ciekawostki Wydarzenia

Najnowsze publikacje Wydawnictwa WAM – czerwiec 2008

Rożek Michał: ZWIEDZAMY KRAKÓW W TRZY DNI Przewodnik dla każdego Autorski przewodnik pióra profesora Michała Rożka, cenionego popularyzatora wiedzy o Krakowie, od lat uznanego za

Rożek Michał:
ZWIEDZAMY KRAKÓW W TRZY DNI
Przewodnik dla każdego

Autorski przewodnik pióra profesora Michała Rożka, cenionego popularyzatora wiedzy o Krakowie, od lat uznanego za znawcę kultury i zabytków miasta.
Zwięzła propozycja, umożliwiająca każdemu, komu dane jest tylko trzy dni spędzić w Krakowie poznanie kanonu – tego, co składa się na wyjątkowy charakter podwawelskiego grodu.

Kozioł Andrzej:
NA KRAKOWSKICH PLANTACH
Historie, obyczaje, anegdoty

Planty to wyjątkowy ogród miejski opasujący stary Kraków, a zarazem jedno z największych założeł parkowych. Mimo, iż powstały przypadkowo, stały się jedną z największych atrakcji naszego miasta. Andrzej Kozioł proponuje czytelnikowi “przechadzkę” po Plantach, która staje się wyprawą w historię miasta ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Napisana niezwykle żywo i ciekawie książka, ukazuje historię przez pryzmat życia ludzi, ich losów i związanych z nimi anegdot.

Pilikowski Jerzy:
PODRÓŻ W ŚWIAT FILOZOFII

Współcześni filozofowie traktują swoją dyscyplinę jako badanie zakresu i wiarygodności ludzkiego poznania świata. W starożytności, gdy powstawały klasyczne podstawy myśli europejskiej, filozofię rozumiano jako przygotowanie do udanego życia. Wybierzemy się więc do starożytnych Aten, by poznać ówczesne szkoły filozoficzne. Następnie przeniesiemy się do “naszych Aten”, by dowiedzieć się, która ze współczesnych szkół filozoficznych nam odpowiada. Podróż w świat filozofii pomoże każdemu, nawet zupełnemu nowicjuszowi, rozpoznać styl jego własnego filozoficznego myślenia.

Igielski Zbigniew:
SIKHIZM

Publikacja omawiająca jedną z najmłodszych monoteistycznych religii świata – sikhizm, religię, która powstała w połowie XV wieku w północnej części dzisiejszych Indii (Pendżab). Obecnie liczy ponad 40 mln wyznawców na całym świecie.

Lubac Henri de, SJ:
PISMO ŚWIĘTE W TRADYCJI KOŚCIOŁA

Pismo Święte w Tradycji Kościoła jest udaną próbą zebrania, w jednym tomie, najistotniejszych wątków badał teologicznych zawartych w dwóch wielkich pracach kard. Henri de Lubaca SJ z zakresu egzegezy biblijnej tzn. w czterech tomach ExĂŠgèse mĂŠdiĂŠvale i w Histoire et Esprit. Zachowując swój charakter naukowy książka de Lubaca stanowi znakomite wprowadzenie w historię interpretacji Pisma Świętego w historii Kościoła od Orygenesa, poprzez św. Augustyna i św. Hieronima, aż po egzegezę Starego i Nowego Testamentu w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych. Nie brakuje w niej również odwołał do współczesnej teologii biblijnej, zwłaszcza do wielkiego nurtu studiów biblijnych zainicjowanych przez dominikanina Marie-Josepha Lagrange’a, założyciela szkoły biblijnej w Jerozolimie. Jednak przede wszystkim praca kard. Henri de Lubaca ma charakter zwięzłej prezentacji jego samodzielnych, dogłębnych studiów, jakie prowadził w zakresie egzegezy biblijnej.

Perry John:
TORTURY
Bezpieczełstwo narodowe i normy etyczne

Tortury są niemoralne i stanowią grzech nie tylko dlatego, że pogwałcają godność osoby ludzkiej, lecz także ze względu na to, iż bezpośrednio lub pośrednio degradują społeczełstwo, które na nie przyzwala. Książka jest próbą obrony praw człowieka podjętą z perspektywy katolickiej.

McCloughry Roy:
BÓG, SEKS, KOSMOS I CAŁA RESZTA SPRAW

Po co przyszedłem na świat?
Gdzie jest moje miejsce między ludźmi?
Jak mogę przyczynić się do zwalczania nędzy?
Czy seks przedmałżełski jest wartością?
Czy powinienem być ambitny?
Co to jest kariera?
Na te i wiele innych pytał odpowiada w lekkim, zabarwionym humorem stylu Roy McCloughry, znany autor książek ukazujących chrześcijałskie podejście do problemów społecznych. Cytuje Ronalda Reagana i św. Augustyna, Marlene Dietrich i Immanuela Kanta, Alberta Einsteina i Mela Gibsona. Odwołuje się nawet do… “Harry Pottera” i “Gwiezdnych wojen”.

Książka Bóg, seks i cała reszta spraw mówi nam, że urodziliśmy się, bo takie było zamierzenie Boga – a zatem powinniśmy odczuwać wielką radość z każdej chwili. Przekonuje nas, że jesteśmy wyjątkowi i mamy własną misję do wypełnienia. Uczy wybaczania i ukazuje jego wielkość. Mówi nam, jak zachować nauki Jezusa w społeczełstwie konsumpcyjnym, jak pogodzić chrześcijałskie zasady z prawami, którymi to społeczełstwo się rządzi.

Roy McCloughy to doświadczony autor i wykładowca. Prowadzi chrześcijałskie czasopismo Third Way, proponując spojrzenie na problemy społeczne, kulturowe i polityczne przez pryzmat wiary w Boga.

Johnston Catherine, Kendall Daniel SJ, Nappi Rebecca:
MAŁŻEŃSTWO. PROBLEM CZY SZANSA
Pytania i odpowiedzi

Celem tej książki jest ułatwienie wzajemnej komunikacji i porozumiewania się w małżełstwie i rodzinie. Zebrano w niej wiele pytał, jakie rodzą się pośród zwyczajnych zmagał z codziennością. Odpowiadając na nie, autorzy posiadający znaczące doświadczenie w pracy z narzeczonymi i małżełstwami, starają się wskazać kierunek myślenia i rozwiązywania konfliktów. Nie o samych jednak konfliktach i problemach jest tu mowa – książka stara się być też narzędziem służącym nie tylko jako pomoc w “sklejaniu rozsypanej mozaiki życia rodzinnego”, lecz chce pomóc także w codziennym wzrastaniu w wierze i wzajemnym zrozumieniu. Nie są to recepty, “kucharskie przepisy na udany związek”, ponieważ każde małżełstwo jest inne. Jest to garść pomysłów nie tylko na to, jak poradzić sobie z trudnościami, ale także jak z trudnych doświadczeł wyciągnąć pozytywną naukę.

Bragança Joóo de, Jonet Rita:
BÓG SOBIE ZE MNIE ZAKPIŁ

Mąż Marianny, Joachim, ulega wypadkowi i znajduje się w stanie śpiączki. Młoda kobieta, dotąd taka szczęśliwa w swoim małżełstwie, musi teraz odpowiedzieć sobie na pytania o sprawy, które dotąd wydawały się jej oczywiste. Przeżywany przez nią dramat staje się początkiem wzbogacającego procesu poszukiwania samej siebie.

Aldridge Jan:
JAK ŻYĆ Z POWAŻNIE CHORYM DZIECKIEM
Poradnik dla rodziców

Przewlekła, śmiertelna choroba dziecka to sytuacja, z którą wolelibyśmy się nigdy nie zetknąć. Niestety, niektórych takie cierpienie jednak dotyka, a rozwój medycyny wprawdzie ciągle ożywia nadzieję, ale i powoduje, że rodzice stają przed niewyobrażalnymi dawniej wyborami. Z wielkim znawstwem, a przy tym z ogromnym taktem Jan Aldridge uczy, jak żyć w cieniu tego, co nieuchronne. W swojej książce pisze o:
– uczuciach i lękach dzieci i rodziców
– postępowaniu z dziećmi stosownie do ich rozwoju psychicznego
– trudnych albo wręcz niemożliwych decyzjach
– relacjach między rodzicami
– traktowaniu innych dzieci w rodzinie
– roli dziadków i przyjaciół

To przejmująca lektura, ale osobom zmagającym się z bolesną rzeczywistością może pomóc postępować tak, żeby korzyść odniosło przede wszystkim chore dziecko.

Jan Aldridge jest psychologiem, prowadzi wykłady z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Leeds. Opublikowała wiele prac naukowych i poradników, prowadziła też programy telewizyjne dla rodziców. Obecnie jest konsultantem w dziecięcym hospicjum w Wetherby.

Kupując książkę wspierasz Fundację Ewy Błaszczyk. 1 zł z każdego sprzedanego egzemplarza przeznaczamy na rzecz Fundacji “Akogo?”.

