Narodowy Dzień Życia

Projekt ustawy przyjaznej rodzinom ? rejestracja komitetu

W biurze Marszałka Sejmu organizatorzy inicjatywy – Jacek Sapa i Ludwik Skurzak – złożyli blisko dwa tysiące podpisów umożliwiających rejestrację komitetu poparcia dla przyjaznego rodzinom projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw licznym głosom samych rodzin i organizacji promujących rodziny, które sprzeciwiały się podpisaniu

W biurze Marszałka Sejmu organizatorzy inicjatywy – Jacek Sapa i Ludwik Skurzak – złożyli blisko dwa tysiące podpisów umożliwiających rejestrację komitetu poparcia dla przyjaznego rodzinom projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.


Postanowiliśmy wyjść naprzeciw licznym głosom samych rodzin i organizacji promujących rodziny, które sprzeciwiały się podpisaniu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głosy te zostały zlekceważone w trakcie procesu legislacyjnego przez naszych reprezentantów – powiedział Jacek Sapa z Fundacji Narodowego Dnia Życia. I dodał – Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny, aby włączyli się w akcję zbierania kolejnych podpisów, które sprawią, że nasz projekt zostanie wniesiony pod obrady Sejmu.


Z kolei Ludwik Skurzak powiedział – Uchwalona nowelizacji to wyjątkowo złe prawo i przejaw porażającej niedbałości legislacyjnej. Nowa ustawa z pewnością nie rozwiąże istniejących problemów, a pogłębi jedynie proceduralny bałagan. Najgorzej wyjdzie na tym oczywiście rodzina. Warto również zaznaczyć, że w dobie kryzysu ekonomicznego uregulowania, które wprowadza uchwalona nowelizacja przyczynią się do marnotrawstwa środków publicznych.


Przygotowany projekt ustawy:


Likwiduje możliwość odbierania rodzicom dzieci przez administrację publiczną według niejasnych przesłanek i dopuszcza takie zdarzenia tylko w określonych sytuacjach powierzając to wyspecjalizowanym organom.


Zwiększa spójność systemu prawnego przez jasne przypisanie zapisów do właściwych im gałęzi prawa i wyeliminowanie prawa budzącego wątpliwości co do jego zgodności z ustawą zasadniczą.


Eliminuje nakładanie się kompetencji różnych organów w przypadku konieczności doraźnego umieszczenia dziecka w środowisku innym, niż rodzina


Likwiduje  bałagan legislacyjny polegającego na wymieszaniu  przepisów różnych gałęzi prawa, w sposób powodujący wątpliwości co do praktycznych możliwości ich wykonania.


Precyzyjnie określa, kto ponosi odpowiedzialność za decyzję o zabraniu dziecka z domu rodzinnego oraz do kogo należy obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu sądu.


Formularze do zbierania podpisów oraz projekt ustawy można pobrać ze strony internetowej www.lepszeprawo.pl.


***


Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl


 

Źródło Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy