Tag Archives: Apostolskiego

Podsumowanie posługi nuncjusza Kowalczyka

Podsumowanie posługi nuncjusza Kowalczyka 16.06.2010 Doprowadzenie do uzgodnienia i podpisania konkordatu oraz przeprowadzenie nowego podziału administracyjnego w Polsce to główne zadania, jakie stanęły przed abp. Józefem Kowalczykiem jako nuncjuszem apostolskim w Polsce. Funkcję tę pełnił ponad 20 lat. 8 maja 2010 r.…

Kondolencje abp. Michalika po tragicznej śmierci przewodniczącego Episkopatu Turcji

Kondolencje abp. Michalika po tragicznej śmierci przewodniczącego Episkopatu Turcji 04.06.2010 W związku z tragiczną śmiercią przewodniczącego Konferencji Episkopatu Turcji, J. E. Luigi Padovese, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, przesłał na ręce wiceprzewodniczącego KET, J. E. Georges?a Khazzoum?a, depeszę kondolencyjną.…

Msza trydencka ? najlepsza forma liturgii?

Msza trydencka ? najlepsza forma liturgii? Przegląd Powszechny 3/2010 Marek Blaza SJ Paweł Milcarek z wykształcenia nie jest ani liturgistą, ani teologiem; jest za to filozofem i publicystą, redaktorem dwumiesięcznika ?Christianitas? oraz wykładowcą na Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.…

Przewodniczący Episkopatu powitał w imieniu całej Konferencji nowego nuncjusza

Przewodniczący Episkopatu powitał w imieniu całej Konferencji nowego nuncjusza Warszawa, 28.09.2010 W zebraniu plenarnym, które rozpoczęło się dziś w Warszawie, uczestniczy po raz pierwszy nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. U progu spotkania powitał go w imieniu Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący abp Józef Michalik.…

Dyplomata dyplomowany

Dyplomata dyplomowany Ktoś nazwał kiedyś abp. Celesitno Migliore ?najtwardszym zderzakiem Watykanu?. Teraz ten żelazny, konserwatywny dyplomata przybywa do Warszawy jako nowy nuncjusz apostolski w Polsce. ŁUKASZ KAŹMIERCZAK Mylą się ci, którzy twierdzą, że najważniejszym powodem nuncjuszowskiej nominacji abp. Migliore, dotychczasowego Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, była jego znajomość języka polskiego.…
Top