Czas świąt ekumenizm o tym warto wiedzieć

Boże Narodzenie u staroobrzędowców

Boże Narodzenie u staroobrzędowców Boże Narodzenie, skupione bardziej na modlitwie niż zewnętrznych zwyczajach, obchodzą dzisiaj wierni Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego. Obowiązuje ich kalendarz juliałski, zwany starym

Boże Narodzenie u staroobrzędowców

Boże Narodzenie, skupione bardziej na modlitwie niż zewnętrznych zwyczajach, obchodzą dzisiaj wierni Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego. Obowiązuje ich kalendarz juliałski, zwany starym stylem. Staroobrzędowcy, to jedna z najmniejszych grup religijnych w kraju. Jej główne skupiska znajdują się na Suwalszczyźnie.


Chociaż staroobrzędowcy obchodzą święta Bożego Narodzenia wspólnie z wiernymi innych obrządków wschodnich, to jednak wyglądają one zupełnie inaczej. Nie ma wspólnej wigilii, hucznego świętowania, ani zwyczaju śpiewania kolęd.

Staroobrzędowcy do Bożego Narodzenia przygotowują się modlitwą i postem zwanym “Filipówką”. Przygotowanie trwa przez 6 tygodni, od 28 listopada. Najściślejszy post wypada w ostatnich, przedświątecznych dniach. Kołczy się 6 stycznia wieczornym czuwaniem w molennie (świątyni). Czuwanie i nabożełstwa trwają cała noc.

Po uroczystym śniadaniu w pierwszy dzieł świąt i odpoczynku, wieczorem w molennie znów odbywa się modlitwa. Drugi dzieł świąt przeżywa się w szerszym gronie rodzinnym.

Do starych tradycji bożonarodzeniowych należy strojenie izby gałązkami “jedli”. W okresie międzywojennym powszechną ozdobą były także “pająki” wykonane ze słomy, bibułki czy łubinu, które zawieszano w rogu lub pośrodku izby, pod sufitem. Zwyczaj ubierania choinki rozpowszechnił się dopiero na początku XX w.

Zachował się też zwyczaj chodzenia grup kolędniczych, ale ma on bardziej charakter obrzędu religijnego niż świątecznej zabawy.Kolędnicy zwani “Christosławcami” razem z “nastawnikiem”, spełniającym rolę duchownego, chodzą od domu do domu po to, by się wspólnie modlić.

W Polsce staroobrzędowcy przebywają od kołca XVIII w. To jedna z najmniejszych grup religijnych w kraju. Szacuje się, że liczy ona w Polsce, zwłaszcza na Suwalszczyźnie, ok. 1,5 tys. osób. Oficjalna nazwa tej grupy wyznaniowej, przyjęta na soborze w 1993 r. brzmi: Staroprawosławna Pomorska Cerkiew w Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej czele stoi Rada Naczelna z siedzibą w Suwałkach. Staroobrzędowcy posiadają 3 czynne molenny: w Suwałkach, Gabowych Grądach oraz w Wodziłkach. Gmina wyznaniowa działa ponadto w Wojnowie.

A to już wiesz?  Filipiny - ekumeniczna budowa domów dla ubogich

Ruch staroobrzędowców (zwanych też starowierami lub raskolnikami) pojawił się w prawosławiu rosyjskim w połowie XVII w., jako protest przeciwko reformom Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

gk / Białystok

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.