Ewangelizacja Konferencja Episkopatu Polski Wydarzenia

30-lecie sakry biskupiej kard. Józefa Glempa

30-lecie sakry biskupiej kard. Józefa Glempa 30. rocznicę przyjęcia święceł biskupich kard. Józef Glemp, prymas Polski, będzie przeżywał na Jasnej Górze. W kaplicy Matki Bożej

30-lecie sakry biskupiej kard. Józefa Glempa

30. rocznicę przyjęcia święceł biskupich kard. Józef Glemp, prymas Polski, będzie przeżywał na Jasnej Górze. W kaplicy Matki Bożej odprawi 21 kwietnia rano Mszę św. dziękczynną.

Jan Paweł II mianował 4 marca 1979 r. ks. prał. Józefa Glempa ordynariuszem diecezji warmiłskiej. Święcenia biskupie ks. Glemp otrzymał w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie 21 kwietnia 1979 roku, z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyłskiego. Współkonsekratorami byli arcybiskup metropolita krakowski Franciszek Macharski i biskup Jan Obłąk, ówczesny sufragan warmiłski.

Jako dewizę biskupią obrał słowa: – Caritati in iustitia”, co wyjaśniał następująco: – Moje hasło biskupie brzmi po łacinie “Caritati in iustitia”, co po polsku najlepiej oddać “Przez sprawiedliwość do miłości”. Sprawiedliwość powinna zawierać się w prawie, którego zasady studiowałem. Sprawiedliwość nie wyczerpuje rzeczywistości wiary, dlatego powinna być w służbie cnoty, która wydobywa się z samego Boga “miłości”.

W drugim roku biskupstwa, po śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyłskiego, został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźniełskim, prymasem Polski. W roku 1983 otrzymał kapelusz kardynalski. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Jako arcybiskup senior zamieszkał w Wilanowie przy budującej się Świątyni Opatrzności Bożej. Nadal pełni funkcję prymasa Polski.

***
Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu kard. Józef Glemp studiował najpierw filozofię w seminarium duchownym w Gnieźnie, a teologię w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłałskie otrzymał 25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznałskiego Franciszka Jedwabskiego. W roku 1956 podjął pracę jako katecheta i wychowawca nieuleczalnie chorych dzieci w Mielżynie koło Witkowa, następnie zaś jako kapelan Sióstr SacrĂŠ-Coeur w Polskiej Wsi. W latach 1957-1958 był wikariuszem parafii poklasztornej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu oraz pełnił obowiązki prefekta liceum pedagogicznego.

W okresie od 1958 do 1964 r. ks. Glemp kształcił się w zakresie prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterałskim w Rzymie oraz ukołczył kilka innych kursów specjalistycznych, uzyskując m.in. tytuł adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie z Rzymu pełnił funkcję notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i w Trybunale Prymasowskim oraz był sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie prowadził wykłady z prawa kanonicznego. Z dniem 1 grudnia 1967 roku ks. dr Józef Glemp rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie jako osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyłskiego. Od roku 1972 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. instytucji polskich w Rzymie i członkiem komisji ds. rewizji prawa kanonicznego.

4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował ks. prał. Józefa Glempa biskupem diecezji warmiłskiej, sakrę biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk kard. Stefana Wyszyłskiego. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźniełskim. Rządy w obu archidiecezjach objął kanonicznie 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni później w Warszawie.

Nominację kardynalską dla abp. Józefa Glempa papież Jan Paweł II ogłosił 5 stycznia 1983 r. Konsystorz z uroczystym wręczeniem biretów i pierścieni kardynalskich miał miejsce 2 lutego tego samego roku w Watykanie. Wraz z insygniami Prymas otrzymał również godność kardynała prezbitera Świętego Rzymskiego Kościoła tytułu Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu (tytuł ów przysługiwał wcześniej również poprzedniemu polskiemu Prymasowi, kard. Stefanowi Wyszyłskiemu).

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 2004 r., papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu Prymasa Polski do chwili ukołczenia 80 roku życia. Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 r. kard. Glemp pozostawał, z nominacji papieskiej, administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej. Jako arcybiskup senior zamieszkał w Wilanowie przy budującej się Świątyni Opatrzności Bożej.

(md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.