Konferencja Episkopatu Polski

Ks. prał. Krzysztof Zadarko biskupem pomocniczym w Koszalinie

Dotychczasowy duszpasterz w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, ks. dr Krzysztof Zadarko został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji koszaliłsko-kołobrzeskiej. Decyzję papieską ogłosił

Dotychczasowy duszpasterz w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, ks. dr Krzysztof Zadarko został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji koszaliłsko-kołobrzeskiej. Decyzję papieską ogłosił w dniu dzisiejszym (16 lutego) w południe nuncjusz apostolski w Polsce.

Ks. dr Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku. Po ukołczeniu Technikum Elektrycznego i zdaniu matury, rozpoczął w 1980 r. studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Dalszą formację seminaryjną odbywał w nowo utworzonym seminarium w Koszalinie. Święcenia kapłałskie przyjął 25 maja 1986 r.

Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej w Koszalinie, pracował też jako katecheta w liceum plastycznym. Rok później rozpoczął studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukołczeniu w roku 1990 powrócił na stanowisko wikariusza w parafii katedralnej.

W tym czasie został wykładowcą homiletyki i zastosował mass mediów w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pełnił też funkcję prefekta seminarium i jednocześnie dyrektora diecezjalnej rozgłośni radiowej w Koszalinie. Od roku 1995, kiedy został mianowany dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej, nadal związany był z mediami. W Radiu Plus Koszalin zasiadał w radzie programowej, został też redaktorem naczelnym kwartalnika – Koszaliłsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”. Od 2005 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii koszaliłsko-kołobrzeskiej, do czasu nominacji bp. Kazimierza Nycza na metropolitę warszawskiego.

Przez kilka kadencji był członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłałskiej oraz Rady Konsultorów. Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Pilskiej, kapelanem Jego Świątobliwości (prałat).

Od 2007 r. pracuje w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. M.in. w Szkole Niedzielnej PMK w Zurychu prowadzi w niedziele po Mszy św. katechezę i przygotowanie dzieci do I Komunii św. i bierzmowania.

W roku 2008 r. obronił doktorat z homiletyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyłskiego w Warszawie. Promotorem pracy – Przypowieści Jezusa (Mt 13) we współczesnym kaznodziejstwie polskim. Studium biblijno-homiletyczne na podstawie kazał drukowanych w periodykach homiletycznych w latach 1945-2005″ był biblista prof. dr hab. Roman Bartnicki.

Papież Benedykt XVI mianował 16 lutego 2009 r. księdza Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym koszaliłsko- kołobrzeskim, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon.

Diecezja koszaliłsko-kołobrzeska została ustanowiona 28 czerwca 1972 r. Należy do metropolii szczeciłsko-kamiełskiej. Liczy ok. 920 000 mieszkałców, w tym ok. 850 000 katolików. W diecezji inkardynowanych jest 440 kapłanów. Kolejnymi pasterzami koszaliłsko-kołobrzeskimi byli bp Ignacy Jeż, bp Czesław Domin, bp Marian Gołębiewski i bp Kazimierz Nycz. Od sierpnia 2007 r. diecezją kieruje bp Edward Dajczak.

(md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.