Episkopat

Biskup Janusz Zimniak przechodzi na emeryturę

Biskup Janusz Zimniak

Biskup Janusz Zimniak przechodzi na emeryturę

Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Janusza Zimniaka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej. Papieską decyzję ogłosił 16 stycznia nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

Swoją posługę pasterską biskup Janusz Zimniak realizował najpierw w diecezji katowickiej, a później w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie był biskupem pomocniczym od momentu jej utworzenia, 25 marca 1992 r.

Określony prawem kanonicznym wiek emerytalny osiągnął w 2008 r. Decyzją papieża Benedykta XVI w stan spoczynku przejdzie z dniem dzisiejszym; 16 stycznia nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk ogłosił przyjęcie rezygnacji bp. Janusza Zimniaka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.

Dewizą bp. Zimniaka są słowa: “Evangelizari et evangelizare” ? być ewangelizowanym i ewangelizować. Biskup był sekretarzem I Synodu Diecezji Katowickiej i przygotował Synod Prowincji Krakowskiej. W diecezji bielsko-żywieckiej był z kolei przewodniczącym komitetu organizacyjnego wizyty Jana Pawła II podczas pielgrzymki w 1995 r.

W 2008 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za wkład “w kształtowaniu posługi katechetycznej w jej aspekcie teoretycznym oraz praktycznym”. Zwrócono też uwagę, że posługa biskupa dotyczy zarówno osób katechizowanych, jak i katechetów. Ks. Marek Studenski, dyrektor wydziału katechetycznego bielskiej kurii, podkreślił wówczas w rozmowie z KAI, że w całym kapłańskim życiu laureata przejawiała się troska o właściwy kształt i najwyższy poziom katechezy.
Biskup Janusz Zimniak
Biskup Janusz Zimniak urodził się 6 września 1933 r. w Tychach (woj. śląskie ? dawniej katowickie). Dwa lata później jego rodzina przeprowadziła się do Mysłowic. W 1951 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego. 9 września 1956 r. – w ostatnim roku przymusowej nieobecności biskupów katowickich – przyjął w katedrze katowickiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Sonika z Kielc.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Matki Bożej Szkaplerznej w Jejkowicach koło Rybnika, Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, św. Pawła Apostoła w Pawłowie, w katolickiej stacji duszpasterskiej w Drutarni i Bruśku oraz w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Starym.

W listopadzie 1966 r. biskup katowicki powierzył mu funkcję wizytatora nauki religii oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży męskiej. W latach 1969-72 odbył studia specjalistyczne w Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym “Lumen vitae” w Brukseli, afiliowanym do Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. Otrzymał tytuł licencjata na podstawie rozprawy na temat: “Katecheza i jej język”.

Po powrocie do kraju ponownie objął funkcję wizytatora nauki religii. Równocześnie prowadził wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na kursie katechetycznym w Katowicach. Ponadto prowadził rekolekcje dla maturzystów oraz dni skupienia dla katechetek i nauczycieli. Od 1974 r. rozpoczął współpracę z redakcją “Gościa Niedzielnego” jako konsultant z dziedziny katechetyki.

W latach 1977-79 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Napisał pracę pod kierunkiem ks. prof. M. Majewskiego na temat: “Katecheza rodzinna w twórczości Pierre Ranweza”. W 1979 r. objął funkcję wicerektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

2 września 1980 r. Jan Paweł II mianował ks. dr. Janusza Zimniaka biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i biskupem tytularnym Polignano. 25 marca 1992 r. Papież mianował go biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej.

Jesienią bieżącego roku, dokładnie 4 listopada, przypada 30. rocznica sakry biskupa Janusza Zimniaka. Głównym konsekratorem podczas uroczystości w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach był wówczas biskup Herbert Bednorz.

Fot. W. Kompała

(diec. bielsko-żywiecka/md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

hastagi na stronie:

#diecezja bielsko żywiecka zmiany 2011 #zmiany personalne w diecezji bielsko-żywieckiej 2011 #diecezja bielsko żywiecka zmiany #zmiany księży 2011 bielsko #zmiany personalne w diecezji bielsko żywieckiej 2011 #scenariusz na X dzień papieski #janusz zimniak #www diecezja bielskozywiecka pk #diecezja bielsko zywiecka zmiany personalne 2011 #diecezja bielsko-żywiecka zmiany księży

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #2010   #abp   #anie   #arcybiskupa   #biskupi   #biskupów   #cej   #cych   #diecezjalnych   #dla   #EPISKOPATU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.