Tag Archives: medytacja

Wstępniak – czerwiec 2010

Wstępniak – czerwiec 2010 Drzemiące w człowieku pragnienie życia jest ogromną siłą. Jakże często człowiek, w sytuacji zdającej się być beznadziejną, potrafi wykrzesać z siebie nieprawdopodobne siły, by żyć. Ale każde fizyczne życie ma też swoje granice – w jakimś konkretnym momencie zaczyna się i kończy.…

Posłaniec Miesięcznik Katolicki luty 2010

Drodzy Czytelnicy! Cóż to jest prawda? – to pytanie zadane przez Piłata w dialogu z Panem Jezusem dwa tysiące lat temu, a stawiane przez starożytnych myślicieli już wiele setek lat wcześniej, mimo upływu czasu wciąż pozostaje otwarte. Prawdy szuka się zazwyczaj w obrębie badań naukowych i dorobku kulturowego różnych cywilizacji, ale także w mądrości i doświadczeniu osobistym każdego człowieka.…

Edukacja katolicka

Każdy z nas z pewnością pamięta czas szkolnych przygód. Mimo że w młodzieńczym wieku szkoła wydaje się często czymś bardzo nieprzyjemnym, to jednak po latach wraca się do okresu szkolnego z nostalgią i niekłamaną sympatią. Szkoła jest bowiem dla każdego ważną częścią życia, miejscem kształtowania osobowości i nawiązywania przyjaźni, okazją do pierwszych zaangażowań społecznych i… oczywiście szansą na zdobycie wiedzy.…

Posłaniec wrzesień 2010

Człowiek nieustannie staje wobec różnorakich konfliktów. Takiemu też tematowi – w obliczu konfliktu – poświęcony jest wrześniowy numer “Posłańca”. Można w nim znaleźć mapę konfliktów zbrojnych (Piotr Górecki, Dotrzeć do prawdy), “obraz” Kościoła polskiego (Bogumił Łoziński, Podzieleni?) czy Polonii amerykańskiej (rozmowa z Frankiem Spulą, Polonijna jedność) nie bez rys i pęknięć oraz refleksje dotyczące tych najczęściej nas dotykających, codziennych nieporozumień, sporów, niedomówień… (Andrzej Komorowski, Gdy się nie układa; Teresa i Eugeniusz Maliccy, Nieuniknione).…

Posłaniec, marzec 2010

Drodzy Czytelnicy! W naszej systematycznej refleksji nad sprawami człowieka, Kościoła i świata, w obecnym numerze “Posłańca” skupiamy uwagę na problemie sprawiedliwości i równości. Truizmem jest powiedzenie, że nasz świat staje się globalną wioską. Procesy integracji, wymiany ekonomicznej i komunikacji nabrały przyspieszenia na niespotykaną dotychczas skalę.…
Top