Wiadomości

W sobotę ks. Marek Solarczyk przyjmie święcenia biskupie

W sobotę ks. Marek Solarczyk przyjmie święcenia biskupie 18.11.2011 Arcybiskup Henryk Hoser w najbliższą sobotę, 19 listopada, konsekruje na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej ks. Marka

W sobotę ks. Marek Solarczyk przyjmie święcenia biskupie

18.11.2011

Arcybiskup Henryk Hoser w najbliższą sobotę, 19 listopada, konsekruje na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej ks. Marka Solarczyka. W uroczystości w katedrze praskiej, gdzie nominat był dotychczas proboszczem, wezmą udział dwaj poprzedni biskupi warszawsko-prascy, bp Kazimierz Romaniuk i abp Sławoj Leszek Głódź.

?Omnia possibilia credenti”, czyli wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy ? takie będzie zawołanie nowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Marek Solarczyk w sobotę, 19 listopada, zostanie włączony do grona biskupów. Konsekracji biskupiej dokona biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Współkonsekratorami będą metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz biskup senior Kazimierz Romaniuk, którzy kierowali wcześniej diecezją warszawsko-praską.

Eucharystia, podczas której ks. Marek Solarczyk zostanie włączony do grona następców apostołów rozpocznie się o godz. 11.00. Obrzęd święceń biskupich ma miejsce po Ewangelii. Rozpocznie go śpiew hymnu do Ducha Świętego. Potem zostanie odczytana nominacja Stolicy Apostolskiej dla ks. dr. Marka Solarczyka, który 8 października br. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Potem biskup diecezji wygłosi homilię i przyjmie od elekta przyrzeczenia, przez które wyraża on gotowość do pełnienia urzędu swego posługiwania. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? ? to jedno z pytań, na które odpowie nowo wyświęcany biskup. Właściwą liturgię sakramentu święceń rozpoczyna śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której przyjmujący święcenia biskupie ? tak jak podczas święceń prezbiteratu ? kładzie się na posadzce katedry. Biskupi biorący udział w uroczystości nałożą na elekta ręce, następnie główny konsekrator wypowiada modlitwę święceń, podczas której diakoni trzymają nad jego głową księgę Ewangelii. Ksiądz arcybiskup namaści głowę klęczącego przed nim nowo wyświęconego biskupa olejem krzyżma świętego i przekaże mu księgę Ewangelii (na znak spoczywającego na nim obowiązku głoszenia Słowa Bożego) oraz insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał. Mszę Świętą zakończy błogosławieństwo udzielone w sposób szczególnie uroczysty najpierw przez wyświęconego biskupa, potem przez głównego szafarza święceń.

A to już wiesz?  Zebranie plenarne w Licheniu i uroczystości we Włocławku

Ks. Solarczyk z chwilą przyjęcia sakry biskupiej zostanie biskupem tytularnym Hólar w Islandii, które przez długi czas było jedną z niewielu diecezji na całym kole podbiegunowym. Poprzednio stolica ta należała do bp. Stanisława Budzika, a jeszcze wcześniej do kard. Stanisława Nagyego.

W herbie nowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej na błękitnym polu widnieją połączone dwie greckie litery, będące inicjałami tytułu: Jezus Chrystus (skrzyżowanie liter: I oraz X). Ten monogram nazywa się gwiaździstym, bo przypomina gwiazdę oglądaną przez Mędrców ze Wschodu (spotykamy go w sztuce katakumbowej). Pośrodku widnieje także znak ryby, od początku chrześcijaństwa oznaczający Zbawiciela. Wpisany w znak gwiazdy, przypomina jeszcze i o tym, że Jezus Chrystus jest Słońcem – Światłością świata.

Biskup nominat Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina. Po ukończeniu technikum samochodowego wstąpił w 1986 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Należy do pierwszego rocznika księży, którzy 28 maja 1992 r. przyjęli święcenia prezbiteratu w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika z rąk bp. Kazimierza Romaniuka.

Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a później w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze (w latach 1993-2005). Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. W maju 1999 r. obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Tuż po święceniach kapłańskich pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii i korespondenta KAI, a od 1996 r. do chwili nominacji biskupiej (z przerwą na przełomie 2004/2005) pełnił funkcję ceremoniarza katedralnego. W seminarium duchownym na Tarchominie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego ks. Solarczyk prowadził wykłady z historii Kościoła. W czerwcu 2004 r. został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pięć lat później, 26 czerwca 2009 r., powrócił do parafii katedralnej jako jej proboszcz. Od grudnia 2006 r. jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Od 18 lat – jako wikariusz, wicerektor seminarium i proboszcz parafii katedralnej – był nieprzerwanie nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Po ogłoszeniu nominacji biskupiej zapowiedział, że będzie uczył religii w szkole do końca roku szkolnego.

A to już wiesz?  Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel z KUL-u biskupem pomocniczym w Pelplinie

(md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.