częstochowie, czuwanie, czuwanie modlitewne, czy, dla, dni, duszpasterstwo, Dzieła, formacji, gdy, gdzie, Górze, ich, II, jak, jana, jednego, jego, Jerzego, jest, Jezusa, Józef, kapłan, KEP, klimat, kraju, Krakowie, której, który, którym, którzy, młodzież, modlitewne, modlitwa, modlitwy, nam, Nie, Niedziela, nim, nowe, Nowenna, od, ojciec, okolicach, oraz, Paweł, Pielgrzymka, pierwszych, pod, pomoc, prasowa, przede, przez, Przy, przypada, rodzin, Rok Kapłański, roku, sam, sama, seminarium, serca, ślubów, spotkania, sprawy, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, studentów, swoich, tak, tego, tej, Towarzystwa, trwa, ty, tylko, Tym, we, wiele, wszystkich, Wszystkie, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 8 marca Jak to jest? (Ciekawostki, Posłaniec) (1, Andrzej, Brak, braku, coraz, czasie, czy, czyli, dalej, dla, Dzieci, dziecko, euro, europejskich, Europie, Ewangelizacja, gdy, gdzie, gospodarki, handel, handlu, ich, inny, jak, jako, jana, jednego, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, konflikt, kraj, krajach, której, których, którym, którzy, kultury, lat, latach, liczba, Mapa, mln, mówi, nad, naukę, Nie, nowych, od, okresie, ona, ono, oraz, oznacza, pod, Polska, powinien, praw, prawo, przede, przez, Przy, roku, rozwoju, samym, skali, sobie, Sprawiedliwego, swoje, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, Ubogich, we, Wielkiej, wielu, woli, Współczesna, wszystkich, wymiar, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 8 marca Jubileusze biskupie w styczniu (Episkopat) (Bazylice, benedykt xvi, biskup, biskupa, Biskupem, biskupi, Bogu, bp, ds., EPISKOPATU, gdzie, Górny, grudnia, henryka, II, in, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Józef, Józefa, kazimierz, KEP, Komisji, Krakowie, Kurii, lipca, listopada, Metropolitalnej, Msza, Muzeum, obchodzi, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, oraz, Paweł, Pierwszym, pod, polak, Polski, rady, rocznica, roku, Rzymie, sanktuarium, serca, stycznia, Tym, we, woli, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 7 marca Techniczna procedura zamiast aktu miłości (Miłość i Rodzina, Zdrowie) (aby, Bronisław Komorowski, czeka, czy, dla, Dlaczego, dni, ds., EPISKOPATU, handlu, ich, in, in vitro, jako, jej, jest, Jeszcze, karnego, KEP, kodeksu, Komorowski, kraju, który, którym, którzy, kwestii, liczby, metody, mówi, nad, naszym, Natomiast, Nie, nosi, obrady, od, oraz, partii, platforma, pod, polityce, Polsce, Polski, prac, pracy, prawa, projekt, przez, rodziny, Sejmu, sobie, sposób, sprawie, stanie, strony, stwierdza, swoje, tak, takich, tego, tej, teraz, trzech, tylko, vitro, w Polsce, wielu, Wszystkie, Wszystko, zaczyna, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 7 marca Arcybiskup z Santiago zaprosi do nawiedzania grobu św. Jakuba (Episkopat) (2010, abp, Andrzej, Arcybiskup, arcybiskupa, biskup, biskupów, Bogiem, bp, coraz, Częstochowę, czym, dyrektor, gdzie, Górze, II, III, jako, jana, jest, KEP, kraju, której, który, których, Kurii, lipca, Msza, Mszy, nosi, od, odwiedzi, oraz, Pielgrzymka, Pierwszym, pod, Polsce, Polski, przez, Przy, przypada, roku, sanktuarium, santiago de compostela, spotka, spotkania, Stanisław, Starszego, stefana, tej, Tym, w Polsce, we, wraz, wszystkich, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 6 marca Ikony poradzieckiego człowieka (Życie duchowe) (aby, Akademia, boga, Bogiem, Brak, coraz, czasie, czy, czyli, czym, dla, Dlaczego, domu, Dzieci, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, gdzie, ich, Izraelu, jak, jakim, jako, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Józef, kiedy, Komisji, kraju, którymi, lat, latach, matka, Matka Boża, momentem, mówi, Muzeum, nad, nagle, najlepiej, Natomiast, nawet, Nie, niech, nowe, od, okresie, ona, ono, oraz, Piotra, pod, pomoc, ponad, powołanie, Poza, prac, przez, Przy, razu, rodzaju, roku, Rosji, sakrament, sam, samym, sobie, sposób, strony, studentów, Święta, swoje, swojej, Szkoła, szkoły, tak, takich, tego, tej, teraz, trzech, tych, tylko, Tym, we, wiele, wielu, Wówczas, wszystkich, Wszystko, wtedy, wymaga, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 6 marca II Tydzień Biblijny w całym kraju (Episkopat) (abp, aby, biskup, Czas, czy, dalej, Dzieła, EPISKOPATU, formacji, Grzegorz, Henryk, II, informacje, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jezus, Jezusa, KEP, Komisji, kultury, modlitwy, mówi, Mszy, nad, Niedziela, nowych, Obchody, od, ono, oraz, parafiach, Paweł, pod, Polsce, Polski, Poza, prac, prawdy, prezentacja, przez, Przy, przypada, roku, seminarium, spotkania, stowarzyszenie, swojej, szkoły, tak, tego, tej, tylko, w Polsce, we, wspólnoty, wszystkich, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 5 marca procesja ku czci św. Stanisława (Episkopat) (abp, biskupa, Biskupem, biskupi, Czas, czci, czyli, dla, EPISKOPATU, gdzie, II, jak, Jan, jana, Józef, KEP, kiedy, Krakowskim, ku, latach, modlitwy, Msza, Nowy, oraz, patrona, pod, Polski, Prymas Polski, przez, Przy, Stanisław, tak, trzech, we, wraz, wyniesienie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 5 marca Z alfabetem religijnym na ty! (Do czytania) (dla, gdy, jak, jest, Jezus, Ksi, magdalena, od, religijnym, serce, swoje, Trafi, wiele) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 4 marca Suwnicowa D’Arc (Przewodnik Katolicki nr 31/2010) (aby, anny, budowy, coraz, cym, Czas, czasu, czyli, czym, dalej, dla, dla niego, gdzie, grudnia, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, karnego, kazimierz, kiedy, kim, Kobieta, komitetu, który, których, którym, którzy, latach, lepiej, lipca, matka, miar, mogli, nade, najwa, napis, nawet, Nie, niego, Nowy, nowych, od, oge, okresie, ona, oraz, owo, partii, pierwszych, pod, polskiej, pomnika, ponad, potem, Poza, pracuje, pracy, praw, prawo, przez, razu, robi, rodziców, roku, sama, samotność, sposób, spotkanie, spraw, sprawy, stanie, swoich, swoje, szkoły, tak, takich, tego, tej, tych, tylko, Tym, wielu, wolność, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wtedy, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 4 marca Krzyż sprzed Kancelarii Prezydenta trafi do Kościoła św. Anny (Episkopat) (abpa, adz, anny, duszpasterstwo, Ewangelizacja, ich, jak, jako, jego, jej, jest, KEP, komunikat, Krzy, kte, której, których, Kurii, Metropolitalnej, Metropolity, miasta, miejsca, modlitwy, od, odpowiedzi, oraz, pod, prezydenta, przeniesiony, przez, smole, spos, sposób, sprawie, stanie, tego, tej, Trafi, Tym, warszawskiego, Wszystkie, wyda, WYDARZENIA, zapisany, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 3 marca Gdzie jest modlitwa, tam są powołania (Episkopat) (1, 2010, aby, benedykt xvi, biskup, Bogu, bp, Czas, czasie, czasu, Częstochowie, czuwanie, czuwanie modlitewne, czy, dla, dni, duszpasterstwo, Dzieła, formacji, gdy, gdzie, Górze, ich, II, jak, jana, jednego, jego, Jerzego, jest, Jezusa, Józef, kapłan, KEP, klimat, kraju, Krakowie, której, który, którym, którzy, młodzież, modlitewne, modlitwa, modlitwy, nam, Nie, Niedziela, nim, nowe, Nowenna, od, ojciec, okolicach, oraz, Paweł, Pielgrzymka, pierwszych, pod, pomoc, przede, przez, Przy, przypada, rodzin, Rok Kapłański, roku, sam, sama, seminarium, serca, ślubów, spotkania, sprawy, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, studentów, swoich, tak, tego, tej, Towarzystwa, trwa, ty, tylko, Tym, we, wiele, wszystkich, Wszystkie, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 3 marca Wielkanocne Dzieło Caritas (Episkopat) (Caritas, dla, gdy, jest, jl, KEP, kraju, którzy, liturgii, mówi, Mszy, nam, Nasze, Nie, niech, Niedziela, od, oraz, Polsce, ponad, porannej, sam, sposób, tylko, w Polsce, we, Wielkiej, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 2 marca Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Roku Kapłańskim (Episkopat) (1, abp, Arcybiskup, Bazylice, biskupi, bp, czy, czym, dla, dla niego, duchowni, dza, EPISKOPATU, epitafium, Górze, henryka, ich, jak, jana, jego, Jerzego, jerzy, jest, Józef, kapłani, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, kiedy, kongres, konkretnych, Ksi, który, którzy, kty, lat, michalik, modlitwa, modlitwy, mówi, Msza, Mszy, nam, nawet, Nie, niech, niego, nim, nosi, Obchody, od, ono, oraz, patrona, Pielgrzymka, Pierwszym, Plenarnego, polscy, polskiego, popie, przede, przez, rodzice, rodzin, Rok Kapłański, roku, sanktuarium, serca, skiego, sposób, spraw, stwa, stwo, Świętość, tak, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, uszki, we, wspólnoty, zako, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 2 marca Kredyt dla Pielgrzyma w Banku Pocztowym (Inspiracja) (Czas, czy, dla, ich, informacji, jak, jako, jednego, jest, którzy, Nie, od, oraz, pielgrzymki, pod, Polsce, polskiej, produkty, prosty, przez, sposób, tej, w Polsce, wiele) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 1 marca Jakie będzie lato? (Przewodnik Katolicki nr 25/2010) (1, Czas, czasie, czasu, czy, czyli, dla, dni, eby, enie, gdy, gdzie, godzinie, historia, ich, informacje, informacji, inny, jak, jakie, jednego, jego, jest, Jeszcze, kiedy, której, który, których, lat, lecie, maj, Mamy, Mapa, miejsce, musi, Musimy, najwa, Nasz, Nie, niezliczone, Nocy, Nowy, od, okresie, Pierwsze, Polacy, Polski, Poza, pracy, przez, redakcji, rzeczy, sobie, sopy, spos, sposób, stanie, swoje, tak, takich, takiej, tego, Tematy, Tomasza, Trzeba, tylko, Tym, warto, wiele, wielu, Wszystko, Wyspach) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 1 marca Cyfrowi tubylcy (Przewodnik Katolicki nr 34/2010) (braku, coraz, Czas, czasu, czy, dza, dzi, dziecko, Filmy, forum, gaj, gdy, gdzie, gronie, ich, informacje, informacji, inny, jak, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, których, którymi, którzy, latach, lepiej, media, młodzież, nad, Nasz, Nie, niemieckiego, nim, nowe, od, ojciec, pod, pojawia, Poza, projekt, przez, rodzice, sami, sopy, sposób, strony, swoich, swoje, szkoły, tak, tego, teraz, tylko, Tym, tytu, we, wida, Współczesna, Zjednoczonych, znajomi) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 28 lutego Złoty się zbroi (Przewodnik Katolicki 35/2010) (Andrzej, atwo, cych, czasu, czy, czyli, dla, dodaje, eksperci, ekspert, euro, Europie, Finansów, gdy, gdzie, gospodarki, ich, jak, jako, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, kraj, krzysztof, której, który, którzy, kty, lat, lepiej, Mamy, mówi, Musimy, nad, Nasz, nasza, naszym, nawet, Nie, niego, od, okolicach, oty, oznacza, Pierwszym, Polska, Polski, polskiej, ponad, potem, powinien, Poza, przede, przez, Przy, robi, rodziny, roku, spos, sposób, stanie, strony, stwa, swoich, tak, takich, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, Tym, wobec, Wówczas, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 28 lutego Na murach miast (Przewodnik Katolicki 35/2010) (anie, coraz, Czasami, czy, dla, dni, domu, Dzieła, FESTIWAL, gdy, gdzie, ich, II, inny, jana, jego, jej, jerzy, jest, Jeszcze, kach, krajach, Krakowie, której, który, którym, lat, latach, Mapa, Miast, miasta, miejsce, młodzież, mogli, murach, nad, napis, naszym, Nie, nim, Nowego, nowych, od, Pierwsze, pierwszych, pocz, pod, Polsce, potem, Poza, przede, przez, Przy, razu, równie, sobie, spos, sposób, strony, swoich, swoje, swojej, sztuka, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, w Polsce, we, wielu, wojny, wszystkich, Wszystko, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 27 lutego Szkoła, jaka jest (Przewodnik Katolicki 35/2010) (2010, badania, Brak, cej, cenia, Czas, czasie, czasu, czy, czyli, dalej, decyduje, dla, dla dzieci, Dlaczego, dwudziestu, Dzieci, dziecko, Dzisiaj, Edukacja, Finansów, forum, gdzie, ich, informacji, jak, jaka, jakim, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kazimierz, komitetu, koniec, konkretnych, kszo, których, którzy, lat, lepiej, liczba, Mamy, miejsce, musi, najlepiej, nasza, Natomiast, nauczania, naukę, nawet, Nie, nowych, od, ogólnej, oko, okresie, oraz, owo, pocz, pod, Polska, polskiej, pomy, pracy, prawa, prawdy, prawo, Problemy, programowej, przede, przedszkola, przez, raz, razu, reformy, rodzice, roku, sam, sami, sobie, spos, sposób, stanowisko, strony, studiów, stwa, swoich, swoje, szko, szkolnych, Szkoła, szkoły, tacy, tak, tego, tej, tematu, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, uko, walczy, we, wiele, wobec, Wówczas, Współczesna, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 27 lutego Służyć Bogu przy mikrofonie (Przewodnik Katolicki nr 36/2010) (aby, Andrzej, ataki, awie, Bogu, Czas, czasie, czy, czyli, czym, dla, dodaje, domu, dyrektor, dziennikarzy, eniem, EPISKOPATU, gdy, gdzie, granice, ich, II, informacje, informacji, jak, jakie, jana, Jasna, jego, jej, jest, Józef, kiedy, koniec, który, których, którymi, którzy, kty, lat, latach, listopada, Mamy, media, Misyjna, momentem, mówi, Mszy, musi, nad, naszego, naszym, Natomiast, nauczania, Nie, Nowego, o., od, ojciec, okresie, papie, Papieskich, Papieskiej, pcy, pielgrzymki, Piotra, pod, Polska, Polski, polskiego, polskiej, pomoc, ponad, potrzeba, Poza, pracuje, przede, przekazu, przez, Przy, Radia, rano, raz, redakcji, roku, równie, sam, skie, skiego, sobie, spo, stanowisko, strony, stwa, swoich, tak, takich, takim, tej, Tematy, tych, tylko, Tym, walczy, we, wideo, wiele, wielu, wizyta, wobec, woli, Wówczas, wspomina, wszystkich, Wszystko, zagro, zebrania, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 26 lutego Mama z pomysłem (Przewodnik Katolicki nr 36/2010) (aby, awie, cej, cel, Czas, czasu, czy, czyli, czym, dla, dodaje, domu, Dzieci, Dzisiaj, eby, gdy, gronie, ich, informacji, jak, jakim, jako, jednego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kim, kobiety, krajach, kraju, której, który, których, którym, którzy, lat, Mamy, miejsce, mówi, Mszy, nad, nam, nami, nasza, Nasze, naszym, Natomiast, Nie, nim, od, oraz, Pierwsze, Pierwszym, Piotra, pod, Polsce, pomy, ponad, potrzeba, przez, Przy, Radia, raz, religijnym, rodzice, rodziny, roku, równie, sobie, sposób, spotkania, spotkaniach, spotkanie, stanie, strony, stwierdza, swoich, swoje, swojej, tak, takich, tego, Tematy, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, wiara, wiata, wiedza, wiele, wielu, Wówczas, wraz, wspólnoty, wspomina, Wszystkie, Wszystko, wtedy, zaw, zebranie, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 26 lutego Instrukcja (nad)używania symboli (Ewangelizacja) (aby, ateiści, badania, budowy, coraz, Czas, czasie, czci, czy, czyli, dla, dni, dodaje, Dzieła, gdzie, granice, ich, inny, jak, jako, jednego, jego, jest, Jeszcze, kiedy, konflikt, konfliktu, który, których, którym, ku, kultury, liczba, miejsca, mówi, naszym, nawet, Nie, niech, Nowego, Nowy, o., od, okre, oraz, owo, pami, pod, polityczne, politycznego, pomy, ponad, powinien, powstania, Poza, prawa, prawo, prawosławni, prezydent, prezydenta, projekt, przez, Przy, rodzaju, rodzin, roku, równie, rzecznik, sam, smole, spos, sposób, sprawie, stanie, swoje, tak, tak samo, takim, tego, tej, teraz, Trade, tygodnika, tylko, Tym, we, wiara, wielu, wojny, wrze, wszystkich, zwolennicy) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 25 lutego Listy abp. Michalika do polityków ws. krzyża “smoleńskiego” (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, apel, biskup, biskupi, biskupów, cego, diecezjalnych, EPISKOPATU, jef, jest, Józef, KEP, komitetu, konfliktu, kte, Listy, Mamy, michalik, miejsca, polityków, Polski, powołanie, prezydent, Przewodnicz, rady, Sejmu, smole, sprawie, sprawy, strony, tej, Tym, wszystkich, zania) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 25 lutego KOMUNIKAT na zakończenie sesji Rady Biskupów Diecezjalnych (Episkopat) (2010, abp, anie, arcybiskupa, biskupi, biskupów, cej, cych, diecezjalnych, dla, EPISKOPATU, Górze, jak, Józef, Józefa, KEP, komunikat, konflikt, Kowalczyka, Krzy, który, którzy, kty, lat, Maryi, miejsca, miejsce, nawet, Nie, Nowego, oraz, partii, pod, Polsce, Polski, polskiej, poszkodowanym, powinien, powołanie, prezydent, Przy, rady, roku, Sejmu, smole, spotkania, spraw, sprawie, trzech, w Polsce, warszawskiego, WYDARZENIA, zako, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 24 lutego Rzecznik Episkopatu zdumiony wypowiedzią rzecznika Rządu (Episkopat) (anie, apel, biskupów, cego, diecezjalnych, EPISKOPATU, jef, jest, jestem, jl, Józef, KEP, komitetu, komunikat, Krzy, kte, momentem, pomnika, Porozumienie, powołanie, rzecznik, rzecznika, sprawie, strony, tej, Tym, Wówczas, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 24 lutego Krzyż nie może być zakładnikiem (Episkopat) (abp, abp Kazimierz Nycz, biskup, biskupów, diecezjalnych, dodaje, EPISKOPATU, jef, jl, Józef, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, Krzy, michalik, Nie, odb, Przy, rady, rne, rzecznik, spotkanie, sprawie, stanowisko, tej, wszystkich, wtedy, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 23 lutego Apel o poszukiwanie dróg jedności i porozumienia (Episkopat) (abp, adz, apel, biskup, biskupi, biskupów, bp, ciu, cych, EPISKOPATU, gdy, ich, jako, jedno, jego, Józef, KEP, kraju, Krakowskim, michalik, miejsce, najlepszej, narz, Nie, ona, oraz, oznacza, pod, politycznego, Polska, Polski, porozumienia, potrzebuje, przez, punktem, religijnych, Stanisław, stwa, swojej, woli, wymaga, wywo, zako) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 23 lutego aby krzyż przestał być traktowany jako narzędzie (Episkopat) (2010, aby, apel, arcybiskupa, biskupa, boga, Brak, ciu, cym, cymi, czasie, dla, EPISKOPATU, Europie, gdy, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, Józef, kazimierz, KEP, konflikt, konfliktu, kraju, Krakowskim, której, który, którym, mediach, Metropolity, miejsca, miejsce, miłość, modlitwy, nad, najlepszej, nasza, naszym, nawet, Nie, od, oraz, oznacza, pod, politycznego, Polska, Polski, polskiej, pomnika, pomoc, potrzebuje, prezydent, prezydenta, przez, punktem, religijnych, samym, sercu, smole, sprawie, stanie, Stanisław, tego, Tym, walka, warszawskiego, we, wielu, wobec, woli, wolność, wraz, wszystkich, WYDARZENIA, wymaga, wywo, zbawienia, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 22 lutego Czy Polska kocha swoje dzieci? (Przewodnik Katolicki nr 33/2010) (aby, badania, Brak, chroni, coraz, czy, decyduje, dla, doros, dyrektor, Dzieci, dzieckiem, dziecko, enie, Europie, ich, jak, jakie, jako, jego, jej, jerzy, jest, Jeszcze, Komisji, krajach, kraju, której, który, których, którym, lat, latach, leczenie, lekarz, liczba, liczby, medycyna, miłość, młodzież, musi, nad, najm, Nasze, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, oceny, od, ona, ono, oraz, Pierwszym, Polsce, Polska, polskiego, polskiej, ponad, Poza, praw, prawa, prawo, Problemy, przeprowadzone, przez, raz, rodzaju, rodziców, rodzin, rodzina, roku, równie, rozwoju, rzecznika, sam, sama, sobie, stanie, strony, stwa, swoje, szkoły, tak, tak samo, tego, Towarzystwa, tych, Tym, uniwersytetu, w Polsce, we, wiele, wielu, wobec, wszystkich, Wszystkie, ych, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 22 lutego Jubileusze biskupie w czerwcu (Episkopat) (1, abp, Andrzej, Apostolskiego, Arcybiskup, arcybiskupa, Bazylice, biskup, biskupa, Biskupem, biskupów, Bogu, bp, cenia, czasie, czy, dla, edwarda, EPISKOPATU, gdzie, godz, Górny, Henryk, henryka, jako, jana, jego, jej, Jerzego, jest, Jezusa, Józef, Józefa, kard, kazimierz, KEP, kiedy, krzysztof, który, którym, którzy, Kurii, lat, lecia, lipca, Listy, Metropolity, miejsce, minie, Msza, Mszy, Natomiast, Nie, niego, obchodzi, od, oraz, oty, Papieskich, parafiach, Pierwsze, Piotra, Plenarnego, Polski, ponad, prawo, Prymas Polski, przez, Przy, przypada, punktem, rocznica, roku, Rzymie, sam, seminarium, serca, skie, Stanisław, stefana, stwa, stycznia, tego, Tym, we, wraz, Wydziale, ywa, zebrania) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 lutego Pojednanie polsko-rosyjskie: Rozmowy trwają, metropolita Hilarion telefonował do Prymasa Polski (Episkopat) (biskupów, EPISKOPATU, Ewangelizacja, gdzie, ich, jest, Katolickiego, KEP, którym, Metropolity, miejsca, pojednanie, Polski, przewodniczy, przez, rzecznik, spotkanie, Tym, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 lutego Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy (Aktualności) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • piątek, 21 lutego Matka ks. Jerzego Popiełuszki, ta która wychowała świętego (Episkopat) (2010, abp, biskupi, boga, czy, dla, domu, ds., dzi, jak, jako, jef, jego, jej, Jerzego, jerzy, Jerzy Popiełuszko, Józef, kapłan, KEP, kuj, lat, maju, matka, mówi, Mszy, nawet, Nie, Nowego, od, przez, rado, roku, spos, sposób, szkoły, tego, teraz, wspomina, zap) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 20 lutego numer maj-czerwiec 2010 ?Czasu Serca? (2010, benedykt xvi, czasie, formacji, jako, jerzy, jest, krzysztof, numeru, o., oraz, roku, saska, scj, serca, swoich, tego, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 20 lutego Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (Episkopat) (2010, benedykt xvi, bp, Caritas, dalej, dla, ds., dyrektor, Dzieci, EPISKOPATU, gdy, gdzie, ich, jak, jakie, jako, jest, Jezusa, Józef, KEP, krajach, który, którzy, lat, listopada, miejsce, Mszy, Nie, niesie, Nowy, ojciec, oraz, Papieskiej, Polsce, Polski, praw, Problemy, Przy, przypada, rady, strony, swoich, tego, tegorocznego, tej, uczestników, w Polsce, wobec, Wówczas, wraz, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 19 lutego Religia łamana etyką (Przewodnik Katolicki nr 26/2010) (abp, aby, adaj, artur, Brak, coraz, czy, czym, dla, etyki, Ewangelizacja, gdy, ich, informacji, jak, jako, Jan, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kazimierz, kiedy, który, których, którzy, kwestii, lat, liczba, małżeństwo, musi, musia, nagle, naukę, Nie, niego, nowe, oceny, owieka, Polsce, Polska, Poza, praw, prawa, prawo, przez, Przy, Religia, religijnych, roku, rzecznika, sejm, sobie, sposób, sprawy, stanie, strony, stwa, stwo, swoich, Syna, szko, szkolnych, Szkoła, szkoły, takiej, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, tytu, w Polsce, we, wiele, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 19 lutego Feminizm w Kościele. Moda czy realna potrzeba? (Przegląd Powszechny) (aby, alkohol, braku, Brazylii, Czas, czy, czyli, czym, dalej, dla, dla niego, Dlaczego, dwudziestu, Dzieci, Dzieła, Dzisiaj, encykliki, etyki, gdy, gdzie, Grzegorz, ich, II, III, Izraelu, jak, jakim, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jednego, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kapłaństwo, Kazania, kiedy, Kobieta, kobiety, koniec, który, których, którym, którzy, kwestii, latach, liczby, Mamy, Maryi, media, Mężczyzna, miejsca, miejsce, miłość, modlitwy, momentem, mówi, musi, nad, najlepiej, nam, naszego, Natomiast, nauczania, nauk, nawet, Nie, niego, Nowego, Nowy, o., od, ona, ono, oraz, oznacza, Papieski, Papieskiej, Paweł, pewno, Pierwsze, Pierwszym, Piotr, pod, pojawia, Polsce, Polski, polu, ponad, potem, praw, prawa, prawo, przez, Przy, przywrócenia, robi, rodzina, sama, sobie, sposób, stefana, strony, swoich, swoje, swojej, tak, takich, takim, Targów, tego, tej, trwa, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, warto, we, wiele, wszystkich, Wszystkie, wtedy, wymaga, zło, znane) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 18 lutego ?Pamiętajmy o ubogich? (por. Ga 2,10) (Ewangelizacja) (2010, Bogu, Caritas, Caritas Polska, diecezjalnych, dla, dla dzieci, Dzieci, Dzieła, EPISKOPATU, ich, II, jakim, jest, Katolickiego, kiedy, komunikat, kraju, których, którzy, lat, milion, mln, nad, nauczania, Obchody, od, ona, oraz, Polacy, Polsce, polscy, Polska, Polski, pomoc, ponad, poszkodowanym, prezydent, przez, roku, sam, serce, Tym, w Polsce, we, wielu, wobec, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 18 lutego rozmowy z abp. Hilarionem o pojednaniu polsko-rosyjskim (Episkopat) (abp, bp, bp Stanisław Budzik, budzik, ds., EPISKOPATU, Henryk, jego, jest, Katolickiego, KEP, kwestii, oraz, Polski, prasowa, Prymas Polski, rady, spotkania, Stanisław, strony, w Polsce) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 17 lutego Świadectwo Księdza Jerzego (Episkopat) (2010, abp, aby, benedykt xvi, biskupa, biskupi, boga, Bogu, budowania, Czas, czasie, dla, do seminarium, domu, ds., dza, Dzieła, EPISKOPATU, etap, gdy, gdzie, grudnia, ich, jak, jako, jego, jej, Jerzego, jerzy, Jerzy Popiełuszko, jest, Jezusa, KEP, kraju, Ksi, kte, który, którym, którymi, którzy, kty, kuj, laj, lat, latach, listopada, miejsca, msze, Mszy, nad, naszym, Nie, Nowego, od, ona, oraz, owieka, Papieskiego, Papież Benedykt XVI, parafiach, Pierwszym, plenarnym, polityczne, Polsce, polskiego, polskiej, popie, powo, przede, przez, rady, rodzaju, rodziców, równie, seminarium, skie, spos, sposób, spraw, stanie, stefana, swojej, szkoły, takich, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, uszki, w Polsce, wiara, wiele, ycia, ycie, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 17 lutego Świadkowie Miłości (Episkopat) (aby, boga, Bogu, bp, dalej, dla, ds., duszpasterskiego, gdzie, ginie, gronie, Henryk, ich, II, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Jezusa, kazimierz, KEP, kleryk, Komisji, których, którym, którzy, Maryi, modlitwy, mówi, nad, nawet, Nie, o., obchodzi, od, ono, Paweł, Polsce, potrzeba, potrzebuje, prawdy, przede, przez, Przy, roku, serca, stycznia, tak, tego, Tradycyjnie, trud, tylko, w Polsce, wiele, wielu, wspólnoty, wspomina, zakony, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 16 lutego Mama i ja (aby, Brak, coraz, Czas, czasu, czy, czyli, dla, Dlaczego, dodaje, domu, Dzieci, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kim, Kobieta, kobiety, której, który, którzy, lat, liczby, Mamy, matka, Mężczyzna, miłość, mówi, musi, naszym, nawet, Nie, nim, nowych, od, ojciec, ona, Piotr, ponad, potrafi, potrzebuje, powinien, pracy, przez, Przy, psycholog, robi, rodzice, rodziców, rodzin, sposób, stanie, stwierdza, swoich, swoje, swojej, Szkoła, tak, tak samo, takich, takiej, tego, tej, teraz, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, wtedy, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 16 lutego Złamany szyfr czyli 10 wypraw w miejsca w których bywa(ł) Bóg (Do czytania) (adama, Anio, anioł, atwo, czasie, czyli, dego, dla, Dlaczego, dziecko, Ewangelizacja, gdzie, historia, jak, jaka, jana, jego, jest, kiedy, Ksi, których, lubi, miejsca, musi, najwa, Nie, od, odpowiedzi, oko, oraz, przez, Przy, sobie, spos, sposób, staj, tak, Tym, wraz, Wszystko, zaczyna, zapisany, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 15 lutego