Majowe jubileusze biskupów

Majowe jubileusze biskupów 10.05.2011 70. rocznica święceń kapłańskich biskupa Albina Małysiaka i 75-lecie urodzin biskupów Mariana Kruszyłowicza i bp. Stanisława Stefanka wypadały na początku maja.

Majowe jubileusze biskupów

10.05.2011

70. rocznica święceń kapłańskich biskupa Albina Małysiaka i 75-lecie urodzin biskupów Mariana Kruszyłowicza i bp. Stanisława Stefanka wypadały na początku maja. Przed nami złote jubileusze kapłaństwa biskupów: Piotra Krupy, Bogdana Wojtusia, Stanisława Napierały i Stefana Siczka. Prymas senior kard. Józef Glemp obchodzi w maju 55-lecie kapłaństwa, a srebrne jubileusze święceń prezbiteratu ? bp Adam Bałabuch i bp Krzysztof Zadarko. Arcybiskup Bolesław Pylak świętuje zaś 45. rocznicę sakry biskupiej.

1.05 :: 70. rocznica święceń kapłańskich bp. Albina Małysiaka
Bp Albin Małysiak święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1941 r. z rąk bp. Stanisława Rosponda. Papież Paweł VI 14 stycznia 1970 r. nominował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Beatia. Sakrę biskupią przyjął 5 kwietnia 1970 r. z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Zob. Reportaż TVP Kraków

6.05 :: 75. rocznica urodzin bp. Mariana Kruszyłowicza
Bp Marian Błażej Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 r. w Gliniszczach (obecnie Białoruś). W ubiegłym roku świętował jubileusze 50-lecia kapłaństwa i 20. rocznicy sakry biskupiej.
W 1952 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanie konwentualni) i 7 lutego 1960 w Łodzi Łagiewnikach otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Koszalinie, ekonomem prowincji, gwardianem w Niepokalanowie, wikariuszem generała zakonu w Rzymie (1978-1989) i prowincjałem w Warszawie. 9 grudnia 1989 r. został mianowany biskupem pomocniczym szczecińsko-kamieńskim. Jego zawołanie biskupie brzmi: ?Oboedientia et pax? (Posłuszeństwo i pokój).

7.05 :: 75. rocznica urodzin bp. Stanisława Stefanka
Biskup łomżyński Stanisław Stefanek przyszedł na świat 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim koło Lublina. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 r. w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej (chrystusowcy) z rąk arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a 26 października 1996 r. ? biskupem ordynariuszem diecezji łomżyńskiej. Zawołaniem biskupim uczynił słowa ?In omnibus Christus? (We wszystkim Chrystus).

14.05 :: 50. rocznica święceń kapłańskich bp. Piotra Krupy
Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Piotr Krupa będzie przeżywał 50-lecie kapłaństwa 14 maja. ?W roku złotego jubileuszu kapłaństwa powierzam osobę Ks. Biskupa Piotra Krupy Waszej, umiłowani w Panu, modlitwie i życzliwości? ? napisał biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, zapraszając diecezjan na uroczystości jubileuszowe. Odbędą się one w poniedziałek 16 maja o godz. 12.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie.
Bp Piotr Krupa wywodzi się z diecezji tarnowskiej. Po zakończeniu drugiej wojny światowej wraz z rodziną osiadł w ówczesnej diecezji gorzowskiej. 14 maja 1961 r. przyjął z rąk bp. Wilhelma Pluty święcenia kapłańskie. Biskupem jest od 1984 r. Najpierw pełnił funkcję biskupa pomocniczego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a od roku 1992 ? w diecezji pelplińskiej.

