KAI

Jasnogórskie spotkania samorządowe (zapowiedź)

Jasnogórskie spotkania samorządowe (zapowiedź)
W najbliższą niedzielę, 14 stycznia, na Jasnej Górze odbędą się kolejne spotkania samorządowe, tym razem połączone z pielgrzymką samorządu terytorialnego. Na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele wszystkich lokalnych wspólnot.

Msza św. dla samorządowców odprawiona zostanie w niedzielę o godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej. Poprzedzi ją o godz. 10.00 spotkanie w Sali papieskiej, w czasie, którego o. prof. Zachariasz Jabłoński przedstawi “Jasnogórskie przesłanie dla samorządowców”. O zasadzie pomocniczości jako podstawie
samorządu terytorialnego mówić będzie Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego, a dostęp do informacji publicznej z punktu widzenia obywatela omówi Mirosław Sekuła, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Obok wspólnej modlitwy, spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowisk samorządowych z różnych stron kraju.

W zaproszeniu na pielgrzymkę Tadeusz Wrona prezydent Częstochowy, główny organizator modlitwy samorządowców, napisał, że na początku V już kadencji – odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Spotkanie Jasnogórskie będzie sposobnością do podziękowania za dotychczasową opiekę oraz prośbą o pomoc w wypełnieniu samorządowych powinności i realizacji przedsięwzięć służących dobru ogólnemu. Będzie także sposobnością
do pogłębionej refleksji nad istotą publicznej misji pełnionej przez osoby pochodzące z wyboru i reprezentujące lokalne społeczności.

Do udziału w pielgrzymce zostali zaproszeni marszałkowie, prezydenci, starości, burmistrzowie, wójtowie oraz radni.

it /
it / Jasna Góra

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy