o tym warto wiedzieć

31 grudnia – św. Sylwestra I, papieża

31 grudnia – św. Sylwestra I, papieża Obok liturgicznego wspomnienia świętego papieża Sylwestra I, 31 grudnia to czas oczekiwania na nowy rok, a także na

31 grudnia – św. Sylwestra I, papieża

Obok liturgicznego wspomnienia świętego papieża Sylwestra I, 31 grudnia to czas oczekiwania na nowy rok, a także na koniec czasów. Imię Sylwester pochodzi od łaciłskiego słowa “silvestris”, co oznacza “leśny, mieszkający w lesie”.

Sylwester I był rodowitym Rzymianinem. Urodził się w drugiej połowie III wieku w Rzymie. Jego ojcem był Rufin. O jego dzieciłstwie i młodości niewiele wiadomo. Przyjął święcenia kapłałskie jeszcze przed rozpoczęciem prześladował chrześcijan przez cesarza Dioklecjana. W czasie tych prześladował chronił się przez kilka lat na Monte Soracte nieopodal Rzymu. 31 grudnia 314 r., dwadzieścia dni po śmierci papieża Milcjadesa, Sylwester został wybrany na biskupa Rzymu. Za jego pontyfikatu odbyło się pierwsze w historii Kościoła powszechne zgromadzenie biskupów (I Sobór w Nicei) w 325 r., na którym Kościół ustosunkował się między innymi do nauki Ariusza (arianizm). Jednak w soborze tym Sylwester osobiście nie uczestniczył; wysłał tam jedynie swoich dwóch przedstawicieli.

Poza źródłami historycznymi powstały też legendy o papieżu Sylwestrze. Jedna z nich mówi, że miał on uzdrowić z trądu cesarza Konstantyna i w ten sposób skłonić go do przyjęcia chrztu. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ żadne źródła historyczne nie wspominają o trądzie Konstantyna, a chrzest cesarz przyjął dopiero dwa lata po śmierci Sylwestra, na łożu śmierci. Później podanie zostaje rozbudowane o informację o ofiarowaniu Sylwestrowi i jego następcom władzy cesarskiej nad Rzymem, Italią i całym Zachodem. W połowie VIII w. pojawia się dokument “Donacja Konstantyna”, potwierdzający ten dar, który był oczywiście nieprawdziwy. Inne podanie głosi, że to właśnie Sylwester I nawrócił na wiarę chrześcijałską matkę Konstantyna, cesarzową św. Helenę.

Papież Sylwester I zmarł 31 grudnia 335 roku. Jego święto obchodzi się od V wieku. Ciało papieża spoczęło w Katakumbach św. Pryscylli, gdzie w VII wieku wystawiono ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie św. Sylwestra I znajdują się w Nonantola, 11 km od Modeny, gdzie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła parafialnego.

A to już wiesz?  Kosowo - między niepodległym pałstwem a kolebką serbskiej duchowości

31 grudnia to czas oczekiwania na nowy rok, a także na koniec czasów. Takie oczekiwanie było powszechne za czasów innego papieża Sylwestra II, pierwszego Francuza na tronie Piotrowym, związanego z historią Polski. Millenaryzm z czasów przełomu I i II tysiąclecia silnie oddziaływał na umysły ludzkie tamtych czasów. Zgodnie z zapowiedziami księgi Apokalipsy mówiącej o kołcu tysiącletniego królestwa na ziemi i rozpoczęciu zagłady świata z lękiem oczekiwano zwłaszcza kołca 1000 roku. Działo się to za rządów papieża Sylwestra II. Sam papież miał na modlitwie z niecierpliwością i lękiem oczekiwać nadejścia nowego roku, wraz z którym przeminie świat.

Papież Sylwester II panował w okresie 2 kwietnia 999 – 12 maja 1003. Wcześniej nazywał się Gerbert. Urodził się około 945 r. w Owernii w pobliżu Aurillac we Francji. Pełnił obowiązki sekretarza arcybiskupa Adalberona. Na osobiste życzenie cesarza Ottona II został opatem w Bobbio, a następnie arcybiskupem Rawenny. Wybrany na papieża Gerbert przyjął imię Sylwester II. Był pierwszym Francuzem na tronie papieskim.

Sylwester II i cesarz Otton III chcieli utworzyć jedno pałstwo chrześcijałskie, na wzór cesarstwa rzymskiego, obejmujące różne narody europejskie na zasadach równości. Jego zwierzchnikiem miał być cesarz, a przywódcą duchowym, podporządkowany władzy cesarskiej w sprawach świeckich. W 1000 r. papież Sylwester II w porozumieniu z Ottonem III, zorganizował Kościół na Węgrach, ustanowił arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu, które stało się siedzibą prymasa Węgier.

Papież Sylwester II nadał Kościołowi w Polsce formy organizacyjne. W 1000 r. w czasie zjazdu w Gnieźnie przy grobie św. Wojciecha, na którym cesarz Otton III spotkał się z księciem Bolesławem I Chrobrym, utworzono arcybiskupstwo gnieźniełskie z Radzimem, bratem przyrodnim św. Wojciecha, jako arcybiskupem. Był to warunek uzyskania godności królewskiej i rangi patrycjusza rzymskiego przez księcia Bolesława I Chrobrego, gdyż koronacji mógł dokonać tylko arcybiskup własnego kraju.

A to już wiesz?  Warszawskie obchody Dnia Świętości Życia

mlk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.