Wiadomości

ingres Metropolity Częstochowskiego

Pojutrze ingres Metropolity Częstochowskiego 31.01.2012 Uroczysty ingres abp. Wacława Depo, nowego metropolity częstochowskiego, odbędzie się 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Arcybiskup Wacław Depo jest

Pojutrze ingres Metropolity Częstochowskiego

31.01.2012

Uroczysty ingres abp. Wacława Depo, nowego metropolity częstochowskiego, odbędzie się 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego.

Arcybiskup Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego. Jego ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbędzie się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego br. Znamienne, że dokładnie tego samego dnia i o tej samej godzinie odbyła się na Jasnej Górze uroczystość święceń biskupich pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny (1925-1951), który następnie odbył ingres do kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął rządy w diecezji.

W ingresie abp. Depo weźmie udział abp Celestino Migliore, nuncjusz Apostolski w Polsce. Obecny będzie także abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski (abp Depo był dotychczas biskupem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, która wchodzi w skład metropolii przemyskiej). W ingresie udział wezmą też prymas Polski abp Józef Kowalczyk i abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia.

Nowy metropolita częstochowski abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 3 czerwca 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po wikariacie został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorem teologii dogmatycznej. Przez szereg lat był duszpasterzem akademickim, ojcem duchownym księży diakonów i wykładowcą radomskiego seminarium. Od 1990 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a po podziale administracyjnym diecezji w 1992 r. ? pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej. Od roku 1999 aż do nominacji biskupiej był przewodniczącym Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W latach 2001-2006 był też konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. 5 sierpnia 2006 r. Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim. Święcenia biskupie przyjął 9 września 2006 r. i odbył jednocześnie ingres do katedry zamojskiej. 29 grudnia 2011 r. Ojciec Święty mianował go arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary, a także delegatem Episkopatu przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich.

A to już wiesz?  Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Gerarda Bernackiego

Biskup Depo wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autorem licznych publikacji m.in. ?Ewangelia pielgrzymująca?, ?Raduj się twoją wiarą…? oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, jak: ?Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia?, ?Maryja – Świadek Chrystusa i Matka Naszego Narodu?, ?Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu?, ?Jasna Góra przestrzenią ?wyobraźni miłosierdzia??.

Zobacz także:
Częstochowa: Ingres abp Wacława Depo ? 2 lutego

Ingres abp Wacława Depo ? 2 lutego

Częstochowa, 02.02.2012, godz. 11:00, Bazylika Archikatedralna p.w. św. Rodziny

Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, m. in. abp Celestino Migliore ? nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Michalika- przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Józefa Kowalczyka- prymasa Polski, abp Zygmunta Zimowskiego- przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbędzie 2 lutego o godz. 11 uroczysty ingres abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Uroczystości rozpoczną się procesją o godz. 10. 45 do archikatedry. Procesji będzie towarzyszyć Jasnogórska Orkiestra Dęta. Arcybiskup- Nominat Wacław Depo przekraczając drzwi bazyliki archikatedralnej zostanie powitany przez prepozyta kapituły Bazyliki Archikatedralnej ks. inf. Mariana Mikołajczyka. Po wejściu do archikatedry abp Wacław Depo, abp Stanisław Nowak administrator archidiecezji częstochowskiej oraz abp Celestino Migliore ? nuncjusz apostolski w Polsce udadzą się na modlitwę do kaplicy Najświętszego Sakramentu.

O godz. 11 rozpocznie się liturgia Mszy św. W czasie ingresu abp Wacław Depo otrzyma jako symbol władzy w Kościele Częstochowskim pastorał pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.

Abp Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego a zarazem drugim arcybiskupem metropolitą częstochowskiej prowincji kościelnej. W historii Kościoła częstochowskiego jego biskupami byli: Teodor Kubina (1925-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła (1964-1984), Stanisław Nowak (1984-1992, od 25 marca 1992 ? 29 grudnia 2011 arcybiskup metropolita częstochowski).

2 lutego 1926 r. również o godz. 11.00 odbyła się uroczystość święceń biskupich pierwszego biskupa częstochowskiego Ks. Teodora Kubiny (1925-1951) na Jasnej Górze. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, przy współudziale biskupów Augusta Hlonda z Katowic i Augusta Łosińskiego z Kielc. Tego samego dnia pierwszy biskup częstochowski odbył ingres do kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął rządy w Diecezji.

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII wieku. Po ukończeniu liceum w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec koło Białobrzegów Radomskich. Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: ?Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera?. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-90. Od 1984 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 r. ? wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-99 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 r. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. W latach 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, prałatem kustoszem Kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W maju 2004 r. otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. W 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. 5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało bp. Wacława Depo na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi ? Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzono mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od 2007 r. wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: ?Ewangelia pielgrzymująca? (2008), ?Dotknąć Chrystusa? (2008), ?Na ścieżkach Prawdy? (2008), ?Raduj się twoją wiarą…? (2009), ?Misja i odpowiedzialność? (2010), ?Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 ?1912)? (2010), ?Istnienie ukierunkowane na Chrystusa? (2011) oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, takich jak: ?Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia?, ?Maryja ? Świadek Chrystusa i Matka naszego narodu?, ?Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu?, ?Jasna Góra przestrzenią ?wyobraźni miłosierdzia??.

W herbie biskupim wpisał słowa: ?Ad Christum Redemptorem hominis? ? ?Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka?. Te słowa nawiązują do pierwszej ? nazywanej często programową ? encykliki bł. Jana Pawła II, ?Redemptor hominis?. W herbie umieszczone są m. in. trzy symbole: krzyż ? znak Chrystusa, ?jedynego Odkupiciela człowieka? (RH 1), umieszczoną pod krzyżem literę ?M? ? znak Maryi, która pod krzyżem otrzymała testament Chrystusa, aby w osobie Jana Apostoła przyjęła za swoje dzieci wszystkich wierzących w Jej Syna jako Zbawiciela świata (odniesienie do herbu bł. Jana Pawła II) oraz znak muszli- nawiązuje do herbu Benedykta XVI, znak naszego pielgrzymowania i ciągłego bycia w drodze, znak pielgrzymów, którzy zmierzali i zmierzają do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Muszla umieszczona po drugiej stronie krzyża oznacza także odniesienie do wszystkich ludzi, którzy w ewangelicznym testamencie zostali oddani pod opiekę Maryi.

(ks. Mariusz Frukacz/tyg. kat. ?Niedziela?/jl ? Biuro Prasowe KEP 2012)

(diec./md ? Biuro Prasowe KEP 2012)

A to już wiesz?  Caritas Polska będzie nadal wspierać odbudowę Haiti po trzęsieniu ziemi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.