Wiadomości

Zmiana biskupa łomżyńskiego

Zmiana biskupa łomżyńskiego

11.11.2011

Biskup łomżyński Stanisław Stefanek przechodzi na emeryturę. Jego następcą został dziś (11.11) mianowany ks. prał. Janusz Stepnowski. Do tej pory pracował w Watykanie, gdzie kierował pracami biura Kongregacji ds. Biskupów.

Benedykt XVI przyjął 11 listopada rezygnację bp. Stanisława Stefanka z posługi biskupa łomżyńskiego, złożoną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednocześnie mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, kapłana tejże diecezji, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów. Konsekracja biskupia i ingres do katedry w Łomży odbędzie się 18 grudnia. Głównym konsekratorem będzie kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

Biskup nominat Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 r. w Ostrołęce. W roku 1979 zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Podczas studiów seminaryjnych musiał odbyć służbę wojskową. 1 czerwca 1985 r. został wyświęcony na kapłana dla diecezji łomżyńskiej. W latach 1985-1988 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił pracę doktorską pt. ?Osobowość prawna i władza Konferencji Episkopatu?. W latach 1988-1989 był studentem na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugi we Włoszech oraz pracował w duszpasterstwie w diecezji Terni.

W roku 1989 ks. Stepnowski rozpoczął posługę w Kongregacji ds. Biskupów. Współpracował z Trybunałem Roty Rzymskiej jako tłumacz. Obecnie pełnił funkcję kierownika biura Kongregacji ds. Biskupów. Dykasteria ta zajmuje się sprawami dotyczącymi mianowania biskupów i ustanawiania nowych diecezji oraz nadzorowaniem sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim. Do niej należą sprawy związane z synodami partykularnymi, a także ustanawianiem konferencji episkopatów, zatwierdzanie ich statutów oraz dekretów wydawanych przez konferencje.

Od roku 1990 jest kapelanem Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (siostry prezentki) w Rzymie. 18 marca 2005 r. został odznaczony godnością Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Biskup Stanisław Stefanek kierował diecezją łomżyńską od 1996 r. W maju br. skończył 75 lat i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację. Została ona przyjęta i z dniem 11 listopada kończy posługę biskupa łomżyńskiego.

Szczególny rys posługi bp. Stefanka to troska o rodziny. Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz wiceprzewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. W latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Biskup Stefanek jest chrystusowcem. Został wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu. 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a 26 października 1996 r. ? biskupem ordynariuszem diecezji łomżyńskiej. Zawołaniem biskupim uczynił słowa ?In omnibus Christus? (We wszystkim Chrystus).

Diecezję łomżyńską ustanowiono w 1925 roku decyzją papieża Piusa XI. Pierwszym biskupem łomżyńskim był bp Romuald Jałbrzykowski, po nim funkcję tę pełnili: bp Stanisław Kostka Łukomski, bp Czesław Falkowski, bp Mikołaj Sasinowski, bp Juliusz Paetz i bp Stanisław Stefanek. 18 grudnia br. opiekę pasterską nad diecezją łomżyńską przejmie biskup nominat Janusz Stepnowski.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Biskup nominat Janusz Stepnowski
pobierz (1377 kB)
pobierz (1377 kB)

Zobacz także:
Komunikat Nuncjatury: Diecezja Łomżyńska
Słowo pasterskie Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr na przyjęcie nowego Pasterza Diecezji

(md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cenia   #godz   #kierowców   #Krzy   #kt   #osób   #pami   #sanktuarium

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.