Wydarzenia

Edukacja szansą dzieci ubogich

Po raz 13. w pierwszą niedzielę adwentu Caritas w Polsce rozpocznie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło “Edukacja szansą dzieci ubogich” zwraca uwagę na problem

Po raz 13. w pierwszą niedzielę adwentu Caritas w Polsce rozpocznie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło “Edukacja szansą dzieci ubogich” zwraca uwagę na problem stworzenia równych szans dzieciom z rodzin najuboższych. Pomimo to, że edukacja jest prawem każdego dziecka, ubóstwo stanowi poważną przeszkodę w jego praktycznej realizacji.

Płonące światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej 29% dzieci w Polsce żyje w biedzie. Oznacza to, że ponad 650 tys. dzieci potrzebuje materialnego wsparcia przy zakupie podręczników szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, czy ciepłego posiłku w szkole. Są to dzieci, których rodziców nie stać na korepetycje i dodatkowe zajęcia z języków obcych. Poważnym problemem staje się również odległość dzieląca dom od szkoły. Brak środków na opłacenie internatu lub biletu miesięcznego sprawia, że duża grupa młodych ludzi kołczy edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

Edukacja szansą dzieci ubogich

Istnienie bariery edukacyjnej sprawia, że bieda staje się dziedziczna i dzieci te, podobnie jak ich rodzice są skazane na wykluczenie społeczne. Wiele dzieci z powodu ubóstwa czuje się gorszymi a ich szanse edukacyjne są mniejsze niż rówieśników.

Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w tym roku jest uświadomienie naszemu społeczełstwu konieczności wyrównywania szans edukacyjnych i wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zaniedbanych lub borykających się z uzależnieniami od alkoholu lub innych używek.

Caritas Polska prowadzi Program “Skrzydła” pozwalający dzieciom i młodzieży na kontynuowanie nauki w szkole oraz ich wszechstronny rozwój. Obecnie Caritas obejmuje pomocą zapomogową ponad 1500 dzieci. 3000 czeka na pomoc materialną.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma charakter ekumeniczny. Po raz ósmy zostanie przeprowadzone wraz z “Diakonią” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz “Eleos” Kościoła Prawosławnego. Wigilijne świece zostaną rozprowadzone nie tylko w kraju, ale także wśród Polaków zamieszkujących inne kraje, w tym Stany Zjednoczone.

Ofiary z tegorocznej akcji zostaną w diecezjalnych Caritas, cześć z nich zasili parafialne zespoły Caritas, z przeznaczeniem na pomoc dzieciom. Tradycyjnie już 10 groszy z małej świecy zostanie przeznaczone na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju. Do tej pory Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspierało głodujące dzieci w Rwandzie, Kongo, Sudanie, a także na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Czeczenii i Iraku.

[coolplayer width=”400″ height=”380″ autoplay=”0″ loop=”0″ charset=”utf-8″ download=”1″ mediatype=””]
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – już 13 raz
[/coolplayer]

W tym roku patronat honorowy nad akcją objęła Maria Kaczyłska, Prezydentowa RP.

Płonące światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest znakiem nadziei dla dzieci, które nadziei pozbawia brak perspektyw życiowych i możliwości zaspakajania elementarnych potrzeb. Jest ono wyrazem naszej gotowości dzielenia się z innymi tym, co posiadamy; tak, aby radość z narodzin Chrystusa mogła stać się ich udziałem. Jest konkretnym gestem troski o najsłabsze grupy społeczne: dzieci ubogie, pokrzywdzone przez los, sieroty.

Niech na naszych wigilijnych stołach, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie wigilijnych świec!

źródło: http://www.caritas.pl/

hastagi na stronie:

#wigilijne dzie??o pomocy dzieciom

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.