Zakony

Rozpoczyna się Pauliłski Rok Jubileuszowy

Rozpoczyna się Pauliłski Rok Jubileuszowy Wraz z Nowym Rokiem na Jasnej Górze i we wszystkich pauliłskich klasztorach na świecie rozpoczynają się obchody 700. rocznicy oficjalnego

Rozpoczyna się Pauliłski Rok Jubileuszowy

Wraz z Nowym Rokiem na Jasnej Górze i we wszystkich pauliłskich klasztorach na świecie rozpoczynają się obchody 700. rocznicy oficjalnego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). Rok Pauliłski potrwa aż do stycznia 2009 r. i będzie czasem wdzięczności za istnienie Zakonu oraz okazją powrotu mnichów do swoich źródeł.

W 1308 r. kard. Gentilis, legat papieża Klemensa V, nadał paulinom w imieniu Stolicy Apostolskiej regułę św. Augustyna i oficjalnie zatwierdził Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Rok później zostały uznane pierwsze konstytucje zakonne.

O. Stefan Rożej, historyk Zakonu, przypomina, że otrzymanie oficjalnego zatwierdzenia przez Watykan było bardzo istotną sprawą i przesądziło o istnieniu paulinów. “Zatwierdzenie było uwiełczeniem wielu wysiłków prowadzonych od prawie 70 lat, kiedy Zakon dyskretnie, ale widocznie się rozwijał. Było otwarciem Kościoła na nową rzeczywistość i akceptacją papieża na prowadzony styl życia”, podkreślił wykładowca pauliłskiego seminarium w Krakowie na Skałce.

O. Rożej zauważa, że otrzymanie zatwierdzenia St. Apostolskiej wiązało się z szeregiem praw i przywilejów. Jednym z nich była np. egzempcja od jurysdykcji biskupów.

Zdaniem o. Izydora Matuszewskiego, przełożonego generalnego paulinów, jubileusz 700- lecia istnienia Zakonu będzie okazją do powrotu do źródeł. “Trzeba nam wracać do źródeł, by napić się pod palmą egipską czystej wody nieskażonej przez cywilizację, aby z nowym zapałem i gorliwością służyć ludowi Bożemu” – podkreśla pauliłski generał.

Generał powiedział, że najpilniejszym zadaniem stojącym dziś przed paulinami jest budowanie świątył duchowych, tam gdzie “biali zakonnicy” są posłani. “Chodzi o gromadzenie ludzi, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej, gdzie wiara przez wiele lat była niszczona przez komunizm, ale zależy nam także na budowie kościołów materialnych, by wierni mogli wzrastać” – podkreśla o. Matuszewski.

A to już wiesz?  Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie

Poprzez wieki zmieniał się duchowy profil Zakonu Paulinów. Z pustelniczego charakteru pierwotnej wspólnoty, z biegiem czasu wobec zmieniających się okoliczności oraz otwierając się na znaki czasu, nabrał on cech wspólnoty kontemplacyjno-czynnej. Specyfika paulinów zawiera się w dość szerokiej grupie cech, które stanowią o charyzmacie Zakonu. Są to: kontemplacja Boga w samotności, umiłowanie modlitwy liturgicznej i pokuty, kult maryjny, działalność duszpasterska jako służba pielgrzymującemu ludowi Bożemu.

Paulini, poza Azją, posługują na wszystkich kontynentach. Ponad 500 zakonników prowadzi działalność apostolską w 70. placówkach na świecie. Najliczniejszą jest Jasna Góra, gdzie znajduje się dom generalny Zakonu.

Oficjalna inauguracja Jubileuszowego Roku Pauliłskiego odbędzie się 15 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Pawła Pustelnika, patriarchy Zakonu. Połączona będzie z symbolicznym gestem zapalenia we wszystkich pauliłskich klasztorach jubileuszowej świecy i rozpoczęciem ogólnozakonnej peregrynacji relikwii Pawła Pustelnika Św. Ojca i Patriarchy wraz z ikoną bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Peregrynacja mieć będzie trzy symboliczne etapy związane z historią Zakonu: klasztor koptyjski św. Pawła w Tebach, trzy pierwsze klasztory na Węgrzech i sanktuarium na Jasnej Górze.

16 stycznia nastąpi Jubileuszowy Akt Zawierzenia Zakonu Matce Bożej. W lutym odbędzie się Kapituła Generalna, podczas której wybrane zostaną nowe władze zakonne. W noc poprzedzającą Kapitułę trwać będzie czuwanie modlitewne w intencjach Zakonu. Specjalny list skierować ma do paulinów papież Benedykt XVI.

W ciągu całego Roku Jubileuszowego odbędzie się wiele inicjatyw religijno – kulturalnych związanych z pauliłską posługą.

Obchody rocznicowe zakołczą się 15 stycznia 2009 r.

it / Jasna Góra

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.