Tag Archives: lud

Rzym świętych Piotra i Pawła

Rzym świętych Piotra i Pawła Piotr i Paweł, apostołowie, których życiowe drogi często się krzyżowały, z pewnością wiele już nam powiedzieli. O Chrystusie, Jego życiu i Ewangelii, o szukaniu prawdy i o Bożej miłości? A może mogliby nam opowiedzieć także o ?swoich?…

Benedykt XVI modli się za powodzian

Benedykt XVI modli się za powodzian 11.06.2010 Papież prosi w modlitwie Boga, by umocnił wszystkich pokrzywdzonych, aby nie utracili nadziei. W imieniu Ojca Świętego telegram do Polaków, przeżywających tragedię powodzi, napisał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Papież z bólem śledził w ostatnich tygodniach napływające z Polski dramatyczne wiadomości o powodziach, jakie miały i wciąż mają miejsce w wielu regionach kraju.…

Msza trydencka ? najlepsza forma liturgii?

Msza trydencka ? najlepsza forma liturgii? Przegląd Powszechny 3/2010 Marek Blaza SJ Paweł Milcarek z wykształcenia nie jest ani liturgistą, ani teologiem; jest za to filozofem i publicystą, redaktorem dwumiesięcznika ?Christianitas? oraz wykładowcą na Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.…

Pielgrzymka kapłanów w jedności z Ojcem Świętym

Pielgrzymka kapłanów w jedności z Ojcem Świętym Watykan/ Jasna Góra, 01.05.2010 Na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika papież Benedykt XVI przekazał pozdrowienie do polskich kapłanów przeżywających na Jasnej Górze ogólnopolską pielgrzymkę w Roku Kapłańskim. Uczestnicy pielgrzymki przesłali Ojcu Świętemu telegram z podziękowaniem za słowo umocnienia.…

A SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO SŁOWO J 1,1

OKRES ADWENTU: ODKRYJMY BOGA W SŁOWIE ?A SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO SŁOWO” (J 1,1) 26.11.2010 Niech zatem tegoroczny Adwent będzie czasem szczególnej kontemplacji oblicza Chrystusa, Wcielonego Słowa, czasem zanurzenia się w Jego tajemnicę i otwierania się na działanie Ducha Świętego – w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku.…
Top