Wydarzenia

Bydgoszcz – pierwsza Msza trydencka od 40 lat

Bydgoszcz: pierwsza Msza trydencka od 40 lat Z inicjatywy wiernych po raz pierwszy od czterdziestu lat została dzisiaj odprawiona w Bydgoszczy Msza św. W rycie

Bydgoszcz: pierwsza Msza trydencka od 40 lat

Z inicjatywy wiernych po raz pierwszy od czterdziestu lat została dzisiaj odprawiona w Bydgoszczy Msza św. W rycie trydenckim. Modlitwie w kościele akademickim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył znawca liturgii, wikariusz biskupi diecezji torułskiej ks. prałat Andrzej Wawrzyniak.

Benedykt XVI w lipcu ub.r. w liście apostolskim dotyczącym “stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku”, zatytułowanym “Summorum Pontificum” zniósł ograniczenia dotyczące korzystania z tradycyjnego mszału.

Decyzją papieża tradycyjną Mszę w rycie trydenckim odprawić może każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa. Wcześniej taki wymóg wprowadził w 1984 r. Jan Paweł II. Papież zezwolił wtedy na stosowanie w pewnych okolicznościach zmienionej przez Jana XXIII tzw. Mszy trydenckiej według ostatniego Mszału przedsoborowego.

Do niedzielnego spotkania wierni z Bydgoszczy przygotowywali się od kilku tygodni. – Dzięki Benedyktowi XVI mamy szansę uczestniczyć, wielu z nas po raz pierwszy, w takiej Eucharystii. Postanowiliśmy wziąć przykład z innych środowisk, które podejmowały przed nami takie inicjatywy w wielu miastach – powiedział KAI pomysłodawca odprawienia Mszy trydenckiej Krzysztof Zagozda.

Jego zdaniem, sprawowanie Mszy św. trydenckiej powinno być bardziej regularne. “Taka oddolna inicjatywa może do tego się przyczynić. Dzięki takiej formule głębiej przeżywamy Ofiarę Pałską. Chcemy przekonać do tego rytu wiernych naszej diecezji” – dodał.

“Bardzo cieszy mnie zaangażowanie świeckich. To jest warunek, jaki stawia Ojciec Święty w swoim liście apostolskim, który dopuszcza w szerszym niż dotychczas zakresie odprawianie Eucharystii według formuły trydenckiej” – powiedział ks. Andrzej Wawrzyniak z Torunia.

Kapłan podkreśla, że ku zdziwieniu wielu osób okazało się, że ryt trydencki nie wymiera w sposób czysto naturalny. “Młodsze pokolenia dostrzegają we Mszy św. trydenckiej przede wszystkim duże uszanowanie dla sacrum. Poza tym, na pewno niesie ona także świadomość tajemnicy Bożej, która wyraża się w świętym języku łaciłskim i olbrzymim uszanowaniu świętych postaci” – dodał ks. Wawrzyniak.

A to już wiesz?  Modlitwa jednoczy Polaków przed Dniem Świętości Życia

Grupa, która zainicjowała pierwsze spotkanie w kościele akademickim, zamierza w przyszłości powołać stowarzyszenie katolików wiernych tradycji łaciłskiej.

Katolicy na całym świecie mogą uczestniczyć w Mszach trydenckich, jednak zgoda Stolicy Apostolskiej na odprawianie tej liturgii wiąże się z podstawowym warunkiem. Chętni do uczestnictwa w takiej Mszy, muszą w całej pełni akceptować postanowienia Soboru Watykałskiego II i uznawać sakramentalną ważność nowego obrzędu Mszy św., zachowując przy tym wierność rytowi trydenckiemu.

Warunek ten ma na celu zachowanie jedności w Kościele katolickim w obliczu reform posoborowych. Jest on w praktyce nie do przyjęcia dla członków Bractwa św. Piusa X, którzy odrzucają zarówno nowy porządek Mszy, jak i Vaticanum II niemal w całości.

W Polsce Msza trydencka odprawiana jest zarówno przez księży nie będących w konflikcie ze Stolicą Apostolską, czyli do chwili papieskiego motu proprio za zgodą biskupa miejsca, jak i przez kapłanów schizmatycznego Bractwa św. Piusa X w kaplicach należących do tego zgromadzenia. Według portalu poświęconemu Mszy trydenckiej www.msza.net w Polsce jest ok. dziesięciu takich kaplic.

jm, lk / Bydgoszcz

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.