Tag Archives: Imperium

Imperium kłamstw publicznych

Imperium kłamstw publicznych Czy można uwierzyć w prawdomówność dzisiejszych elit rosyjskich i czy ich mentalność po 20 latach od upadku Związku Radzieckiego uwolniła się od balastu kłamstw, które przez niemal 75 lat stanowiły fundament Kraju Rad? ADAM SUWART Związek Radziecki od początków swojego istnienia ufundowany był nie tylko na utopii społecznej, która z czasem okazała się zbrodnicza i ludobójcza, ale także na kłamstwie, z którego uczyniono główne narzędzie komunikacji społecznej i kształtowania stosunków międzyludzkich.…

Rzym świętych Piotra i Pawła

Rzym świętych Piotra i Pawła Piotr i Paweł, apostołowie, których życiowe drogi często się krzyżowały, z pewnością wiele już nam powiedzieli. O Chrystusie, Jego życiu i Ewangelii, o szukaniu prawdy i o Bożej miłości? A może mogliby nam opowiedzieć także o ?swoich?…

Syria ? egzotyczna i fascynująca

Syria ? egzotyczna i fascynująca Szok ? nie boję się użyć tego słowa ? ono najlepiej odzwierciedla to, co się ze mną działo po wjeździe do Syrii. Inna kultura. Inny świat. Jacek Rajkowski Mężczyźni przechadzają się po ulicy w długich szatach i czerwonych arafatkach; kobiety robiące zakupy są ubrane na czarno, w chustach na głowach ?…

Chrześcijanie w krajach islamu

Przegląd Powszechny 06/2010 Chrześcijanie w krajach islamu Eugeniusz Sakowicz Wolność religijna jest udziałem licznych społeczności muzułmańskich żyjących w krajach kultury Zachodu, natomiast brak jest uznawania reguł wolności religijnej w krajach islamu. Dialog nie może być dialogiem dla dialogu. Jego warunkiem i celem winno być zapewnienie wolności religijnej dla chrześcijan żyjących wśród muzułmanów.…
Top