Aktualności Życie Duchowe

Życie Duchowe Lato 59/2009

?Uczucia w życiu duchowym? Letni numer kwartalnika ?Życie Duchowe? poświęcony jest roli uczuć w prowadzeniu pogłębionego życia duchowego. Świat ludzkich uczuć jest bowiem dla naszego

?Uczucia w życiu duchowym?

Letni numer kwartalnika ?Życie Duchowe? poświęcony jest roli uczuć w prowadzeniu pogłębionego życia duchowego. Świat ludzkich uczuć jest bowiem dla naszego życia wiary bardzo istotny. Jak pisze we wstępie wprowadzającym do numeru Dariusz Kowalczyk SJ, ?większość wyborów za lub przeciwko wierze wynika nie tyle z argumentów rozumowych, co dokonuje się na płaszczyźnie uczuć?. Jak w budowaniu relacji z Bogiem traktować ludzkie uczucia piszą w numerze między innymi: Stanisław Morgalla SJ o radości i zadowoleniu w życiu duchowym, ks. Krzysztof Grzywocz o zazdrosnej miłości oraz ks. Alfons J. Skowronek o destrukcyjnych i terapeutycznych aspektach strachu. Polecamy także artykuł Leona Nieściora OMI o smutku w nauce Ewagriusza z Pontu oraz refleksję Błażeja Strzechmińskiego OFMCap pt. Surowy i czuły, poświęconą uczuciom Ojca Pio. Ponadto w numerze o roli uczuć w rozeznawaniu duchowym pisze Tadeusz Kotlewski SJ, a o uczuciach w kierownictwie duchowym ? Elżbieta Sujak.

W ?Duchowości Ćwiczeń? publikujemy artykuł Tomasza Oleniacza SJ pt. ?Ćwiczenia? św. Ignacego Loyoli szkołą uczuć, w którym autor omawia ignacjańską szkołę porządkowania i wychowywania ludzkich uczuć.

W dziale ?Modlitwa i życie? zamieszczamy między innymi rozważania modlitewne Karola de Foucaulda (Nie traćmy wiary) oraz kolejne świadectwo Czytelniczki ?Życia Duchowego? na temat osobistego życia modlitewnego (Czas poszukiwania). W ?Rozmowach duchowych? zachęcamy do lektury między innymi wywiadu z Tadeuszem Spornym SJ pt. To było naprawdę piekło, poświęconego wspomnieniom z czasów Powstania Warszawskiego, oraz wywiadu Komediant księdzem z ks. Witoldem Andrzejewskim, w którym opowiada on, jak to się stało, że porzucił dobrze zapowiadająca się karierę aktorską, by wstąpić do seminarium i zostać kapłanem.

W numerze zamieszczamy także świadectwa, felietony w dziale ?Słowo, obraz, czyn? oraz recenzje interesujących książek.

Życie Duchowe

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Zmartwychwstawanie uczuć

STANISŁAW MORGALLA SJ

Radość i zadowolenie a życie duchowe

Ks. KRZYSZTOF GRZYWOCZ

Zazdrosna miłoś*

PIUS XII

Serce Jezusa symbolem miłości

LEON NIEŚCIOR OMI

Smutek w nauce Ewagriusza z Pontu

BŁAŻEJ STRZECHMIŃSKI OFMCap

Surowy i czuły

Ks. ALFONS J. SKOWRONEK

Kilka słów o naszych lękach

TADEUSZ KOTLEWSKI SJ

Uczucia w rozeznawaniu duchowym

ELŻBIETA SUJAK

Kierownictwo duchowe a uczucia

MAREK BLAZA SJ

Radość i pokój w liturgii

walter hilton

Drabina doskonało*ci

ÉGIDE VAN BROeCKHOVEN SJ

Dziennik duchowy młodego jezuity

STANISŁAW MUSIAŁ SJ

Listy do rodziny

Duchowość Ćwiczeń

TOMASZ OLENIACZ SJ

*wiczenia św. Ignacego Loyoli szkołą uczuć

Modlitwa i życie

Bł. KAROL DE FOUCAULD

Nie traćmy wiary

ANNA POPŁAWSKA

Czas poszukiwania

Misyjne drogi Kościoła

MIROSŁAW ZAJKOWSKI CSsR

Boliwijska młodzież ? zagrożenia i nadzieje

Rozmowy duchowe

To było naprawdę piekło

Rozmowa z Tadeuszem Spornym SJ

Komediant księdzem

Rozmowa z ks. Witoldem Andrzejewskim

Pośród Trinitarios

Rozmowa z Erykiem Katulskim OFM

Jezuici w Drohiczynie

Rozmowa z ks. Eugeniuszem Beszta Borowskim

Świadectwa

KRZYSZTOF KOLBERGER

Mogę Bogu dziękować

Solo Dios basta

Słowo, obraz, czyn

ANNA WOŹNIAKOWSKA

Magnificat Vivaldiego

DARIUSZ PIÓRKOWSKI SJ

Spowiedź prezydenta

Lektury

Ogłoszenia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *