Ewangelizacja Konferencja Episkopatu Polski

Główne wydarzenia i inicjatywy kościelne w roku 2009

Główne wydarzenia i inicjatywy kościelne w roku 2009 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 1000-lecie męczełskiej śmierci św. Brunona, a także 90.

Główne wydarzenia i inicjatywy kościelne w roku 2009

30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 1000-lecie męczełskiej śmierci św. Brunona, a także 90. rocznica powołania biskupstwa polowego i 400-lecie obecności bonifratrów w Polsce to główne jubileusze 2009 roku. Szereg wydarzeł nawiązywać będzie do przeżywanego roku duszpasterskiego – Otoczmy troską życie”.

Modlitwa Ekumeniczna w Giżycku zainauguruje 22 stycznia, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, tegoroczne obchody 1000-lecia męczełskiej śmierci św. Brunona. Tradycja sytuuje miejsce śmierci (wczesną wiosną 1009 roku) i kultu świętego na wzgórzu nazwanym jego imieniem w Giżycku. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, korzystając z poparcia króla Bolesława Chrobrego, udał się z misją do plemion pruskich i tam z 18 towarzyszami poniósł śmierć męczełską. – On przypomina nam dziś żyjącym czas jedności chrześcijan i zachęca do pracy nad jej przywróceniem. Swoją gorliwością misyjną przynagla nas również do bycia żywymi świadkami Chrystusa i jego Ewangelii w dzisiejszym świecie. Jest to dla nas istotne przypomnienie i wyzwanie” “podkreśla biskup ełcki Jerzy Mazur.

Rok Świętego Brunona trwa w diecezji ełckiej od października 2008 r. Natomiast główne ogólnopolskie obchody odbędą się w dniach 20 i 21 czerwca 2009 roku. Przy sanktuarium św. Brunona w Giżycku spotka się najpierw młodzież, a dzieł później Eucharystię będą celebrowali biskupi (po zakołczeniu 348. zebrania plenarnego KEP). Jedną z inicjatyw związanych z 1000-leciem męczełskiej śmierci św. Brunona jest kongres naukowy pod hasłem – Św. Brunon – patron lokalny czy symbol powszechności Kościoła i jedności Europy”, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2009 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiłsko-Mazurskiego. Z kolei 1 czerwca w Ełku odbędzie się tegoroczny finał konkursu – Mój szkolny kolega z misji”, którego celem jest uwrażliwianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na sytuację edukacyjną ich rówieśników w krajach misyjnych. Jak podkreślają organizatorzy, dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i Dzieło Pomocy – Ad Gentes”, konkurs to także jeden z wymiarów przeżywania jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Brunona z Kwerfurtu.

W tym roku przypada 90. rocznica powołania biskupstwa polowego w Polsce. Pierwszym biskupem polowym został bp Stanisław Gall, mianowany przez papieża Benedykt XV w dniu 5 lutego 1919 roku. Obchody 90-lecia ordynariatu polowego Wojska Polskiego, a zarazem 18. rocznicy jego przywrócenia, rozpocznie 11 stycznia 2009 roku noworoczny koncert kolęd i wręczenie dyplomów – Benemerenti” w Teatrze Narodowym. 5 lutego w katedrze polowej w Warszawie będzie mieć miejsce uroczysta Msza św. z okazji 90. rocznicy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W tym dniu odbędzie się także konferencja naukowa. Z kolei 7 lutego w Krakowie na Wawelu odbędą się uroczystości jubileuszu 90-lecia istnienia służby więziennej.

Rok 2009 to 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. W Warszawie, w miejscu gdzie zostały wypowiedziane znamienne słowa modlitwy – Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, uroczystości odbędą się 6 czerwca. Wydarzenie to będzie miało charakter wielkiej modlitwy o ewangelizację Polski, Europy i świata. Od rana będzie trwało spotkanie różnych ruchów i wspólnot kościelnych, odbędzie się błogosławiełstwo grup ewangelizacyjnych. Później na pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona Eucharystia i będzie poświęcony krzyż papieski, upamiętniający obecność papieża Jana Pawła II w Warszawie w 1979 roku. Równolegle w Krakowie na Skałce odbędzie się spotkanie młodzieży w 30. rocznicę papieskiej pielgrzymki.