Szalone pomysły Boga i ludzkie żądanie znaku. (ESPE) (aby, anioł, boga, Bogiem, Bogu, Brak, Czas, czasie, czci, czeka, czy, czyli, dla, domu, gdy, historie, ich, informacji, jak, jako, jednego, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, jeszcze raz, kiedy, kim, koniec, który, lat, Mamy, mogli, mówi, nad, Nasz, naszym, Nie, niego, nim, Nowego, od, ojciec, okresie, pod, pojawia, powołanie, prosi, przez, rano, raz, roku, sam, sobie, spada, sposób, spraw, stanie, stary testament, strony, swoich, swoje, swojej, tak, takich, tego, tej, tylko, Tym, wiara, wszystkich, zaczyna, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 15 lutego Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, biskup, dla, Dzisiaj, EPISKOPATU, ich, jej, jest, Jeszcze, Józef, kraju, którzy, liturgii, Musimy, niech, Obchody, oraz, Polsce, Polski, polskiej, Poza, prezydent, prezydenta, przez, serca, serce, Stanisław, tej, Tym, w Polsce, we, wobec, Wojska, wszystkich, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 14 lutego Przedstawiciel Patriarchatu w Episkopacie (Episkopat) (arcybiskupa, budzik, czasie, czci, dla, duchowni, EPISKOPATU, Górze, ich, II, jako, jest, Józef, KEP, ku, Polsce, Polski, potrzeba, potrzebie, roku, Stanisław, w Polsce, we, wojny, zgodne, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 14 lutego Zmarł biskup Zygmunt Pawłowicz (Episkopat) (1, 2010, ARCHIDIECEZJA, Bazylice, biskup, biskupa, Biskupem, biskupi, bp, czasie, dla, dni, do seminarium, doktora, ds., EPISKOPATU, godzinie, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Józef, Józefa, kapłan, KEP, Komisji, Kurii, latach, listopada, miłość, naukę, nmp, nowych, parafiach, Paweł, Polski, potem, Prymas Polski, przez, rady, roku, seminarium, Stanisław, swoich, swojej, swym, Tym, we, wielu, wojny, wraz, zło, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 13 lutego Msze święte żałobne i pogrzebowe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (16-24 kwietnia) (Episkopat) (aby, biskupa, godzinie, jana, jego, Jerzego, katedry, Msza, msze, Mszy, oraz, pogrzeb, Polowego, polskiego, prezydenta, Przy, Sejmu, swoich, tych, Tym, Wojska, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 13 lutego Abstynencja ? wyzwanie dla odważnych (Episkopat, Miłość i Rodzina) (bp, budowania, Czas, czujność, czy, czyli, dla, dla niego, dodaje, ds., formacji, jak, jako, jest, KEP, kiedy, którzy, ku, modlitwy, mówi, nad, Nie, niego, od, oraz, Polsce, potrzeba, pracy, przede, przez, rodzin, serca, sobie, sposób, tak, takich, we, wiele, wielu, wobec, wolność, wszystkich, wymaga, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 12 lutego Utrzymać falę solidarności (Przewodnik Katolicki nr 24/2010) (1, budowania, Caritas, Caritas Polska, cej, cych, czy, dla, dyrektor, Dzieci, EPISKOPATU, gaj, gdzie, gospodarki, ich, jak, Jan, Jan Paweł, jest, Jeszcze, konkretnych, kte, który, których, którzy, leczenie, liczba, lubelskim, Mamy, miasta, miejsce, mieli, mln, mówi, najlepiej, nam, Nasze, Natomiast, nawet, Nie, niego, niesie, nowe, od, ojciec, okolicach, oraz, pawe, Paweł, pierwszych, pod, Polska, Polski, polskiej, pomoc, ponad, poszkodowanym, potem, potrafi, powodzian, Poza, przede, przez, Przy, rzecznik, rzeczy, sam, samym, serce, strony, tak, takich, tego, tej, teraz, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, tytu, walczy, widok, Wojska, wspomina, Wszystko, wyda, ycie, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 12 lutego Apel o solidarność z Kościołem prześladowanym w Nigerii (Episkopat) (aby, apel, Arcybiskup, dni, jest, jl, KEP, którym, miasta, nade, Nocy, od, pomoc, potrzebie, stanie, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, tego, Tym, wraz, wszystkich, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego O TYCH, KTÓRYCH NIE ZŁAMAŁO CIERPIENIE (Co czytać, Czytelnia, Do czytania) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego DROGA KRZYŻOWA. Rozważania (Co czytać, Do czytania) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego BIBLIA DLA DZIECI – KOMIKS (Co czytać, Do czytania) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego OKRUCHY EWANGELII, Homiletyka z Watykanu na rok A, B, C (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego WIELKI PIĄTEK NASZYCH DNI (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego Stop przemocy (Miłość i Rodzina) (aby, czy, dla, dodaje, Dzieci, dziecko, Ewangelizacja, ich, informacje, jak, jakim, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, katolicka, kiedy, Komisji, krajach, który, którym, którzy, maju, media, metody, miejsce, młodzież, mówi, Musimy, nad, Nasz, nawet, Nie, nowych, od, ona, oraz, pod, Polsce, pomoc, Poza, prac, praw, prawa, prawo, projekt, przede, przemoc, przez, Przy, rodzice, rodziców, rodzina, rodziny, rozwoju, sami, sobie, strony, stwierdza, swoich, tak, takich, tego, tej, Trafi, Trzeba, tylko, Tym, ustawa, w Polsce, we, wiele, woli, wszystkich, zapisany, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego PO CO PAN BÓG STWORZYŁ ŚWIAT (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 11 lutego Biskup Władysław Bobowski w dniu jubileuszu kończy posługę (Episkopat) (1, 2010, abp, abp Józef Kowalczyk, apostolska, benedykt xvi, biskup, biskupa, Biskupem, bp, czasie, czasu, dla, dodaje, doktora, ds., Dzieci, EPISKOPATU, gdzie, godzinie, jako, jego, Jerzego, Józef, Józef Kowalczyk, KEP, Komisji, kowalczyk, którzy, lat, mówi, Msza, Nie, Nowego, Nuncjusz Apostolski, obchodzi, od, ona, oraz, Polski, prawa, przez, seminarium, serca, tego, wiele, Wówczas) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 10 lutego Dzień solidarności z prześladowanymi katolikami w Wietnamie (Episkopat) (aby, Arcybiskup, dla, ds., EPISKOPATU, Ewangelizacja, formacji, ich, jego, jest, KEP, kiedy, Komisji, której, który, których, Listy, misyjnej, modlitwy, mówi, naszym, Nie, otrzyma, Polsce, polscy, Polski, ponad, prawa, przede, sposób, Tym, w Polsce, wiele, wobec, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 10 lutego Między przekazywaniem prawdy a kreowaniem rzeczywistości (Przegląd Powszechny) (czyli, dla, dziennikarzy, Dzisiaj, granice, II, ilu, informacje, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, kiedy, krzysztof, której, który, których, którym, kultury, lat, mediach, miejsca, miłość, minie, mogli, nam, Nasz, nauczania, Nie, nim, Nowego, nowych, od, odpowiedzi, ona, oraz, Paweł, Pierwsze, pierwszych, Polacy, potrzeba, Powszechny, Poza, prawdy, prosty, przez, sobie, sposób, strony, swoich, tego, tylko, warto, we, wiara, wiele, wtedy, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 9 lutego Nowy przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej (Episkopat) (abp, abp Józef Kowalczyk, Andrzej, benedykt xvi, biskup, bp, bp Stanisław Budzik, cym, czy, EPISKOPATU, II, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, Józef, Józef Kowalczyk, Józefa, KEP, kodeksu, Komisji, kowalczyk, krzysztof, Nowy, Nuncjusz Apostolski, oraz, Papież Benedykt XVI, Paweł, Pierwszym, Piotr, Polski, prawa, przez, roku, spraw, Stanisław, stwo, tego, tej, Tym, wiktor, witold, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 9 lutego Pasażerowie, których znałem (Inspiracja) (Andrzej, Archiwum, ataki, biskup, coraz, czy, dla, dni, domu, Dzieci, Franciszek, ich, ipn, jak, jakie, jakim, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, klimat, komitetu, który, których, którym, którzy, lat, Listy, matka, mówi, musi, nad, nam, naszego, nawet, Nie, niech, niego, nim, Ochrony, od, ojciec, okresie, oraz, Pierwsze, pierwszych, pod, Polityka, polskiego, polskiej, powstania, praw, prezydenta, przede, przez, Przy, rady, raz, rodzin, roku, rzecznika, sam, sobie, spotkania, spraw, sprawy, Stowarzyszenia, swoje, swojej, tak, takim, tego, tej, tygodnika, Tym, Wielkiej, wielu, wobec, Wojska, Wówczas, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 8 lutego Biskupi na Niedzielę Biblijną – 18 kwietnia (Episkopat) (aby, biskup, biskupi, biskupów, boga, Czas, czyli, dni, Dzieła, Dzisiaj, EPISKOPATU, gronie, II, jak, jana, jego, jej, jest, kapłani, KEP, który, którym, Mamy, Musimy, nad, nam, nawet, Nie, Niedziela, niesie, nosi, nowe, od, odpowiedzi, ona, ono, parafiach, pary, Piotra, plenarnym, pod, pogrzeb, Polski, prawdy, prezydenckiej, przez, przypada, serce, spotkanie, stowarzyszenie, tej, tych, we, wraz, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 8 lutego Benedykt XVI przekazał pieniądze na rzecz powodzian (Episkopat) (abp, Abp Józef Michalik, benedykt xvi, biskupów, Caritas, Caritas Polska, cego, cia, cych, diecezjalnych, dla, dyrektor, dzi, Dzisiaj, EPISKOPATU, euro, jak, jego, Józef, Józefa, KEP, kta, kte, którzy, kuj, laj, lat, michalik, mln, modlitwy, mówi, nad, nych, od, oraz, papie, Papieska, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Polsce, Polska, Polski, pomoc, ponad, powo, powodzian, przez, Rada, rado, rady, raz, religijnych, równie, skie, stanie, tak, tego, tej, Trafi, Tym, w Polsce, ycia, zap, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 7 lutego SCENARIUSZ Z KIERKEGAARDA (Inspiracja) (aby, cel, coraz, czasie, czy, dla, dyrektor, euro, ich, II, jak, jakie, jakim, jako, jej, jest, jestem, koniec, którym, którzy, lat, latach, lepiej, liczba, liczby, miejsca, miejsce, mieli, milion, mln, mówi, Muzeum, nad, naszego, naszym, nawet, Nie, niemieckiego, oby, od, oko, oraz, Piotr, pod, pomoc, ponad, potem, prac, prezydenta, Problemy, projekt, Przy, rady, raz, rodzaju, roku, rzeczy, samym, sobie, sprawy, strony, swojej, tak, takim, tego, tej, teraz, tych, Tym, walka, Wielkiej, wielu, wojny, wszystkich, Wszystko, Wybory, WYDARZENIA, zachowanie, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 7 lutego Paulini służą w Australii już prawie 30. lat (Modlitwa i wiara) (2010, ARCHIDIECEZJA, Diecezja, jest, który, niego, o., Pierwszym, przez) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 6 lutego Kościół w trosce o chorych (Episkopat) (abp, Apostolskiego, Bazylice, benedykt xvi, chorego, dla, ds., ich, II, jak, jakim, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jest, Jeszcze, kapłani, KEP, której, który, którym, którzy, latach, laty, ludu, Maryi, miejsce, modlitwy, momentem, Msza, Mszy, nad, Natomiast, nmp, nowych, Obchody, od, Papieska, Papieski, Papieskiej, Papież Benedykt XVI, Paweł, Pielgrzymka, Piotra, powinien, prosi, przez, Przy, Rada, rady, Rok Kapłański, roku, sposób, takiej, tej, tych, Tym, we, wobec, wspólnoty, wszystkich, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 6 lutego 22 maja powtórny pochówek Mikołaja Kopernika (Episkopat) (abp, aby, Andrzej, biskup, biskupi, biskupów, boga, bp, coraz, dla, Fromborku, gdzie, ich, jako, jego, jej, Jerzego, jest, Józef, kanonik, katedry, KEP, której, który, których, którym, którymi, którzy, ku, liturgii, miasta, miejsce, Msza, nad, nam, nawet, Nie, niech, nmp, Nuncjusz Apostolski, Obchody, od, Olsztynie, ona, oraz, plenarne, pod, pogrzeb, Polsce, polscy, prawo, przede, przez, Przy, roku, sam, studiów, swojej, tego, tej, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, we, Wszystkie, Wszystko, Wydziale, zebranie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 5 lutego Abp Kondrusiewicz: Z nieznanych Bożych planów katyński las znowu zbiera swe ofiary (Episkopat) (10 kwietnia, 2010, abp, biskupi, Czas, dla, EPISKOPATU, gdy, Józef, KEP, której, lat, Maryi, Metropolity, Mszy, oraz, pod, Polsce, polskiej, prezydent, Święta, tej, w Polsce, we, Wielkiej, wraz, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 5 lutego Rak. Jeśli nie można pokonać choroby, trzeba ją oswoić, zdyscyplinować i nie oddać jej wszystkich dziedzin życia. (Co czytać) (by r2010.ewangelizacja.pl)
