z diecezji

Zmarła matka Andrzeja Górska – przełożona generalna urszulanek

Zmarła matka Andrzeja Górska, b. przełożona generalna urszulanek W sobotę 15 grudnia br. w 91. roku życia i 70. roku powołania zakonnego, zmarła matka Andrzeja

Zmarła matka Andrzeja Górska, b. przełożona generalna urszulanek

W sobotę 15 grudnia br. w 91. roku życia i 70. roku powołania zakonnego, zmarła matka Andrzeja (Maria Stefania) Górska, w latach 1964-1983 przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Była odznaczona m. in. medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Matka Górska w latach 1978-1981 była przewodniczącą Konferencji Przełożonych Wyższych Żełskich Zgromadzeł Zakonnych w Polsce, a przez kilkanaście lat delegatką regionalną Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żełskich.

Była nadzwyczaj zasłużona w pracy pedagogicznej i wychowawczej w czasach okupacji hitlerowskiej i w okresie powojennym. Za udział urszulanek SJK w ratowaniu podczas wojny dzieci żydowskich została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Stefania Górska urodziła się w 1917 r. w Łodzi. Jako studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW została w 1938 r. przyjęta przez św. Urszulę Ledóchowską do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego i posłana na Kresy Wschodnie.

Po wybuchu II wojny światowej przedostała się z Polesia do Warszawy, do Szarego Domu urszulanek SJK na Wiślanej, ściśle związanego z różnymi działaniami ruchu oporu (tam m.in. mieścił się lokal sztabowy Wojskowej Służby Kobiet Komendy Głównej Armii Krajowej).

Po odbyciu nowicjatu, złożyła w 1941 r. śluby zakonne i podjęła pracę jako kierowniczka kuchni Rady Głównej Opiekułczej, sekretarka i nauczycielka biologii w tajnym Liceum Pedagogicznym Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie oraz na tajnych kompletach gimnazjalnych. Pod kierunkiem ówczesnej przełożonej generalnej i we współpracy z innymi siostrami pomagała w ratowaniu dzieci żydowskich, wyprowadzonych z getta, za co została odznaczona w 1997 r. medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrana na przełożoną generalną w 1964 r., funkcję tę pełniła przez trzy kadencje (do 1983 r.), realizując zalecaną przez Sobór Watykałski II odnowę życia zakonnego.

Uczestniczyła aktywnie w pracach o charakterze międzyzakonnym: od 1966 r. była członkinią Konsulty Konferencji Przełożonych Wyższych Żełskich Zgromadzeł Zakonnych w Polsce, a od 1978 r. – przewodniczącą Konsulty. W 1967 r. została mianowana przez papieża Pawła VI konsultorką regionalną Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie. Była członkinią Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji i Komisji do Realizacji Uchwał Soboru Watykałskiego II.

Zaangażowana w przygotowania do beatyfikacji (1983), a następnie kanonizacji (2003) s. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia, była autorką bądź redaktorką licznych publikacji, dotyczących życia św. Urszuli oraz historii i działalności urszulanek szarych.

Mszy św. pogrzebowej w czwartek 20 grudnia o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Tamka 4 a, przewodniczył będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Po Mszy św. nastąpi odprowadzenie ciała do grobowca Sióstr Urszulanek SJK na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kwatera 39 H). Zamiast kwiatów będzie możliwość złożenia ofiary, przeznaczonej na pomoc potrzebującym.

s. mk, mp / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.