Tag Archives: drzewo

Razem na świeżym powietrzu

Razem na świeżym powietrzu O korzyściach płynących z podejmowania aktywności ruchowej napisano setki wielotomowych opracowań. Wspólna działalność rekreacyjno-sportowa to także doskonały sposób na budowanie rodzinnych więzi. JAN PITUŁA We współczesnym, pędzącym w zawrotnym tempie świecie, coraz mniej uwagi poświęcamy rodzinie. Ogrom czasochłonnych obowiązków sprawia, że brakuje nam rozmów czy wspólnej modlitwy, a ustalenie jednej godziny jedzenia posiłku graniczy z cudem wobec bogatych planów wszystkich domowników.…

Posłaniec wrzesień 2010

Człowiek nieustannie staje wobec różnorakich konfliktów. Takiemu też tematowi – w obliczu konfliktu – poświęcony jest wrześniowy numer “Posłańca”. Można w nim znaleźć mapę konfliktów zbrojnych (Piotr Górecki, Dotrzeć do prawdy), “obraz” Kościoła polskiego (Bogumił Łoziński, Podzieleni?) czy Polonii amerykańskiej (rozmowa z Frankiem Spulą, Polonijna jedność) nie bez rys i pęknięć oraz refleksje dotyczące tych najczęściej nas dotykających, codziennych nieporozumień, sporów, niedomówień… (Andrzej Komorowski, Gdy się nie układa; Teresa i Eugeniusz Maliccy, Nieuniknione).…

Rzecz o przebaczeniu

o. Mateusz Hinc OFMCap Trzy kroki ku pokojowi serca Rzecz o przebaczeniu. Ciekawe, że w naszych nowoczesnych i skomputeryzowanych czasach spotykamy coraz więcej ludzi, którzy, przeżywają ogromne dramaty związane z poczuciem winy i odrzucenia. Wielokrotnie już słyszałem: ?Ojcze, jestem potępiony?. Kiedy pytam dlaczego, otrzymuję bardzo podobne odpowiedzi: ?Zgrzeszyłem?,…
Objawienia Maryjne a Orędzia Dziewicy Maryji z Medziugorje

objawienia w Medjugorie, Jakie owoce, takie drzewo

Kard. Ch. Schönborn: ?Każdego dnia tysiące pielgrzymów odmawia cały psałterz, nieustannie odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu, ludzie odprawiają Drogę Krzyżową, odmawiają modlitwę?. Jakie owoce, takie drzewo Łukasz Łukasiewicz Temat domniemanych objawień w Medjugorie już prawie trzydzieści lat wzbudza wiele dyskusji. Po niedawnej wizycie jednego z członków Kongregacji Nauki Wiary znowu zrobiło się o nim głośno.…
Top