 • środa, 5 lutego Nadstawić ucho na głos suflera (Głos Ojca Pio) (aby, boga, czy, czym, dla, dla niego, Dlaczego, domu, duchu, gdy, ich, Ignacy, II, jak, jako, jana, jego, jest, Jezus, Jezusa, Kazania, kiedy, kim, konkretnych, który, których, którym, którzy, lat, ludu, Mamy, mówi, musi, Musimy, nad, nam, Nasz, nasza, Nasze, naszego, Natomiast, nauczania, naukę, nawet, Nie, niech, niego, nim, Nowego, Nowy, od, ona, ono, oraz, owo, Paweł, Piotr, pod, potrzebuje, Poza, pracy, prawa, prawo, przede, przez, rodzaju, roku, sam, sama, samym, serca, sobie, sposób, stanie, Sumienie, św. Augustyn, swoich, swojej, tak, tak samo, takiej, takim, tego, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, we, wiele, wielu, wobec, Wola, woli, Wówczas, wszystkich, Wszystko, wtedy, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 4 lutego Kłamstwo ma krótkie nogi (Głos Ojca Pio, Miłość i Rodzina) (aby, Automatycznie, biskupów, boga, Bogiem, Bogu, Czas, czy, czyli, czym, dalej, dla, domu, etap, gdy, ich, inny, jak, jaka, jako, Jan, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, Kłamstwo, koniec, której, który, których, którzy, latach, lepiej, mieli, mówi, Musimy, nad, nam, Nasz, Nasze, naszym, Natomiast, nauce, nawet, Nie, niego, nim, nowe, nowych, od, ojciec, ono, oraz, organizm, owo, pewno, potrafi, potrzeba, pracy, prawdy, przede, przez, rodzaju, równie, sam, sami, samym, sercu, sfery, sobie, sposób, spraw, stanie, swojej, tak, takich, takim, tego, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestników, uwag, wam, warto, wiedza, wiele, wielu, wobec, Wola, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 4 lutego Jest przy Tobie Chrystus! Czemu zwątpiłeś, małej wiary? (ESPE) (aby, boga, Bogiem, braku, czasie, czy, dla, dodaje, dwudziestu, etap, gdy, godzinie, historia, ich, inny, jak, jakie, jako, Jan, jana, jego, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, konkretnych, który, których, którym, którymi, ku, miejsce, miłość, mówi, musi, nad, nagle, nawet, Nie, nim, Nocy, od, oraz, Piotr, Piotra, pod, pomoc, przede, przez, Przy, raz, sam, serca, serce, sposób, spotkania, stanie, swoich, swoje, swojej, Syna, tak, takim, tego, tej, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, uczniów, wiara, Wielkiej, wobec, wszystkiego, Wszystko, wtedy, Wybory, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 3 lutego Od tolerancji do spotkania ? X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (Episkopat) (aby, artur, bp, dla, ds., godzinie, jak, jako, jego, jest, jl, Kamiński, Katolicy, KEP, komitetu, konfliktu, Krakowie, którymi, Kurii, lat, latach, miejsca, modlitwa, modlitwy, nade, nam, Natomiast, niego, Nowego, Obchody, od, Olsztynie, oraz, Papieskiej, polscy, Polski, projekt, Przy, Rada, rady, raz, roku, seminarium, sobie, spotkania, spotkaniach, spotkanie, strony, stycznia, tegorocznego, tematu, Tym, we, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 3 lutego 31 marca pogrzeb brata kard. Grocholewskiego (Episkopat) (cmentarz, KEP, oraz, pogrzeb, Przy) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 2 lutego powiązania między obszarami mózgu a duchowością (Zdrowie) (badania, Czas, dla, ego, Ewangelizacja, ich, informacji, jak, jako, konkretnych, który, którzy, mówi, nam, Nasze, naszego, Nie, nowe, nowych, oraz, przez, raz, religijnych, takich, terapii, uniwersytetu, we, wielu, wraz, zachowanie, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 2 lutego Mamy powrotny bilet (Przewodnik Katolicki nr 27/2010) (aby, alno, Andrzej, anny, boga, bogactwo, Czas, czy, dla, dni, domu, dwudziestu, Dzieci, Dzisiaj, etap, Ewangelizacja, gdy, godzinie, ich, inny, jak, jana, jedno, jego, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, koniec, kraju, kta, której, który, którym, którzy, ktym, lat, liczba, małżeństwa, Mamy, mieli, mówi, msze, Mszy, musi, nad, nam, nasza, Nasze, naszego, naukę, nawet, Nie, niego, Nowego, od, ona, oraz, Pierwsze, pod, Polsce, Polska, Polski, polskiej, ponad, powrotu, Poza, pracuje, pracy, Problemy, przez, Przy, punktem, raz, razu, rodzice, rodzina, rodziny, roku, serce, sobie, stwierdza, swoich, swojej, Szkoła, szkoły, tak, tego, tej, teraz, trwa, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, unii europejskiej, w Polsce, wej, wiele, Wielkiej, wielu, wolność, Wówczas, wraz, wspomina, Wszystkie, Wszystko, wtedy, zapisany, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 1 lutego II Tydzień Biblijny w całym kraju (Episkopat) (abp, aby, biskup, Czas, czy, dalej, Dzieła, EPISKOPATU, formacji, Grzegorz, Henryk, II, informacje, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jezus, Jezusa, KEP, Komisji, kultury, modlitwy, mówi, Mszy, Niedziela, nowych, Obchody, od, ono, oraz, parafiach, Paweł, pod, Polsce, Polski, Poza, prac, prawdy, prezentacja, przez, Przy, przypada, roku, seminarium, spotkania, stowarzyszenie, swojej, szkoły, tak, tego, tegorocznego, tej, tylko, w Polsce, we, wspólnoty, wszystkich, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 25 stycznia Rzecz o przebaczeniu (ESPE, Inspiracja) (aby, Automatycznie, boga, coraz, Czas, czasu, czy, czyli, dla, Dlaczego, drzewo, Ewangelizacja, gdy, ilu, jak, jakie, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, konkretnych, który, których, którym, ku, kwestii, Mamy, miłość, nad, nam, nami, Nasz, Nasze, naszym, Natomiast, Nie, nim, nosi, Nowy, od, ona, panu, Paweł, Pierwsze, pierwszych, pod, pojawia, pojednanie, pomoc, powinien, przebaczenie, przez, raz, robi, sam, samym, sobie, stanie, swoje, tak, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, warto, we, wiara, wiele, wielu, żal, zło) (by ewangelizacja.pl)
2010
 • sobota, 18 grudnia Ołówek zamiast karabinu, Kolędnicy Misyjni 2010 (Wydarzenia) (aby, cej, dla, dla dzieci, jest, kszo, ktym, Misjonarze, misyjnych, pomoc, roku) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 9 grudnia Stwierdzenie nieważności małżeństwa (Przewodnik Katolicki nr 50/2010) (aby, apostolska, Automatycznie, badania, Bogiem, czasie, czy, czyli, dla, Dzieci, gdy, ich, II, jak, jako, Jan, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kta, której, który, którym, którzy, Kurii, małżeństwa, małżeństwo, miejsca, miejsce, mog, musi, Natomiast, nawet, Nie, Nowego, Nowy, oby, od, oge, onk, oraz, oznacza, Pierwsze, pod, Polsce, powa, prawo, przede, przez, razu, równie, sama, spos, sposób, spraw, sprawy, stanie, strony, stwa, stwo, swoich, swoje, swojej, tak, takich, takiej, tego, tej, trwa, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, wobec, Wówczas, wspólnoty, wyda, ycia, ywa, zapisany, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 9 grudnia Najbogatsza z biednych, Matka Teresa (Przewodnik Katolicki nr 50/2010) (aby, atwo, boga, Cudowne, Czas, czasu, czy, dla, gdy, historie, ich, jak, jej, jest, jestem, Jeszcze, której, który, którzy, kty, lat, latach, matka, Matka Teresa, miłość, nad, najlepiej, najwa, nam, nawet, Nie, nim, od, ojciec, okre, ona, pami, pewno, pocz, pod, polskiej, powrotu, powstania, Poza, prawa, przez, Przy, sam, sobie, sopy, spotkania, Świętość, tak, takiej, tego, tej, teraz, Teresy, Trzeba, trzech, tylko, Tym, wielu, Wszystkie, Wszystko, wtedy, ycie, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 7 grudnia Bp Józef Guzdek biskupem polowym (Wydarzenia) (abp, cenia, cym, edwarda, funkcj, grudnia, jef, jest, Józef, Józefa, kard, Krakowie, latach, Papież Benedykt XVI, roku, seminarium, skie, smole, stanis, szego, tytu) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 1 grudnia Zgłębiać prawdę o bliskości Boga (Przegląd Powszechny 12/2010) (boga, coraz, Czas, Czasami, czy, czyli, dla, dziecko, gdzie, ich, jak, jaka, Jan, jednego, jego, jej, Jerzego, jest, Jeszcze, Jezus, kiedy, kim, której, którym, którzy, lat, liczba, Mamy, mówi, musi, musia, Musimy, nad, nagle, nam, Nasz, nasza, nawet, Nie, niego, nim, nosi, od, odpowiedzi, ojciec, ona, ono, otwarcie, pierwszych, pisarz, Polacy, Polsce, Polski, polskiego, polskiej, ponad, Poza, prosty, przez, Przy, rady, rodzaju, rodzin, równie, sama, sobie, spos, sposób, spotkania, stanie, swoje, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, urz, warto, we, wiara, wiele, Wigilia, winna, wojny, woli, wszystkich, wtedy, wywo, ywa) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 30 listopada 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Czy prawa te są dziś przestrzegane? (Przewodnik Katolicki nr 49/2010) (1, apostolska, Automatycznie, boga, ciąża, coraz, czasie, czy, dalej, dla, dni, ds., dzi, Dzieci, dziecko, ekspert, forum, gdy, ginie, grudnia, ich, II, in, in vitro, informacji, inny, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, Katolickiego, kiedy, kobiety, której, który, którzy, lat, matka, Matka Teresa, milion, mln, mówi, musi, nad, nade, Natomiast, naukowo, nawet, Nie, Nowego, Ochrony, od, ojciec, ona, ono, ONZ, oraz, owieka, oznacza, partii, Paweł, pocz, pod, Polsce, Polski, ponad, Powszechny, Powszechnym, Poza, praw, prawa, prawo, przede, przez, przypada, Rada, rady, raz, rodziny, roku, rozwoju, samym, seminarium, sobie, spos, sposób, sposobem, sprawie, sprawy, stanie, swoje, tak, tego, tej, tych, tylko, Tym, unii europejskiej, vitro, walka, we, wiele, wobec, wojny, Wówczas, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wymaga, zaczyna, zapisany, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 18 listopada Błogosławiona Karolina Kózkówna wzorem dla współczesnej młodzieży? (Wydarzenia) (aby, coraz, czuwania, dla, dza, EPISKOPATU, gdzie, II, jak, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jej, jest, karolina, Katolickiego, KEP, kiedy, który, lat, liczby, modlitewne, modlitwa, Msza, Nie, obrazy, od, odprawiana, ogos, oraz, parafiach, Paweł, pod, Polsce, ponad, przede, przez, roku, różaniec, sama, sanktuarium, serca, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, stwa, swoich, swojej, tak, tej, trwa, tylko, Tym, we, wielu, wiktor, wojny, wszystkich, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 18 listopada Nowy program duszpasterski: Kościół domem i szkołą komunii (Wydarzenia) (abp, aby, Andrzej, Apostolskiego, boga, Bogiem, bp, ciele, cija, cony, coraz, Czas, czeka, czyli, czym, dla, doros, duchu, duszpasterski, duszpasterskiego, duszpasterze, Dzieci, enie, EPISKOPATU, formacji, gdzie, ich, II, III, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, jana, jej, jest, jestem, Jezusa, KEP, Komisji, Komunia, konkretnych, kte, której, który, kty, lat, modlitewne, modlitwa, nad, naszym, Nie, niesie, Nowego, Nowy, od, ona, oraz, otwarcie, Paweł, Pierwszym, Polsce, Polski, potrzeba, pracy, przede, przez, rodziny, sakrament, serc, sposób, Spowiedź, Stanisław, stycznia, szko, tak, trzech, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wraz, wszystkich, ych, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 14 listopada Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym (Wydarzenia) (1, 11 listopada, apostolska, benedykt xvi, biskupów, Bogu, chrześcijaństwo, cija, czy, czyli, dalej, dni, gdzie, in, jak, jego, jest, KEP, kontek, której, listopada, miejsca, nawi, Nie, nosi, owie, owo, ponad, Problemy, przez, Przy, tak, takich, tego, tej, trwa, Trzeba, tytu, Ukazuje, wiele, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 8 listopada adwentowe zamyślenia (Czas Serca listopad grudzień 2010) (aby, adwent, boga, Bogiem, Bogu, coraz, cych, Czas, czasie, czeka, czujność, dla, Dzisiaj, formacji, gdzie, ich, jak, jakie, jego, jest, Jezus, Jezusa, kta, kte, który, których, którzy, lat, lenia, Mamy, miar, miłość, modlitwy, mogli, Musimy, nale, nam, Nasze, nawet, Nie, nim, od, owych, przez, sobie, spotkania, spraw, stanie, takich, tego, Trzeba, tych, tylko, Tym, wiara, wiata, wielu, wobec, wszystkich, wymaga, wysi, ych, ycia, ycie, żal, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 4 listopada Śmierć jest częścią życia (Przegląd Powszechny 11/2010) (aby, Bogiem, Czasami, czasie, czasu, czeka, czy, dla, Dzieła, Dzisiaj, gdy, gdzie, hospicjum, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, kiedy, Krakowie, krzysztof, której, który, których, którym, którzy, kty, ktym, lat, musi, Musimy, nad, najwa, nami, Nasz, Nasze, naszego, nawet, Nie, numeru, od, ona, oraz, Pierwsze, pisarz, pod, pomoc, potem, potrzeba, potrzebuje, Powszechny, prawdy, przez, raz, równie, serce, sposób, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, swoich, swoj, swojej, tak, tak samo, tego, tej, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, we, wiele, wielu, wraz, Współczesna, Wszystkie, wtedy, ycia, ycie, ywa) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 4 listopada Bunt, wolność, absurd (Przegląd Powszechny 11/2010) (aby, ataki, boga, Brak, braku, cel, coraz, Czas, Czasami, czasie, czasu, czeka, czy, czym, dla, dla niego, Dlaczego, dni, dobroci, doktora, domu, dwudziestu, Dzieła, etyki, Francja, Francji, gdy, gdzie, Górze, gronie, ich, II, inny, jak, jakie, jakim, jako, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, kach, kiedy, kim, koniec, konkretnych, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, latach, lepiej, Listy, matka, miejsca, miejsce, mówi, nad, nagle, najwa, nam, Nasze, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, Nocy, nowych, obchodzi, od, ojciec, ona, ono, oraz, owo, oznacza, partii, Pierwsze, pierwszych, Pierwszym, pisarz, pod, polityce, Polsce, polu, potem, potrzebuje, powinien, Poza, pracy, prawa, prawo, prosi, przede, przez, Przy, rady, raz, redakcji, Religia, robi, rodzaju, równie, rozwoju, sam, sama, samotność, samym, seks, sobie, sposób, sprawiedliwość, stwierdza, stwo, stycznia, św. Augustyn, swoich, swoje, swojej, sztuka, tak, takich, tego, tej, teraz, Tomasza, troska, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, Ubogich, w Polsce, walka, we, wiele, wielu, wobec, wojny, Wolno, wolność, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, Wszystko, wymaga, ycie, zaczyna, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 4 listopada Utrzymując więź. Czyli jak przeżyć żal po stracie ukochanej osoby (Przegląd Powszechny 11/2010) (acz, badania, Brak, ciem, Czas, Czasami, czasie, czasu, czy, czyli, dla, dziecko, eniem, gdy, gdzie, hospicjum, ich, inny, jak, jakim, jako, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, kiedy, kim, koniec, Krakowskim, której, który, których, którym, którymi, którzy, ku, latach, lepiej, Mamy, miejsca, miejsce, młodzież, mówi, musi, nad, nam, Natomiast, nawet, Nie, niesie, nowe, Nowego, nowych, oceny, od, odpowiedzi, okre, okresie, ona, oraz, owo, oznacza, pary, Pierwsze, pod, pojawia, Polski, polu, pomoc, powinien, Powszechnym, prawdy, prezydenckiej, prze, przede, przekazu, przez, Przy, psycholog, raz, rodziny, roku, rola, rozwoju, sama, seks, sobie, sposób, spotkania, stracie, swym, tak, takich, tego, tej, teraz, trwa, Trzeba, trzech, tylko, Tym, uniwersytetu, uwag, we, wiele, wielu, wobec, Wówczas, wraz, Wszystkie, wtedy, wymiar, wysi, ycia, zachowanie, zaczyna, żal, Zjednoczonych, zwi, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 