Papiez Franciszek w Sanktuarium œw. Jana Paw³a II, 30 VII 2016 papiez Franciszek w Polsce

Papiez Franciszek w Sanktuarium sw. Jana Pawla II, 30 VII 2016
papiez Franciszek w Polsce
SDM 2016: Swiatowe Dni Mlodziezy 2016
https://www.ewangelizacja.pl
fot. Mazur /episkopat.pl


Top