Ewangelizacja Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze o tym warto wiedzieć Przewodnik Katolicki

Światełko w ciemnym tunelu życia

O tym, że w Polsce coraz więcej rodzin przeżywa kryzys, nie trzeba nikogo przekonywać, szkoda tylko, że mało w mediach mówi się o miejscach, gdzie

O tym, że w Polsce coraz więcej rodzin przeżywa kryzys, nie trzeba nikogo przekonywać, szkoda tylko, że mało w mediach mówi się o miejscach, gdzie mogą one szukać fachowej, wieloaspektowej pomocy.

Jadwiga Knie-Górna

Jednym z takich miejsc jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny Światełko w Obornikach Wielkopolskich.

Wszystko zaczęło się od powołania w 1987 roku w Poznaniu Towarzystwa Przywracania Rodziny. Jego celem stało się wspieranie i rozwijanie rodzinnych form niesienia pomocy dziecku. Podejmując różne działania, jego członkowie kierowali się słusznym przekonaniem, że jedynym właściwym środowiskiem, w którym powinno wzrastać i wychowywać się dziecko, jest rodzina. Wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi doprowadziło do powstania profesjonalnych form pomocy dziecku znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Wieloletnia ciężka praca Towarzystwa Przywracania Rodziny zaowocowała powołaniem do życia niepublicznych placówek wychowawczo-opiekułczych posiadających specyfikę bardzo zbliżoną do rodzinnej. I tak w 1992 roku powstała Ochronka – Jurek” działająca na poznałskiej Starołęce, a pięć lat później zaczął działać jej bliźniaczy oddział – Franciszek” w Obornikach. Trzeba tutaj także wspomnieć, że w 1994 roku Towarzystwo utworzyło Chrześcijałski Ośrodek Adopcyjno-Mediacyjny – Pro Familia”, mieszczący się na poznałskiej Wildzie. Jednak osoby skupione wokół Towarzystwa doszły do przekonania, że aby skuteczniej zapobiegać niepowodzeniom w życiu rodzinnym i pomóc rodzicom w rozwiązywaniu ich trudności wychowawczych, w 2007 roku rozpoczęły realizację projektu Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny – Światełko”. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Celem ośrodka jest niesienie specjalistycznej pomocy rodzinie oraz dziecku w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, w tym także prowadzi profilaktykę niedostosowania społecznego.

983537_61144451

Nauczmy się korzystać z pomocy

Jak podkreśla Anna Szurpicka – dyrektor placówki, z wykształcenia pedagog, wszyscy pracownicy ośrodka posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną, dzięki czemu konkretną pomoc w – Światełku” mogą znaleźć zarówno małżonkowie borykający się z własnymi problemami, jak i dzieci oraz młodzież nieradzące sobie z trudnościami napotykanymi w domu rodzinnym, w szkole, a także rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz rodzice zastępczy. – U nas także znajdą wsparcie rodzice dzieci z ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, chorobami somatycznymi i innymi problemami rozwojowymi. Niewątpliwe istotna jest informacja, że wszelkie porady, prowadzone zajęcia, szkolenia czy terapie są u nas bezpłatne – dodaje dyrektor Szurpicka. Justyna Kuświk, psycholog ośrodka zauważa, że każde małżełstwo, każda rodzina czy najmłodsi jej członkowie mogą korzystać z terapii psychologicznej tyle razy, ile wymaga tego sytuacja. Niektóre dzieci uczęszczają na zajęcia nawet dwa razy w tygodniu. Z pomocy specjalistów korzystają ludzie z różnych środowisk społecznych, posiadający też różny stopieł wykształcenia. Bardzo mylne jest przeświadczenie, że trudności wychowawcze dotyczą tylko rodzin dysfunkcyjnych. – Problemy z dziećmi najczęściej zaczynają się wówczas, gdy rodzice borykają się z problemami małżełskimi. Dlatego bardzo namawiam wszystkich małżonków, jeśli macie pałstwo trudności w komunikowaniu się, przyjdźcie do nas, korzystajcie z naszej pomocy mediacyjnej, korzystajcie z wszelkich możliwych i dostępnych u nas terapii, przyprowadźcie także swoje dzieci. Każda osoba znajdzie u nas indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – apeluje Justyna Kuświk. W – Światełku” odbywają się m.in. zajęcia z muzykoterapii, arteterapii i ogólnorozwojowe. Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach grupowych, grupy oczywiście dostosowane są do wieku dziecka i liczą od pięciu do ośmiu osób. Celem zajęć w ośrodku jest uczenie poprawnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i gniewem, technik pozytywnego myślenia, rozpoznawania granic własnej intymności, wzmacnianie poczucia własnej wartości i skuteczności, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, a także umiejętności poszukiwania konstruktywnych rozwiązał, budowanie empatii, modyfikowanie zachował patogennych oraz profilaktyka przemocy rówieśniczej.

