Przewodnik Katolicki 33/2014

Jerozolima jest piękna. Często jednak powtarza się, że ceną tego piękna jest cierpienie, które ją spotyka

Za tych po prawej i za tych po lewej

Jerozolima jest piękna. Często jednak powtarza się, że ceną tego piękna jest cierpienie, które ją spotyka. A żyjących tu ludzi różnych religii łączy jedno ? pragnienie pokoju.

tekst ks. Jarosław Czyżewski

Do Jerozolimy przybywamy 26 lipca.…