Konferencja Episkopatu Polski

Duszpasterstwo więzienne w służbie skazanym i pracownikom więziennym

Duszpasterstwo więzienne w służbie skazanym i pracownikom więziennym Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz odprawi dzisiaj jubileuszową Eucharystię w rocznicę 90-lecia istnienia Służby Więziennej. Struktury duszpasterstwa

Duszpasterstwo więzienne w służbie skazanym i pracownikom więziennym

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz odprawi dzisiaj jubileuszową Eucharystię w rocznicę 90-lecia istnienia Służby Więziennej. Struktury duszpasterstwa więziennego są o wiele późniejsze, warto jednak przy tej okazji przypomnieć jego działalność.

Za moment powołania Służby Więziennej przyjęto podpisanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku przez ówczesnego Naczelnika Pałstwa Józefa Piłsudskiego dekretów organizujących polskie więziennictwo. Dzisiaj w katedrze wawelskiej jubileuszowej Mszy św. w 90. rocznicę powstania Służby Więziennej Eucharystii będzie przewodniczył o godz. 11.00 metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosi metropolita gdałski abp Sławoj Leszek Głódź.

Duszpasterstwo więzienne praktycznie nie istniało w latach systemu komunistycznego, ponieważ władze nie zezwalały na wstęp osób duchownych do zakładów penitencjarnych, wyjątek stanowili niektórzy księża kapelani wojskowi dopuszczani do skazanych, w przypadku choroby śmiertelnej. Po upadku systemu komunistycznego w 1989 r. pierwszym Naczelnym Kapelanem Więziennictwa, został mianowany ks. prałat dr Jan Sikorski, który w stanie wojennym był duszpasterzem internowanych na warszawskiej Białołęce. Stworzył on nowe struktury duszpasterstwa więziennego odpowiadające współczesnym wymaganiom pastoralno-penitencjarnym. Od 2001 r., naczelnym kapelanem więziennictwa jest ks. prałat dr Paweł Wojtas.

“Współczesne duszpasterstwo więzienne, jest zorientowane zarówno na pracę z osadzonymi, ich rodzinami oraz pracownikami służby więziennej “wyjaśnia duchowny. “Zaangażowani jesteśmy, w różne dzieła charytatywno-pomocowe, w których osadzeni świadczą posługę wobec różnych grup społecznych wymagających wsparcia innych osób. M.in. przygotowani więźniowie pchają wózki inwalidzkie z niepełnosprawnymi w pieszej pielgrzymce niepełnosprawnych na Jasną Górę w sierpniu każdego roku, skazani pracują też w hospicjach opieki paliatywnej prowadzonych przez Caritas “mówi ks. Wojtas.

Opieką objęte są rodziny skazanych. Świeccy wolontariusze duszpasterstwa więziennego pracują z dziećmi skazanych, organizują im letnie wyjazdy, przygotowują paczki świąteczne, a także wspomagają finansowo samotnie wychowujące matki, których mężowie odbywają wyroki.

A to już wiesz?  Wspomnienie Dobrego Łotra (26 III) - dniem modlitw za więźniów

Szczególną troską duszpasterstwa więziennego są pracownicy mundurowi i cywilni służby więziennej. “Między innymi odbywamy doroczną pielgrzymkę służby więziennej na Jasną Górę. Duszpasterstwo Więzienne współpracuje ze związkami zawodowymi więziennictwa w różnych przedsięwzięciach w skali kraju “dodaje naczelny kapelan więziennictwa.

Ks. Paweł Wojtas jest jednocześnie asystentem kościelnym Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom – Bractwo Więzienne”. Obecnie krajowym prezesem Bractwa “które w zeszłym roku świętowało 15-lecie istnienia – jest Bernardyna Wojtkowska. Członkowie Bractwa Więziennego przygotowują oprawę Mszy św. w zakładach karnych, organizują spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych więźniów do przyjęcia sakramentów. Prowadzą też rozmowy indywidualne z więźniami i pomagają nawiązać kontakt z rodzinami. W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także po wyjściu na wolność, m.in. poprzez pomoc w znalezieniu pracy czy mieszkania.

(duszp./md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#duszpasterstwo więzienne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.