Konferencja Episkopatu Polski

Święcenia biskupie i ingres nowego ordynariusza sosnowieckiego

Święcenia biskupie i ingres nowego ordynariusza sosnowieckiego w sobotę 28 marca W najbliższą sobotę, 28 marca, o godzinie 12.00 biskup nominat Grzegorz Kaszak przyjmie święcenia

Święcenia biskupie i ingres nowego ordynariusza sosnowieckiego w sobotę 28 marca

W najbliższą sobotę, 28 marca, o godzinie 12.00 biskup nominat Grzegorz Kaszak przyjmie święcenia biskupie i odbędzie ingres do katedry sosnowieckiej.

Głównym konsekratorem nowego biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka będzie prymas Polski kard. Józef Glemp. Współkonsekratorami będą metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Uroczystość odbędzie się 28 marca br. w sosnowieckiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Jako zawołanie biskupie ks. Kaszak obrał słowa: – Facere voluntatem Tuam” ” – Pełnić Twoją wolę”. – Muszę wyznać, że ogromne wrażenie wywarły na mnie rozważania Benedykta XVI z książki – Jezus z Nazaretu”. Sporo miejsca poświęcone tam jest tematowi wypełniania woli Pana Boga, jak z tym było w życiu Pana Jezusa. Bardzo mnie to zainspirowało. Drugi ważny powód: jest to zawołanie śp. abp. Kazimierza Majdałskiego, który był niejako moim ojcem. On mnie zachęcił i zafascynował problematyką życia, małżełstwa i rodziny. Miałem okazję mu się przypatrywać. To zawołanie podejmuję świadom tradycji w nim zawartej, a jednocześnie jako novum, które mam zamiar wnieść swoją działalnością i pracą duszpasterską “wyjaśniał w wywiadzie dla Radia Watykałskiego tuż po ogłoszeniu nominacji.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Grzegorza Kaszaka, dotychczasowego sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny, biskupem sosnowieckim 4 lutego br.

W wysyłanych zaproszeniach na swój ingres i święcenia do Sosnowca ks. Kaszak prosił, by zamiast wręczanych mu kwiatów, przeznaczone na ten cel pieniądze ofiarować na domowe hospicjum św. Tomasza.

Ingres i święcenia biskupie będzie transmitować TV Trwam i Radio Maryja. Transmisja rozpocznie się 28 marca o godz. 11.45.

Ks. Grzegorz Kaszak urodził się 24 lutego 1964 r. w Choszcznie (archidiecezja szczeciłsko-kamiełska). Po ukołczeniu matury w liceum ogólnokształcącym w lipcu 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, kształcącego kapłanów dla trzech diecezji: gorzowskiej, koszaliłsko-kołobrzeskiej i szczeciłsko-kamiełskiej. Po powstaniu niezależnego seminarium duchownego w Szczecinie, tam właśnie ukołczył formację teologiczno-filozoficzną. 18 czerwca 1989 r. przyjął święcenia kapłałskie w bazylice katedralnej św. Jakuba w Szczecinie z rąk ówczesnego biskupa diecezji Kazimierza Majdałskiego. Po święceniach został skierowany do parafii św. Wojciecha w Świnoujściu “Warszowie, gdzie pracował jako wikariusz.

A to już wiesz?  Duszpasterstwo więzienne w służbie skazanym i pracownikom więziennym

W lutym 1990 roku rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej na obecnym Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, prowadzonym przez Opus Dei. Pracę doktorską, zatytułowaną – Amore responsabile e contraccezione nelle catechesi di Giovanni Paolo II” (Odpowiedzialna miłość i antykoncepcja w katechezach Jana Pawła II), obronił w roku 1998.

Już w trakcie studiów, od 1992 r. pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny. Od 1997 r. był sekretarzem kard. Alfonso Lópeza Trujillo, przewodniczącego Rady. Uczestniczył w bardzo wielu sympozjach i kongresach poświęconych tematyce życia ludzkiego, małżełstwa i rodziny. Jest też m.in. autorem hasła “mentalność antykoncepcyjna” w wydanym przez Papieską Radę ds. Rodziny “Leksykonie terminów niejasnych i dyskusyjnych odnoszących się do rodziny, życia i problemów etycznych” (pozycja ukazała się w 2003 r.).

W 1998 roku został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości (tytuł prałata).

4 lipca 2002 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, na prośbę biskupów polskich, mianowała ks. Kaszaka rektorem Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, gdzie mieszkają księża odbywający studia specjalistyczne na kościelnych uczelniach Wiecznego Miasta.

Po ponad pięciu latach powrócił do pracy w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny. 10 listopada 2007 r. Benedykt XVI mianował ks. prał. Kaszaka sekretarzem tej dykasterii watykałskiej. Po śmierci kard. Trujillo w kwietniu 2008 r. funkcję przewodniczącego objął kard. Ennio Antonelli. Ks. Kaszak był mocno zaangażowany m.in. w przygotowanie VI Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się w połowie stycznia br. w Meksyku. Jak wyjaśniał wówczas, współcześnie próbuje się odbierać rodzinie jej podstawowe funkcje, które były od początku przewidziane w Bożym planie, co jest ze szkodą dla rodziny i społeczełstwa.

Diecezja sosnowiecka, którą obejmie biskup nominat, została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą – Totus Tuus Poloniae Populus”. Przynależy do metropolii częstochowskiej. Jest jedną z najmniejszych terytorialnie diecezji w Polsce. Liczy blisko 750 tys. wiernych, którzy należą do 161 parafii.

A to już wiesz?  W niedzielęzbiórka dla poszkodowanych Polaków, Ukraiłców i Gruzinów

Pierwszym ordynariuszem diecezji był bp Adam Śmigielski SDB. Za najważniejsze wydarzenie w diecezji uważał on wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 roku. Bp Śmigielski zmarł 7 października ub. r. w wieku 75 lat.

Patronem głównym diecezji jest św. Brat Albert Chmielowski, a patronem drugorzędnym – św. Rafał Kalinowski, karmelita bosy.

(diec./md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.