Episkopat

Jubileusze biskupie w kwietniu

http://www.sxc.hu

Jubileusze biskupie w kwietniu

31.03.2010

W kwietniu przypada 60. rocznica święceń kapłańskich kard. Franciszka Macharskiego, 40 lat posługi biskupiej bp. Albina Małysiaka i 25. rocznica sakry bp. Romana Marcinkowskiego.

2 kwietnia: 60. rocznica święceń kapłańskich kard. Franciszka Macharskiego
W Wielki Czwartek (1 kwietnia) ? dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa ? w czasie Mszy św. o godz. 18.00 sprawowanej w katedrze na Wawelu wierni archidiecezji krakowskiej w szczególny sposób podziękują kard. Franciszkowi Macharskiemu, obchodzącemu jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich.

http://www.sxc.huKard. Franciszek Macharski był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Został wyświęcony na kapłana 2 kwietnia 1950 r. przez kard. Adama Stefana Sapiehę. Po wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża, został 30 grudnia 1978 r. mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Konsekrowany na biskupa 6 stycznia 1979 r. w Krakowie przez swojego poprzednika Jana Pawła II, uroczysty ingres do katedry wawelskiej odbył 28 stycznia 1979 r. W tym samym roku otrzymał godność kardynalską.

Podczas Eucharystii wielkoczwartkowej jubileusz 40 lat posługi kapłańskiej dla Kościoła krakowskiego będzie obchodził również biskup pomocniczy Jan Szkodoń, który święcenia prezbiteratu przyjął 22 marca 1970 r. z rąk kard. Karola Wojtyły.

5 kwietnia: 40. rocznica sakry biskupiej bp. Albina Małysiaka
Biskup Albin Małysiak CM został mianowany biskupem pomocniczym krakowskim 14 stycznia 1970 r. Sakry biskupiej udzielił mu 5 kwietnia 1970 r. ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Msza św. dziękczynna z okazji 40-lecia posługi biskupiej odbędzie się w katedrze wawelskiej 17 kwietnia o godz. 17.00.

Bp Małysiak był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej, w Kurii Metropolitalnej nadzorował wydziały katechetyczny, zakonny i gospodarczy. Przeszedł w stan spoczynku 27 lutego 1993 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego. Brał udział w pracach wielu komisji Episkopatu Polski, m.in. przewodniczył Podkomisji ds. Zakonów Klauzurowych.

Bp Albin Małysiak jest najstarszym żyjącym polskim biskupem. Urodził się 12 czerwca 1917 w Koconiu koło Żywca. 12 kwietnia 1936 r. złożył śluby wieczyste w Krakowie w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1941 r. w Krakowie z rąk biskupa Stanisława Rosponda. Wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilewską, uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej, za co 23 listopada 1993 r. oboje otrzymali tytuł “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

13 kwietnia: 25. rocznica sakry biskupiej bp. Romana Marcinkowskiego
25-lecie przyjęcia święceń biskupich sufragana płockiego Romana Marcinkowskiego przypada 13 kwietnia. W tym roku biskup obchodzi także 45-lecie święceń kapłańskich. Okazją do dziękczynienia Bogu za obydwa jubileusze będzie Msza św. krzyżma koncelebrowana wraz z kapłanami diecezji w Wielki Czwartek w katedrze płockiej o godz. 10.00.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej 28 lutego 1985 r. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w bazylice katedralnej w Płocku z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Z nominacji Konferencji Episkopatu jest krajowym opiekunem “Legionu Maryi” w Polsce.

Bp Roman Adam Marcinkowski urodził się 28 lutego 1942 r. w Szczutowie. W 1965 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, przyjmując 13 czerwca tegoż roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. Pracował jako wikariusz w Imielnicy (1965-69), Ciechanowie (1969-70), Pałukach (1970-71), Bodzanowie (1971-73) i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku (1973-74). W 1974 r. zrobił specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, a w 1976 r. magisterium. W latach 1974-80 r. pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii, zaś w latach 1974-85 pracował też jako diecezjalny duszpasterz rodzin. Od roku 1980 do 1991 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

hastagi na stronie:

#diecezja radomska zmiany personalne 2011 #zmiany personalne w diecezji kaliskiej 2011 #diecezja kaliska zmiany personalne 2011 #zmiany personalne w diecezji radomskiej 2011 #diecezja płocka zmiany księży #diecezja radomska zmiany personalne #PRZENIESIENIA KSIĘŻY 2011 #zmiany księży 2011 kraków #zmiany personalne w diecezji płockiej 2011 #diecezja kaliska zmiany personalne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #1   #2010   #abp   #abp Józef Kowalczyk   #apostolska   #benedykt xvi   #biskup   #biskupa   #Biskupem   #bp   #czasie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.