31 października Noc Świętych (Episkopat) (abp, abp Józef Kowalczyk, Arcybiskup, biskupi, biskupów, bogdan, bp, ciele, czuwania, czyli, Dzień Zaduszny, gdzie, gnie, godzinie, Henryk, jak, jej, Jerzego, jerzy, jest, jl, Józef, Józef Kowalczyk, katedry, KEP, kowalczyk, których, miasta, młodzież, modlitwa, Mszy, nad, Nocy, Obchody, oraz, owo, Piotra, pod, polak, Polski, prezentacja, prezydenta, Prymas Polski, przez, przypada, roku, równie, spotkanie, tej, Tym, uczestniczy, udzia, we, wej, wraz, wszystkich, ych, zenon) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 29 października Ukrzyżowanie według św. Jana od Krzyża (Głos Karmelu nr 6 2010) (Bogu, cony, Czas, czasu, czym, dla, Dzieła, gdy, III, inny, jak, Jan, jana, jego, jest, Jeszcze, Jezusa, Józef, Krzy, który, których, którym, ku, lat, latach, lenie, lubi, Mamy, Maria, minie, nagle, Natomiast, nawet, Nie, nim, obrazy, od, ona, ponad, powstania, prawdy, prosty, rodzaju, sam, spos, sposób, swoje, swojej, tak, tego, tej, tylko, Tym, wiele, wraz, wtedy, ycia, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 21 października Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS (Episkopat) (2010, abp, anny, biskupa, bogdan, budowania, cenia, coraz, czasie, czci, czy, decyduje, dla, doktora, domu, duchu, dyrektor, dza, Dzieła, dziennikarzy, ekspert, etyki, Franciszek, gdy, grudnia, II, inny, jak, jako, Jan, Jan Paweł, jana, jego, jest, Jeszcze, jl, kard, katedry, Katolickiego, kazimierz, KEP, kiedy, kim, kleryk, Komisji, Krakowie, Krakowskim, który, których, którym, którymi, którzy, ku, latach, lecie, listopada, lubelskim, mówi, Mszy, nad, nade, nam, narodowych, Nasze, naukę, Nie, niech, niego, od, ojciec, okresie, ona, oraz, Papieskiego, Papieskiej, Paweł, Pierwsze, pierwszych, pod, pogrzeb, polskiego, ponad, potem, prac, prawo, przez, Przy, rady, rodziny, roku, sam, sama, sanktuarium, seminarium, śluby, sobie, sposób, spraw, Stanisław, stanowisko, studiów, stycznia, Syna, tak, takim, tego, Towarzystwa, Trzeba, ty, tylko, Tym, uniwersytetu, wami, wielu, wojny, Wolno, wspólnoty, wspomina, Wszystkie, Wszystko, wtedy, Wydziale) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 13 października Kolekcjonerzy psychoz (Przewodnik Katolicki nr 42/2010) (1, aby, alno, Caritas, coraz, czasie, czy, dalej, dla, dni, domu, ds., dzi, gdy, gdzie, ich, ilu, jak, jakie, jako, jej, jest, Katolickiego, której, który, którzy, ku, mieli, mln, mówi, musi, Najstarszy, Nasz, Nie, od, okresie, ona, oraz, organizm, pierwszych, Pierwszym, pod, pomy, potem, pracy, prawa, prawo, projekt, prze, przez, razu, rodzin, roku, sam, sami, sklepów, sobie, tak, takim, tego, terapii, Trafi, tych, Tym, wiele, wielu, wraz, wspomina, Wszystko, wtedy, wymaga, ycie, zaczyna, zagro) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 12 października Kanonizacja Apostoła Eucharystii i patrona zabieganych (Episkopat) (2010, abp, Abp Józef Michalik, aby, Bazylice, benedykt xvi, boga, Bogiem, bp, bp Stanisław Budzik, budowania, coraz, cym, czy, dla, dodaje, dziennikarzy, gdy, gdzie, ich, II, jak, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, Józef, kanonik, kard. Stanisław Dziwisz, KEP, której, który, którymi, michalik, modlitwy, mówi, Msza, nad, nam, naukę, Nie, Nowego, nych, od, ogos, patrona, Paweł, Piotra, pod, polscy, Polski, polskiego, prezydent, przez, Przy, rodziców, rodzina, roku, serce, śluby, sobie, spotkanie, Stanisław, studentów, stwa, szkoły, tak, trwa, tych, tylko, Tym, uczniów, uko, wiat, wielu, Wydziale) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 10 października X Dzień Papieski i VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej (Episkopat) (abp, abp Stanisław Nowak, adama, Bazylice, benedykt kmieciak, bp, Częstochowie, czone, dla, dla dzieci, dni, domu, duszpasterstwo, duszpasterz, Dzieci, Dzień Papieski, Góra, Grzegorz, ich, II, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, jana, Jasna, Katolickiego, KEP, koncerty, krzysztof, kte, który, kultury, latach, lipca, Maria, miasta, mogli, Mszy, Muzeum, Niedziela, odb, Odwaga, oraz, Papieski, Papieskiego, Parafia, Paweł, pielgrzymki, Piotr, pod, przez, punktem, redakcji, rodziny, spotkania, spotkanie, Stanisław, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, tygodnika, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 7 października Czy to tylko marzenie? (Posłaniec październik 2010) (aby, anioł, cego, Czas, czy, dla, dla dzieci, dodaje, dwudziestu, dyrektor, Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, gronie, historie, ich, II, jak, jaka, jakie, jakim, jako, jana, jego, jej, jest, kapłan, katolicka, Katolickiego, kiedy, kim, kta, której, który, których, którym, którzy, liczba, Mamy, matka, miejsce, młodzież, mówi, nad, najwa, Nasze, naukę, nawet, Nie, nowych, od, odpowiedzi, oraz, owieka, owo, patrona, Pierwsze, Polsce, pomy, ponad, potem, potrzebuje, powołanie, pracy, przez, raz, religijnym, rodzice, roku, rola, sam, sami, serca, sobie, spotkanie, stanie, Stowarzyszenia, studiów, swoich, swoje, swojej, szko, Szkoła, szkoły, takich, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestniczy, uczniów, w Polsce, we, widz, wiele, wielu, wszystkich, Wszystkie, ycia) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 7 października Bezkresna pamięć (Posłaniec październik 2010) (aby, bp, coraz, czy, Dzieci, gdzie, ich, II, informacji, jak, jakie, jego, jest, Józefa, kapłani, katolicka, Katolicy, kiedy, kobiety, który, których, którym, którzy, kty, ktym, lat, lipca, Mamy, mieli, modlitwy, mogli, msze, Mszy, najlepiej, nam, Nasze, naszego, Nie, niech, nim, o ko, od, ona, oraz, pami, pod, Polska, Polski, polskiej, ponad, potrzeba, powstania, prawdy, prawo, przez, Przy, Radia, religijnych, roku, rzeczy, sam, Stanisław, swoich, swojej, tak, takich, tej, tych, tylko, Tym, we, Wielkiej, wielu, wojny, Wola, Wolno, wraz, wspólnoty, wszystkich, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 4 października Obchody X Dnia Papieskiego (Episkopat) (1, abp, abp Kazimierz Nycz, alno, anny, Apostolskiego, Bazylice, biskupi, biskupów, budowania, Celestino, Czas, czy, dla, duchu, dzi, Dzień Papieski, EPISKOPATU, ich, II, jak, jan pawe ii, jana, jego, jej, Jerzego, jest, Jezusa, kazimierz, kazimierz nycz, KEP, kontek, kraju, kte, który, których, którzy, liczby, mediach, miejsce, młodzież, Msza, Mszy, nad, nade, nasza, naszego, nauczania, nim, Nowego, Nuncjusza, Obchody, od, Odwaga, ogos, Papieski, Papieskiego, Paweł, pod, Polsce, Polska, Polski, polskiego, polskiej, przez, punktem, rady, raz, roku, sanktuarium, Stanisław, stefana, tak, tego, tej, troska, Tym, uczniów, Ukazuje, w Polsce, wiara, Wielkiej, Wszystkie, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 3 października Jan Paweł II ? odwaga świętości: list pasterski na X Dzień Papieski (Episkopat) (2010, aby, biskupa, boga, Bogiem, Bogu, cnót, czasie, czy, dla, duchu, Dzień Papieski, ego, enia, EPISKOPATU, gdy, ich, II, in, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, Jerzego, jerzy, jest, Jezusa, Katolickiego, KEP, kiedy, której, który, którym, którzy, liczby, liturgia, matka, Matka Boża, miłość, mogli, mówi, Mszy, nad, nade, nam, nasza, Nasze, naszego, nauce, nauczania, nawet, Nie, Nowego, Nowy, obchodzi, od, Odwaga, ojciec, ona, oraz, owa, panu, Papieski, Paweł, Piotra, plenarnym, pod, Polsce, Polski, potrzeba, praw, prawa, przez, rodziców, roku, serca, sercu, sprawie, stefana, stwo, swoje, tak, tarze, tego, Teresy, troska, tylko, Tym, ugi, Ukazuje, we, wiara, Wielkiej, wielu, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wyniesienie, znane, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 29 września 66 Tydzień Miłosierdzia – Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem (Episkopat) (1, 2010, aby, adze, alkohol, alno, ania, biskupi, boga, Bogu, Brak, braku, Caritas, ciele, cija, diecezjalnych, dla, dla dzieci, domu, dyrektor, Dzieci, gdy, gdzie, ich, jak, jako, jego, jest, Jeszcze, Jezusa, KEP, kte, której, który, których, którzy, Listy, Maryi, miłość, modlitwa, mogli, msze, Mszy, nad, Nie, nim, Odwaga, ONZ, oraz, owa, owi, parafiach, Polsce, potem, przez, rodzin, roku, rozwa, sobie, sposób, spotkanie, swoich, szkolnych, tak, tego, tej, Trzeba, tylko, Tym, Ubogich, uczyni, w Polsce, wam, we, wielu, wobec, WYDARZENIA, wymiar) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 27 września Matka Teresa. Cudowne historie (Do czytania) (aby, anie, Anio, cija, Cudowne, cych, czy, dego, dla, domu, dym, dyrektor, gdy, historie, ich, jak, jaka, jako, jego, jej, jest, kapłan, kobiety, Ksi, kta, których, lat, matka, Matka Teresa, misyjnych, Natomiast, Nie, niesie, od, ona, oraz, Papieskich, Pierwsze, potrafi, pracy, prawo, przez, raz, roku, Rzymie, spotkania, swoje, swojej, tego, Teresy, tych, tylko, Tym, Ubogich, wiele, wielu, wspomina, wszystkich, wyda, ycie, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 22 września 20 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (Przewodnik Katolicki nr 39/2010) (aby, biskupi, boga, Bogiem, Bogu, bp, braku, coraz, Czas, czasie, czasu, czy, czyli, czym, dalej, dla, Dlaczego, dzi, Dzieci, Dzisiaj, EPISKOPATU, Ewangelizacji, gdy, gdzie, historia, II, informacji, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Józef, Katolickiego, kiedy, koniec, kraju, Krakowie, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, latach, lecia, Mamy, miejsce, miłość, młodzież, mogli, mówi, musi, Najstarszy, Nasz, Nasze, Natomiast, nawet, Nie, niego, niezliczone, nim, nowe, nowych, od, onk, oraz, panu, Paweł, Pierwsze, Piotr, pod, Polsce, Polska, Polski, polskiej, pomi, potem, potrzebuje, praw, prawo, Problemy, przede, przekazu, przez, rodzice, rodziny, roku, rola, rozwoju, sama, sobie, spos, sposób, spotkania, spotkaniach, Stowarzyszenia, stowarzyszenie, strony, swoich, swoje, swojej, szko, szkolnych, szkoły, tak, takich, takiej, tego, tej, Tematy, teraz, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, w Polsce, warto, we, wiele, wielu, wojny, wspólnoty, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, ycie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 22 września Taktyka na dyslektyka (Przewodnik Katolicki nr 39/2010) (aby, anie, atwo, Brak, braku, coraz, Czas, czasie, czasu, czeka, czy, czyli, czym, dalej, dla, domu, dwh, Dzieci, dzieckiem, dziecko, etap, Europie, gdy, gdzie, ich, ilu, Indywidualne, informacji, jak, jakie, jako, jednego, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, karolina, kiedy, Komisji, kraju, który, których, którym, ktym, lat, lekarz, lenia, liczba, liczby, Mamy, mówi, musi, nad, nauce, naukę, nawet, Nie, niego, nim, oceny, od, odpowiedzi, ona, ono, oraz, pewno, Pierwsze, pierwszych, pod, Polsce, polskiego, poród, potem, powinien, prac, pracy, Problemy, przeprowadzone, przez, razu, rodzice, rodziców, roku, rozwoju, skali, sobie, studiów, swoje, swojej, Szkoła, szkoły, tak, takich, takiej, tego, terapii, Towarzystwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, uniwersytetu, uwag, wiele, wszystkich, Wszystkie, wszystkiego, wtedy, zaczyna, zako, zale) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 17 września być rycerzem Maryi (Czas Serca wrzesień pażdziernik 2010) (aby, apostolska, boga, cymi, czasie, czy, dla, dni, domu, dorota, duchu, dym, Dzieci, Ewangelizacja, gdzie, ich, in, jak, jakim, jako, jest, Katolickiego, kiedy, konkretnych, Któ, której, który, Mamy, Maryi, matka, Matka Boża, młodzież, modlitwa, mog, musi, nale, nam, nasza, Nasze, nawet, Nie, o., ona, oraz, owi, parafiach, pewno, Piotra, pojawia, pomoc, potrafi, powinien, pracy, Problemy, przede, przez, Przy, raz, religijnych, rodzaju, rodzin, roku, rycerze, sam, sama, sami, serca, sobie, sposób, spotkania, sprawy, stanie, swoje, swojej, tak, takich, takim, tegorocznego, Tematy, tych, wielu, woli, Wówczas, wspólnoty, ycie, zapisany, zło, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 17 września różaniec wynagradzający (Czas Serca wrzesień pażdziernik 2010) (aby, Bogiem, Bogu, cej, czyli, dla, Dlaczego, duchu, Dzieci, ego, Ewangelizacja, Franciszek, ich, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, koniec, krzysztof, kte, której, który, którymi, którzy, Maryi, matka, Matka Boża, miłość, modlitwa, modlitwy, musi, nabo, najlepszej, nam, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nie, niech, Nocy, od, ojciec, ona, oraz, pami, Paweł, pierwszych, Pierwszym, pocz, potem, prosi, przede, przez, roku, różaniec, serca, serce, sercu, sobie, stwa, swoje, tak, tych, tylko, we, wiele, wobec, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 17 września nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo! (Czas Serca wrzesień pażdziernik 2010) (aby, boga, czasie, dla, dni, duchu, Dzieci, Ewangelizacja, godzinie, grudnia, jak, jako, jego, jej, jest, Jezus, Jezusa, kiedy, krzysztof, którymi, którzy, kwiaty, Maryi, matka, Matka Boża, modlitwa, modlitwy, nabo, nad, nam, Nasze, naszego, naszym, nawet, Nawrócenie, Nie, niech, Nocy, od, ona, oraz, otwarcie, Pierwsze, pierwszych, Powód, przebaczenie, przez, raz, roku, różaniec, serca, serce, sercu, Spowiedź, stanie, stwo, swoje, swym, tak, tego, teraz, ty, tych, tylko, Tym, wobec, Wszystkie, WYDARZENIA, zapisany, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 17 września Jan Paweł II – Odwaga Świętości (Czas