III Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej

III Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej (16 czerwca)
31.05.2012

Płonka Kościelna
16.06.2012, godz. 13:00
Festiwal Młodych
“MOCĄ ŚWIADECTWA”

Prowadzenie:
ks. Artur Godnarski
oraz Wspólnota św. Tymoteusza z Gubina

Koncert: Zespół Przystanek Jezus

Gość specjalny: p.Lidia Sadowa

Program:

12.00 – zgłoszenia i odbiór pakietów w recepcji

13.00 – zawiązanie wspólnoty i nabożeństwo chrzcielne (prowadzi zespół “Już i jeszcze nie”) przy źródełku “na Łasku”, świadectwo p. Lidii Sadowej, następnie pielgrzymka do miejsca festiwalowego

14.30 – animacja zebranych na placu Festiwalu (koronka do Bożego Miłosierdzia, świadectwa, grupy dzielenia) – Wspólnota św. Tymoteusza

17.30 – Sakrament Pokuty i Pojednania (Sanktuarium)

18.00 – Eucharystia

19.00 – przerwa na posiłek

20.00 – koncert – Zespół Przystanek Jezus

21.00 – Apel Jasnogórski i Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego

22.00 – “Jezus Żyje” – Radosne Dziękczynienie (tańce uwielbienia)

Przydatne linki:

>>>Trailer o III Festiwalu Młodych

>>>Blog o Festiwalu

>>>Strona KSM o Festiwalu

O FESTIWALU:

Kilka słów o samym miejscu

Płonka to miejsce, w którym ponad 300 lat temu miały miejsce objawienia maryjne. Matka Boża ukazała się 16-letniej dziewczynie Katarzynie Roszkowskiej. Od tego momentu zaczęły się tam dziać niezwykłe wydarzenia związane z osobą Katarzyny (m.in. traciła ona i odzyskiwała mowę w czasie, który został zapowiedziany przez Maryję w objawieniach), jak również przy obrazie Wniebowzięcia Matki Bożej, w kościele, czy przy źródełku “na Łasku”. Wieść o zjawieniach Bożej Rodzicielki szybko się
rozeszła. Z różnych stron kraju zaczęli napływać pielgrzymi. Odnotowywano liczne uzdrowienia. W związku z tym biskup diecezjalny wyznaczył komisję kościelną do zbadania wydarzeń, które miały miejsce w Płonce. Od 28 września do 30 września trwały przesłuchania świadków. Spisano zeznania 22 osób. Pomimo to w protokóle komisji stwierdzono, że świadków i samych uzdrowionych było “całe mnóstwo”. Ludzie nie tylko chętnie zeznawali, ale domagali się, aby ich przesłuchiwano, a na wieść o zakończeniu
prac komisji uczyniono wielki okrzyk, który jakoby miał potwierdzić doznane łaski i cuda. Wszystkie akta przekazano biskupowi łucko-brzeskiemu Stanisławowi Dąmbskiemu, który dekretem wydanym w Janowie dnia 27 marca 1679 roku zezwolił na publiczny kult przy obrazie Matki Bożej Płonkowskiej. Uznał też prawdziwość otrzymanych łask i cudów. Zabronił pod najcięższymi karami kościelnymi poddawania w wątpliwość i stawania przeciw czci Obrazu NMP będącego w płonkowskim kościele. Kult rozwijał się
bardzo dynamicznie. Przez minione stulecia w większym czy mniejszym stopniu przybywali ludzie by dziękować i prosić Boga przez wstawiennictwo Najlepszej z Matek. Wyciszony jednak kult z racji zawirowań wojennych i wojującego komunizmu ożył wraz z przygotowaniami do koronacji cudownego obrazu, której dokonał kard. Józef Glemp, wówczas Prymas Polski 30 czerwca 1985 roku.

Pierwsze spotkania młodych:

Przygotowania do koronacji stały się impulsem, by w sanktuarium gromadzić młodzież. Przez kilka lat do Płonki przyjeżdżali młodzi z diecezji i nie tylko na czuwanie przy obrazie, które miało miejsce w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Owe spotkania cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem. Program przygotowywali duszpasterze młodzieży angażując alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. To święto młodych było również wspierane przez miejscowych Księży Biskupów: Mikołaja Sasinowskiego, Juliusza Paetza, a nade wszystko ze spotkań radował się bp Edward Samsel. Atmosfera modlitwy i entuzjazm, który panował wśród młodych sprawiły, że Matkę Bożą Płonkowską zaczęto nazywać “Królową Młodzieży”. Taki właśnie napis widniał na ołtarzu celebry podczas koronacji i takim tytułem nazywany jest Płonkowski wizerunek Maryi Wniebowziętej. To ewenement w skali Kościoła w Polsce, a także w skali Kościoła Powszechnego. Na słowa “Królowa Młodzieży” Biskupi i Księża innych diecezji mówią: “to tytuł na dzisiejsze czasy, to określenie obrazu Matki Bożej, które potrzebne jest nam dziś w duszpasterstwie młodzieży”.