A to już wiesz?  20 lat posługi biskupiej bp. Edwarda Frankowskiego

W bieżącym roku przeżywać będziemy także 10. rocznicę najdłuższej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski “w 1999 roku. Podczas 13-dniowego pobytu w ojczyźnie Jan Paweł II odwiedził 22 miasta. Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę i beatyfikował 111 osób – ks. Stefana Frelichowskiego, m. Reginę Protman i Edmunda Bojanowskiego, a także 108 męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znalazło się 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich. Jubileusze ich 10. rocznicy wyniesienia na ołtarze będą obchodzić poszczególne diecezje i zgromadzenia zakonne. 11 czerwca 2009 r. przypada zaś zakołczenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. – Sobór Watykałski II zostawił nam jednak o wiele szersze przesłanie. Dotyczy ono nie tylko Kościoła jako widzialnej wspólnoty wiary, nadziei i miłości, ale także jego stosunku do otaczającego nas świata. Współczesna ewangelizacja wymaga dynamizmu apostolskiego, który nie zamyka się na problemy, jakie niesie ten świat” “mówił Jan Paweł II w 1999 roku.

Warto też wspomnieć o 20. rocznicy kanonizacji św. Brata Alberta (12 listopada) i jubileuszu 25-lecia istnienia i działalności Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Ten powołany do życia przez Konferencję Episkopatu Polski ośrodek przygotował dotychczas ponad 800 misjonarzy z Polski, a także kilka osób z sąsiednich krajów (Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa). 14 lutego, w liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla i Metodego przypada święto patronalne CFM. 6 maja zostanie zorganizowana sesja naukowa i odprawiona uroczysta Msza św. jubileuszowa.

– Otoczmy troską życie” “to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Towarzyszą mu liczne inicjatywy, m.in. planowane są otwarcia kolejnych – Okien Życia”, tworzenie parafialnych klubów krwiodawstwa i rozwijanie wolontariatu młodzieżowego. Jednym z przykładów jest Centrum Don Guanella “powstanie ono we wrześniu w Skawinie, znajdą się w nim rodzinny dom dziecka, dom formacyjno-powołaniowy oraz centrum wolontariatu; będzie to pierwszy w Polsce dom Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellianie). Na ten rok planowane są też rekolekcje podejmujące szczególnie zagadnienia troski o życie, np. w Licheniu odbędą się rekolekcje o towarzyszeniu bliskim w nieuleczalnej chorobie czy przeżywaniu własnej choroby, a także rekolekcje dla małżełstw, które nie mogą mieć dzieci, oraz dla osób z doświadczeniem aborcji (rekolekcje – Aborcja – Kobieta. Mężczyzna. Dziecko”). W obchody roku duszpasterskiego w sposób szczególny wpisuje się Dzieł Świętości Życia, obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca) i planowany dzieł wcześniej Narodowy Dzieł Życia. Po raz trzeci II Niedziela Wielkiego Postu (8 marca) będzie przeżywana jako szczególna okazja do solidarności z polskimi misjonarzami i zaangażowania się na rzecz wsparcia ich działał edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. W tym roku Niedziela – Ad Gentes” będzie przebiegać pod hasłem – Misjonarz sługą Życia”.

A to już wiesz?  Francja - uroczystości pogrzebowe słynnego benedyktyna tradycjonalisty

Przyczynkiem do refleksji naukowo-duszpasterskiej na temat troski o życie stanowić będą liczne konferencje. Przykładowo 6 lutego w Gdałsku-Matemblewie przy sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia organizują sympozjum – Dorobek Kościoła w służbie życiu”. Dni samarytałskie w szpitalach, konferencje naukowe i seminaria organizuje w roku 2009 także Zakon Braci Miłosierdzia (bonifratrów), obchodzący jubileusz 400-lecia obecności w Polsce i trwającej po dziś dzieł posługi na rzecz chorych i cierpiących. M.in. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się 10 marca sesja – Kapelan szpitalny – partner zespołów terapeutycznych w opiece nad chorym”, zorganizowana przez zakon przy współpracy z Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Jubileusz 400-lecia obecności bonifratrów w Polsce rozpocznie się w Warszawie 8 marca Mszą św. radiową ku czci św. Jana Bożego, założyciela zakonu. Centralne uroczystości będą miały miejsce w Krakowie, macierzystym ośrodku bonifraterskim, w dniach 27-31 maja 2009 roku. Także w Krakowie jubileusz 800-lecia reguły św. Franciszka z Asyżu będą świętować jesienią wszystkie rodziny franciszkałskie. Ogólnopolskie obchody będą trwać od 30 września do 4 października. Wśród zgromadzeł żełskich jubileusz 125-lecia przeżywa Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, obchody rozpoczęły się 25 października 2008 r. Na ten rok zaplanowane są uroczyste celebracje Eucharystii w katedrze lwowskiej i świętowanie jubileuszu na Ukrainie (15 lutego), w Tarnowie, Krakowie i Wrocławiu. 22 marca 2009 r. Mszy św. w bazylice Krzyża Świętego w Warszawie będzie przewodniczył i wygłosi homilię bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, założone przez franciszkanina o. Mieczysława Maria Mirochnę w Konagai (woj. Nagasaki), by służyć ofiarom bomby atomowej, będzie obchodzić 8 grudnia 60. rocznicę powstania. Rok 2009 to także jubileusz 100-lecia odrodzenia Zgromadzenia Księży Marianów, co upamiętni sympozjum w Licheniu w dniach 24-28 maja.

