Tag Archives: zgoda

Katolik na lokalnych szpaltach i w eterze

Katolik na lokalnych szpaltach i w eterze ?Co słyszycie na ucho rozgłaszajcie na dachach?. Fragment Mateuszowej Ewangelii jak ulał pasuje do tego, co starają się robić dziennikarze, redaktorzy w eterze lokalnych rozgłośni i na szpaltach regionalnej prasy. Dodajmy: katolickiej. MICHAŁ BONDYRA Według biuletynu KAI ?Media…

Jeśli przegramy rodziny, przegramy chrześcijaństwo

Jeśli przegramy rodziny, przegramy chrześcijaństwo O dialogu, ludziach niewierzących i współczesnych zadaniach Kościoła w Polsce, mówi bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz włocławski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi KEP Rozmawia ks. Dariusz Madejczyk Ekscelencjo, przewodniczy Ksiądz Biskup Komitetowi ds. Dialogu z Niewierzącymi w ramach Rady ds.…

Jak zgoda buduje

Jak zgoda buduje 30 lat po powstaniu największego w XX-wiecznej Europie ruchu wolnościowego ?Solidarność? i dwie dekady po odzyskaniu pełnej niepodległości na warszawskich salonach powiało grozą za sprawą nieśmiertelnych, jak się okazuje, duchów PRL-u. ADAM SUWART W minionym miesiącu niejednego Polaka w zdumienie wprawiło zwołane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.…

Zgoda za wszelką cenę?

Dariusz Kowalczyk SJ Zgoda za wszelką cenę? Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu... Tak dalece, jak to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi... Dezyderata O ile to tylko możliwe, żyj w zgodzie ze wszystkimi ludźmi – głosi Dezyderata.…

Posłaniec wrzesień 2010

Człowiek nieustannie staje wobec różnorakich konfliktów. Takiemu też tematowi – w obliczu konfliktu – poświęcony jest wrześniowy numer “Posłańca”. Można w nim znaleźć mapę konfliktów zbrojnych (Piotr Górecki, Dotrzeć do prawdy), “obraz” Kościoła polskiego (Bogumił Łoziński, Podzieleni?) czy Polonii amerykańskiej (rozmowa z Frankiem Spulą, Polonijna jedność) nie bez rys i pęknięć oraz refleksje dotyczące tych najczęściej nas dotykających, codziennych nieporozumień, sporów, niedomówień… (Andrzej Komorowski, Gdy się nie układa; Teresa i Eugeniusz Maliccy, Nieuniknione).…
Top