Serca wrzesień pażdziernik 2010) (aby, boga, bogactwo, Bogu, ció, cnót, coraz, czasu, czy, czym, dego, dla, dni, Dzisiaj, ego, enia, Ewangelizacja, ich, II, Indywidualne, jak, jakim, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jezusa, kres, kte, których, którzy, ku, lat, latach, lud, Mamy, miejsca, miłość, nad, nam, Nasze, naszego, nawet, nawi, Nie, nowych, o ko, od, Odwaga, ojciec, ona, onk, oraz, oznacza, papie, Papieskiego, Paweł, Pobierz, przebaczenie, przede, przez, rodzaju, rodzin, roku, serca, sposób, sprawiedliwość, Stowarzyszenia, Świętość, swoich, swoje, tak, takim, tarze, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, ugi, we, wiele, wielu, winna, wobec, woli, wspólnoty, wszystkich, wszystkich świętych, Wszystkie, WYDARZENIA, wyniesienie, ych, ycia, zapisany, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 14 września Jan Paweł II – Odwaga Świętości (aby, boga, bogactwo, Bogu, ció, cnót, coraz, czasu, czy, czym, dego, dla, dni, Dzisiaj, ego, enia, ich, II, Indywidualne, jak, jakim, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, jest, Jezusa, kres, kte, których, którzy, ku, lat, latach, lud, Mamy, miejsca, miłość, nad, nam, Nasze, naszego, nawet, nawi, Nie, nowych, o ko, od, Odwaga, ojciec, ona, onk, oraz, oznacza, papie, Papieskiego, Paweł, przebaczenie, przede, przez, rodzaju, rodzin, roku, serca, sposób, sprawiedliwość, Stowarzyszenia, Świętość, swoich, swoje, tak, takim, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, ugi, we, wiele, wielu, winna, wobec, woli, wspólnoty, wszystkich, wszystkich świętych, Wszystkie, WYDARZENIA, wyniesienie, ych, ycia, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Religijność wyrażona w liczbach (Episkopat) (badania, czasie, czy, czyli, dla, Dlaczego, dyrektor, Dzieci, EPISKOPATU, gdy, ich, informacje, informacji, jak, jakie, jako, jego, jest, Katolickiego, KEP, kiedy, koniec, krzysztof, której, którzy, lat, liczba, liczby, Mamy, mówi, Mszy, nad, Natomiast, Nie, Niedziela, od, ogólnej, okresie, parafiach, Polacy, Polsce, Polski, ponad, przez, raz, religijnych, roku, skali, sposób, swojej, tak, takiej, tego, tych, tylko, Tym, W czasie Mszy, w Polsce, we, witold, wszystkich) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Przemysław Babiarz to znany prezenter telewizyjny, komentator sportowy, z wykształcenia teatrolog i aktor Przemysław Babiarz to znany prezenter telewizyjny, komentator sportowy, z wykształcenia teatrolog i aktor (Przewodnik Katolicki nr 27/2010) (benedykt kmieciak, boga, chroni, ció, czujność, czy, czyli, czym, dla, Dlaczego, dodaje, eniem, gdy, ich, jak, jaka, jakie, jakim, jako, Jan, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, katolik, kiedy, kte, której, który, których, którym, którymi, którzy, ktym, kwestii, lubi, małżeństwa, Mamy, matka, mówi, Musimy, nad, najwa, nam, Nasze, naszym, nauczania, Nie, niego, od, okre, ona, oznacza, panu, Pierwszym, pod, potem, potrafi, potrzeba, powrotu, Poza, przede, przez, raz, Religia, religijnym, rodzaju, rodzice, rodzina, rodziny, rozwoju, rzeczy, sakrament, sami, sobie, sprawy, stanowisko, strony, swoich, swoje, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, teraz, Trzeba, tylko, Tym, warto, wiara, wiata, wielu, wobec, wolność, Wówczas, wraz, Wszystko, wtedy, wymaga, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Ukazał się numer lipiec-sierpień 2010 Czasu Serca (Czas Serca lipiec sierpień 2010) (2010, benedykt kmieciak, cych, cym, Czas, czasu, Ewangelizacja, Grzegorz, jan pawe ii, jest, krzysztof, nawi, numeru, oraz, owo, Paweł, powstania, rocznica, roku, saska, scj, serca, swoich, tego, tematu, wiod, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Zaczynamy wspólne życie (Przewodnik Katolicki nr 32/2010) (aby, ania, boga, Bogu, Brak, cej, Czas, czasu, czy, dla, dni, Ewangelizacja, gdy, gdzie, godzinie, granice, ich, jak, jakie, jako, jego, jest, Jeszcze, jeszcze raz, kach, karolina, kiedy, Kobieta, kobiety, koniec, którymi, którzy, lat, lepiej, małżeństwa, małżeństwo, Mamy, metody, modlitwa, modlitwy, mówi, msze, nad, nagle, nam, naszym, nawet, Nie, niech, nim, obchodzi, od, odpowiedzi, ona, oraz, owa, panu, patrona, pewno, pocz, pod, potrafi, pracy, przez, Przy, raz, rodziców, rodzin, rodzina, samotność, samym, seks, sobie, spotka, spotkania, spraw, sprawy, strony, stwa, stwo, swoje, tak, tego, teraz, trud, trwa, Trzeba, tylko, Tym, warto, we, wiele, woli, Wolno, wolność, wspólnoty, wszystkich, Wszystkie, ych, zaczyna, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Trzech Króli, święto misjonarzy i dzieci zaangażowanych w misje (Episkopat) (1, 2010, aby, coraz, czy, diecezjalnych, dla, ds., Dzieci, Dzieła, encykliki, EPISKOPATU, Ewangelizacja, formacji, gdzie, II, jak, jana, jego, jest, Komisji, krajach, których, którzy, lat, misje, Misjonarze, Misyjne, misyjnej, misyjny, misyjnych, modlitwy, mówi, Nie, nowych, od, oraz, Polsce, Polska, Polski, pomoc, ponad, Powszechnym, pracuje, pracy, przez, Przy, przypada, raz, rocznica, roku, stycznia, swoich, swoje, tej, trzech, Tym, w Polsce, wielu, Wówczas, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września jak miłować nieprzyjaciół? (Duch i dusza) (Bogu, czasie, czasu, czy, czym, dalej, dla, Ewangelizacja, gdy, Górze, ich, jak, jako, jego, jej, jest, Jezus, Jezusa, Kazania, kiedy, której, który, których, którzy, ku, Mamy, miłość, modlitwa, modlitwy, musi, nad, naszym, nawet, Nawrócenie, Nie, niech, ojciec, ona, panu, pewno, Piotr, potem, potrafi, przede, przez, Przy, rzeczy, serca, sobie, sposób, spotka, sprawiedliwość, swoich, Syna, tak, tego, trwa, Trzeba, ty, tylko, Tym, uczniów, walka, wam, wielu, wobec, wszystkich, wymaga, żal, zgodne, zło, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 2 września Świętość bez kompromisów (Przewodnik Katolicki nr 34/2010) (aby, Brak, cych, Czas, czy, dla, Dlaczego, domu, Dzieci, gdy, gdzie, granice, ich, jak, jako, jego, jej, jest, kiedy, Kobieta, której, który, którzy, kty, lat, latach, lepiej, liczba, maju, Maryi, matka, Matka Boża, Matka Teresa, mieli, miłość, murach, nabo, nagle, nawet, Nie, nim, Nocy, nowe, Nowego, Ochrony, od, odpowiedzi, ogos, ojciec, ona, oraz, pami, Pierwsze, pod, ponad, Poza, pracy, przez, Przy, raz, rodziny, roku, sama, samym, serca, serce, śluby, sobie, sto lat, Świętość, swoich, swoje, swojej, szko, szkoły, tak, takim, tego, tej, Teresy, tych, tylko, Tym, wiat, wiele, wielu, Wola, Wolno, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wtedy, wymaga) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 30 sierpnia List biskupów na 20-lecie katechezy w szkole (Episkopat) (2010, biskup, biskupi, biskupów, Bogu, dla, dwudziestu, Dzieci, EPISKOPATU, jak, jaka, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, Katolickiego, KEP, który, którzy, kty, lat, latach, lecie, modlitwy, nauczania, nawi, Nie, niesie, od, oraz, owa, owieka, pami, pod, Polska, Polski, polskiej, pomoc, powrotu, pracy, praw, prawa, prawo, przede, przekazu, przez, Przy, przywrócenia, rodziców, rodzina, roku, serc, sfery, sposób, spotkania, szko, szkoły, tak, tego, troska, trud, Trzeba, tych, warto, we, wiele, wrze, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Zwycięstwo o włos (Przewodnik Katolicki nr 28/2010) (aby, ciu, Czas, czasie, czasu, czeka, czy, Ewangelizacja, gdy, gdzie, jak, jakie, jakim, jego, jej, jest, Jeszcze, Józefa, kach, Komorowski, której, który, którzy, lepiej, mieli, musi, Musimy, nam, Nasz, naszego, nawet, Nie, Nowy, od, ono, oraz, oznacza, Pierwsze, pierwszych, platforma, pod, Polacy, Polityka, Polska, prawa, prezydenckiej, prezydent, prezydenta, przede, przez, Przy, roku, sam, samym, sobie, stanie, strony, stwa, stwo, swoich, swoje, swojej, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, tych, tylko, Tym, ustawa, Wszystkie, wtedy, Wybory, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Focolari ? iskra z Trydentu (Przewodnik Katolicki nr 28/2010) (aby, adaj, anny, biskupa, boga, cenia, coraz, czy, dla, Dlaczego, dobroci, ds., Dzieci, dzieckiem, Dzieła, Dzisiaj, gdy, gdzie, granice, grudnia, ich, jak, jako, jednego, jedno, jego, jej, jerzy, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Kobieta, koniec, który, których, którzy, lat, latach, liwe, Maryi, miasta, miejsce, miłość, msze, nad, naszym, nawet, Nie, niego, nowe, Nowy, od, ojciec, ona, onk, ono, oraz, owa, Pierwsze, pierwszych, pod, Polsce, Polski, ponad, potem, Poza, pracy, projekt, przede, przez, rodziców, rodzina, rodziny, roku, rozwoju, samym, serce, skie, śluby, sobie, spos, sposób, spotkaniach, sprawy, stwa, swoje, swojej, szewczyk, tak, takich, tej, teraz, Teresy, tych, tylko, Tym, w Polsce, wam, we, wiata, wiele, wojny, wraz, wspólnoty, wszystkich, Wszystko, WYDARZENIA) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Jubileusze biskupie w kwietniu (Episkopat) (1, adama, Bazylice, biskup, biskupa, Biskupem, Bogu, czasie, dla, ds., duszpasterz, EPISKOPATU, Franciszek, franciszek macharski, grudnia, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jest, Józefa, katedry, KEP, Komisji, Krakowie, Krakowskim, który, Kurii, lat, latach, listopada, Metropolitalnej, Msza, Mszy, obchodzi, od, Paweł, Piotra, Polski, przez, przypada, rocznica, roku, samym, seminarium, śluby, sposób, stefana, stycznia, Tym, W czasie Mszy, wielu, wraz, Wydziale) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia objawienia w Medjugorie, Jakie owoce, takie drzewo (Ciekawostki) (1, aby, Arcybiskup, biskup, biskupów, Bogu, coraz, Cudowne, czasie, czasu, czy, czym, dla, drzewo, Dzieci, Episkopat, EPISKOPATU, fenomen, gdy, grudnia, ich, II, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jednego, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, Komisji, który, których, którym, którzy, kwestii, lat, latach, lipca, Listy, ludu, Mamy, matka, Matka Boża, media, miejsca, miejsce, modlitwy, mówi, Mszy, musi, naszego, Nie, nim, Nocy, nowych, oceny, od, odpowiedzi, ona, oraz, Paweł, pielgrzymki, pierwszych, Pierwszym, potem, powołanie, przede, przez, Przy, raz, roku, sam, sercu, sposób, strony, stycznia, swoich, swojej, tak, tego, tej, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, warto, we, wiele, wizyta, Wszystko, wtedy, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia DROGI NAWRÓCENIA (Modlitwa i wiara) (aby, cel, czy, czyli, dla, dla niego, domu, gdy, historia, inny, jak, jako, jego, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, której, który, którym, Mamy, miejsca, musi, naszego, nawet, Nawrócenie, Nie, niego, Nowego, od, odpowiedzi, otwarcie, oznacza, Paweł, pod, powrotu, powstania, prawdy, prosi, punktem, sam, stanie, swoje, swojej, Syna, takich, takiej, tego, tej, trud, trzech, tych, tylko, Tym, uczniów, Ukazuje, wam, warto, wiele, wobec, Wówczas, Wszystko, zaczyna, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Biskup Janusz Zimniak przechodzi na emeryturę (Episkopat) (abp, abp Józef Kowalczyk, biskup, biskupa, Biskupem, biskupów, dla, dni, dyrektor, gdzie, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jej, Józef, Józef Kowalczyk, Katolickiego, KEP, Komisji, komitetu, kowalczyk, kraju, Krakowie, latach, Nuncjusz Apostolski, od, oraz, Paweł, pielgrzymki, pod, przypada, rocznica, rodzina, roku, seminarium, stycznia, troska, uniwersytetu, Wówczas) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Święta Wielkanocne 2010 (Ciekawostki) (aby, Andrzej, biskup, chrześcijaństwo, Czas, Czasami, czy, dla, Dlaczego, ich, inny, jak, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kapłan, który, których, którym, laty, ludu, miejsce, miłość, modlitwy, momentem, mówi, Mszy, nad, naszego, nawet, Nie, niech, Nocy, Nowego, od, oraz, parafiach, Polsce, polskiej, przez, Przy, razu, roku, sam, Stanisław, Święta, swoich, swoje, tak, tych, tylko, Ukazuje, w Polsce, warto, wiele, Wielkiej, wielu, Wigilia, Wszystkie, wtedy, wymiar, XIV, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Eutanazja czy uporczywa terapia? (Posłaniec czerwiec 2010) (adaj, Andrzej, cej, chorego, coraz, Czas, czy, czym, dalej, dla, domu, duszpasterz, dyrektor, enie, etyki, gdy, ich, II, jak, jaka, jako, jana, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, kta, której, który, leczenie, lekarz, medycyna, momentem, mówi, nade, Nasze, nawet, Nie, od, ogólnej, ona, onk, oraz, Papieskiego, pomoc, prawa, prawo, przez, Przy, rodzina, rodziny, sam, serca, sobie, spos, sposób, stanie, strony, stwo, sumieniu, tak, takich, takiej, takim, tego, terapii, tylko, Tym, tzw, uniwersytetu, warto, we, wobec, Wolno, Wówczas, Współczesna, Wszystkie, Wszystko, ycia, zwolennicy) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Z muszlą na szlaku (Episkopat) (1, 2010, abp, anny, arcybiskupa, benedykt xvi, biskup, boga, Bogiem, coraz, czym, dla, gdzie, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, jana, jedno, jego, jest, KEP, kraju, Krakowie, której, który, których, którym, którzy, kultury, lat, laty, lipca, Metropolity, miejsca, Muzeum, naszym, nawet, Nie, od, oraz, otwarcie, Papież Benedykt XVI, Paweł, pielgrzymi, pielgrzymki, Pierwsze, pierwszych, Pierwszym, pod, Polsce, Polski, ponad, przez, Przy, przypada, Rada, rady, raz, rodzaju, roku, sam, samym, sanktuarium, santiago de compostela, spotkania, Stanisław, Starszego, stycznia, tak, tej, trzech, tych, tylko, Tym, w Polsce, we, wszystkich, WYDARZENIA) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Święty