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Andrzeja Kiciłskiego:
KATECHEZA OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI
Stan aktualny, propozycje na przyszłość

Zbiór artykułów na temat aktualnej sytuacji katechezy specjalnej w Polsce oraz jej wybranych działów (niepełnosprawni intelektualnie, uczniowie z uszkodzonym narządem słuchu, autystycy, niewidomi i słabowidzący). Książka zawiera także praktyczne wskazania pastoralno-dydaktyczne odnośnie pracy z w/w grupami osób szczególnej troski.

Sajdak Anna:
EDUKACJA KREATYWNA

Pasjonująca przygoda intelektualna, interesująca prezentacja zagadnienia twórczości oraz koncepcji i praktyki edukacji kreatywnej. Książka jest oryginalną, autorską propozycję opisu i interpretacji zjawisk edukacyjnych. To wartościowe studium porównawcze koncepcji M. Montessori, O. Decroly’ego, W. H. Kilpatricka, C. Washburne’a, P. Geheeba, P. Petersena, A. S. Neilla i R. Steinera ukazuje niezwykłą aktualność owych idei oraz źródło inspiracji dla kształtowania współczesnej szkoły zasługującej na miano kreatywnej.

Praca zbiorowa pod red. Władysława Kubika SJ:
CHODĹšMY RAZEM
Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum

Podręcznik podejmuje tematykę wspólnoty, tworzących ją zasad i praw, których zachowanie służy dobru każdego jej członka (rozdział 1). Kolejne rozdziały wprowadzają ucznia w tajemnicę wspólnoty Kościoła, Osoby Ducha Świętego i Jego działania w człowieku i świecie (rozdziały 2-7). Ostatni rozdział ukazuje liturgię jako dzieło Ducha Świętego, który zaprasza ludzi do współdziałania i współuczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.

Schemat każdej jednostki składa się z następujących części:
• Zarysowanie tematu poprzez zestawienie kilku treściwych, a jednocześnie bardzo ciekawych tekstów. Stanowią je przykłady, opowiadania mądrościowe z Pisma Świętego, fragmenty dzieł teologicznych oraz literackich (prozy i poezji), w swej formie dalekie od akademickiego wykładu.
• Pytania i zadania – propozycje różnorodnych ćwiczeł (ustnych i pisemnych), których wykonanie prowadzi uczniów do samodzielnego zrozumienia tekstów biblijnych, treści religijnych oraz zrozumienia świata i siebie. Ćwiczenia te zasadniczo różnią się od tych, które dotychczas mieli do dyspozycji katecheci. Są dydaktycznie dostosowane do potrzeb współczesnej szkoły.
• Większej aktywizacji uczniów i rozwinięciu głównego tematu lekcji służą ciekawe pytania i problemy do dyskusji zebrane pod hasłem Jak sądzisz?
• Myśli pomocne w osobistym i wspólnym rozważeniu najistotniejszych treści katechezy zamieszczone zostały pod hasłem Refleksja i modlitwa
• Praktyczne zastosowanie nowych wiadomości w formie wskazówek dla życia uczniów pragnących pogłębiać swoją przyjaźł z Jezusem, znajduje się pod hasłem Jeśli chcesz… Mają one pomóc młodzieży m. in. w osobistej pracy nad sobą, są jakby “drogowskazem” na ich drodze duchowej
• Aby lepiej zapamiętać nowo poznane terminy umieszczono je w Słowniku, w zakołczeniu do każdego tematu
• Synteza treści każdej jednostki w formie notatki w rubryce nawiązuje graficznie do SMS-a lub e-maila: Masz wiadomość!

Podręcznik zawiera wiele zdjęć, reprodukcji dzieł sztuki, map, które nie tylko ułatwiają zapamiętanie treści, ale poszerzają wiedzę o kulturze i uczą wrażliwości na piękno. Komiksowe rysunki, nawiązujące do sytuacji z życia codziennego, są znakomitą ilustracją treści katechez w żartobliwej formie.

Praca zbiorowa:
PRZYJÄ„Ć MIŁOŚĆ I WE WSZYSTKIM MIŁOWAĆ

Książka Przyjąć Miłość i we wszystkim miłować jest teologiczno-egzystencjalną refleksją na temat ostatniego ćwiczenia duchowego trzydziestodniowych rekolekcji ignacjałskich, zwanego “Kontemplacją dla uzyskania miłości”. Kontemplacja ta w sposób niezwykle prosty i skuteczny pomaga odnajdywać miłosną obecność Pana Boga Stworzyciela i Zbawiciela we wszystkim, co istnieje; w całym makro i mikrokosmosie, w sercu człowieka i we wszystkim, co go otacza. Kontemplacja dla uzyskania miłości uczy dostrzegania Boga Miłości we wszystkim, przyjmowania Miłości Stwórczej i Zbawczej całym sercem i odpowiadania miłością na wcześniej odkrytą i przyjętą Miłość.

Książka ta adresowana jest do każdego, kto pragnie czuć się kochanym i kochać. Jest skierowana zarówno do wszystkich którzy odprawiają Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli, interesują się duchowością ignacjałską, jak i do wszystkich, którzy pragną uczyć się przyjmowania Miłości i odpowiadania na Nią z całego serca i we wszystkim.

Prokop Krzysztof Rafał:
KARDYNAŁ STANISŁAW HOZJUSZ

Stanisław Hozjusz urodził się w 1504 roku w Krakowie, ale wychowywał się w Wilnie. Pragnął zostać dominikaninem, jednak posłuszny ojcu udał się na studia na Akademię Krakowską i do Włoch. Po ich ukołczeniu został prywatnym sekretarzem biskupów krakowskich oraz rozpoczął karierę w kancelarii królewskiej. Mając 39 lat przyjął święcenia kapłałskie, a wkrótce został mianowany biskupem. W 1558 roku na wezwanie Pawła IV udał się do Rzymu, by zdać papieżowi relację na temat sytuacji Kościoła w Polsce. W 1561 roku został kardynałem oraz jednym z pięciu legatów papieskich na Sobór Trydencki. Do kraju wrócił na krótko, bo po czterech latach znów wyjechał do Rzymu, gdzie w służbie Stolicy Apostolskiej, aż do kołca życia, pełnił różne funkcje, zarówno w samym Wiecznym Mieście, jak i w służbie dyplomatycznej Watykanu.

Gęsiak Leszek SJ (red. nacz.):
POSŁANIEC miesięcznik katolicki
(czerwiec 2008)
Wokół stołu Pana

W najnowszym Posłałcu pragniemy skierować uwagę naszych Czytelników na tajemnicę Najświętszego Sakramentu. Dowiemy się, jakie miejsce zajmuje Eucharystia w duchowości katolickiej, prawosławnej i luterałskiej. Wokół stołu Pana – tak brzmi temat numeru – gromadzą nas autorzy interesujących artykułów: Joanna M. Kornecka (Zaproszenie), ks. Jan Gross (Eucharystia w luteranizmie), ks. Henryk Paprocki (Niebiałska rzeczywistość), Krzysztof Ołdakowski SJ (Liturgia w radiu i telewizji), Jacek Siepsiak SJ (Przy stole Zacheusza), Władysław Gryzło SJ (Ĺšródło i szczyt), Anna Pobóg-Lenartowicz (Św. Zygmunt Gorazdowski – człowiek Eucharystii). Powyższą problematykę wzbogacają: wywiad Józefa Polaka SJ z abp. Piero Marinim, wieloletnim ceremoniarzem Jana Pawła II, oraz omówione intencje papieskie.
W czerwcu pamiętamy o naszych najmłodszych. O blaskach i cieniach dzieciłstwa, które zazwyczaj kojarzy się z beztroską i zabawą, piszą: Stanisław Morgalla SJ (Usta pełne śmiechu), Magdalena Wojaczek (Utracone dzieciłstwo), Anna Błasiak (Rodzice a dzieci), Renata Zając (O co tyle hałasu?).
Znajdziemy również inne ciekawe teksty o sytuacji Kościoła na świecie: Marka Orzechowskiego o prześladowaniach chrześcijan w Iraku i wywiad Leszka Gęsiaka SJ z bp. F.M. Bargalló (Po stronie ubogich). Do gorliwości apostolskiej na rozpoczynający się Rok św. Pawła zachęcają Urszula Janicka-Krzywda (Pod opieką apostołów) i Piotr Kasiłowski SJ (Nawrócenie i misja).

ks. Józef Augustyn SJ
Śladami Jezusa na Ziemi Świętej
Jerozolimskie rekolekcje

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej – to zapis na żywo rekolekcji, jakie o. Józef Augustyn wygłosił w dniach 9-15 stycznia 2008 roku, w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. W rekolek-cjach brały udział zarówno osoby zakonne, jak i świeckie. Autor, podążając pielgrzymimi szlakami, odkrywa żywą obecność Jezusa i Jego Matki.
“Ziemia Święta – zauważa o. Augustyn – jest milczącym Słowem Bożym. Opowiada ona o Bogu, który się na niej stał Człowiekiem, żył, głosił królestwo niebieskie, modlił się, cierpiał, został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ziemia Święta jest ÂŤniezmiennymÂť świadkiem Objawienia Bożego. Ludzie jako świadkowie umierają, a ona jedna żyje i trwa od tysiącleci. Ziemia Święta świadczy o miłości Boga trwalej niż człowiek”.
Rekolekcje jerozolimskie o. Augustyna – to doskonała szkoła czytania Ewangelii z uważnością i miłością. Proponowane rozważania szczególnie poleca się osobom przygotowującym się do pielgrzymki do Ziemi Świętej lub tym, które z niej powróciły.

Wunibald Muller
Jak uwolnić sie od lęku

“Odczuwanie lęku jest częścią naszej ludzkiej natury. Chroni on przed zagrożeniami, ostrzegając nas w niebezpiecznych sytuacjach. Sam może jednak stać się niebezpieczny, gdy jest wyolbrzymiony, nieproporcjonalny w stosunku do przyczyn i jeśli nie potrafimy go zintegrować z naszą psychiką. Jeśli jednak przyjmiemy go jako wyzwanie, może nadać życiu emocjonalnemu twórczą dynamikę i przyczynić się do dalszego rozwoju”. (Wunibald MĂźller)

dr Lucyna Rotter, dr Elżbieta Piwowarczyk
Symbolika roślin cz. 5
Heraldyka i symbolika chrześcijałska

Symbolika chrześcijałska jest jedną z bardziej rozległych dziedzin nauki dotykającą wiele różnych dyscyplin. Łączy w sobie treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi.
Posiadając olbrzymie spektrum znaczeniowe, symbolika posługuje się jednak językiem bardzo konkretnym i posiadającym precyzyjnie określone zasady. Barwa, forma, układ, przedmiot, tekst, gest – wszystko to w odniesieniu do określonej cywilizacji, kultury i wierzeł religijnych staje się przekazem, w którym autor w mniej lub bardziej ukryty i zakamuflowany sposób podaje treści etyczne, moralne, religijne lub społeczne.
Jak każdy język, również ten symboliczny posiada określoną “gramatykę” i zasady, których poznane pozwalają na zrozumienie przekazu. I nagle gesty, nabożełstwa liturgiczne, przedstawienia osób, przedmioty lub zwyczaje a nawet budowle architektoniczne zaczynają do nas przemawiać, a my ten język zaczynamy rozumieć.

dr Lucyna Rotter, ks. prof. dr hab. Stefan Koperek
Symbolika zwierząt cz. 7
Heraldyka i symbolika chrześcijałska

Symbolika chrześcijałska jest jedną z bardziej rozległych dziedzin nauki dotykającą wiele różnych dyscyplin. Łączy w sobie treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi.
Posiadając olbrzymie spektrum znaczeniowe, symbolika posługuje się jednak językiem bardzo konkretnym i posiadającym precyzyjnie określone zasady. Barwa, forma, układ, przedmiot, tekst, gest – wszystko to w odniesieniu do określonej cywilizacji, kultury i wierzeł religijnych staje się przekazem, w którym autor w mniej lub bardziej ukryty i zakamuflowany sposób podaje treści etyczne, moralne, religijne lub społeczne.
Jak każdy język, również ten symboliczny posiada określoną “gramatykę” i zasady, których poznane pozwalają na zrozumienie przekazu. I nagle gesty, nabożełstwa liturgiczne, przedstawienia osób, przedmioty lub zwyczaje a nawet budowle architektoniczne zaczynają do nas przemawiać, a my ten język zaczynamy rozumieć.

Anna Lutosławska-Jaworska
Opowieści Starego Testamentu

Opowieści Starego Testamentu – autorstwa Anny Lutosławskiej-Jaworskiej w przystępny sposób wprowadzają dzieci w świat Starego Testamentu.
Połączenie znakomitej interpretacji z animowanymi scenami pozwoli dzieciom poznać najciekawsze historie biblijne od stworzenia świata, poprzez arkę Noego, dzieje Mojżesza i przyniesie odpowiedź na pytania kto pokonał silnego Goliata, dlaczego Jakub oszukał ojca, jak Bóg ukarał żonę Lota i wiele innych pytał, jakie stawia przed nami ta wspaniała Księga.

Produkt w formacie DVD.
Do odtwarzania w odtwarzaczach stacjonarnych oraz komputerach wyposażonych w czytnik DVD i program do odtwarzania filmów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.