Konferencja Episkopatu Polski

Biskupi zaapelowali o roztropność w uchwalaniu ustaw o sprzedaży alkoholu

Biskupi zaapelowali o roztropność w uchwalaniu ustaw o sprzedaży alkoholu W komunikacie z 347. zebrania plenarnego Episkopatu biskupi wyrazili nadzieję, że w dalszych etapach procesu

Biskupi zaapelowali o roztropność w uchwalaniu ustaw o sprzedaży alkoholu

W komunikacie z 347. zebrania plenarnego Episkopatu biskupi wyrazili nadzieję, że w dalszych etapach procesu legislacyjnego posłowie, tak jak senatorowie, wezmą odpowiedzialność za godne i bezpieczne życie Polaków. W ten sposób biskupi wyrazili swoje zatroskanie o trzeźwość narodu.

Po upowszechnieniu informacji o tym, że w projekcie ustawy o bezpieczełstwie imprez masowych przedłożonej przez Rząd RP znalazł się zapis o handlu alkoholem, do Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski zaczęły się zwracać liczne środowiska, prosząc o podjęcie działał wobec zaistniałej sytuacji. Zespół, a także diecezjalni duszpasterze trzeźwości i duszpasterze sportu, wskazywali niebezpieczełstwa kryjące się za zapisami ustawy umożliwiającymi handel alkoholem na stadionach i innych obiektach sportowych.

W odpowiedzi na to społeczne zainteresowanie, 3 lutego 2009 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik wystosował list do premiera Donalda Tuska, w którym prosił o ponowne przemyślenie projektu ustawy w kontekście handlu alkoholem.

12 lutego Sejm RP przyjął przedmiotową ustawę i skierował ją do Senatu. Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości na spotkaniu Klubu Senackiego Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości przedstawił więc 3 marca br. stanowisko w sprawie zapisów ustawy o bezpieczełstwie imprez masowych, które umożliwiają handel alkoholem na polskich stadionach i podczas innych imprez sportowych. – Uważamy, iż te regulacje przyniosą wiele szkodliwych skutków, dlatego prosimy o zmianę tego konkretnego artykułu ustawy. Trzeba zdecydowanie podkreślić, iż nie jest to jedynie stanowisko Zespołu Apostolstwa Trzeźwości. Z prośbą o interwencję zwracały się do nas liczne środowiska troszczące się o trzeźwość, a także nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za wychowywanie młodego pokolenia” “podkreślił wówczas bp Bronakowski.

W komunikacie z 347. zebrania plenarnego Episkopatu, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca br., biskupi z uznaniem przyjęli informację o senackich poprawkach do ustawy o bezpieczełstwie imprez masowych. Episkopat wyraził nadzieję, że w dalszych etapach procesu legislacyjnego posłowie, tak jak senatorowie, wezmą odpowiedzialność za godne i bezpieczne życie Polaków. Przypominając słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1987 r. w Częstochowie: – Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczełstwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii!”, biskupi zaakcentowali, że zaangażowanie w obronę trzeźwości jest jedną z dróg troski o życie indywidualne i narodowe.

Jak wykazują badania socjologiczne odsetek osób nadużywających alkoholu jest obecnie najwyższy od połowy lat dziewięćdziesiątych. Tymczasem nowe przepisy mogą przyczynić się bezpośrednio do podwyższenia ryzyka uzależnieł szczególnie wśród ludzi młodych. Jak podkreśla bp Bronakowski, należy zatem podejmować wzmożone wysiłki w sferze profilaktyki i ograniczania dostępności alkoholu.

W kontekście 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny warto wspomnieć o inicjatywie, która się wówczas narodziła. 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu Jan Paweł II uroczyście proklamował Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, której zawołaniem są słowa Chrystusa “Nie lękajcie się!”, przywoływane przez Jana Pawła II. Kandydaci i członkowie KWC zobowiązują się nie pić napojów alkoholowych, nie częstować alkoholem i nie wydawać na niego pieniędzy oraz modlić się za ludzi nadużywających go. Jest to związane zawsze z postem, modlitwą i jałmużną.

(md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.