abp Bilczewski: zawsze sposobna jest pora mówić o sumieniu (Episkopat) (2010, abp, aby, biskupa, biskupi, biskupów, boga, budowania, cym, dla, dla niego, domu, duchu, Dzisiaj, EPISKOPATU, gdy, grudnia, ich, II, jak, Jan, Jan Paweł, jana, jef, jego, jej, jest, Jeszcze, Józef, Józefa, KEP, kiedy, konkretnych, Krakowie, który, którym, którzy, ktym, ku, laj, lat, latach, lipca, Metropolity, modlitwy, nade, nam, Nasze, nawet, Nie, niego, oraz, owa, parafiach, Paweł, Pierwsze, pierwszych, plenarnym, pod, Polsce, potrzeba, prawdy, prawo, przede, przez, religijnych, rocznica, roku, Rzymie, seminarium, serca, sercu, sobie, studiów, sumieniu, szko, szkoły, tylko, Tym, ugi, w Polsce, we, Wszystko, wyda, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Biskupi gratulują Prezydentowi elektowi (Ewangelizacja) (2010, abp, aby, biskupi, Bogu, bp, budzik, dla, duchu, EPISKOPATU, jef, jego, jej, Józef, KEP, którym, ktym, lipca, michalik, niech, panu, Polski, prezydenta, Prezydentowi, stanis, Stanisław, tak, tego, urz, warto, wszystkich, wymiar, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Mężczyzna i miłość (Ciekawostki) (Czasami, czy, czyli, dla, gdy, jak, jednego, jego, jej, jest, Jezus, Jezusa, Józef, Kobieta, kobiety, której, który, których, którym, którzy, matka, Mężczyzna, miłość, musi, nad, nade, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, od, ojciec, ona, oraz, pod, potrafi, powinien, powołanie, Poza, Problemy, przez, Przy, raz, rodzaju, rozwoju, samym, sposób, stanie, strony, swoich, swoje, swym, Syna, tak, tego, tej, tylko, Tym, warto, wobec, wszystkich, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Ogólnopolska pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę (Episkopat) (1, biskupi, Cudowne, Czas, czasie, czuwanie, delegaci, diecezjalnych, dla, ds., duchowni, Górze, ich, II, jak, jaka, jakie, jako, Jan, jana, jego, jest, Jezusa, kapłani, KEP, kiedy, której, który, których, którym, którzy, lat, Maria, modlitwy, Mszy, Nie, niech, nim, nowych, o., od, ojciec, oraz, Pielgrzymka, pielgrzymki, pod, polscy, Polski, polskiego, polskiej, ponad, przede, przewodniczy, przez, Rok Kapłański, roku, seminarium, serca, serce, sobie, spotkania, spotkanie, Stanisław, strony, swoich, swoje, ty, tylko, Tym, Wielkiej, wojny, Wówczas, wszystkich, wymiar, zakonnych) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Ostatnie pożegnanie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego (Episkopat) (abp, biskupa, Biskupem, bp, czasu, dla, ds., EPISKOPATU, II, jak, jako, Jan, jana, jego, Józef, katedry, KEP, kodeksu, komunikat, który, Kurii, miejsca, modlitwa, modlitwy, Msza, msze, Mszy, musi, nad, nim, Nuncjusz Apostolski, Ochrony, od, ona, pod, Polowego, Polsce, Polski, polskiego, prawa, przez, Przy, rady, roku, sobie, sprawie, tego, tej, trwa, w Polsce, Wojska, wraz) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 11 sierpnia Dzień Papieski 2010 przygotowaniem do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II (Episkopat) (2010, abp, abp Józef Kowalczyk, Abp Józef Michalik, Andrzej, bp, dla, duchu, Dzień Papieski, EPISKOPATU, fundacja, Henryk, II, Jan Paweł II, jana, jej, jerzy, jest, Józef, Józef Kowalczyk, kazimierz, KEP, kowalczyk, kraju, który, lat, Miast, michalik, mln, nauczania, Nie, Nowego, Nowy, Nuncjusz Apostolski, o., od, Odwaga, oraz, Papieski, Papieskich, Papieskiego, Paweł, Pierwszym, Polsce, Polski, przez, przypada, rady, roku, samym, spotkanie, Stanisław, studentów, stycznia, tegorocznego, tej, Tym, Ubogich, uczniów, w Polsce, we, Wszystkie, WYDARZENIA) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 5 sierpnia Przystanek, na którym warto się zatrzymać (Przewodnik Katolicki nr 32/2010) (aby, agresja, artur, biskup, Biskupem, boga, Bogiem, bp, cego, Czas, Czasami, czy, czyli, czym, dalej, dla, dla niego, Dlaczego, dni, dodaje, domu, duchu, Ewangelizacja, Ewangelizacji, FESTIWAL, formacji, gdy, gdzie, ich, Indywidualne, jak, jakie, jakim, jako, jego, jej, jest, jestem, Jezus, Jezusa, Józefa, kamila, Katolickiego, kiedy, kleryk, konkretnych, kraju, której, który, których, którym, którzy, lat, latach, Mamy, miejsce, miłość, mówi, musi, nad, nam, nami, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, nmp, o., od, ona, Pierwsze, Piotr, plac, pod, Polsce, polu, ponad, potem, potrzeba, powinien, prze, przez, Przy, raz, rne, rodzaju, roku, równie, rzecznik, sam, sama, sami, seminarium, serc, serce, sercu, sobie, sposób, spotkania, spotkanie, Stowarzyszenia, strony, stwierdza, swoich, swoje, swojej, szkolnych, Szkoła, szkoły, tacy, tak, tak samo, takich, takim, tego, tegorocznego, teraz, trwa, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczestniczy, uczestników, warto, we, wiele, Wielkiej, wielu, Wówczas, wspólnoty, wspomina, Wszystkie, Wszystko, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 5 sierpnia WYTWÓRNIA NADZIEI (Inspiracja) (acz, Czas, czy, dla, domu, duszpasterz, Dzieci, Filmy, Franciszek, gdzie, ich, II, in, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jedno, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, katolicka, Katolickiego, kiedy, koniec, kraj, której, który, których, którym, którzy, lat, liczba, młodzież, mówi, musi, nad, nade, nagle, nam, Natomiast, Nie, Nowego, od, ojciec, Papieskich, Paweł, pewno, Pierwsze, pod, pomoc, potrzeba, powstania, pracy, przez, roku, Rzymie, sami, samym, serca, sobie, sposób, swoich, swoje, tak, tego, tej, teraz, Trade, trwa, Trzeba, tylko, Tym, we, wielu, wizyta, wraz, wszystkich, Wszystko, zbawienia) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 30 lipca Czy można prosić Boga o śmierć? (Ciekawostki, Głos Karmelu) (1, artur, boga, coraz, czasie, czy, dla, dni, dobroci, dodaje, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, historia, Izraelu, jak, jakie, jakim, jako, Jan, jana, jego, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, który, latach, lud, modlitwa, nad, nam, Nasze, naszego, nawet, Nie, niech, niego, niesie, nim, Nowy, nowych, od, ona, pod, pomoc, potrzeba, powinien, Poza, prawa, Problemy, prosi, przez, Przy, sam, samotność, serca, serce, sobie, spotkania, stanie, strony, swoich, swoje, tak, takiej, tego, teraz, trzech, ty, tych, tylko, Tym, we, wiara, Wielkiej, wielu, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, wtedy, zło, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 30 lipca Exodus z miast (Przewodnik Katolicki nr 31/2010) (2010, budowy, cej, cel, ciu, coraz, czy, czyli, dla, gdy, gdzie, gnie, handlu, ich, jak, jego, jest, Jeszcze, który, których, którym, którzy, lat, latach, laty, liczba, liczby, Miast, miasta, milion, mln, msze, musi, musia, najlepiej, nawet, Nie, nowych, od, oko, okresie, oraz, pod, Polityka, Polsce, Polski, polskiej, ponad, Poza, prl, Problemy, przez, Przy, przypada, raz, roku, rozwoju, rzeczy, sobie, spoza, studentów, swoich, swoje, tak, tego, tej, teraz, tych, tylko, Tym, w Polsce, we, wiele, wielu, Wówczas, Wszystkie, wtedy, ych, Zjednoczonych, zwi) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Sierpniowa abstynencja (Episkopat) (biskupi, Bogu, bp, Czas, czyli, czym, dla, ds., duszpasterski, EPISKOPATU, Ewangelizacja, jak, jakie, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, jest, KEP, Komunia, której, który, którzy, latach, liwe, nad, nam, nami, Nie, niego, niesie, nim, nowe, od, ona, oraz, owieka, papie, Paweł, pod, Polsce, Polski, przez, Przy, raz, religijnym, serca, spo, tak, tego, tej, teraz, w Polsce, warto, wielu, wobec, wolność, zachowanie, zapisany, zespo, zwi, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Słuchaj, Izraelu – warunek wzrostu w modlitwie (Głos Karmelu, Modlitwa i wiara) (aby, anny, boga, Brak, chrześcijaństwo, czyli, dalej, dla, Dlaczego, domu, Dzisiaj, Ewangelizacja, gdy, Izraelu, jak, jaka, jakie, jako, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, której, który, których, kultury, ludu, Mamy, Maria, miejsce, miłość, modlitwa, modlitwy, mówi, musi, Musimy, nad, Nasze, Natomiast, Nie, niego, nim, od, ona, oraz, potrzebuje, prawa, przez, Przy, sam, sama, sami, samotność, serca, serce, sobie, sposób, sposobem, spraw, stanie, strony, swoich, swojej, szatan, tak, tego, tej, teraz, Trzeba, trzech, Tym, warto, we, wiele, wielu, Wola, woli, Wszystko, wtedy, zło, znaków) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Jubileusze biskupa Teofila Wilskiego (Episkopat) (biskup, biskupa, Bogu, bp, czyli, dla, ds., EPISKOPATU, gdzie, jak, jako, jego, Jerzego, jest, Józef, Józefa, kapłani, KEP, kiedy, który, Kurii, lat, maju, modlitwy, mówi, Nie, obchodzi, od, Polsce, Polski, potem, powołanie, przede, przez, Przy, rocznica, roku, sanktuarium, seminarium, serca, sobie, Stanisław, stefana, tak, ty, Tym, w Polsce, Wówczas, wspólnoty, wspomina) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca o seksualności, rzucamy wyzwanie karykaturze miłości (Ciekawostki, Zdrowie) (aby, benedykt kmieciak, boga, ciele, coraz, Czas, czasu, czy, dla, Dlaczego, dodaje, Dzieci, dzieckiem, dziecko, gdy, ich, jak, jakie, jakim, jako, jego, jej, jest, kiedy, koniec, kraju, który, których, którym, którzy, lat, liczba, Maria, media, miłość, młodzież, mówi, nam, naszym, Natomiast, Nie, niego, nim, nosi, od, ojciec, ona, ono, oraz, Pierwsze, Pierwszym, Piotr, pod, pojawia, Polsce, ponad, potrafi, pracy, Problemy, przez, Przy, psycholog, raz, razu, rodzice, rodziców, roku, sama, sami, serc, serce, sfery, sobie, sposób, spraw, strony, stwierdza, swoich, swoje, swojej, Syna, tak, takiej, tego, tej, tematu, troska, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, w Polsce, warto, wiele, wielu, wolność, Wszystko, wtedy, zachowanie, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Weekend ze świętym Jakubem (Episkopat) (1, aby, Bazylice, cego, ciele, ció, cych, Czas, czci, czuwania, czuwanie, czyli, dla, ego, epitafium, FESTIWAL, godz, II, III, jest, KEP, kiedy, który, których, którym, którzy, kty, ku, lipca, miasta, modlitwa, Msza, Mszy, Muzeum, naszego, nmp, nych, od, oraz, otwarcie, Parafia, patrona, pielgrzymki, pierwszych, plac, pod, Polsce, prawo, prezentacja, przeniesiony, przez, Przy, przypada, rady, raz, roku, sanktuarium, santiago de compostela, spotka, spotkania, spotkanie, stanie, Starszego, stwo, Święta, tego, tej, Towarzystwa, Tym, uczestników, w Polsce, we, wiat, wiele, wielu, wszystkich, WYDARZENIA, zako) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Karolina w Warszawie (Przewodnik Katolicki nr 30/2010) (1, adama, Czasami, czasu, czy, dla, Ewangelizacja, II, jej, jest, karolina, koncerty, których, którym, którzy, ktym, Muzeum, nawet, Nie, od, potrafi, powstania, przez, Przy, robi, roku, rola, samym, swojej, tak, tego, tej, Tym, Warszawa, warszawskiego, we, Wolno, wszystkich, www, ych, zapisany, zespo) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 23 lipca Na Szlaku Jakubowym, Camino de Santiago szlakiem pielgrzymkowy (Przewodnik Katolicki nr 30/2010) (Bazylice, cel, chrześcijaństwo, cija, Czas, czy, czyli, czym, decyduje, dla, dla niego, dodaje, domu, duszpasterski, fenomen, forum, gdy, ich, II, informacje, informacji, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jednego, jego, jest, Jeszcze, Jezusa, kiedy, kim, kraju, który, którym, którzy, kty, ku, lat, liczba, liczby, miejsca, miejsce, mieli, modlitwy, mogli, mówi, nami, nasza, Nasze, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, nim, nowe, od, ojciec, oraz, otwarcie, Paweł, pielgrzymi, Pielgrzymka, pielgrzymki, Pierwszym, Polsce, Polski, ponad, potem, przez, Przy, religijnych, roku, równie, rzeczy, sam, sanktuarium, santiago de compostela, sobie, spotyka, stanie, Starszego, Stowarzyszenia, stwa, stwo, swoich, swoje, swym, tak, tego, tej, teraz, Tomasza, Trzeba, trzech, tych, tylko, Tym, uczniów, w Polsce, warto, wiara, wielu, wobec, Wówczas, wraz, Wszystko, ych) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 21 lipca Kiedy ojciec nagle umiera (Miłość i Rodzina) (10 kwietnia, Andrzej, Bogiem, Czas, czasie, czasu, czy, czyli, dla, dla niego, domu, ds., Dzieci, dziecko, gdy, gdzie, hospicjum, ich, jak, jako, jego, jej, jerzy, jest, kiedy, kobiety, Komorowski, krzysztof, który, których, którym, którzy, kultury, małżeństwo, mediach, miejsce, mieli, Mszy, Musimy, nade, nagle, Najstarszy, Nasze, naszym, Natomiast, Nie, niego, nim, Ochrony, od, ojciec, ona, ono, oraz, pary, Paweł, Pierwszym, pod, polskiej, potem, potrzebuje, pracy, prawa, prezydenta, przede, Przy, rady, rano, rodzin, rodzina, rodziny, roku, samym, sobie, sposób, spotkaniach, spraw, sprawy, stanie, Stanisław, Stowarzyszenia, stracie, strony, swoich, szkoły, tak, tak samo, takiej, takim, tego, tej, teraz, trzech, tylko, Tym, W czasie Mszy, we, wiele, Wielkiej, wielu, Wolno, Wówczas, wraz, wszystkich, Wszystkie, Wszystko) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 21 lipca Chrześcijanie w krajach islamu (Przegląd Powszechny, Przegląd Powszechny 