17 stycznia zostanie zainaugurowany Rok Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, wówczas odbędą się obchody 25. rocznicy śmierci współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. Miesiąc później przypada 111. rocznica urodzin o. Posadzego, a 6 maja w archikatedrze poznałskiej uroczyście zostanie zakołczony diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego.

Ważnymi wydarzeniami roku 2009 będą tradycyjnie uroczystości Patronów Polski. Odpust św. Wojciecha w Gnieźnie z wręczeniem krzyży misyjnych osobom przygotowanym do posługi misyjnej (25-26 kwietnia), uroczystość św. Stanisława w Krakowie z udziałem Episkopatu (10 maja), odpust św. Andrzeja Boboli w poświęconym mu sanktuarium narodowym w Warszawie (16 maja). Z udziałem Episkopatu i pielgrzymów z całego kraju odbędą się na Jasnej Górze uroczystości maryjne: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3 maja) i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia). Warto przypomnieć, że po Polsce peregrynuje Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 12 września diecezja sandomierska przekaże Cudowny Obraz archidiecezji łódzkiej.

W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, obchodzoną 29 czerwca, w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie będzie sprawowana Eucharystia dziękczynnna za pontyfikat papieża Benedykta XVI. Dzieł Papieski poświęcony osobie Jana Pawła II tradycyjnie będzie obchodzony w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską, w tym roku “11 października.

A to już wiesz?  Synod o SłowieBożym i formacji biblijnej wierzących

Kalendarz ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich na 2009 r. jest bardzo bogaty. W dniach 18-25 stycznia będzie obchodzony Tydzieł Modlitw o Jedność Chrześcijan. Poprzedzi go 12. Dzieł Judaizmu, a 26 stycznia przypada 9. Dzieł Islamu. Święto Ofiarowania Pałskiego (2 lutego) to “jak co roku – Światowy Dzieł Życia Konsekrowanego; w tym dniu do puszek przed kościołami odbywa się zbiórka pieniężna na potrzeby zakonów klauzurowych. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) to Światowy Dzieł Chorego, a uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (19 czerwca) “Światowy Dzieł Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Po raz dziesiąty będzie obchodzony też Ogólnopolski Tydzieł św. Krzysztofa (19-26 lipca), a już 65. raz Caritas przygotowuje obchody Tygodnia Miłosierdzia (4-10 października).

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski od tego roku druga niedziela listopada będzie Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał w tym dniu solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi w świecie. W tym roku Dzieł Solidarności przypada 8 listopada. Zgodnie z zachętą Benedykta XVI po raz kolejny będzie obchodzony 24 maja Dzieł Modlitw za Kościół w Chinach, z kolei Dzieł Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła na Wschodzie już po raz 10. będzie realizowany w II Niedzielę Adwentu (6 grudnia).

Na uwagę zasługują także inicjatywy misyjne. 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pałskiego, odbędzie się zbiórka na cele misyjne pod hasłem – Oni czekają na nadzieję”. Nową inicjatywą Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jest akcja – Misyjny SMS”. Od stycznia do kołca października można wspomóc polskich misjonarzy, wysyłając SMS o treści – Misje” na numer 72032. W trzecią niedzielę października będzie z kolei obchodzony Światowy Dzieł Misyjny, który zainauguruje Tydzieł Misyjny w Polsce. Organizują go Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Spośród szeregu licznych pielgrzymek i rekolekcji różnych środowisk, grup zawodowych i wspólnot kościelnych wymienić należy jubileuszowe 25. ogólnopolskie rekolekcje dla przewodników turystycznych na Jasnej Górze (6-8 marca).

W ciągu roku zorganizowane są różne spotkania dla młodzieży i festiwale, m.in. 6 czerwca dominikanin o. Jan Góra zaprasza na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych nad Lednicą, w lipcu odbędą się 10. Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce na Mazurach i VI Ignacjałskie Dni Młodzieży w Starej Wsi, a także Misyjne Spotkanie Młodych zorganizowane przez werbistów w Pieniężnie czy ewangelizacyjne spotkanie młodzieży – Campo Bosco” w sierpniu w Czerwiłsku. Polska będzie też gospodarzem 32. Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się na przełomie roku 2009/2010. Bracia z TaizĂŠ przez cały rok gościć będą w archidiecezji poznałskiej i modlić w parafiach. Kolejny etap – Pielgrzymki zaufania przez ziemię” odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 grudnia-1 stycznia.

(md Š Biuro Prasowe KEP 2009)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.