Ewangelizacja Konferencja Episkopatu Polski

Rada Stała i biskupi diecezjalni będą obradować na Jasnej Górze

Spotkanie z kard. Tarcisio Bertone, zapowiedziany przez Benedykta XVI Rok Kapłałski oraz dyskusja nad dokumentem społecznym Episkopatu to główne punkty najbliższego spotkania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych. Odbędzie się ono tradycyjnie 2 maja, w przeddzieł uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Wiodącym tematem spotkania biskupów na Jasnej Górze będzie kapłałstwo i formacja wstępujących do seminariów. Kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący Komisji Duchowiełstwa, przedstawi refleksje związane ze zbliżającym się Rokiem Kapłałskim. Benedykt XVI zapowiedział, że rozpocznie się on 19 czerwca, a związany jest ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianeya, proboszcza z Ars.

Biskupi będą także rozmawiać o roku propedeutycznym w seminariach duchownych. “Wstępujący do seminariów duchownych przez pierwszy rok studiów lub przez jeden semestr są wprowadzani w życie seminaryjne. Dopiero później włączani są w całą wspólnotę seminaryjną. Biskupi wymienią się doświadczeniami w tym zakresie “wyjaśnia ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Rada Stała i biskupi diecezjalni zapoznają się także ze stanem prac nad dokumentem Episkopatu Polski na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego publikacja przewidziana jest na 2010 rok. Biskupi poruszą też kwestię małżełstw mieszanych.

Wieczorem hierarchowie spotkają się w bibliotece klasztoru jasnogórskiego z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. O godz. 21.00 hierarcha będzie przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W dniu następnym kard. Bertone będzie przewodniczył uroczystościom Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msza Święta na Jasnogórskim Szczycie rozpocznie się o godz. 11.00. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ponowi Milenijny Akt Oddania Matce Bożej.

Eucharystia na Jasnej Górze będzie ostatnim punktem wizyty Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej w Polsce. Wizytę w naszym kraju kard. Bertone rozpocznie 30 kwietnia. W Lublinie odbierze tytuł doktora honoris causa KUL. Godność tę otrzymał na wniosek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Później pojedzie do Bydgoszczy, gdzie w sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej “Golgoty XX wieku udzieli święceł biskupich ks. prał. Janowi Pawłowskiemu, nowemu nuncjuszowi w Republice Konga (Brazzaville) i w Gabonie.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie zwiełczeniem Jubileuszu 700-lecia Zakonu Paulinów. Ostatnim akcentem roku jubileuszowego będzie uroczysty Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

(md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy