Związek Dużych Rodzin Trzy Plus apeluje o pomoc rodzinom wielodzietnym

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus apeluje o pomoc rodzinom wielodzietnym

18.01.2011

Polska należy do państw o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie. Prawidłowa zastępowalność pokoleń ostatni raz miała miejsce w roku 1988 ? alarmuje Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Raport dotyczący polskiej polityki prorodzinnej i sytuacji rodzin wielodzietnych przedstawiła burmistrzom, prezydentom i wójtom Miast Papieskich. Zebrali się oni 18 stycznia br. na dorocznym spotkaniu organizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Według europejskiego raportu z czerwca 2009 roku polskie dzieci są najuboższe wśród wszystkich państw starego kontynentu. Aż 33% dzieci w naszym kraju pochodzi z rodzin wielodzietnych. W przeliczeniu dochodu na jedną osobę, rodziny wielodzietne są daleko w tyle za modelem 2+1, a nawet za matkami samotnie wychowującymi dziecko.

Podczas gdy małżeństwo z jednym dzieckiem dysponuje średnim miesięcznym dochodem na osobę w wysokości 847zł, to średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie z trojgiem dzieci wynosi 455zł., a w rodzinie z czworgiem i więcej dziećmi 325 zł. – Świadoma decyzja o powiększeniu rodziny jest więc przyzwoleniem na znaczne obniżenie statusu materialnego ? podkreśla Joanna Puzyna-Krupska i apeluje o skuteczną politykę prorodzinną.

Wraz ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus proponuje kolejnym miastom i gminom m.in. wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, która dawałaby pewne przywileje dla rodzin wielodzietnych. Projekt ?Karta Duża Rodzina? ma na celu ?wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych? ? czytamy na stronach internetowych Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Mogą być różne pomysły, co do tego, w jaki sposób w danej gminie ułatwić życie rodzinom wychowującym większą ilość dzieci. Krupska wymienia tu m.in. możliwość darmowej komunikacji miejskiej, zniżki na bilety do kina, teatru, na basen dla tych rodzin, czy też na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Jak podkreśla, Karta znakomicie funkcjonuje w Grodzisku Mazowieckim, który wprowadził ją jako pierwszy (>>>posłuchaj). – Zachęcamy, by takie karty wprowadzały wszystkie gminy w Polsce ? mówi Joanna Krupska. Uważa, że wydatki dotyczące Karty są niewielkie wobec korzyści, jakie niesie ( >>>posłuchaj).

Oprócz Grodziska Mazowieckiego, który przyznaje Karty Dużych Rodzin, rodzinom z co najmniej trójką dzieci, pewne ulgi dla rodzin wielodzietnych istnieją też we Wrocławiu – ale dopiero powyżej trójki dzieci oraz w Warszawie (bezpłatna komunikacja) dla rodzin z co najmniej piątką potomstwa. Drugim miastem w Polsce, które wprowadziło podobny program – ?3+ Liczna Rodzina? są Tychy. Przywileje dla rodzin wielodzietnych ma również Sandomierz. Ostatnio Kartę Dużej Rodziny, która będzie odpowiednikiem Karty Miejskiej, przygotowały władze Gdańska. Karta przysługiwać będzie bezpłatnie małżeństwom z trojgiem i więcej dzieci.

Jak podkreśla Joanna Krupska, tego typu karty funkcjonują od dawna w Europie, m.in. w Hiszpanii, Austrii i we Włoszech. We Francji kartę wprowadzono już w 1921 roku i obowiązuje ona w całym kraju, a pieniądze na funkcjonowanie inicjatywy wykładają m.in. wielkie firmy i koncerny ( >>>posłuchaj).

(www.3plus.pl/ jl ? Biuro Prasowe KEP 2011)

hastagi na stronie:

#www 2011 ewangelizacja pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bielsku Bia   #celestino migliore   #diecezji   #nawi   #oraz   #papie   #Piotra   #roku   #stolic   #tak   #ywieckiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.