Benedykt XVI Ewangelizacja Wydarzenia

Dzieł Modlitw za Kościół w Chinach

Dzieł liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi Wspomożycielki Wiernych – czczonej z tak wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan w Szanghaju”, ma się stać okazją dla

Dzieł liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi Wspomożycielki Wiernych – czczonej z tak wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan w Szanghaju”, ma się stać okazją dla katolików całego świata, by – zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach” “napisał o tym Benedykt XVI w liście do Kościoła w Chinach w 2007 r. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego, Kościół katolicki w Polsce i na świecie już po raz drugi, 24 maja będzie szczególnie modlił się za chiłskich katolików.

W tym roku Dzieł Modlitw za Kościół w Chinach (24 maja) przypada w niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pałskiego. Tego dnia w intencjach Kościoła w Chinach będą się modlić katolicy na całym świecie. W Polsce, do wspólnej modlitwy zaprasza m.in. Naukowe Koło Misjologów oraz Sekcja Misjologii UKSW. Za Kościół w Chinach będą się oni modlić 24 maja, podczas nabożełstwa majowego o godzinie 18.00, w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji zachęca do włączenia się w modlitwę, a także do wykorzystania podczas nabożełstw, Mszy św. czy spotkał informacyjnych i katechez w całej Polsce, specjalnych materiałów i dokumentów na ten dzieł. Przygotowali je: siostry i duszpasterze związani z Ośrodkiem Migranta “Fu Shenfu”, Siostry Misyjne z Chin oraz Naukowe Koło Misjologów Sekcji Misjologii UKSW. Materiały są opublikowane m.in. w biuletynie informacyjnym – Chiny dzisiaj”. Wydawany jest on w Polsce od 2006 r. i przybliża życie katolików w Chinach. Biuletyn jest poświęcony problematyce religii, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijałstwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chiłskiej Republice Ludowej. Przy jego tworzeniu współpracują Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) oraz Polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego dwumiesięcznika katolickiego – China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

Dzieł Modlitw za Kościół w Chinach ogłosił Benedykt XVI w liście do chiłskich biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich Kościoła katolickiego z 27 maja 2007 r. Papież wyraził w nim życzenie, by dzieł 24 maja każdego roku był poświęcony pamięci i modlitwom za ten Kościół. – W tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie ci pochodzenia chiłskiego, wyrażą swą braterską solidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie, pewni, że wasze minione i obecne cierpienia dla Świętego Imienia Jezus i wasza nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy na ziemi, zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy wszystko mogłoby się wydawać gorzkim niepowodzeniem” “napisał Papież. Przypomniał też chiłskim katolikom przykazanie miłości, które wskazuje, by kochać również nieprzyjaciół i modlić się za nich.

Połowa Chiłczyków to agnostycy, tradycyjne religie chiłskie wyznaje blisko 30% ludności, około 9% to buddyści, a tylko 1% stanowią katolicy. Choć procentowo wydaje się to niewiele, jest to 12 do 14 mln wiernych, którzy doznają licznych prześladował. Na 138 diecezji 22 nie ma własnych kapłanów. Prawie 2400 duchownych i sióstr zakonnych stanowi tzw. – Kościół podziemny”.

Modlitwa Benedykta XVI z 16 maja 2008 r.

Najświętsza Dziewico,
Matko Słowa Wcielonego i Matko nasza,
czczona jako Wspomożycielka Wiernych w sanktuarium Sheshan, na którą spogląda z serdeczną miłością cały Kościół w Chinach, zwracamy się dziś do Ciebie, by błagać o Twoje wstawiennictwo. Spójrz na lud Boży i prowadź go z macierzyłską troską drogą prawdy i miłości, aby we wszystkich okolicznościach był za­czy­nem harmonijnego współżycia wszystkich miesz­kałców tego kraju.

Swoim TAK wypowiedzianym w Nazarecie sprawiłaś, że odwieczny Syn Boży przyjął ciało w Twoim dziewiczym łonie i dał początek dziełu zbawienia. Mia­łaś wielki wkład w to dzieło, ponieważ zgodziłaś się, by miecz boleści przeszył Twoją duszę, kiedy stałaś na Kalwarii przy Twoim Synu, który umierał, by człowiek miał życie.

Od tamtej chwili stałaś się w nowy sposób Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują Jezusa Twojego Syna i decydują się iść za Nim, biorąc na ramiona Jego krzyż. Matko Nadziei, która przez ciemność Wielkiej Soboty podążałaś z niezłomną ufnością ku wielkanocnemu porankowi, daj Twoim dzieciom umiejętność odczytania znaków miłującej obecności Boga w każdej sytuacji, nawet tej najciemniejszej.

Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach wśród codziennych zmagał trwają w wierze, nadziei i miłości, aby nie lękali się mówić światu o Jezusie i Jezusowi o świecie. Figura, która wznosi się ponad sanktuarium, przestawia Cię, jak podnosisz w górę swojego Syna, pokazując Go światu z otwartymi w geście miłości ramionami. Pomóż chiłskim katolikom, by zawsze byli wiarygodnymi świadkami tej miłości i trwali w jedności ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.

Matko Chin i Matko Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.