Tag Archives: scj

Wstępniak – czerwiec 2010

Wstępniak – czerwiec 2010 Drzemiące w człowieku pragnienie życia jest ogromną siłą. Jakże często człowiek, w sytuacji zdającej się być beznadziejną, potrafi wykrzesać z siebie nieprawdopodobne siły, by żyć. Ale każde fizyczne życie ma też swoje granice – w jakimś konkretnym momencie zaczyna się i kończy.…

Czas Serca listopad-grudzień 2010

Ukazał się numer listopad-grudzień ?Czasu Serca?. Tematem wiodącym tego numeru jest rozpoczynający się już 28 listopada czas liturgicznego Adwentu. Zachęcamy do przeczytania artykułów nawiązujących do tego tematu: ?Zauważyć swój Awent? (Maria Pek), ?Adwentowe zamyślenia? (ks. Alojzy Henel CM), ?Przygotujcie drogę Panu!?…

numer wrzesień-październik ?Czasu Serca?

Ukazał się numer wrzesień-październik ?Czasu Serca?. Tematem wiodącym tego numeru jest zagadnienie wynagrodzenia Maryi za grzechy i zniewagi wobec Jej Niepokalanego Serca. Zachęcamy do przeczytania artykułów nawiązujących do tego tematu: ?Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo!? (ks. Krzysztof Zimończyk SCJ), ?Różaniec wynagradzający? (ks.…

numer maj-czerwiec 2010 ?Czasu Serca?

Ukazał się numer maj-czerwiec 2010 ?Czasu Serca?. Tematem wiodącym tego numeru jest kapłaństwo. Temat ten został podjęty na łamach ?Czasu Serca? z racji przeżywanego w Kościele Roku Kapłańskiego, w czasie którego Benedykt XVI zachęca wszystkich wiernych do odkrywania sakramentu kapłaństwa jako daru Najświętszego Serca Pana Jezusa.…

Ukazał się numer lipiec-sierpień 2010 Czasu Serca

Ukazał się numer lipiec-sierpień 2010 ?Czasu Serca?. Tematem wiodącym tego numeru jest 30. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania ?Solidarności?. Zachęcamy do przeczytania artykułów nawiązujących do tego tematu: ?18 dni, które zmieniły historię? (Elżbieta Małasiewicz-Machula), ?Co znaczy słowo Solidarność? (Jan Paweł II), ?Drogi…
Top