Teologia

Nadzieja: Pismo Święte a nadzieja

Całe Pismo Święte jest oparte na teologii nadziei[1]. Według R. Bultmana nadzieja biblijna nie jest ucieczką od rzeczywistości, nie przejawia też cech tymczasowości podkreślonej przez

Całe Pismo Święte jest oparte na teologii nadziei[1]. Według R. Bultmana nadzieja biblijna nie jest ucieczką od rzeczywistości, nie przejawia też cech tymczasowości podkreślonej przez świat grecki, ale jest ona fundamentem życia człowieka sprawiedliwego. Radość człowieka wyraża się w posiadaniu nadziei i przyszłości, gdyż człowiek Biblii pokłada nadzieję wyłącznie w Bogu”.


Nadzieja może być powodem chluby jak czytamy w Rz 5,2: Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W Kol 1, 27 czytamy: Chrystus pośród Was “nadzieja chwały. Dalej, w T 2, 13: Błogosławiona nadzieja i objawienie się chwały. Ta błogosławiona nadzieja jest celem życia chrześcijanina. Początkiem jej spełnienia jest radość[2]. Ewangelia jest – radosną nowiną”, która przynosi nam prawdziwą nadzieję[3].

Człowiek, który jest świadkiem Chrystusa i szafarzem Dobrej Nowiny, jest przez to samo człowiekiem radości i człowiekiem nadziei, człowiekiem tej podstawowej afirmacji wartości istnienia, wartości stworzenia i nadziei życia wiecznego[4].

Nie można jednak odnaleźć nadziei, tak samo jak i wiary, bez otwarcia się na prawdę. Tak Samarytanka, którą spotyka Jezus, stanąwszy w prawdzie o samej sobie, odkrywa, kim jest ten, który do niej mówi. Przyjąwszy z wiarą prawdę o sobie, rozumie, że on jest Mesjaszem “tym, który wie, co jest w człowieku. Jej, jak i całemu światu, Jezus dał nadzieję. On nie oskarża i nie potępia człowieka, ale mówi o żywej wodzie jako o znaku nadziei[5].

Monika K.S.

Przypisy:

1. Por. A. R. Carmona , Nadzieja w Piśmie Świętym, – Communio”, 5 (1997), s. 12.
2. Por. A. Ĺ trukelj, Nadzieja zawieść nie może, – Communio”, 5 (1997), s. 47.
3. Por. J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, MĂźnchen 1982, s. 78-87 [w:] A. Ĺ trukelj, Nadzieja zawieść nie może, “Communio”, 5 (1997), s. 47.
4. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 37-38.
5. Por. J.A. Kłoczowski, Wyzanie rodzi nadzieję, Kraków 2005, s. 10.

Nadzieja: Nadzieja a życzenia
Nadzieja: Nadzieja w ujęciu teologicznym
Nadzieja: Chrześcijałska nadzieja
Nadzieja: Nadzieja jako cnota
Nadzieja: Nadzieja a ateizm
Nadzieja: Chrystus – Nadzieją
Nadzieja: Contra spem spero
Nadzieja: Nadzieja “przeciwiełstwo rozpaczy
Nadzieja: Pismo Święte a nadzieja

hastagi na stronie:

#nadzieja w Pi??mie ??wiÄ?tym #pismo święte o nadziei

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.