Nawracajmy się, słuchając Pana

Nawracajmy się, słuchając Pana

07.03.2011

W Środę Popielcową, 9 marca, rozpoczyna się 40-dniowe przygotowanie do przeżywania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół zachęca wiernych do zgłębiania Słowa Bożego, podkreślając, że nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana. Benedykt XVI zwraca uwagę na chrzcielny charakter Wielkiego Postu i tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, które uczą żyć radykalną miłością Chrystusa.

?Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym? ? podkreśla w orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI. Zachęca, by był on ?przeżywany z należnym zaangażowaniem?.

Okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do przeżycia misterium paschalnego Chrystusa, ma podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Papież zwraca uwagę, że Kościół od zawsze łączy Wigilię Paschalną z celebracją chrztu. ?Nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez Sakrament Chrztu każdego dnia nas pobudza, by uwolnić nasze serce od ciężaru rzeczy materialnych, od egoistycznego przywiązania do ?ziemi?, które nas zubaża i które przeszkadza nam w byciu dyspozycyjnymi i otwartymi na Boga i na bliźniego? ? pisze Benedykt XVI. Papież podkreśla też wagę chrztu udzielanego w dzieciństwie, bo ukazuje on, że chodzi o dar Boga ? nikt poprzez własne siły nie zasługuje na życie wieczne. Pisze także o szczególnym spotkaniu z Chrystusem, które wówczas następuje. ?Chrzest nie jest więc rytem z przeszłości? ? podkreśla Ojciec Święty.

Charakter chrzcielny Wielkiego Postu uwidacznia liturgia Słowa Bożego i czytane w kolejne niedziele Ewangelie: o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. W Wigilię Paschalną wierni uroczyście odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. W tę Noc tradycyjnie chrzest przyjmują dorośli.

?Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego ? najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego ? cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu?? ? pisze Benedykt XVI. Tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy nazywa ?wyrazami zaangażowania w nawrócenie?, poprzez które Wielki Post uczy żyć w świecie coraz bardziej radykalną miłością Chrystusa. ?Okres wielkopostny jest dogodnym momentem, aby na nowo uznać naszą słabość, przyjąć, ze szczerą rewizją życia, odnawiającą Łaskę Sakramentu Pokuty i podążać w zdecydowany sposób w stronę Chrystusa? ? pisze także Papież.

Tegoroczny program duszpasterski ?Kościół domem i szkołą komunii? koncentruje się na komunii z Bogiem, czyli doskonaleniu modlitwy oraz uczestnictwa w liturgii. Jedną z propozycji Kościoła w Polsce na Wielki Post jest podjęcie lectio divina. Ks. Edward Staniek zwraca uwagę na sposób czytania Pisma Świętego, który nie jest studium, a modlitwą. ? Modlitewne czytanie Pisma Świętego nie tylko karmi intelekt, ale kształtuje serce. Ono jest komunią z Bogiem otwartą na wielkie bogactwo Objawienia ? wyjaśnia.

Duszpasterze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo powierzchowności i formalizmu ?kolejkowych spowiedzi?. ? Spowiedź nie powinna być jakimś machinalnym, przedświątecznym rytuałem, lecz ma być włączona w całe życie wiary, modlitwy, pracy nad sobą i systematyczną formację ? podkreśla ks. Mariusz Pohl. Duchowny proponuje nabożeństwa pokutne z indywidualną spowiedzią. ? Wspólny rachunek sumienia, poprzedzony dodatkowo konferencją, jest doskonałą katechezą, skutecznie kształtującą sumienie i uświadamiającą istotę grzechów ? dodaje. Zachęca, by w parafiach tak przygotowano spowiedź świąteczną, by do maksimum dopomóc w jej owocnym przeżyciu. – Już samo wyłożenie w ławkach kartek z propozycją rachunku sumienia może stać się skutecznym narzędziem łaski – wskazuje.

Do wprowadzenia w parafii wspólnej modlitwy Liturgią Godzin w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zachęca Krzysztof Jankowiak z Ruchu Światło-Życie. Liturgia Godzin to oficjalna modlitwa Kościoła, zawierająca fragmenty z Pisma Świętego. ? Najlepszym czasem do wprowadzenia wspólnej modlitwy jest właśnie Triduum Paschalne. Stopniowo wzrasta świadomość, iż to są największe święta naszej wiary. Świadomi chrześcijanie w coraz większym stopniu są gotowi uczestniczyć nie tylko w liturgiach Triduum, ale przeżywać całe dni na modlitwie. Najczęściej zaprasza się do wspólnej modlitwy właśnie w te dni ? odbywają się wtedy jutrznie, czasem połączone z godziną czytań, niekiedy godzina czytań osobno ? tłumaczy.

(Komisja Duszp./md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adz   #awie   #bandy   #bie   #byli   #cych   #Dalí   #jakiej   #jej   #jest   #kontek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.