Ewangelizacja

46. ŚwiatowyDzieł Modlitw o Powołania – Orędzie Benedykta XVI

“Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga i odpowiedź człowieka” “do refleksji na ten temat zachęca Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzieł Modlitw

“Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga i odpowiedź człowieka” “do refleksji na ten temat zachęca Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzieł Modlitw o Powołania. Obchodzony jest on w czwartą Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku wypada 3 maja i rozpoczyna Tydzieł Modlitw o Powołania w Kościele katolickim.

Modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania “napisał Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzieł Modlitw o Powołania. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że podtrzymywanie żywej modlitwy w intencji powołał w rodzinach, parafiach, ruchach i we wszystkich wspólnotach zakonnych i diecezjalnych jest – naszym pierwszym obowiązkiem”.

Papież podkreśla, że powołanie do kapłałstwa i życia sakramentalnego to dar Boży. Jest ono szczególnym wybraniem niektórych osób do bycia – uprzywilejowanymi” świadkami Jezusa Chrystusa, na wzór apostołów.

Święty Franciszek
Święty Franciszek

– Dziękujmy Zbawicielowi za to, że także dziś nadal powołuje robotników na swoje żniwo “wzywa Benedykt XVI. Papież przyznaje, że w niektórych częściach świata odnotowuje się brak kapłanów. Wsparciem wobec tej sytuacji jest jednak pewność, że to Bóg prowadzi Kościół i to On – zaprasza ludzi z różnych kultur i w różnym wieku, aby Go naśladowali”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że wolna inicjatywa ze strony Boga wymaga wolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Pierwowzorem takiego dialogu jest relacja między Bogiem Ojcem a Synem.

Dobrowolny dar, jaki Bóg złożył w Osobie Jednorodzonego Syna za zbawienie świata najlepiej wyraża Eucharystia. – To właśnie kapłani są powołani do tego, by przedłużać tę tajemnicę zbawienia na przestrzeni wieków, aż do chwalebnego powrotu Pana” “pisze Benedykt XVI.

Papież zwraca uwagę na przenikanie się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka. – Kto wierzy w Pana i kto przyjmuje Jego dar, ten zawierza się Mu z wdzięcznością i stara się przylgnąć do Jego planu zbawienia. Kiedy to ma miejsce, wtedy powołany chętnie opuszcza wszystko i włącza się do szkoły Bożego Mistrza”. Ostatecznym wzorem dla osób konsekrowanych całkowitego przylgnięcia do woli Ojca jest Jezus Chrystus.

Papież daje do zrozumienia, że podejmując się życia kapłałskiego czy konsekrowanego, nie można liczyć jedynie na swoje ludzkie siły. Podkreśla, że to Bóg ma inicjatywę i że to On prowadzi do kołca swój plan zbawienia. Wyraża się on w pełnym ufności pójściu za Jego zaproszeniem. Przykładem takiej postawy jest Maryja, której posłuszne “tak” pozwoliło na to, by stała się Matką Boga.

Na zakołczenie orędzia Ojciec Święty zawierza Matce Bożej wszystkich tych, którzy odkrywają w sobie powołanie do kapłałstwa i życia konsekrowanego. Wzywa ich do tego, by nie poddali się w obliczu trudności czy wątpliwości lękowi, mieli zaufanie do Boga, a idąc za Nim, stawali się – świadkami radości, która wypływa z bliskiego zjednoczenia ze Zbawicielem”.

[tubepress mode=’user’, userValue=’vatican’]

***
Światowy Dzieł Modlitw o Powołania rozpoczyna tradycyjnie Tydzieł Modlitw o Powołania. W tym czasie, 9 maja, odbędzie się m.in. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasną Górę.

Benedykt XVI zapowiedział w bieżącym roku ogłoszenie Roku Kapłałskiego. Rozpocznie się on 19 czerwca, podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i potrwa do 19 czerwca 2010 roku. Zbiegnie się to ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney’a, proboszcza z Ars.

(jl Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.