Konferencja Episkopatu Polski

Bp Zygmunt Zimowski przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Bp Zygmunt Zimowski przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. bpa Zygmunta Zimowskiego, dotychczasowego biskupa diecezji radomskiej, przewodniczącym Papieskiej

Bp Zygmunt Zimowski
przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. bpa Zygmunta Zimowskiego, dotychczasowego biskupa diecezji radomskiej, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Nominację ogłosił 18 kwietnia br. nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

Biskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Po ukołczeniu liceum wstąpił do seminarium duchownego. 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłałskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego.

Po dwuletnim wikariacie w parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy o soborowej konstytucji dogmatycznej ÂŤLumen gentiumÂť. Zgodnie z wolą bp. Ablewicza kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. (Ich podjęcie opóźniały władze komunistyczne, które dwanaście razy wzywały duchownego po odbiór paszportu). Ostatecznie w roku 1982 ks. Zimowski uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej.

Z początkiem lutego 1983 r. kapłan rozpoczął pracę w watykałskiej Kongregacji Nauki Wiary. Wówczas prefektem tej dykasterii był kard. Joseph Ratzinger. Jednocześnie ks. Zimowski włączył się w pracę duszpasterską w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady, a później, od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bessano Romano.

W okresie posługi na rzecz Stolicy Apostolskiej ks. Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki “z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz “z diecezji WĂźrtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem – Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania, współpracował też z Radiem Watykałskim.

W 1988 r. ks. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1999 r. – prałatem honorowym. 28 marca 2002 r., w Wielki Czwartek, został mianowany przez Jana Pawła II biskupem radomskim. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. Jako dewizę biskupią nowy ordynariusz radomski obrał słowa – Non ministrari sed ministrare” (Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć). Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami zaś nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski, senior diecezji radomskiej.

Biskupi zebrani na 318. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski wybrali bp. Zimowskiego członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, natomiast na 320. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrany został przewodniczącym Komisji Nauki Wiary. Od października 2007 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W marcu zeszłego roku zastąpił bp. Ryszarda Karpiłskiego na stanowisku delegata ds. duszpasterstwa emigracji. Jest także , przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Bp Zimowski otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijałskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyłskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

(Na podst. informacji Kurii Diecezjalnej Radomskiej; wersja szersza na www.radom.opoka.org.pl )

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została założona przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako samodzielna dykasteria funkcjonuje od 1988 r. Autonomię otrzymała na mocy decyzji Jana Pawła II, zawartej w konstytucji apostolskiej – Pastor Bonus” z 1988 roku. Wcześniej funkcjonowała jako Komisja ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i stanowiła część Papieskiej Rady ds. Świeckich. Komisja ta została utworzona w 1985 roku na mocy motu proprio papieża Jana Pawła II – Dolentium hominum”.

Jej podstawowym zadaniem było uwrażliwianie i promowanie formacji, badał i działalności prowadzonej przez międzynarodowe organizacje, grupy i stowarzyszenia katolickie w dziedzinie zdrowia. Komisja koordynowała działania różnych instytucji kościelnych zajmujących się służbą zdrowia i jej problemami oraz wyjaśniała i rozpowszechniała nauczanie Kościoła w tej dziedzinie. Te zadania podejęła również po podniesieniu jej do rangi Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Dykasteria została zobowiązana też do utrzymywania kontaktów z Kościołami lokalnymi, a szczególnie z komisjami episkopatów pracujących w zakresie służby zdrowia. Jednym z zadał Rady jest także przygotowanie obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego (ustanowiony 13 maja 1992 roku).

Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kieruje przewodniczący, którego wspomagają sekretarz i podsekretarz. W jej skład wchodzą członkowie i konsultorzy, posiadający nominację papieską i reprezentujący takie dykasterie Kurii Rzymskiej, jak Sekretariat Stanu, pięć kongregacji: Nauki Wiary, dla Kościołów Wschodnich, ds. Ewangelizacji Narodów, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeł Życia Apostolskiego, ds. Wychowania Katolickiego, dwie papieskie rady: ds. Rodziny i “Cor Unum” oraz Papieską Akademię Nauk. W Radzie znajdują się też członkowie komisji episkopatów ds. służby zdrowia, zakonów szpitalnych i laikatu, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji i stowarzyszeł katolickich.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia wydaje kwartalnik o charakterze informacyjnym “Dolentium hominum”. Czasopismo ukazuje się w języku włoskim, hiszpałskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Przewodniczącym Rady do 18 kwietnia 2009 roku był kard. Javier Lozano BarragĂĄn. W tym dniu na nowego przewodniczącego Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa radomskiego, Zygmunta Zimowskiego.

(Na podst. Władysław Zarębczan, Polacy w Watykanie, Bernardinum, Pelplin 2004)

18.04.2009 – Bp Zimowski przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Nuncjatura Apostolska
w Polsce

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. bpa Zygmunta Zimowskiego, dotychczasowego biskupa diecezji radomskiej, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

+ Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce

Warszawa, 18 kwietnia 2008 r.

(md/jl/jk Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.