Tag Archives: kleryk

Zakony – od wszystkiego

Zakony – od wszystkiego

Zakony – od wszystkiego 29.01.2010 Nie ma w zasadzie dobrej ludzkiej dziedziny życia, w której zakony nie byłyby obecne. Bracia i siostry zakonne prowadzą sierocińce, przedszkola, szkoły, domy opieki, jadłodajnie dla biednych, kursy duchowości, wydawnictwa, media. Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony 2 lutego, jest okazją do dziękczynienia Bogu za osoby konsekrowane.…

Kapłani z tupolewa

Kapłani z tupolewa Dziesiątą część ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem stanowią kapłani. Duszpasterze wybitni, ale i po prostu niezwykli ludzie. Wspomnienia tych, którzy byli blisko nich, pokazują jak bardzo. MICHAŁ BONDYRA Tych poznać zdążyłem? Z biskupem gen. dyw. Tadeuszem Płoskim, ordynariuszem polowym Wojska Polskiego, miałem przyjemność, ale i zaszczyt rozmawiać dwukrotnie.…
List Ojca Świętego Benedykta XVI do seminarzystów

Ludzie zawsze będą potrzebowali Boga, Benedykt XVI do seminarzystów

Benedykt XVI do seminarzystów: Ludzie zawsze będą potrzebowali Boga 18.10.2010 Nie można stawać się kapłanem w pojedynkę. Potrzeba wspólnoty tych, którzy pragną służyć Kościołowi ? pisze Benedykt XVI w liście do seminarzystów. Dzieli się z nimi wspomnieniami swojego przygotowania do kapłaństwa i pokazuje ważne punkty formacji seminaryjnej.…

Serce mówi do serca

Serce mówi do serca Jego życie było podzielone na dwie niemal równe części ? 44 lata w Kościele anglikańskim i 44 w Kościele katolickim. Kard. John Henry Newman, konwertyta z anglikanizmu, od 19 września będzie czczony jako błogosławiony Kościoła katolickiego. KS.…

Świadkowie Miłości

Najważniejszą misją osób konsekrowanych ?nie są zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo? ? przypomina bp Kazimierz Gurda przed Dniem Życia Konsekrowanego. Tradycyjnie obchodzony jest on 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. ?Mam nadzieję, że ten Dzień modlitwy i refleksji pomoże Kościołom lokalnym nie tylko docenić dar życia konsekrowanego, ale również przyjąć jego przesłanie, tak aby znaleźć właściwą równowagę między akcją a kontemplacją, modlitwą i dziełami charytatywnymi, między zaangażowaniem w historię a eschatologią?…
Top