Wydarzenia

Wyzwanie wielkie i trudne

Bp Budzik po ogłoszeniu nominacji: Wyzwanie wielkie i trudne

26.09.2011

Wyzwanie wielkie i trudne – powiedział bp Stanisław Budzik tuż po ogłoszeniu go arcybiskupem metropolitą lubelskim.

Poniżej tekst wypowiedzi abp. Stanisława Budzika:

Decyzja Ojca Świętego Benedykta o mianowaniu mnie Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim stanowi dla mnie, to zrozumiałe wielkie wyzwanie. Wyzwanie wielkie i trudne. Wyzwanie, które można podjąć tylko wtedy jeżeli jest się wewnętrznie przekonanym, że gdy Pan Bóg stawia przed nami trudne zadanie równocześnie daje nam siłę, abyśmy to zadanie mogli zrealizować.

Chrystus mówił kiedyś do świętego Pawła Apostoła, a dzisiaj powtarza to często wielu z nas: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.

Podejmę posługę duszpasterską w Lublinie w miesiącu październiku. Jest to miesiąc papieski. Miesiąc w którym wspominamy wybór Jana Pawła sprzed trzydziestu trzech laty. Obchodzimy Dzień Papieski. Kiedy po raz pierwszy będziemy obchodzić wspomnienie liturgiczne nowego błogosławionego. Będziemy wspominać słowa, które powiedział wtedy, na początku swojego pontyfikatu: Nie lękajcie się! Otwórzcie Chrystusowi wszystkie drzwi i wszystkie granice. Przede wszystkim trzeba to tak rozumieć, granice naszych serc, drzwi naszych serc. Czasem zamknięte.

Decyzja Ojca Świętego oznacza dla mnie także zakończenie mej pracy na stanowisku Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.
Na Zebraniu Plenarnym w Przemyślu Księża Biskupi wybiorą, za trzy tygodnie, mojego następcę.
Już dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować Księżom Biskupom za to, że powierzyli mi takie fascynujące stanowisko i za braterską współpracę w trosce o Kościół w Polsce.
Są tu zgromadzeni pracownicy Sekretariatu, Panie, Panowie, siostry zakonne, księża. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za kompetentną i gorliwą pracę, za tworzenie wspaniałej rodzinnej wspólnoty w tym domu.

Moje myśli biegną teraz w kierunku Archidiecezji Lubelskiej.
Serdecznie pozdrawiam Kościół, który jest w Lublinie i w bogatej chrześcijańską tradycją archidiecezji. Pozdrawiam dzieci i młodzież, rodziny, osoby samotne i cierpiące. Pozdrawiam siostry i braci życia konsekrowanego. Pozdrawiam kapłanów i biskupów, moich najbliższych współpracowników. Serdeczne pozdrowienie kieruję w kierunku licznych w Lublinie uczelni, zwłaszcza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Młodzieży, która w tych dniach rozpoczyna nowy rok studiów.

Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do nas takie wezwanie, na początku nowego tysiąclecia, by czynić Kościół domem i szkołą komunii. Te słowa stały się inspiracją dla Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce w ostatnich latach i te słowa chciałbym uczynić też moim własnym programem i programem dla Kościoła, któremu mam służyć. Mianowicie czynić Archidiecezję Lubelską domem i szkołą komunii. Komunii, to znaczy takiej jedności i wspólnoty, która bazuje na miłości; która jest wspólnotą serc otwartych na Boga i otwartych na człowieka.

A więc możemy podsumować: Nie lękajcie się! Te słowa Jana Pawła II stały się inspiracją do piosenki, pieśni śpiewanej często przez ludzi młodych: Nie lękajcie się! Bóg jest miłością! To słowa Benedykta. Nie lękajcie się! Trwajcie mocni w wierze. Nie lękajcie się! Bo jak powiedział Ojciec Święty Benedykt, XVI niedawno temu w Niemczech: Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość!

Zobacz także:
Wersja audio

Wypowiedź bp. Budzika z 8.08.2007 r. – dnia objęcia urzędu sekretarza generalnego KEP

(md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #ciele   #doros   #jcy   #owa   #prezentacja   #spotka   #spotkania   #tarz   #tek 29   #wna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.