06/2010) (abp, aby, agresja, apostolska, Arcybiskup, biskupi, biskupów, boga, Bogu, Brak, budowy, chrześcijaństwo, cia, cija, cijan, coraz, czasie, czasu, czy, czyli, dla, Dlaczego, Dzieci, Dzieła, Dzisiaj, EPISKOPATU, Ewangelizacja, Ewangelizacji, gdy, gdzie, ich, II, Imperium, Irak, iraku, Izraelu, jak, jakim, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jednego, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezusa, katedry, Katolickiego, klimat, kobiety, komitetu, krajach, krzysztof, której, który, których, którym, którzy, kty, kultury, Kurii, lat, latach, laty, liczba, liturgia, ludu, maj, Maryi, media, miejsca, miejsce, misje, Misyjna, misyjnej, modlitwy, mogli, Mszy, nad, nade, Najstarszy, Natomiast, nauce, nauk, nawet, Nie, niego, nim, Nowego, Nowy, nowych, od, ona, oraz, Papieskich, Papieskiej, Paweł, pewno, pielgrzymi, Pielgrzymka, pielgrzymki, Pierwsze, pierwszych, pod, polityków, Polsce, ponad, Powszechny, Poza, prawa, prezydent, prezydenta, przez, Przy, rady, raz, Religia, religijnych, rodzina, rodziny, równie, skali, skie, sobie, spo, sposób, spotkanie, spraw, stefana, strony, studiów, swoje, swojej, szkoły, tak, takich, takiej, takim, tego, tej, tematu, Tradycyjnie, Trzeba, tych, tylko, Tym, uczniów, w Polsce, we, wiat, wiata, wiele, wielu, wobec, wolność, Wówczas, wspólnoty, wszystkich, Wszystkie, Wszystko, Wydziale, Zjednoczonych) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 21 lipca Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia” dziękuje za 10 lat działalności (Episkopat) (abp, alno, Bogu, bp, Czas, czasie, Częstochowie, czu, dzi, Ewangelizacja, fundacja, Górze, ich, II, jak, jakim, Jan, jan pawe ii, jana, jego, jej, jest, Józef, KEP, kraju, który, którzy, lat, lipca, mieli, młodzież, Msza, nad, naszego, Nowego, Odwaga, oraz, papie, Paweł, pod, Polski, Prymas Polski, przez, rady, raz, roku, sanktuarium, spotkanie, Stanisław, swoich, swoje, tego, warto, wielu, wszystkich, ych, zapisany) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 lipca Sudecki Tyrol, Bajkowy Wőlfelsgrund (czy, dla, Dzisiaj, Filmy, gdzie, Góra, Henryk, jak, jego, jest, Jeszcze, kiedy, koniec, który, których, którzy, lat, latach, liczby, lud, metody, miejsce, Najstarszy, nawet, Nie, niego, nim, nowych, oraz, otwarcie, pod, Polsce, ponad, przez, Przy, raz, samym, serce, skarb, sobie, swoich, tak, teraz, tylko, Tym, w Polsce, wiele, Wielkiej, wszystkich, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 lipca Posłaniec, marzec 2010 (Posłaniec) (benedykt xvi, bogdan, braku, Caritas, czy, euro, Ewangelizacja, in, jak, jana, jego, jest, Jeszcze, Jezus, Komisji, kowalczyk, który, liturgia, Maryi, media, medytacja, Misyjna, mówi, nad, nam, Nasz, Nie, od, odpowiedzi, oraz, prawdy, redakcji, roku, serca, serce, sermak, sobie, spotkania, sprawie, strony, swojej, tego, tej, wam, warto, wielu, wspólnoty, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 lipca Jak to pod Grunwaldem było (Przewodnik Katolicki nr 29/2010) (aby, Andrzej, bitwy, cel, cych, czasie, czasu, czy, czyli, czym, dla, domu, europejskich, gdy, gdzie, ich, ilu, jak, jako, jedno, jest, Jeszcze, kiedy, której, który, których, kwestii, latach, lepiej, lipca, Maryi, nad, naszym, Natomiast, Nie, od, ona, oraz, owych, Paweł, pewno, pod, pojawia, Polski, pomi, projekt, przede, przez, Przy, roku, rycerze, sami, sobie, strony, stwa, swoich, swoje, tak, tej, trwa, Trzeba, tylko, Tym, tzw, we, wiele, Wielkiej, wielu, wobec, wojny, Wojska, wojsko, Wówczas, wraz, zachowanie, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 8 lipca miłosierne serce Ojca (Ciekawostki, Inspiracja) (aby, boga, Bogu, coraz, Czas, czasie, czeka, czy, dla, Ewangelizacja, gdzie, II, jak, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jednego, jego, jej, jest, klimat, krzysztof, której, który, których, którzy, miłość, modlitwy, Musimy, nade, nami, nasza, naszego, naszym, nawet, Nie, niech, niego, nosi, od, ojciec, Paweł, pielgrzymki, ponad, powinien, powrotu, prawa, prosi, przebaczenie, roku, sam, serce, Syna, tak, tego, Trzeba, tych, tylko, wiara, wielu, wobec, Wszystko, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 6 lipca Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore (Episkopat) (1, 2010, Arcybiskup, arcybiskupa, benedykt xvi, Celestino, celestino migliore, cenia, czasie, czym, doktora, ds., europejskich, funkcj, gdzie, grudnia, handlu, hiszpański, II, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, Jeszcze, KEP, kte, latach, lipca, Nie, nim, ojciec, Ojciec Święty Benedykt XVI, otrzyma, Papieskiej, Paweł, pcy, Polski, prawa, przeniesiony, przez, Przy, Rzymie, skie, sprawie, stolic, studiów, tej, Tym, uko, we, wszystkich, wtedy, Zjednoczonych, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 24 czerwca Piractwo ? kradzież czy nie? Czy piractwo to grzech czy nie? (Ciekawostki) (Brak, czy, czym, dni, dyrektor, Dzisiaj, encykliki, EPISKOPATU, europejskich, Ewangelizacja, Grzegorz, ich, in, jak, jedno, jego, jest, Józef, Kazania, kiedy, który, którym, którzy, lat, latach, liczby, Mamy, mówi, Nie, nim, o., Ochrony, od, odpowiedzi, ono, oraz, pod, Polsce, polskiego, powinien, powstania, Poza, pracy, prawa, prawo, przez, raz, rzecznik, sam, samym, skali, sposób, spraw, strony, studentów, Sumienie, swoje, tak, takim, tego, tej, teraz, Trafi, Trzeba, tych, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, wiara, wideo, wielu, Wszystko, wymiar, zachowanie, żal, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 czerwca Jan Paweł II ? jest z nami (Episkopat) (dla, EPISKOPATU, fundacja, II, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jest, KEP, który, których, media, msze, Nie, Nowego, Obchody, od, Odwaga, Paweł, pod, Polsce, Polski, przez, rocznica, rodzina, roku, samym, sprawie, strony, Tym, w Polsce, wami) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 18 czerwca Rymowane życie (Przewodnik Katolicki nr 25/2010) (aby, bitwy, braku, Caritas, Caritas Polska, czy, czyli, dla, dodaje, Dzieci, ich, II, inny, jak, jakie, jednego, jego, jej, jerzy, jest, jestem, Jeszcze, której, który, których, którym, którymi, którzy, kultury, lat, lider, lubi, mówi, musi, najwa, Nasz, naszym, Nie, od, odbiorców, oge, ona, oraz, Pierwsze, Polsce, Polska, potem, powstania, przez, Przy, psycholog, roku, sama, sobie, sposób, spotyka, stwo, swoich, swojej, sztuka, tacy, tak, tak samo, takich, takiej, tego, tej, teraz, tylko, Tym, uniwersytetu, w Polsce, we, wiele, wspólnoty, wspomina, wtedy, ycie, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 czerwca CZAS DLA WIARY (Ciekawostki) (aby, benedykt xvi, boga, Bogu, braku, coraz, Czas, Czasami, czy, dla, dla niego, domu, gdy, ich, II, jak, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, Jeszcze, Jezus, Jezusa, której, który, których, którymi, którzy, lat, Mamy, miejsce, Mszy, musi, Musimy, nad, nam, nasza, Nasze, naszego, naszym, Natomiast, nawet, Nie, niego, niesie, nim, od, oraz, otwarcie, Paweł, Pierwszym, pojawia, potrafi, potrzebie, potrzebuje, prawa, prawdy, prawo, przede, przez, Przy, roku, sam, sobie, sposób, spotkania, stanie, sto lat, swoje, tak, tak samo, takich, takiej, tego, tej, Trzeba, tych, tylko, Tym, wam, warto, we, wiara, wielki post, wielu, wobec, woli, Wówczas, wspólnoty, wszystkiego, Wszystko, wtedy, zaczyna, zysk) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 czerwca Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post (Duch i dusza) (Czas, czasu, czy, czyli, czym, dni, gdzie, Górze, II, jak, jakim, jako, jego, jest, Jezusa, Katolicy, kiedy, których, ku, lat, liczba, liturgii, Nie, Niedziela, od, okresie, oraz, Pierwsze, pierwszych, pojawia, potem, przez, Przy, przypada, raz, roku, swoich, tego, trwa, tylko, Tym, wielki post, wielu, wspólnoty, wspomina, WYDARZENIA, zachowanie) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 9 czerwca Rzecznik Episkopatu Polski podsumowuje rok 2009 w Kościele (Episkopat) (2010, abp, Apostolskiego, Arcybiskup, benedykt xvi, cnót, ds., EPISKOPATU, gdzie, Górze, Henryk, II, in, jana, Jerzego, jest, Józef, Józefa, kard. Józef Glemp, KEP, Komisji, koniec, Kowalczyka, który, lat, latach, laty, nad, Natomiast, Nie, Nowy, Nuncjusza, okresie, oraz, Papieska, Papieskich, Pierwszym, Polsce, polscy, Polska, Polski, potem, przez, przypada, rady, Rok Kapłański, roku, rzecznik, rzecznika, samym, stefana, Tematy, trwa, tych, Tym, w Polsce, wiele, wizyta, wojny, WYDARZENIA, zygmunt) (by ewangelizacja.pl)
 • poniedziałek, 7 czerwca Nocne czuwanie w intencji powołań i powołanych (Ewangelizacja) (aby, adz, ania, apel, awie, benedykt kmieciak, Biskupem, boga, Bogu, cej, cia, ciele, coraz, cych, czuwania, czuwanie, czy, dza, dzi, ecze, ego, formacji, godz, II, jak, jako, Jan, jan pawe ii, Jan Paweł, Jan Paweł II, jana, jego, jest, KEP, Misyjne, misyjnych, modlitewne, modlitwa, modlitwy, nam, nasza, Nie, niego, Nocy, nowe, nych, od, odb, ono, oraz, oty, owa, owo, panu, papie, Paweł, pielgrzymi, Polski, powo, przez, rado, raz, religijnych, rodzin, roku, równie, sakrament, sanktuarium, skie, skiego, sobot, spo, spotkania, stwa, swoj, swoje, szego, tak, tegorocznego, tej, tku, tych, uczestników, warto, wej, wiele, wielu, ych, ycia, ywa, zako, zakonnych, zap, zaw, zło, zosta) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 czerwca przebaczyć, by żyć (Ciekawostki, Miłość i Rodzina) (aby, agresja, Bogu, Brak, coraz, Czas, dla, dni, gdy, ich, jak, jedno, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, Jezus, Jezusa, kiedy, który, którym, którzy, mówi, nade, nagle, naszym, Nie, nim, Nowego, ojciec, panu, potem, potrzeba, przebaczenie, przez, Przy, rodzice, sam, sama, samotność, serce, sercu, sobie, swoje, tak, tego, teraz, Tym, we, wiele, Wielkiej, wszystkich, Wszystkie, wtedy) (by ewangelizacja.pl)
 • sobota, 5 czerwca usłyszeć głos Boga (abpa, aby, boga, Bogiem, Bogu, Czas, czasie, czasu, czeka, czy, czyli, czym, dla, Dlaczego, domu, etap, formacji, gdy, gronie, ich, Indywidualne, jak, jakie, jako, jego, jest, jestem, Jeszcze, jeszcze raz, krzysztof, której, który, których, którymi, którzy, ku, lat, lepiej, liturgii, miejsce, modlitwa, Msza, Musimy, nade, nam, Nasz, naszego, naszym, Natomiast, naukę, Nie, od, pierwszych, pomoc, porannej, potrzeba, powołanie, przede, przez, Przy, punktem, raz, rodzina, roku, sam, sami, scj, seminarium, serca, sercu, ślubów, sposób, spotkanie, sprawy, stanie, studiów, swoje, szkoły, tak, tego, tej, teraz, trwa, Trzeba, tylko, Tym, we, wiele, wolność, Wszystko, WYDARZENIA, zaczyna) (by ewangelizacja.pl)
 • niedziela, 30 maja Mazury, Cud Natury (11 listopada, aby, czasu, czy, czym, dla, dwudziestu, Europie, fundacja, gdy, gronie, historia, jak, jako, jednego, jego, jest, Jeszcze, kraju, który, którym, którzy, lat, latach, laty, lipca, listopada, Mamy, musi, nad, nam, Nasz, naszego, nawet, Nie, nim, nowych, Ochrony, od, ono, oraz, pewno, Pierwszym, pod, Polska, Polski, polskiej, ponad, potem, potrzebuje, Powód, przewodniczy, przez, raz, rodzaju, roku, rozwoju, sfery, skali, sposób, spoza, strony, swoje, tak, tego, tych, tylko, Tym, wiele, Wszystkie) (by ewangelizacja.pl)
 • piątek, 28 maja 200 rocznica urodzin Chopina, Chopinomania (Rozrywka) (1, 2010, aby, czeka, czy, czyli, dla, Dzieci, Dzieła, Ewangelizacja, gdy, ich, III, in, inny, jak, jakie, Jan, jego, jest, koncerty, kongres, krzysztof, który, których, którym, media, miejsca, miejsce, Muzeum, nad, nam, nawet, Nie, nim, nosi, od, oraz, otrzyma, otwarcie, Paweł, Piotr, Piotra, pod, Polsce, Polski, ponad, potem, prac, pracuje, przede, przez, raz, rocznica, roku, sposób, studentów, swoje, tego, tych, tylko, Tym, w Polsce, widz, wiele, zło) (by ewangelizacja.pl)
 • czwartek, 20 maja Kapuściński rozkopany (Przegląd Powszechny) (braku, coraz, Czasami, czasie, czy, czym, dalej, dla, dla niego, Dlaczego, dziennikarzy, Dzisiaj, edwarda, gdy, gdzie, ich, inny, jak, jakie, jakim, jako, jednego, jego, jej, jest, jestem, Jeszcze, kiedy, której, który, których, którym, kwestii, lat, Mamy, Miast, miejsca, mówi, musi, nawet, Nie, niego, nim, nosi, Nowy, od, ona, oraz, oznacza, Pierwszym, pod, polityczne, Polsce, polskiego, polskiej, potem, Powszechny, pracy, prl, przede, przekazu, przez, Przy, razu, roku, sam, sama, skali, sobie, stanie, swojej, tak, takiej, takim, tego, tej, telewizyjnych, tematu, teraz, tylko, Tym, Ukazuje, Warszawa, warszawskiego, warto, we, wiele, wielu, wobec, wspomina, Wszystkie, Wydziale, zaczyna, zwraca) (by ewangelizacja.pl)
 • środa, 14 kwietnia Przewodnik Katolicki w Krakowie (Diecezja, dziwisz, jak, jest, kard. Stanisław Dziwisz, Katolickiego, Krakowie, lat, Najstarszy, naszym, Nowego, od, oraz, parafiach, pierwszych, Piotr, pod, Poznań, przez, Stanisław, stwierdza, tej, Ukazuje, we, wielu, wspomina, wszystkich, WYDARZENIA) (by ewangelizacja.pl)
 • wtorek, 6 kwietnia Szatan, niestety, istnieje (Duch i dusza, Przegląd Powszechny) (aby, adama, boga, Bogiem, Brak, braku, chrześcijaństwo, coraz, czasie, czy, czyli, czym, diecezjalnych, dla, Dlaczego, Dzieci, gdy, Grzegorz, ich, II, istot, jak, jakie, jako, Jan, Jan Paweł, Jan Paweł II, jego, jej, jest, jestem, Jezusa, Katolickiego, katolik, kiedy, kowalczyk, której, który, których, którym, którzy, kwestii, lat, liczba, listopada, Mamy, miejsce, mieli, mówi, musi, nam, nami, Nasze, naszego, nawet, Nawrócenie, Nie, niego, nim, obrazy, od, ono, oraz, oznacza, Paweł, pewno, pod, Polsce, pomoc, potem, potrafi, powrotu, prawosławni, prosi, przez, Przy, robi, rodzaju, rzeczy, sam, sobie, spada, sposób, stanie, stanowisko, strony, swoje, szatan, tak, takiej, tego, Trzeba, ty, tych, tylko, Tym, w Polsce, walczy, walka, Warszawa, warto, we, wiara, wobec, woli, wolność, Wówczas, wraz, wszystkich, wtedy, Wydziale, zbawienia, zło, zwolennicy, zwraca) (by ewangelizacja.pl)