Wznowienie spotkań:

Po wielu latach od koronacji zaniechano z niewiadomych względów organizacji spotkań młodzieży w Sanktuarium. Potrzebny jak się okazało był impuls. Dobrym momentem był srebrny jubileusz koronacji cudownego obrazu zorganizowany przez miejscowego kustosza ks. Józefa Ogórkisa.. Dzięki Jego przychylności w trzy dni dziękczynienia wpisano właśnie spotkanie z młodzieżą. Inicjatorem owego spotkania młodych było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Spotkanie nazwano “Festiwalem
Młodych u Królowej Młodzieży”. Pierwszy festiwal w roku 2010 zgromadził około 1000 młodych, co zaowocowało natychmiastową decyzją, że KSM będzie takie festiwale organizować każdego roku. Koncert Tomka Kamińskiego, spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem i procesja światła połączona z nabożeństwem chrzcielnym przy źródle “na Łasku” przyniosły informacje zwrotne od uczestników w postaci świadectw typu: “Dlaczego tutaj jestem? Jest to piękny czas radości z życia i spojrzenia w głąb siebie
uśmiecha się Agnieszka z Ostrowii Mazowieckiej dodając: stanąć w prawdzie, poznać samego siebie, swoje słabości, w których ukazuje się chwała Boża”.

Cel spotkań:

Organizatorzy spotkania mówią, że wznowienie spotkań w Płonce to jednoznaczna ingerencja Matki Bożej, która niejako się upomniała o młodzież właśnie w jubileusz koronacji. Koronę, którą włożono na wizerunek Płonkowskiej Pani święcił w Rzymie bł. Jan Paweł II, który w ostatnich chwilach ziemskiego życia powiedział: “Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Spotkania młodych w Płonce są realizacją tego “szukania”, do którego mobilizował swoją posługą wszystkich duszpasterzy Papież Jan Paweł II. Spotykając się z młodymi natomiast zawsze wskazywał na Chrystusa, bo cóż jest celem tych spotkań, jak nie odzyskanie i pogłębianie osobistej jedności z Chrystusem? Z tego rodzą się największe cuda! Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży” ma charakter ewangelizacyjny. Wiele spraw, które poruszane są podczas spotkań dotyczy bezpośrednio młodego człowieka, który nie zawsze wie jak poruszać się w świecie nie mając ugruntowanych wartości. Przez koncerty, konferencje, spotkania ze znanymi ludźmi organizatorzy pragną wskazać bezpieczną drogę prowadzącą do Boga, a tym samym szczęśliwego życia. Każdego roku festiwalowi towarzyszy temat spotkania: w roku 2010 “Zło dobrem zwyciężaj”, 2011 “Błogosławieni czystego serca”, a w ich realizacji pomagali bł. ks. Jerzy Popiełuszko i bł. Karolina Kózka.

Niebawem – 16 czerwca:

Hasło tegorocznego III Festiwalu Młodych w Płonce brzmi: “Mocą świadectwa”. Przy wyborze hasła organizatorzy sugerowali się rozpoczynającym się jesienią “Rokiem wiary” zainicjowanym przez Benedykta XVI. Towarzyszyć nam będzie bł. Jan Paweł II, obecny w znaku relikwii. Spotkanie poprowadzą doświadczeni Ewangelizatorzy: wspólnota św. Tymoteusza z Gubina i Zespół Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się przy źródle “na Łasku”, gdzie wysłuchamy świadectwa wiary p. Lidii Sadowej (aktorka teatralna i serialowa) aby później przejść pielgrzymką do miejsca festiwalowego w pobliżu sanktuarium. Eucharystię będziemy sprawować w kościele, gdzie znajduje się kaplica z Cudownym Obrazem, której będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Będzie również czas na uwielbienie Jezusa Eucharystycznego oraz na tańce uwielbienia, które zakończą spotkanie.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału!

Ks. Robert Śliwowski

Related posts

Top