Wydarzenia

Przesłanie Jana Pawła II do polskich biskupów

Wystawa: Przesłanie Jana Pawła II do polskich biskupów 20.04.2011 W siedzibie Episkopatu otwarto dziś (20.04) wystawę upamiętniającą spotkania Jana Pawła II z biskupami i jego

Wystawa: Przesłanie Jana Pawła II do polskich biskupów

20.04.2011

W siedzibie Episkopatu otwarto dziś (20.04) wystawę upamiętniającą spotkania Jana Pawła II z biskupami i jego przesłanie do Konferencji Episkopatu. W uroczystości wziął udział bp Alojzy Orszulik, który pracował w Sekretariacie Episkopatu w czasie papieskich odwiedzin w tym gmachu.

?Przynależność do Konferencji Episkopatu Polski i wielorakie uczestnictwo w jej pracach zostało uznane przez Opatrzność Bożą za najwłaściwszą drogę przygotowania do tej posługi, jaką od 16 października wypada mi spełniać w stosunku do Kościoła powszechnego? ? mówił Jan Paweł II podczas spotkania z polskimi biskupami w trakcie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Z Konferencją Episkopatu spotkał się na Jasnej Górze, 5 czerwca 1979 r. Podobnych spotkań były jeszcze trzy: na Jasnej Górze w 1983 r., a także w siedzibie Sekretariatu Episkopatu w Warszawie w 1987 r. i 1991 r. Dwukrotnie ? podczas pielgrzymek w 1997 i 1999 r. ? Jan Paweł II przekazał biskupom skierowane do nich orędzia.

Uporządkowane chronologicznie zdjęcia z papieskich spotkań z hierarchami, zwłaszcza z wizyty Papieża w nowym gmachu Sekretariatu Episkopatu, wraz z zebranymi tematycznie fragmentami jego przemówień stały się osnową wystawy, która stanęła w holu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przy skwerze kard. Wyszyńskiego w Warszawie. Otworzyli ją uroczyście bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Episkopatu, i bp Alojzy Orszulik, który pracował w Sekretariacie KEP w czasie papieskich odwiedzin w tym gmachu.

? Ta beatyfikacja to jakby powrót Jana Pawła II ? mówił bp Budzik. Sekretarz generalny przypomniał, że Papież był w tym gmachu dwa razy. ? I dzisiaj wraca w formie tej wystawy.

Biskup Alojzy Orszulik był nie tylko uczestnikiem spotkań z Papieżem, ale i organizatorem pielgrzymek. od 1968 r. kierował Biurem Prasowym Episkopatu Polski, od roku 1983 pełnił funkcję sekretarza pomocniczego, a w latach 1989-1994 ? już jako biskup ? był zastępcą sekretarza Episkopatu. ? Pora przeciąć tę wstęgę, żeby pójść i przypomnieć sobie, stosownie do tego, co kto pamięta, jak to było i co mówił Papież w tym domu do biskupów i jak przebiegała wizyta w tym gmachu ? mówił podczas otwarcia wystawy. Jak podkreślił bp Orszulik, ?Jan Paweł II uświęcił ten dom swoją obecnością i tutaj będzie także jako błogosławiony na przednim miejscu?.

W otwarciu wystawy wzięli udział pracownicy Sekretariatu Episkopatu oraz zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. KAI i Caritas.

Wystawę opracowała s. Natanaela Wiesława Błażejczyk. Felicjanka jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w Episkopacie ? konsultantem ds. ochrony zabytków sakralnych. Wystawę będzie można oglądać do końca maja. Podczas czerwcowego zebrania plenarnego wszyscy biskupi otrzymają broszurę, będącą odwzorowaniem wystawy.

md/ BP KEP

Z przemówień Jana Pawła II do Episkopatu Polski:

:: To bowiem, co w szczególny sposób charakteryzuje polską Konferencję Episkopatu ? to jest owa jedność, która stanowi źródło duchowej siły. (1979)

:: Kościół potrzebuje ładu hierarchicznego w tym celu, aby mógł skutecznie służyć człowiekowi i społeczeństwu w dziedzinie ładu moralnego. (1979)

:: Wówczas, kiedy zabrakło własnych, ojczystych struktur państwowych, społeczeństwo w ogromnej większości katolickie znajdowało oparcie w ustroju hierarchicznym Kościoła. (…) Episkopat Polski współczesnej jest w szczególny sposób spadkobiercą i wyrazicielem tej prawdy. (…) Dzięki temu Polska jest katolicka. Powiem: dzięki temu Polska jest Polską. Jest też ?zawsze wierna?. (1979)

:: Z racji swej misji ewangelicznej i pasterskiej Kościół nie może przestać być sługą takich zadań jak podmiotowość społeczeństwa związana z przestrzeganiem praw osoby ludzkiej. (1987)

:: Episkopat Polski, jak każdy na świecie biskup i Episkopat, powołany jest nade wszystko do głoszenia Ewangelii ? wciąż tej samej i wciąż na nowo. (1991)

:: Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co ?legalne?, zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako ?moralnie dozwolone?. (1991)

:: Przed Episkopatem Polski rysuje się jako istotne zadanie konieczność wejścia w siebie, w Kościół, który jest na naszej ziemi z jego ?wczoraj i dziś? ? z uwzględnieniem pełnego horyzontu europejskiego. (1991)

:: Człowiek musi znaleźć w Kościele przestrzeń do obrony poniekąd przed samym sobą: przed złym użyciem
swej wolności, przed zmarnowaniem wielkiej historycznej szansy dla narodu. (1991)

:: Kościół w Polsce może ofiarować jednoczącej się Europie swoje przywiązanie do wiary, swój natchniony
religijnością obyczaj, duszpasterski wysiłek biskupów i kapłanów, i zapewne wiele jeszcze innych wartości, dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale
także głębią życia duchowego. (1997)

:: Istnieje potrzeba obecności Kościoła w środkach przekazu. Za ich pośrednictwem bowiem Kościół wchodzi w dialog ze światem i przy ich pomocy może kształtować sumienie człowieka. (1997)

:: Spośród konkretnych problemów i zadań chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia przez katolików świeckich właściwej im odpowiedzialności w Kościele. (1997)

:: Róbcie nadal wszystko, co możliwe, dla ratowania godności i zdrowia moralnego rodziny, aby była Bogiem silna. Niech rodzina czuje bliskość i szacunek Kościoła, i jego poparcie w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, stabilności i sakralności. O to was w szczególny sposób proszę jako Pasterzy. (1999)

:: Trzeba rozwijać duszpasterstwo powołań, a przede wszystkim dużo się modlić i wzywać do modlitwy, aby nie brakło chętnych do pójścia za głosem Chrystusa. (1999)

:: Drodzy Bracia! Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa jako ci, co usługują, bądźcie dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich. (1999)

(mf ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.