Tag Archives: ogos

Przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

Przegląd Powszechny 06/2010 Przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki Wojciech Bąkowski Od dramatycznej chwili porwania ks. Jerzego aż do podania wiadomości o jego śmierci, podczas czuwań i modlitw w kościele św. Stanisława Kostki dorastaliśmy do przekonania, że śmierć nie może mieć ostatniego słowa, szczególnie w tym przypadku.…

Benedykt XVI modli się za powodzian

Benedykt XVI modli się za powodzian 11.06.2010 Papież prosi w modlitwie Boga, by umocnił wszystkich pokrzywdzonych, aby nie utracili nadziei. W imieniu Ojca Świętego telegram do Polaków, przeżywających tragedię powodzi, napisał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Papież z bólem śledził w ostatnich tygodniach napływające z Polski dramatyczne wiadomości o powodziach, jakie miały i wciąż mają miejsce w wielu regionach kraju.…

Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki z IPN

Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki z IPN Warszawa, 12.11.2010 Włosy ks. Jerzego Popiełuszki, pobrane po jego śmierci jako materiał dowodowy, teraz mają wartość religijną. Informacje o znalezisku przedstawiciele IPN przekazali sekretarzowi Episkopatu, same relikwie Błogosławionego ofiarowano metropolicie warszawskiemu. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej o znalezieniu włosów bł.…

Podróż Benedykta XVI do Hiszpanii

Podróż Benedykta XVI do Hiszpanii 03.11.2010 Papieska wizyta apostolska w Hiszpanii potrwa zaledwie dwa dni: 6 i 7 listopada. Benedykt XVI odwiedzi w tym czasie Santiago de Compostela oraz Barcelonę. Główne punkty pielgrzymki to wizyta w sanktuarium Jakuba Apostoła z okazji kompostelańskiego Roku Świętego oraz konsekracja słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie.…
English: Montage of six cats on Commons Data English: #2009-06-05 1. 2009-11-01 2. 2009-11-03 3. 2008-04-01 4. 2009-10-09 5. 2009-03-05 Źródło English: From top left to bottom right. 1. Top left File:Tesla the cat 2.jpg by User:Ragesoss (Sage Ross) as CC-BY-SA 2. Top middle File:Orange tabby cat sitting on fallen leaves-Hisashi-01A.jpg Hisashi at Flickr as CC-BY-SA 3. Top right File:Brown and white tabby cat and flower trees-Hisashi-01.jpg by by Hisashi at Flickr as CC-BY-SA 4. Bottom left File:Mackerel tabby cat with orange eyes-Hisashi-02.jpg by Hisashi at Flickr as CC-BY-SA 5. Bottom middle File:Black and white cat sitting on a street-Hisashi-01.jpg by Hisashi at Flickr as CC-BY-SA 6. Bottom right File:Stray calico cat near Sagami River-01.jpg by User:????? as PD-self

Obrzęd błogosławieństwa zwierząt

Obrzęd błogosławieństwa zwierząt Sosnowiec, 03.10.2010 W przeddzień dnia św. Franciszka z Asyżu w kościele jemu poświęconym w Sosnowcu planowany jest obrzęd błogosławieństwa opiekunów zwierząt domowych i ich podopiecznych. 3 października o godz. 17.00 oprawione zostanie nabożeństwo z udziałem ?braci najmniejszych?, jak nazywał zwierzęta św.…
Top