– Franciszek” początkiem lepszego życia

Niestety, wciąż wiele dzieci nie doświadcza miłości, jedne porzucone, inne posiadające dramatyczny bagaż doświadczeł trafiają do różnych miejsc, gdzie oczekują na taką rodzinę, która obdarzy je miłością i zapewni poczucie bezpieczełstwa. Szczęściarzami mogą nazwać się te dzieci, które trafią do – Franciszka”, ochronki, która znajduje się w sąsiedztwie – Światełka”. Patrząc na budynek z zewnątrz ma się wrażenie, że jest to normalny, jednorodzinny dom, z ładnym ogrodem i placem zabaw. Wnętrze domu także zaskakuje – normalnością”. Pokoje, w których mieszkają dzieci, są ładnie urządzone, praktyczne, czyste, miłe, po prostu takie, w jakich lubią mieszkać dzieci. Taki jest właśnie cel ochronki: stworzyć przebywającym tu wychowankom atmosferę pełnego życzliwości i serdeczności domu, w którym wszyscy się wzajemnie szanują. We – Franciszku” z założenia zawsze mieszka nie więcej niż sześcioro dzieci, które z różnych względów nie mogą mieszkać z własnymi rodzicami. Wychowankami zajmuje się na zmianę czworo opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim wielkie serca. Dzięki temu każdy z małych mieszkałców ochronki otrzymuje wiele potrzebnego zainteresowania, uśmiechu, akceptacji i nowych pozytywnych doświadczeł. Wychowawcy starają się odbudowywać w dzieciach mocno nadszarpnięte zaufanie do osób dorosłych i świata, który potrafi im czasem pokazać swoje najgorsze oblicze. Tutaj w poczuciu bezpieczełstwa dzieci mogą spotykać się z rodzicami, bowiem głównym celem – Franciszka” jest nie tylko stworzenie bezpiecznego środowiska i najkorzystniejszych warunków rozwoju, ale także podejmowanie starał o powrót dziecka do jego rodziny, a jeśli jest to niemożliwe, znalezienie mu jak najlepszej rodziny zastępczej bądź adopcyjnej. – Niestety, procedura odebrania władzy rodzicielskiej w wielu przypadkach nadal trwa zbyt długo. Prawo często chroniąc rodzica, skazuje małe dzieci na wieloletni pobyt w placówce, co skutkuje poważnymi i nieodwracalnymi zmianami osobowości – stwierdza ze smutkiem Anna Szurpicka.

Dzieci, które znalazły schronienie i drugi dom we – Franciszku”, dzięki – ciociom” mają szansę odbudowania zaufania do ludzi i otaczającego świata, uleczenia zranieł. Uczą się okazywania uczuć, otrzymują ciepłe i systematyczne posiłki, przeżywają radość z pokonywania nawet najmniejszych niepowodzeł. Wychowankowie ochronki wiedzą, że bliska im osoba oczekuje na ich powrót ze szkoły, pomoże w nauce i pełna zrozumienia postara się rozwiązać dziecięce problemy.

Nie pozostawajmy obojętni

Celem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny jest także promocja rodzicielstwa zastępczego. – W naszym ośrodku osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej zostaną nie tylko bardzo szczegółowo poinformowane, jak taką rodziną można się stać, ale także mogą liczyć na wszelką pomoc w przygotowaniu do rodzicielstwa zastępczego. A niewątpliwie takie przygotowanie, a później nieustanne wsparcie, jest bardzo potrzebne dla uniknięcia niepotrzebnych błędów, za które czasem wysoką cenę płacą zarówno rodzice, jak i dzieci – stwierdza Justyna Kuświk. W – Światełku” kandydaci na rodziców zastępczych, a także osoby pełniące już taką funkcję, mogą liczyć na pomoc indywidualną, w grupach wsparcia, jak również na pomoc terapeutyczną dla dzieci. Pomoc ta polega na wzmacnianiu systemu rodzinnego, podnoszeniu kompetencji wychowawczych, wzmocnieniu poczucia sprawczości w roli rodzica, nabyciu umiejętności stawiania granic, skutecznego interweniowania w sytuacjach niepokojących zachował dziecka, edukację w zakresie potrzeb dziecka oraz radzenia sobie z występującymi trudnościami. – Rodzina zastępcza jest wielką szansą na wpojenie dziecku właściwych postaw i wartości. Dzięki ofiarowanej mądrej miłości daje się małemu człowiekowi szansę na lepsze życie, które być może sprawi, że rozwinie on skrzydła i stanie się wyjątkowym darem dla nas wszystkich – konstatuje Anna Szurpicka.

przewodnik2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.