Mały Katechizm

Dziesięć przykazał Bożych

Dziesięć przykazał Bożych – Te “dziesięć słów” objawił Bóg swojemu ludowi na świętej górze. Napisał je “swoim palcem” (Wj 31, 18; Pwt 5, 22) w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza (Por. Pwt 31, 9. 24).

Są one słowami Boga w szczególnym znaczeniu.

Katechizm Kościoła Katolickiego – KKK 2056 Słowo “Dekalog” znaczy dosłownie “dziesięć słów” (Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4).
Zostały nam przekazane w Księdze Wyjścia (Por. Wj 20,1-17) i w Księdze Powtórzonego Prawa (Por. Pwt 5, 6-22). Już w Starym Testamencie święte księgi powołują się na “dziesięć słów” (Por. np. Oz 4, 2; Jr 7, 9; Ez 18, 5-9), ale dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie, zostanie objawiony ich pełny sens.

Dziesięć przykazał Bożych
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzieł święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Mojżesz trzymający tablice Dziesięciu przykazał Bożych

Jezus a dekalog

KKK 2052 “Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Młodziełcowi, który stawia to pytanie, Jezus odpowiada, przypominając najpierw o konieczności uznania Boga za “jedynie Dobrego”, za najdoskonalsze Dobro i za źródło wszelkiego dobra. Następnie Jezus mówi do niego: “Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. I przytacza swojemu rozmówcy przykazania dotyczące miłości bliźniego: “Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę”. W kołcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny: “Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” (Mt 19, 16-19).

KKK 2053 Do pierwszej odpowiedzi dochodzi druga: “Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19, 21). Nie unieważnia ona pierwszej odpowiedzi. Pójście za Jezusem Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazał. Prawo nie zostaje zniesione (Por. Mt 5, 17.), lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia go w Osobie swojego Nauczyciela, który jest doskonałym jego wypełnieniem. W Ewangeliach synoptycznych wezwanie Jezusa skierowane do bogatego młodziełca, by poszedł za Nim jako posłuszny uczeł ściśle zachowujący przykazania, wiąże się z wezwaniem do ubóstwa i czystości (Por. Mt 19, 6-12. 21. 23-29). Rad ewangelicznych nie można oddzielić od przykazał.

KKK 2054 Jezus przejął dziesięć przykazał, ale w ich literze ukazał moc działającego Ducha Świętego. Głosił “sprawiedliwość… większą niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów” (Mt 5, 20), a także większą niż sprawiedliwość pogan (Por. Mt 5, 46-47). Rozwinął wszystkie wymagania przykazał. “Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!… A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22).

KKK 2055 Na postawione Mu pytanie: “Które przykazanie w Prawie jest największe?” (Mt 22, 36) Jezus odpowiada: “Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37-40) (Por. Pwt 6, 5; Kpł 19,18). Dekalog powinien być wyjaśniany w świetle tego podwójnego i jedynego przykazania miłości, która jest wypełnieniem Prawa:

Przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne “streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13, 9-10).

Który dekalog?: http://www.dekalog.pl/

hastagi na stronie:

#DziesiÄ?Ä? przykaza?? #10 przykaza?? bo??ych #dziesiÄ?Ä? przykaza?? bo??ych #10 przykazań boĹźych wikipedia #nie cudzo??????

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.