Wiadomości

Ostatni krok ku pojednaniu narodów

Ostatni krok ku pojednaniu narodów 16.03.2012 Orędzie o pojednaniu między narodem polskim i rosyjskim jest już prawie gotowe. Wczoraj (15 marca 2012 r.) nad ostatnimi

Ostatni krok ku pojednaniu narodów

16.03.2012

Orędzie o pojednaniu między narodem polskim i rosyjskim jest już prawie gotowe. Wczoraj (15 marca 2012 r.) nad ostatnimi poprawkami dyskutowali przedstawiciele Episkopatu Polski i Patriarchatu Moskiewskiego. Z ihumenem Filaretem spotkał się również przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik.

? Ostatnia wizyta ojca Filareta pomogła dopracować tekst, który mamy nadzieję będzie mógł być ogłoszony w czasie najbliższej wizyty patriarchy z Moskwy, którego powitamy całym sercem, do którego zwrócimy się też z prośbą o to, byśmy mogli kontynuować w jakiś sposób ten dialog wiary, religii, relacji między naszymi dwoma narodami ? mówi abp Józef Michalik. Przewodniczący Episkopatu spotkał się wczoraj z przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego. Wcześniej odbyło się spotkanie robocze z ihumenem Filaretem z udziałem abp. Stanisława Budzika, bp. Tadeusza Pikusa i ks. dr. Jarosława Mrówczyńskiego, zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu Polski.

Prace nad dokumentem ?Wspólne Orędzie do Narodów Rosji i Polski o pojednaniu między naszymi narodami? trwały blisko dwa lata. Ze strony Episkopatu powołano specjalny Zespół do Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Jego przewodniczącym został abp Henryk Muszyński, w skład Zespołu weszli także abp Stanisław Budzik i bp Tadeusz Pikus. Pierwsze spotkanie przedstawicieli obu stron odbyło się w Warszawie 26 lutego 2010 r. Problemy komunikacyjne przeszkodziły metropolicie Hilarionowi, przewodniczącemu Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, w przybyciu na tamtejsze spotkanie, ale telefonicznie prosił o rozpoczęcie rozmów. Ze strony Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego udział wzięli: ihumen Filip Riabych – zastępca metropolity wołokołamskiego Hilariona Ałfiejewa oraz ks. Siergiej Zwonariow – sekretarz do spraw zagranicznych tego Wydziału. Obie strony podkreśliły historyczne znaczenie tej inicjatywy i podjętych rozmów. Kilka miesięcy później, 24 czerwca 2010 r., na kolejne spotkanie w Warszawie przybył metropolita wołokołamski Hilarion ze współpracownikami. ? Idea tego dokumentu polega na tym, aby spojrzeć na historię naszych dwóch narodów z kościelnego punktu widzenia i nakreślić perspektywy na przyszłość ? podkreślił metropolita Hilarion. ? Punkt ciężkości tego dokumentu zmierza do tego, by we współczesnym świecie, w dużym stopniu zlaicyzowanym, dać wspólne świadectwo Chrystusowej Ewangelii i być znakiem pojednania ? wyjaśnił abp Henryk Muszyński. Dodał, że przygotowanie dokumentu wymaga czasu, tak aby był on pełny i odzwierciedlał stanowisko obu Kościołów. Kolejne rozmowy na temat pojednania polsko-rosyjskiego miały miejsce 1 czerwca 2011 r. Oprócz metropolity Hilariona Ałfiejewa uczestniczył w nich ks. Igor Jakimciuk, sekretarz metropolity ds. prawosławia z Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Stronę katolicką reprezentowali członkowie Zespołu do Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, w spotkaniu wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. 15 marca 2012 r. do Warszawy przybył o. ihumen Filaret z Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Strony prawosławna i katolicka uzgodniły ostateczne brzmienie wspólnego dokumentu.

A to już wiesz?  Stała formacja i wychowywanie kapłanów

Orędzie o pojednaniu podpiszą patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Dojdzie do tego w sierpniu br., podczas wizyty zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Podpisanie dokumentu najprawdopodobniej odbędzie się w Warszawie w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski. Będą to pierwsze odwiedziny patriarchy moskiewskiego w Polsce.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2012)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.