Zob. Słowo Biskupa Pelplińskiego na złoty jubileusz kapłaństwa ks. Biskupa Piotra Krupy

20.05 :: 50. rocznica święceń kapłańskich bp. Bogdana Wojtusia
Złoty jubileusz kapłaństwa bp. Bogdana Wojtusia, biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, przypada 20 maja. W 1961 r. przyjął on święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.
Obchody jubileuszu Biskup Wojtuś rozpocznie w parafii chrztu w Łąsku Wielkim (dziś to teren diecezji pelplińskiej, dawniej parafia należała do archidiecezji gnieźnieńskiej). Biskup będzie sprawował Mszę św. dziękczynną w kościele pw. św. Anny 15 maja 2011 r. o godz. 10.30.
19 maja 2011 r. Jubilat będzie dziękować za dar kapłaństwa w katedrze gnieźnieńskiej o godz. 12.00. We Mszy św. uczestniczyć będą: abp Józef Kowalczyk, kard. Józef Glemp, abp Henryk Muszyński, bp Wojciech Polak oraz kapłani wyświęceni wraz z bp. Wojtusiem. Homilię wygłosi kard. Józef Glemp.
Złoci jubilaci będą sprawować później Msze dziękczynne w swoich parafiach. Ks. Biskup ? w katedrze gnieźnieńskiej w niedzielę 22 maja o godz. 12.00. Po liturgii zaplanowano spotkanie w seminarium gnieźnieńskim, w którym Biskup był przez sześć i pół roku rektorem.

24.05 :: 25. rocznica święceń kapłańskich bp. Adama Bałabucha
Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, będzie obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa wraz z księżmi z rocznika święceń w diecezji. W katedrze świdnickiej 25 maja będzie sprawowana uroczysta Msza św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Ignacego Deca.

25.05 :: 55. rocznica święceń kapłańskich kard. Józefa Glempa
Prymas senior kard. Józef Glemp będzie obchodził w maju 55. rocznicę święceń prezbiteratu. Studiował najpierw filozofię w seminarium duchownym w Gnieźnie, a teologię w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznańskiego Franciszka Jedwabskiego.
4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji warmińskiej, sakrę biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność prymasa Polski. Od 2007 r. arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej.

25.05 :: 25. rocznica święceń kapłańskich bp. Krzysztofa Zadarko
Wśród tegorocznych jubilatów 50- i 25-lecia kapłaństwa, zaproszonych do koncelebry z biskupem koszalińsko-kołobrzeskim podczas Mszy Krzyżma w katedrze w Wielki Czwartek, był także biskup pomocniczy Krzysztof Zadarko, który święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1986 r. W poniedziałek wielkanocny bp Zadarko obchodził drugą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym koszalińsko- kołobrzeskim 16 lutego 2009 r.

27.05 :: 50. rocznica święceń kapłańskich bp. Stanisława Napierały
Złoty jubileusz kapłaństwa biskupa kaliskiego Stanisława Napierały przypada 27 maja. Uroczystości z tej okazji odbyły się w diecezji 9 maja, kiedy obchodzony był Dzień Świętości Kapłańskiej. Po nabożeństwie w kaliskiej katedrze ok. 300 kapłanów procesyjnie przeszło do Sanktuarium św. Józefa na Eucharystię. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Napierała, który dziękował za 50-lecie kapłaństwa i 30-lecie biskupstwa.
Bp Napierała ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu i został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Antoniego Baraniaka 27 maja 1961 r. Ojciec Święty powołał go 26 sierpnia 1980 r. do godności biskupiej i ustanowił biskupem pomocniczym poznańskim. Od 25 marca 1992 r. jest ordynariuszem diecezji kaliskiej.

27.05 :: 50. rocznica święceń kapłańskich bp. Stefana Siczka
Jubileusz 50. rocznicy święceń kapłańskich bp. Stefana Siczka, biskupa pomocniczego diecezji radomskiej, będzie obchodzony 27 maja. O godz. 18.00 w katedrze radomskiej będzie sprawowana Msza św. w intencji Jubilata.
Biskup ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1961 r. z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. 25 marca 1992 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym radomskim ze stolicą tytularną Dagno.

29.05 :: 45. rocznica sakry biskupiej abp. Bolesława Pylaka
Arcybiskup senior archidiecezji lubelskiej Bolesław Pylak pełni posługę biskupią od 45 lat. 14 marca 1966 r. został mianowany biskupem tytularnym Midica oraz biskupem pomocniczym w diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią otrzymał 29 maja 1966 r. z rąk bp. Piotra Kałwy. 27 czerwca 1975 r. objął diecezję lubelską jako biskup ordynariusz, a po reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce i podniesieniu rangi diecezji lubelskiej do archidiecezji w 1992 r. został jej pierwszym arcybiskupem. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.